Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOTTO PROGRAMU: Twoja miłość do zwierząt miłością do świata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOTTO PROGRAMU: Twoja miłość do zwierząt miłością do świata."— Zapis prezentacji:

1

2 MOTTO PROGRAMU: Twoja miłość do zwierząt miłością do świata

3 W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się umiejętności poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania. Stworzony przez nas program daje dziecku możliwość integracji z otoczeniem, ze środowiskiem w którym przebywa. Pozwala na bezpośredni kontakt z inną żywą istotą, niweluje lęki, uczy bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami. Dzieci poprzez różnorodne formy działań mają możliwość zdobywania nowych doświadczeń, poznawania zasad i praw jakimi rządzi się natura. Okres przedszkolny to czas, w jakim dziecko jest otwarte na nowe doświadczenie, czuje nieodpartą potrzebę poznawania, chęć dzielenia się miłością i dobrem, pomocy innym. Wykorzystując te naturalne czynniki, sukcesywnie wprowadzałyśmy w naszej codziennej pracy treści z zakresu edukacji przyrodniczej. Dzieci czynnie uczestniczyły w akcjach humanitarnych na rzecz zwierząt mieszkających w schroniskach. Brały udział w licznych konkursach, których celem było propagowanie wiedzy o zwierzętach, sposobach udzielanej pomocy w warunkach naturalnych ( np. podczas zimy, suszy...) jak i pomocy zwierzętom mieszkającym w ogrodach zoologicznych, schroniskach a także naszym domowym. Dzieci poznawały sposoby nawiązywania kontaktu, zasad postępowania i sprawowania opieki nad swoimi czworonożnymi przyjaciółmi. Uczyły się bezpiecznego zachowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony zwierząt domowych i dzikich. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Ama Canem, która zajmuje się formą animaloterapii wykorzystującą psy. Podczas zajęć z psami a później również z kotami (w zajęciach felinoterapii) dzieci doznawały nowego doświadczenia. Poznawały zwierzęta jako bezpiecznego przyjaciela, wiernego towarzysza zabaw. Uczyły się odpowiedzialności, opiekowania się nimi. Chcąc rozszerzyć i usystematyzować nasze działania postanowiliśmy zainicjować nowy trend – życie w przyjaźni i zgodzie z przyrodą.

4 Drogą do realizacji naszego zamierzenia był zaproponowany przez Panią Dyrektor - Klub Animals. W jego szranki zaproszone zostały wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Symbolem, a zarazem bardzo ważnym elementem wiążącym przedszkolaka z jego klubem, jest legitymacja członkowska. Zobowiązuje ona każdego, kto ją posiada do nowego postrzegania świata, do reagowania na zło i cierpienia jakiego doznają zwierzęta, do świadomej opieki nad słabszymi istotami jakie nas otaczają i wymagają pomocy. Powstanie Klubu Animals pomogło nam w obraniu właściwej drogi i zmobilizowało do opracowania programu, który chcemy wszystkim gorąco polecić.

5 Cele ogólne : Poznawanie zasad bezpiecznego postępowania ze zwierzętami: - zachowania podczas zabaw i ćwiczeń animaloterapii, - zachowania w stosunku do zwierząt obcych i znajomych - zachowania w sytuacjach zagrożenia Rozwijanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt. Wzbogacanie wiedzy na temat potrzeb i możliwości zwierząt. Nabywanie umiejętności opiekowania się, wychowania i komunikacji ze zwierzętami Poznanie praw zwierząt. Rozwijanie wrażliwości i empatii. Kształtowanie uczuć akceptacji i tolerancji w stosunku do zwierząt Budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, bezpieczeństwa.

6 Cele szczegółowe : - dziecko wymienia podstawowe zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami, - dziecko potrafi zastosować zasady postępowania w sytuacji zagrożenia - dziecko stosuje ustalone zasady zachowań podczas wizyty zwierzęcia - dziecko podejmuje próby współdziałania w grupie, w której jest zwierzę - dziecko określa podobieństwa i różnice w wyglądzie i zachowaniu ludzi i zwierząt - dziecko wskazuje potrzeby dnia codziennego ludzi i zwierząt - dziecko potrafi dowieść, iż istnieje konieczność opieki nad zwierzętami i pomocy im w codziennym życiu - dziecko wymienia prawa zwierząt, przedstawia w sposób werbalny ich treść - dziecko wyjaśnia w jaki sposób należy opiekować się i komunikować się ze zwierzęciem - dziecko identyfikuje wybrane emocje własne i zwierząt (rozpoznaje, wyraża, określa sytuację będącą źródłem wybranych emocji)

7 Organizowanie zajęć z zakresu edukacji humanitarnej mającej na celu wdrażanie dzieci do właściwego zachowania w stosunku do zwierząt, poznawania zwyczajów i potrzeb zwierząt Współpraca ze schroniskami i organizacjami działającymi na rzecz zwierząt Organizowanie zbiórek rzeczy przydatnych w schroniskach dla zwierząt (objęcie opieką wybranych- konkretnych zwierząt) Gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących życia, potrzeb i możliwości zwierząt Organizowanie spotkań pt. Poznajmy się w ramach działalności Fundacji Ama Canem (rola psów w dogoterapii, straży pożarnej, straży miejskiej i policji) Propagowanie działalności klubu w środowisku lokalnym Organizowanie Dni Przyjaźni ze Zwierzętami Udział w różnego rodzaju konkursach, festiwalach promujących działalność Klubu Animals Cztery Łapy. Rodzaje działań podejmowanych w ramach Klubu Animals Cztery łapy

8 Azir Tequila Bella Z nimi prowadzone były zajęcia dogoterapii na terenie naszego przedszkola w latach 2005 - 2010 Jagna Margo

9

10 Oto nasi mali bohaterowie. Pieski dzielnie za każdym razem przez cały czas trwania Festynu, pozwalają się dotykać, przytulać, głaskać. Od 2006 roku co roku odbywają się na terenie naszego ogrodu przedszkolnego festyny rodzinne, na które zapraszamy członków Fundacji Ama Canem wraz z psami.

