Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO prof. dr hab. Aneta Zelek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO prof. dr hab. Aneta Zelek"— Zapis prezentacji:

1

2 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO prof. dr hab. Aneta Zelek azelek@zpsb.szczecin.pl

3 Program WYKŁADU 1. Strategia i zarządzanie strategiczne jako czynnik sukcesu firmy 2. Poziomy zarządzania strategicznego 3. Etapy procesu zarządzania strategicznego 4. Operacjonalizacja strategii - misja, wizja i cele strategiczne

4 1. Strategia i zarządzanie strategiczne jako czynnik sukcesu firmy W każdej skutecznej strategii jest odrobina szaleństwa, irracjonalności, kreatywności, których nie da się ująć w żadne zasady zarządzania. Prof. K. Obłój

5 Ewolucja systemów zarządzania PLANOWANIE KRÓTKOOKRE -SOWE lata 50-te PLANOWANIE DŁUGOOKRE- SOWE lata 60-te PLANOWANIE STRATEGICZNE lata 70-te ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE lata 80-te ZARZĄDZANIE WIZJONERSKIE lata 90-te Złożoność problemów Czas

6

7 Strategia w biznesie...strategia dotyczy długofalowych celów i sposobów ich osiągania, więc jest ucieleśnieniem idei planowania długookresowego (Ackoff );...strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów (Chandler);...strategia oznacza ustalenie kierunku rozwoju w przyszłości poprzez cele, ambicje, zasoby i sposoby reakcji na zmiany otoczenia (Lynch).

8 Model H. Mintzberga pięciu P jako definicja strategii Elementy modeluKontekst definicyjny pojęcia strategia 1- PLAN Strategia jest planem zamierzonych działań, wyznacza kierunki działań i stanowi przewodnik postępowania 2 - PLAY - sterowanie Strategia jest systemem sterowania działaniami zgodnie z planem 3 - PATTERN – wzór, model Strategia jest wzorcem zachowań, modelem strukturalnym i organizacyjnym 4 - POSITION - pozycja Strategia lokalizuje organizację w otoczeniu 5 – PERSPECTIVE – perspektywa przyszłości Strategia opisuje sposób postrzegania przyszłości organizacji w jej otoczeniu

9 Strategia - taktyka - operacja Czas oddziaływania Problemy, aspekty Szczebel zarządzania Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Zarządzanie taktyczne

10 Strategia a taktyka

11 2. Poziomy zarządzania strategicznego

12 Poziomy strategii w biznesie Strategia korporacji KORPORACJA Strategia biznesu SBU 1 SBU 2 SBU 3 Strategie funkcjonalne FINANSEMARKETINGPERSONELIT

13 Strategia w dużej i małej firmie Poziomy strategii w firmie wielobiznesowej Poziomy strategii w firmie jednobiznesowej

14 Hierarchiczny system strategii rozwoju dużych organizacji

15 Strategie korporacyjne w praktyce Grupa okrętowa Grupa paliwowa Grupa logistyczna Inne spółki

16 Elektrim S.A. – korporacja business units

17 ENEA jako korporacja

18 HP – corporation structure

19 Genialna strategia Jacka Welsha Zająć pierwsze lub drugie miejsce na wszystkich rynkach, na których funkcjonujemy oraz przeobrazić przedsiębiorstwo tak, aby posiadało siłę przebicia wielkiego koncernu, a zarazem elastyczność małej firmy J. Welsh 80 GENERAL ELECTRIC 1980 - 158 SBU1995 - 12 SBU Wartość kapitalizacji rynkowej 1980 - 19 mld $ Wartość kapitalizacji rynkowej 2000 - 490 mld $

20 Twoje kompetencje strategiczne Poziom strategii korporacyjnej Poziom strategii SBU Poziom strategii funkcjonalnej Poziom substrategiczny Poziom operacyjny Na poniższym schemacie architektury strategicznej zaznacz lokalizację Twojego stanowiska służbowego, uwzględniając zakres kompetencji i odpowiedzialności

21 3. Etapy procesu zarządzania strategicznego

22 Strategie tradycyjne – do końca XX w. STRATEGIA Aspiracje, cele, zadania, wpływ na strukturę organizacji, wpływ na poszerzanie zasobów

23 Proces budowy strategii w podejściu tradycyjnym INWENTARYZACJA STRATEGICZNA – diagnoza strategiczna MISJAWIZJACELE WYBÓR STRATEGICZNY REALIZACJA MONITORING I KOREKTA

24 Strategie oparte o zasoby STRATEGIA Posiadane zasoby, kompetencje, know-how, struktura Resource Based Strategy

25 Proces budowy strategii w podejściu zasobowym INWENTARYZACJA STRATEGICZNA – diagnoza i priorytety MISJAWIZJACELE WYBÓR STRATEGICZNY REALIZACJA MONITORING I KOREKTA

26 4. Operacjonalizacja strategii - misja, wizja i cele strategiczne

27 Operacjonalizacja strategii Misja i wizja działania Cele strategiczne na poziomie korporacji Cele strategiczne na poziomie SBU Cele strategiczne na poziomie funkcjonalnym

28

29 Misja i wizja w tworzeniu strategii Misja/wizja Misja/wizja firmy to sformalizowana deklaracja zawierająca wyrażenie ambicji menedżmentu, co do przyszłości przedsiębiorstwa. Wizja wyraża dążenia firmy Misja wyraża wartości firmy

30 Przykłady misji – motywy wizjonerskie

31 Przykłady misji – motywy wrogie

32 Przykłady misji – motywy imitacyjne

33 Przykłady misji – motywy inspirujące

34

35 Xerox Mission Statement Our strategic intent is to help people find better ways to do great work - by constantly leading in document technologies, products and services that improve our customers' work processes and business results.

