Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 PD Dr. Georg-Joachim Tuschewitzki Tworzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 PD Dr. Georg-Joachim Tuschewitzki Tworzenie."— Zapis prezentacji:

1 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 PD Dr. Georg-Joachim Tuschewitzki Tworzenie się osadu mikrobiologicznego na materiałach kontaktujących się z wodą do spożycia – badania i ocena Standard Techniczny W 270 (listopad 2007 r.) Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin

2 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 2 DVGW W 270: Motywacja Jaka jest motywacja? Zauważalne problemy Słaba jakość wody do spożycia oraz Uszkodzenia wywoływane osadem mikrobiologicznym lepkiej konsystencji doprowadziły do opracowania nieskomplikowanej metody badawczej zorientowanej na potrzeby praktyczne Metodę opracował prof. dr med. Schoenen, Hygiene-Institut, Universität Bonn (dyrektor prof. E. Thofern),1984

3 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 3

4 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 4

5 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 5

6 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 6

7 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 7

8 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 8 Węże stosowane podczas napraw wodociągu

9 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 9

10 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 10

11 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 11

12 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 12

13 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 13

14 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 14

15 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 15

16 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 16

17 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 17 perlator (widok z przodu i z tyłu)

18 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 18 DVGW W 270: Cel Cel –Aby wykluczyć wpływ mikroorganizmów na wodę do spożycia stosować można wyłącznie materiały nie ułatwiające (w kontakcie z wodą do spożycia) tworzenia się osadu mikrobiologicznego –Identyfikacja materiałów na których nie tworzy się w dużych ilościach osad mikrobiologiczny (szlam) woda do spożycia nie jest sterylna, dlatego niektóre mikroorganizmy mogą rozwijać się na powierzchni materiałów kontaktujących się z nią; nie można uniknąć takiego ograniczonego rozwoju organizmów, dlatego jest on tolerowany (pierwsze etapy tworzenia się biofilmu, kolonizacja) Ale: brak tolerancji dla stymulowania rozwoju mikroorganizmów przez substancje pochodzące z wyrobów budowlanych oraz rozwoju biomasy na ich powierzchni

19 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 19 DVGW W 270: Cel Ograniczona kolonizacja może być akceptowana, ponieważ nie wpływa ona na jakość wody do spożycia Tworzenie się biomasy na powierzchni nie może być akceptowana, ponieważ nie pozostaje ona bez wpływu na jakość wody do spożycia: –Biomasa powierzchniowa może wpłynąć na liczebność kolonii w wodzie do spożycia –Biomasa powierzchniowa jest potencjalnym siedliskiem patogenów

20 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 20 DVGW W 270: zakres Metoda badawcza do oznaczania tworzenia się osadu mikrobiologicznego na –materiałach organicznych –materiałach zawierających komponenty organiczne mających kontakt z wodą do spożycia lub wodą, z której wytworzona zostanie woda do spożycia

21 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 21 DVGW W 270: zakres Ta metoda badawcza ma zastosowanie do materiałów –w postaci końcowej (wykończonych fabrycznie) oraz –produktów stosowanych na miejscu (powłoki, etc.) Metoda ta nie ma zastosowania do smarów i olejów ze względu na techniczne trudności związane z procedurą badania Badanie nie jest konieczne w przypadku materiałów nie zawierających związków organicznych

22 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 22 DVGW W 270: zasada działania Badane przedmioty są –czyszczone środkiem dezynfekującym –przemywane wodą do spożycia –wystawione na działanie wolno płynącej wody testowej Zbiornik testowy Określone okresy –usuwane z wody Biomasa narosła na powierzchni jest zeskrobywana –wirowanie –określenie bioobjętości

23 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 23 DVGW W 270: wymogi podstawowe Badane przedmioty muszą być reprezentatywne pod względem –Składu –Obróbki –Właściwości dla produktów w postaci końcowej produkty złożone badane są jako jeden produkt skład materiału –musi być zgodny z przepisami krajowymi, –podlega zatwierdzeniu przez laboratorium badawcze

24 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 24 DVGW W 270: materiały referencyjne W celu zapewnienia właściwego przebiegu badań –Kontrola pozytywna: rozwój biomasy (parafina) –Kontrola negatywna: tylko kolonizacja powierzchni, ale bez rozwoju biomasy (stal nierdzewna)

25 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 25 DVGW W 270: urządzenie i reagenty Zbiornik testowy –Szkło, stal nierdzewna, (materiał obojętny) –Objętość około 100 litrów –Dopływ wody u dołu zbiornika, odpływ u góry, z drugiej strony Skrobaczka –Guma lub plastik (12-15 cm) Wirówka –Rotor uchylny, 3000 x g przyśpieszenie grawitacyjne

26 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 26

27 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 27

28 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 28 kontrola pozytywna: parafina

29 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 29

30 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 30 DVGW W 270: urządzenie i reagenty Naczynia szklane do wirowania –Typ A: o specjalnym kształcie kalibracja 0,01-0,4 ml –Typ B: w przypadku spodziewanych objętości biomasy powierzchniowej powyżej 0,5 ml (kontrola pozytywna), zaleca się stożkowe probówki do wirowania o objętości do 15 ml Woda testowa –Bez środków dezynfekujących –Temperatura 12 +- 5 °C

31 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 31 0,07 0,05 A B A

32 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 32 0,1 0,2 0,3 0,5 Osad 1,0 kontrola negatywna kontrola pozytywna

33 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 33 DVGW W 270: procedura badania Ogólne –W każdym pojemniku testowym jedna kontrola pozytywna i jedna negatywna różne przedmioty badania –Całkowity kontakt z przepływającą wodą ze wszystkich stron –Brak kontaktu z innymi przedmiotami badania lub kontrolami –Brak dostępu światła –Stały przepływ 20 +/- 2 litrów/godzinę, 12 +/-5 °C

