Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Działalność Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 2 Health Promotion is the process of enabling people to increase control over and improve their health. Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i jego ulepszanie. Karta Ottawska Edukacja zdrowotna Polityka zdrowotna Zapobieganie chorobom PROMOCJA ZDROWIA

3 3 Wybrane działania Samorządu Województwa Łódzkiego: Programy zdrowotne realizowane przez podmioty wyłonione w otwartym konkursie ofert realizowane przez jednostki podległe SWŁ, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu WŁ Konkurs Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat Badanie ankietowe na temat wiedzy i potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób

4 4 Profilaktyka gruźlicy Problem epidemiologiczny - wysokie wskaźniki zapadalności i chorobowości na gruźlicę wśród mieszkańców województwa łódzkiego 2003 r. - Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc zlecony do realizacji powiatom (kwota wydatkowana na ten cel z budżetu WŁ: 107.460 zł) 2004-2007 r. - Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego realizowany przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi kwota wydatkowana z budżetu WŁ w latach 2004-2007: 1.209.247 zł liczba przeprowadzonych w tym okresie konsultacji lekarskich: 42.198 zł liczba wstępnie zdiagnozowanych przypadków gruźlicy: 811 liczba wykrytych nowotworów płuc: 686

5 5 Profilaktyka Jaskry Cel: obniżenie liczby osób tracących wzrok z powodu uszkodzenia nerwu wzrokowego w przebiegu jaskry poprzez wczesne wykrycie choroby. Program Zdrowotny Wczesnego Wykrywania Jaskry realizowany był w latach 2006-2009 (w latach 2006-2007 w ramach dotacji jednostek podległych SWŁ; od 2008 r. w formie otwartego konkursu). Populacja docelowa – osoby w wieku 35-60 lat kwota wydatkowana z budżetu WŁ w latach 2006-2009: 558.288 zł liczba przebadanych osób w tym okresie: 11.941 liczba wykrytych przypadków jaskry: 1.311

6 6 W 2009 r. w ramach Programu, lekarze rozpoznali jaskrę w jej wczesnym stadium u 289 osób (9,95% populacji badanej). Ponadto, wykryto 17 przypadków w stadium zaawansowanym (0,59% ankietowanych). Poniższy wykres przedstawia najczęściej zgłaszane objawy wśród osób ze zdiagnozowaną jaskrą.

7 7 Profilaktyka cukrzycy typu 2 Adresatami Programu zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 są osoby w wieku 45-64 lat, u których do tej pory nie została rozpoznana cukrzyca. Program przewiduje przeprowadzenie u wszystkich uczestników konsultacji lekarsko – pielęgniarskich oraz wykonanie badań laboratoryjnych, oceniających gospodarkę węglowodanową. Program realizowany jest w bieżącym roku po raz pierwszy przez cztery placówki podległe SWŁ, które na ten cel otrzymały dotacje w łącznej kwocie 150.000 zł.

8 8 Od początku realizacji Programu do 31 sierpnia br. przebadano 418 osób. U 21 osób zdiagnozowano cukrzycę (5% badanych), a u 90 (21,5% badanych) stan przedcukrzycowy.

9 9 Zdrowe województwo – akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania chorób Cel: zmniejszenie zachorowalności mieszkańców regionu łódzkiego na choroby stanowiące w populacji poważny problem zdrowotny. Wyodrębniono 3 działania: 1. Zdrowy mężczyzna – profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn w wieku 45 – 65 lat. Realizacja w czerwcu oraz wrześniu br. 2. Zdrowa kobieta – profilaktyka raka piersi dla kobiet w wieku 25 – 44 lat. Realizacja w październiku br. 3. Wczesne Wykrywanie Jaskry dla osób w wieku 35-60 lat. Realizacja w marcu i październiku br. Realizatorami wszystkich działań są placówki podległe SWŁ, które otrzymały na ten cel dotacje w łącznej wysokości 150.000 zł.

10 10 Profilaktyka raka prostaty W ramach akcji w czerwcu br. przebadano 247 mężczyzn. U 46 osób wykryto nieprawidłowości, 2 osobom zalecono dalszą diagnostykę.

11 11 Profilaktyka raka piersi Akcja realizowana jest w październiku br. Środki (42.410 zł) przekazane realizatorom umożliwią wykonanie badań USG piersi u 580 kobiet.

12 12 W ramach pierwszej edycji akcji, która odbyła się w marcu br. przebadano 264 osób. U 62 osób wykryto jaskrę we wczesnym stadium, 1 przypadek w stadium zaawansowanym oraz 11 przypadków innych chorób oczu.