36 Misja, Wartości i Zasada Strategiczna Grupy TP Zasada Strategiczna Misja Wartości

37 Nasza misja Proszę przedstawić misję swojej organizacji lub podjąć próbę jej sformułowania............................................................................................................

38 Oddziaływanie misji na pracowników Znany badacz teorii systemów organizacyjnych Peter Senge twierdzi: Wizje są wyzwalające. Tworzą one iskrę podniecenia, która wynosi organizację ponad codzienność... W normalnej korporacji misja, którą uczestnicy zaakceptują, zmienia ich relacje z organizacją. Przestaje ona być «ich firmą», a staje się «naszą firmą». Wspólna misja pozwala ludziom, którzy sobie nie ufają, współpracować, bowiem tworzy ona wspólną tożsamość"

39 Trzy postawy pracowników wobec strategicznych dążeń firmy Najemnicy są posłuszni i obojętni. W zamian za godziwą płacę i warunki pracy sprzedadzą" firmie 8 godzin swojego czasu i swoje umiejętności. Wykazują chłodny stosunek do wyzwań strategicznych organizacji, często sa sceptyczni. Jeżeli ktoś im zaoferuje lepsze warunki, to bez większych wahań przejdą do nowej firmy. Lojaliści są związani z daną firmą. Powody mogą być różne: pracują w niej od lat, lubią to co robią, są dumni ze swego miejsca pracy lub są po prostu konformistami i nie znoszą zmian. Każda zmiana miejsca pracy oznacza dla nich wysokie koszty psychiczne i niepewność, którą źle tolerują. Mają wielki potencjał, ale ich faktyczne zaangażowanie w pracę zawodową zależy od umiejętności firmy w wyzwalaniu tego potencjału. Gwardziści są związani z firmą na dobre. Wynika to najczęściej z faktu, że są jej założycielami, łączą ich więzi emocjonalne z firmą lub z liderem firmy lub po prostu utożsamiają się w pełni z misją firmy i wartościami, które za nią stoją.

40 Najemnicy, lojaliści, gwardziści w twojej firmie Na poniższym diagramie kołowym wyznacz strukturę pracowników Twojej firmy (zespołu) w podziale na najemników, lojalistów i gwardzistów.

41 Rodzaje celów strategicznych Cele ekonomiczne - wyrażone w postaci wielkości (mierników) ekonomicznych (finansowych); Cele ilościowe - wyrażone w postaci wielkości matematycznych; Cele jakościowe - opisowe Cele rozwojowe - aspiracje na przyszłość

42 Systemowe formułowanie celów strategicznych w firmie – DOM STRATEGII SUKCES P R Z E T R W A N I E CELE ILOŚCIOWE CELE EKONOMICZNE CELE JAKOŚCIOWE CELE ROZWOJOWE Cele operacyjne i środki realizacji

43 Reguła SMART Deklarowane cele powinny spełniać następujące kryteria: S S - specific - konkretne (skonkretyzowane) M M - measurable - mierzalne A A - acceptable - akceptowalne R R - realistic - realne (realistyczne) T T - time bounded - określone w czasie

44 CELE BIZNESU W PRAKTYCE... opinie 2.700 menedżerów największych korporacji Cele USA Japonia 1. rentowność (ROI) 8,1 4,1 2. wzrost kursu akcji3,80,1 3. wzrost udziału w rynku2,44,8 4. poprawa struktury asortymentu1,72,3 5. racjonalizacja produkcji i dystrybucji1,52,4 6. zwiększenie kapitału1,32,0 7. udział nowych produktów w asortymencie0,73,5 8. poprawa image firmy0,20,7 9. poprawa warunków pracy0,10,3

45 CELE BIZNESU W PRAKTYCE... opinie polskiej kadry kierowniczej Kategoria % wskazań Dynamiczny rozwój 57 Płynność finansowa 45 Uzyskanie dobrej marki w kraju 32 Maksymalne zyski 31 Lojalni odbiorcy 29 Dobra pozycja konkurencyjna 22 Zadowolenie pracowników 21 Przetrwanie w najbliższych latach 21

46 Operacjonalizacja strategii Program działań (action plan) powinien obejmować zestaw zadań realizacyjnych określających sposób osiągniećia celów głównych projektu Cel (1)Cel (2)Cel (3)Cel (4) zadania

47 TOYOTA - precyzja po japońsku Strategia ekspansji w latach 1985 - 1990

48 Hierarchizacja i integracja celów strategicznych Cel korporacji Cel SBU Cel funkcjonalny Cel na moim stanowisku pracy Cel prywatny W poniższej tabeli proszę sformułować cele strategiczne dla kolejnych poziomów hierarchii organizacji. Proszę uwzględnić regułę SMART przy definicji celów.


Pobierz ppt "WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO prof. dr hab. Aneta Zelek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google