34 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 34 Usuwanie badanych przedmiotów –Pozwolić wodzie odcieknąć (1 +/-0,5 min) Biomasa: usuwana za pomocą skrobaczki i przenoszona w całości do naczynia szklanego w celu odwirowania Kultury kontaktowe z prób bez biomasy powierzchniowej Ponowna ekspozycja badanych przedmiotów po zebraniu osadu i oczyszczeniu pod bieżącą wodą Wirowanie (10 min 3000 x g lub 5 min 4000 x g) Oznaczenie bioobjętości Badanie biomasy powierzchniowej DVGW W 270: procedura badania

35 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 35

36 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 36 Wyroby złożone Rura dwuwarstwowa Jak zbadać warstwę wewnętrzną bez wpływu warstwy zewnętrznej?

37 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 37 Moduł do badania rur, przewodów i węży badana jest jedynie powierzchnia kontaktująca się z wodą do spożycia

38 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 38 Zdejmowanie biomasy Stożkowy korek o odpowiedniej średnicy na pręcie ze stali nierdzewnej przepychany przez rurę

39 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 39 DVGW W 270: czas trwania badań 1-miesięczne ( 2 przedmioty badań, 800 cm² każdy) –ekspozycja przez 4 tygodnie, badanie: wynik 1a –ekspozycja przez kolejne 4 tygodnie, badanie: wynik 1b –ekspozycja przez kolejne 4 tygodnie, badanie: wynik 1c 2-miesięczne ( 2 przedmioty badań, 800 cm² każdy) –ekspozycja przez 8 tygodni, badanie: wynik 2a 3-miesięczne ( 2 przedmioty badań, 800 cm² każdy) –ekspozycja przez 12 tygodni, badanie: wynik 3a

40 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 40 jeżeli wyniki są niepewne: 2 dodatkowe okresy badań (opcjonalnie) 1-miesięczne ( 2 przedmioty badań, 800 cm² każdy) –ekspozycja przez 4 tygodnie, badanie: wynik 1a –ekspozycja przez kolejne 4 tygodnie, badanie: wynik 1b –ekspozycja przez kolejne 4 tygodnie, badanie: wynik 1c –ekspozycja przez kolejne 4 tygodnie, badanie: wynik 1d (opcjonalnie) 2-miesięczne ( 2 przedmioty badań, 800 cm² każdy) –ekspozycja przez 8 tygodni, badanie: wynik 2a –ekspozycja przez 8 tygodni, badanie: wynik 2b (opcjonalnie) 3-miesięczne ( 2 przedmioty badań, 800 cm² każdy) –ekspozycja przez 12 tygodni, badanie: wynik 3a DVGW W 270: czas trwania badań

41 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 41 DVGW W 270: Ewaluacja właściwy przebieg badania –kontrola pozytywna: mikrobiologiczna biomasa powierzchniowa >= 1,5 ml / 800 cm² –kontrola negatywna: brak mikrobiologicznej biomasy powierzchniowej < 0,01 ml/800 cm², ale pozytywne kultury kontaktowe (kolonizacja powierzchni przez mikroorganizmy) Jeżeli badanie przebiegło niewłaściwie, cały cykl jest powtarzany

42 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 42 Kontrola negatywna

43 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 43 DVGW W 270: Ocena Z wyników równoległych (2 przedmioty badań: 2 x 800 cm²) wyliczana jest średnia arytmetyczna A) Materiały, na których podczas całego okresu badania wystąpiła jedynie kolonizacja powierzchni lub wytworzyła się biomasa < = (0,05 +- 0,02) ml /800 cm² spełniają wymogi niniejszej normy i mogą być stosowane bez ograniczeń z mikrobiologicznego punktu widzenia

44 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 44 DVGW W 270: Ocena B) Materiały, na których w jednym okresie badawczym wytworzy się biomasa > (0,05 +/- 0,02) ml /800 cm² nie spełniają wymogów niniejszej normy; nie mogą być stosowane powszechnie w kontakcie z wodą do spożycia C) w przypadku materiałów stosowanych do wykonania dużych złączy (kategoria D1) obowiązują następujące wartości graniczne (0,12+-0,03) ml/800 cm². –Wyjątek: pierwszy 1-miesięczny okres badania. –Dodatkowo: wartości będą równe lub wykazywać będą tendencję spadkową 1c <= 1b, 3a <= 2a

45 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 45 DVGW W 270: Ocena D) w przypadku materiałów stosowanych do wykonania złączy (kategoria D2) obowiązują następujące wartości graniczne (0,20+-0,03) ml/800 cm². –Wyjątek: pierwszy 1-miesięczny okres badania. –Dodatkowo: wartości będą równe lub wykazywać będą tendencję spadkową 1c <= 1b, 3a <= 2a E) materiały, na których powierzchni nie tworzy się osad biomasy, ani nie występuje kolonizacja powierzchni nie spełniają wymogu niniejszej normy i nie mogą być stosowane w kontakcie z wodą do spożycia

46 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 46 DVGW W 270: Raport, świadectwo Raport z badania –Materiał, opis produktu –Producent, informacje o składzie (przedstawione, ocenione i zatwierdzone), metoda produkcji, zakres stosowania –Próba do badania, wyniki, dodatkowe wnioski, ocena Świadectwo –…. ocena, ważność, uwaga: ważne wyłącznie pod warunkiem braku zmian

47 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 47 Przeciwko biomasie mikrobiologicznej na wyrobach budowlanych kontaktujących się z wodą do spożycia (PBWS) stosuj certyfikowane PBWS uszczelka


Pobierz ppt "C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 PD Dr. Georg-Joachim Tuschewitzki Tworzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google