11 Systematycznie od 2005 roku organizowana jest zbiórka pożywienia oraz przedmiotów i rzeczy przydatnych w schronisku dla zwierząt. Wszystkie pozyskane w ten sposób dary, zostają przekazane podopiecznym ze schroniska na ulicy Marmurowej. Od marca 2006 roku dzieci z naszego przedszkola razem z nauczycielami wspierają Ogólnopolską Edukacyjną Kampanię Społeczną Edukacja humanitarna dzieci w wieku przedszkolnym – Podpisz pieska Zwierzę nie jest rzeczą -to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. Czasem jednak trzeba przypomnieć, że zwierzę to istota, która odczuwa ból i cierpienie, tak samo jak człowiek.

12 Od 2005 roku systematycznie bierzemy udział w konkursach wiedzy o zwierzętach, quizach, konkursach plastycznych organizowanych przez placówki edukacyjne z całej Polski, Fundacje opiekujące się zwierzętami, organizacje humanitarne, ogrody zoologiczne. Celem organizowanych konkursów jest uświadomienie dzieciom, jak właściwie należy traktować zwierzęta, jak o nie dbać, jak rozumieć ich potrzeby, sposoby porozumiewania się z nimi oraz poznanie ich praw.

13 W każdym roku odbywają się spotkania z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej, którzy opowiadają o swojej pracy oraz o roli psów z nimi pracujących.

14

15 Chcąc przyłączyć się do grona opiekunów zwierząt, postanowiliśmy zaopiekować się jednym zwierzątkiem. Droga do wybrania jednego, spośród wielu mieszkańców ZOO nie była łatwa. Obejrzeliśmy wielu przedstawicieli różnych gatunków zwierząt, począwszy od małych rybek akwariowych poprzez jelenie, tygrysy, kangury i słonie do małych wesołych szympansów. Po burzliwych dyskusjach i głosowaniu w poszczególnych grupach, wspólnie wybraliśmy skocznego kangurka., którym opiekujemy się już trzy lata.

16 Każdy przedszkolak jest zapalonym czytelnikiem, miłośnikiem bajek, baśni, świata dziecięcej fantazji. Bardzo lubi czytać ale i słuchać jak czytają inni. Miejscem w, którym można znaleźć książkę na każdą okazję jest kącik książki. W wolnych chwilach siadamy lub wygodnie układamy się w kąciku relaksacyjnym i słuchamy bajek, baśni i ciekawych opowieści.. Często bywa i tak, że do bajki, dzieci same wymyślają zakończenie. To zachęca je do samodzielnego układania bajek, czytania ich ale i słuchania nowych. Również podczas spotkań z psem – terapeutę Tequilą, Margo, Azirem czy Jagną czytamy książki.Bardzo miło jest przytulić się do puchatego przyjaciela, poczuć jego ciepło i wspólnie przenieść się do krainy fantazji. Wspólne czytanie książek jest wspaniałym przeżyciem dla nas i naszego czworonożnego przyjaciela.

17 Co roku dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi wyruszają z misją propagowania wiedzy o bezpiecznych zabawach z psem. Pierwszym miejscem, w którym przedszkolaki mogły sprawdzić swoje siły, było spotkanie z dziećmi z Przedszkola Miejskiego Nr 218 w Łodzi, następnie innych przedszkoli m.in. 112, 175, 171,... Trema była wielka ale trwała bardzo krótko. Przedszkolaki wspaniale radzą sobie w nowej roli – propagatora bezpiecznych zabaw z psem. Na spotkaniach pokazują w jaki sposób należy witać się z psem, gdzie i jak można go pogłaskać, jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia i najmilszy element jak można wspaniale bawić się z czworonożnym przyjacielem.

18 Do ewaluacji wykorzystano: obserwacje rozwoju dziecka rozmowy z dziećmi wywiady z rodzicami filmy i zdjęcia z zajęć.

19 Kategoria 1 to: dziecko przestrzega i stosuje podstawowe zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami, Kategoria 2 to: dziecko stosuje zasady bezpiecznego postępowania w sytuacji zagrożenia Kategoria 3 to: dziecko określa potrzeby zwierząt, zasady opieki i pomocy zwierzętom domowym i dziko żyjącym Kategoria 4 to: dziecko potrafi wymienić prawa zwierząt, przedstawić w sposób werbalny ich treść. Badania prowadzone były w 3 seriach: na początku każdego roku- seria 1 na półrocze – seria 2 na zakończenie 2 roku – seria 3


Pobierz ppt "MOTTO PROGRAMU: Twoja miłość do zwierząt miłością do świata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google