Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1

2 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

3 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego i Gimnazjum nr 1 w Krobi ID grupy: 98/77_P_G1 Opiekun: Robert Grupa Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Źródła finansowania gospodarstwa domowego Semestr/rok szkolny: V semestr / 2011/12

4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

5 GOSPODARSTWO DOMOWE to jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny). Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe. Gospodarstwo domowe jest kategorią ekonomiczną, kryterium: posiadanie oraz zarządzanie wspólnym majątkiem oraz wspólnym budżetem w celu zaspokajania głównych potrzeb członków gospodarstw domowych.

6 RODZAJE DOSPODARSTW DOMOWYCH Jednoosobowe osoba utrzymująca się samodzielnie Wieloosobowe kilka osób zamieszkujących razem i wspólnie się utrzymujących

7

8

9 FUNKCJE GOSPODARSTW DOMOWYCH EKONOMICZNE PRODUKCYJNAKONSUMPCYJNA SPOŁECZNE WYCHOWAWCZA OCHRONY ZDROWIA OŚWIATOWAREPRODUKCYJNA

10 DOCHODY GOSPODARSTW DOMOWYCH wynagrodzenie za pracę zasiłkizapomogistypendia odsetki od lokat bankowych alimentyrentyemerytury

11 WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH opłaty za energię, gaz, wodę, rtv, telefon podatki i inne opłaty żywnośćkomunikacja środki czystości artykuły gospodarstwa domowego odzieżrekreacja

12

13 Budżet domowy określa, w sposób klarowny i zrozumiały, możliwości finansowe każdej rodziny lub jednostki. Jest on zestawieniem, zarówno przychodów, jak i wydatków. Przychody wynikają z, napływającego każdego miesiąca, wynagrodzenia za wykonywane obowiązki zawodowe. Źródłem zwiększenia domowych funduszy są też jakiekolwiek zwroty, premie, pieniądze pochodzące z wykonania dodatkowych zleceń czy zasiłki, a także darowizny, spadki itp. Koszty wynikają z szeroko rozumianego życia. Są to rachunki stałe i zmienne, a także te obowiązkowe i zależne od wyboru jednostkowego. Wniosek z tego taki, że części z nich można uniknąć. Budżet domowy prosto ujmuje skomplikowane tabele i wykresy wynikające z pomniejszania dochodów o wydatki.

14 źródła pozyskiwania środków na finansowanie większych inwestycji posiadane oszczędności dokonywanie zakupów na raty zaciąganie kredytu konsumpcyjnego w banku zaciąganie pożyczki w zakładzie pracy korzystanie z karty kredytowej korzystanie z debetu na ROR podejmowanie dodatkowych prac zarobkowych pożyczki od rodziny i znajomych

15 NASZE GOSPODARSTWO DOMOWE TO RODZINA JEDNOPOKOLENIOWA: MAŁŻEŃSTWO W PRZEDZIALE WIEKOWYM 30-40 LAT Z DWÓJKĄ DZIECI W WIEKU SZKOLNYM. RODZINA POSIADA MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE DOCHÓD RODZINY STANOWI WYNAGRODZENIE Z WYKONYWANEJ PRACY I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ŻONA PRACUJE W URZĘDZIE, MĄŻ PRACUJE W SZKOLE ORAZ MA WŁASNĄ FIRMĘ.

16 RODZINA ZDECYDOWAŁA SIĘ NA: WYCIECZKĘ ZAGRANICZNĄ BUDOWĘ DOMU KUPNO SAMOCHODU

17 NA SFINANSOWANIE WYBRANYCH INWESTYCJI ZDECYDOWANO SIĘ ZACIĄGNĄĆ: KREDYT HIPOTECZNY KREDYT KONSUMPCYJNY PORÓWNUJĄC OFERTY BANKÓW: PKO BP WBK SA GETIN BANK

18 ZABEZPIECZENIE KREDYTOWE OSOBISTE - weksel własny in blanco - poręczenie wekslowe - poręczenie według prawa cywilnego - gwarancja bankowa - pełnomocnictwo przelew wierzytelności przystąpienie do długu kredytowego RZECZOWE - hipoteka - zastaw ogólny bankowy zastaw rejestrowy - blokada środków na rachunku kaucja zastaw na prawach