13 13 Profilaktyka nowotworów górnych dróg oddechowych Program wykrywania wczesnych zmian nowotworowych górnych dróg oddechowych jest autorskim projektem WSS im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Cel: obniżenie umieralności z powodu nowotworów górnych dróg oddechowych i zwiększenie odsetka wyleczonych, dzięki wczesnemu wykryciu zmian. Program oferuje bezpłatne konsultacje laryngologiczne osób w wieku 45-65 lat. Dotacja z budżetu SWŁ dla WSS w Zgierzu na realizację Programu – 18.000 zł.

14 14 Profilaktyka nowotworów jelita grubego Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego jest autorskim projektem WSS im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Cel: obniżenie umieralności z powodu raka jelita grubego, zwiększenie odsetka wyleczonych oraz edukacja populacji. Adresatami Programu są osoby w wieku 50-65 lat oraz osoby w wieku 40-65 lat, u których w rodzinie występowały przypadki raka jelita grubego. Program oferuje porady lekarskie obejmujące m.in. badanie per rectum oraz badanie kolonoskopowe jelita grubego. Dotacja z budżetu SWŁ dla WSS w Zgierzu na realizację Programu – 35.000 zł.

15 15 Profilaktyka otępień i innych zaburzeń funkcji poznawczych Program wczesnego wykrywania otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych jest autorskim projektem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie. Cel: wykrycie jak największej liczby osób we wczesnych etapach otępień w celu wdrożenia stosownego leczenia ograniczającego w czasie postęp choroby. Adresaci: osoby w wieku 55-85 lat. Dotacja na realizację w.w Programu – 20.900 zł.

16 16 Profilaktyka w populacji rozwojowej Dlaczego warto? Zaburzenia ujawniające się w okresie rozwojowym utrzymują się zwykle w dalszych latach życia, ograniczając możliwości człowieka dorosłego, obniżając jego jakość życia oraz stanowiąc przyczynę przedwczesnej umieralności. Diagnostyka we wczesnym etapie rozwoju choroby niejednokrotnie umożliwia jej całkowite wyleczenie. Dostarczanie dzieciom i młodzieży informacji na temat prewencji chorób i promocji zdrowia utrwala w nich postawy i zachowania prozdrowotne, które przekazują kolejnym pokoleniom.

17 17 Profilaktyka wad wzroku i zeza u dzieci Cel: zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku dzieci w wieku 4-5 lat z województwa łódzkiego. Program pn.: Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia-wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci realizowany jest od 2007 r. w ramach otwartego konkursu ofert. Kwota wydatkowana z budżetu WŁ w latach 2007-2009: 255.191 zł liczba przebadanych w tym okresie dzieci: 3.980 liczba dzieci, u których wykryto zaburzenia wzroku: 1.195

18 18 Odsetek dzieci przebadanych w 2009 r. według rozpoznania lekarskiego przeprowadzonego w ramach Programu

19 19 W 2010 r. (do 31.08) w ramach Programu przebadano 731 dzieci z województwa łódzkiego. Zaburzenia wzroku stwierdzono u 294 dzieci.

20 20 Profilaktyka próchnicy Cel: obniżenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci 8-letnich z regionu łódzkiego. Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym realizowany jest od 2009 r. w ramach otwartego konkursu ofert. Program powstał we współpracy z WCZP w Łodzi oraz Konsultantem Wojewódzkim ds. stomatologii dziecięcej. kwota wydatkowana z budżetu WŁ w 2009 r.: 55.409,50 zł liczba przebadanych dzieci: 1.159 liczba zalakowanych zębów: 3.383

21 21 Stan uzębienia mlecznego dzieci objętych Programem w 2009 roku - liczba zębów z próchnicą w badanej populacji

22 22 W 2010 r. (do 31.08) w ramach Programu przebadano 466 ośmiolatków, u których zalakowano łącznie 1.358 zębów. Dla 6% badanych dzieci była to pierwsza w życiu wizyta u stomatologa.

23 23 Profilaktyka zaburzeń depresyjnych Cel: zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji u dzieci. Program oferuje konsultacje z psychologiem oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych (trening umiejętności społecznych, nazywanie i wyrażanie uczuć, techniki radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami) Adresatami Programu są uczniowie VI klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Program powstał we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Program realizowany jest w bieżącym roku po raz pierwszy.

24 24 Do 31 sierpnia br. w ramach Programu przebadano 217 uczniów VI klas. Udział w zajęciach warsztatowych zaproponowano 73 dzieciom; u 23 osób wskazano konieczność dalszej diagnostyki lub leczenia. Do tej pory odbyły się 2 cykle zajęć warsztatowych dla 2 grup 8-14 osobowych.

25 Dziękuję Państwu za uwagę. Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pz.dyr@lodzkie.pl


Pobierz ppt "Działalność Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google