19 ZABEZPIECZENIE KREDYTOWE NASZEJ RODZINY STANOWIĆ BĘDZIE OSOBISTE weksel własny in blanco RZECZOWE hipoteka

20 HIPOTEKA jest zabezpieczeniem kredytu, polegającym na tym, że w przypadku zaprzestania spłacania kredytu przez klienta, bank może doprowadzić do sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. ZWYKŁA zastosowana do już udzielonych kredytów, wniosek o wpis powinien udokumentować wysokość udzielonego kredytu, oprocentowania i warunków spłaty PRZYMUSOWA bank może jej zażądać od kredytobiorcy, kiedy kredyt nie zostanie spłacony w odpowiednim terminie KAUCYJNA zabezpiecza wierzytelności o wysokości nieustalonej, zarówno istniejące, jak i dopiero mogące powstać w przyszłości.

21 WEKSEL WŁASNY IN BLANCO to weksel celowo nieuzupełniony w chwili wystawienia, a więc taki, który nie został wypełniony całkowicie lub nie posiada niektórych cech, jakie prawo wekslowe wymaga dla ważności weksla. Tym brakującym elementem, który najczęściej jest nie określony w chwili wystawienia weksla jest suma wekslowa. Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym. Aby dokument mógł być uznany za weksel in blanco, musi spełniać dwa warunki: na dokumencie tym musi być umieszczony podpis dłużników wekslowych - wystawcy, akceptanta, poręczyciela niezupełność treści weksla nie może być niezamierzona, w przeciwnym wypadku jest to weksel nieważny

22 PORÓWNANIE OFERT

23 KOSZTY POŻYCZEK HIPOTECZNYCH Pożyczka hipoteczna w wysokości 150 tys. zł na 15 lat LTV- wskaźnik wielkości pożyczki do wielkości zabezpieczenia B a n kOproc.Marża (%)Prowizja (%)Maks. LTV (%) WBK7,393,502,5060 PKO BP7,413,431,5060 Getin Bank9,365,500,0080 B a n kKwota + koszty Rata miesięczna Odsetki miesięczne Łączna wartość pożyczki WBK159 000883,335,4399159065,28 PKO BP157 395874,425,3995157459,79 Getin Bank158 250879,176,8575158332,29

24 KOSZTY POŻYCZEK WAKACYJNYCH Koszt 6 tys., okres spłaty 12 miesięcy B a n kOproc.RataProwizja (%) WBK28,64571,575 PKO BP17,00540,782 Getin Bank17,85546,533

25 KOSZTY POŻYCZEK SAMOCHODOWYCH Pożyczka samochodowa w wysokości 10 tys. zł B a n kRataProcent (%)Prowizja (%)Łączny koszt WBK737,8616,715,0011 600 PKO BP742,4017,823,0011 140

26 ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ RATY I CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU RODZINA UZNAŁA, ŻE NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY NA WSZYSTKIE TRZY KREDYTY OFERUJE PKO BP

27 Bibliografia www.archiwumallegro.pl/destrukt_bldodruk_200zl_an...archiwumallegro.pl/destrukt_bldodruk_200zl_an... www.autokrata.pl www.banknoty.republika.pl www.bi.gazeta.pl/im/2/7536/m7536912.jpg www.bryk.pl www.budzetdomowy.infobudzetdomowy.info www.budzetdomowy.wielki.org.pl www.doradztwo.archicom.pl www.edukacje.edux.pl www.gazetylokalne.pl www.kantor-cieszyn.pl www.money24.pl www.nbportal.pl www.nes.com/prywatny-dom/ www.prywatny.motoryzacyjnybiz www.stat.gov.pl www.trans.info/images/news/50.jpg www.trans.info/images/news/banknoty5.jpg www.turystyka.wp.pl www.zmora35.blog.onet.plzmora35.blog.onet.pl

28 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google