Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesna historia polityczna – zasady zajęć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesna historia polityczna – zasady zajęć"— Zapis prezentacji:

1 Współczesna historia polityczna – zasady zajęć
Dr Janusz Mieczkowski

2 Układ godzinowy Ogółem 18 godzin, w tym: Wykłady - 6 godzin
Ćwiczenia - 9 godzin Zajęcia poza uczelnią - 3 godziny (przygotowanie recenzji biografii wybitnej osoby z XX wieku)

3 Warunki zaliczenia ćwiczeń
obecność na zajęciach, Wygłoszenie i oddanie recenzji biografii wybitnej osoby z XX wieku (biografie nie mogą się powtarzać w grupie),

4 Literatura obowiązkowa
A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003 W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych , Warszawa 2003, H. Kissinger, Dyplomacja , Warszawa 2005, Najnowsza historia świata , red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Kraków 2003

5 Literatura uzupełniająca
Marek Bankowicz, Bożena Bankowicz, Antoni Dudek, Grzegorz Mazur, Zdzisław Zblewski, Historia polityczna świata XX wieku , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Hugh Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ossolineum, Wrocław 2004, Peter Calvocoressi, Polityka międzynarodowa , „Książka i Wiedza” Warszawa. Antoni Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. Norman Davies, Wyspy. Historia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003. John Lewis Gaddis, Zimna wojna, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007. Artur Gruszczak, Marek Bankowicz, Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski, Jakub Polit, Historia polityczna świata XX wieku , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Barbara Jelavich, Historia Bałkanów wiek XVIII i XIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Barbara Jelavich, Historia Bałkanów wiek XX, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Jan Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Wydawnictwo Akademickie „Dialog” Warszawa 2003. David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Ossolineum, Wrocław 2006. Wojciech Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Immanuel Todd, Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2003. Immanuel Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004. Gerhard L. Weinberg, Wizje zwycięstwa. Nadzieje ośmiu przywódców z czasów II wojny światowej, „Książka i Wiedza” Warszawa.

6 Ćwiczenia Zajęcia organizacyjne
Ruchy totalitarne i autorytarne w XX wieku, Geneza i przebieg zimnej wojny (w trakcie wyjazdu studyjnego do Berlina), Problem niemiecki po II wojnie światowej (w trakcie wyjazdu studyjnego do Berlina), Upadek kolonializmu, Przemiany polityczne w III Świecie, Zmiany politycznej mapy Europy po 1989 roku (w trakcie wyjazdu studyjnego do Berlina), Charakterystyka wybranych polityków XX wieku (w oparciu o przygotowane recenzje książek)

7 Ksiązki do recenzji Biografie i pamiętniki
Uwzględnia się tylko prace jakie wyszły od 1989 roku chcemy zachęcić do lektury współczesnych opracowań historycznych Praca powinna być wygłoszona i oddana w formie papierowej lub elektronicznej.

8 Zasady przygotowania recenzji
Każdy ma przygotować jedną recenzję (omówienie) wybranego przez siebie dzieła. Omawiamy prace wydane tylko po 1989 roku. Tytuły mają pochodzić z listy przygotowanej przez prowadzącego. Wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być zaakceptowane przez prowadzącego przed prezentacją (potencjalne propozycje powinny dotyczyć biografii ludzi żyjących w XIX i XX wieku. Mogą być portrety zbiorowe – np. generałowie danej formacji, lub politycy prezentujący jakąś ideę). Nie można powtarzać wyboru dokonanego przez inną osobę z grupy ćwiczeniowej. Lista z „zaklepanymi” tytułami jest u prowadzącego. Recenzja ma być autorska. Nie można wykorzystywać do niej obcych streszczeń ani internetu Recenzja powinna być przygotowana według wskazówek prowadzącego (zobacz schemat recenzji). Omówienie ma być pisemne (oddane prowadzącemu) i wygłoszone podczas zajęć. Odstępstwa od powyższych zasad powodują niezaliczenie ćwiczeń.

9 Sugestia sprawdź czy podana praca jest dostępna, jeśli nie możesz jej znaleźć ponownie zgłoś się do prowadzącego po inną pracę (bądź zaproponuj mu znalezioną przez siebie a odpowiadającą stawianym wymaganiom).

10 Schemat recenzji dane bibliograficzne dotyczące książki (autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, liczba stron) cel i zakres pracy według autora dzieła autor, pozycja referowanej pracy w jego ogólnej twórczości (wyjaśnienie czy referowana praca jest zgodna z ogólna twórczością i wykształceniem danego autora, czy tez stanowi wyjątek z punktu widzenia jego specjalizacji). charakterystyka materiału źródłowego (na czym autor oparł swe rozważania, z jakich korzystał źródeł) krótka treść referowanej pracy (główne problemy pracy i stadia rozumowania autora) sprecyzowanie konstrukcji pracy sprecyzowanie sposobu pojmowania dziejów (stanowiska metodologicznego autora) sformułowanie zagadnień do dyskusji (jeśli się takie nasuwają) ewentualnie krytyka pracy według wytypowanych zagadnień (wszechstronną krytykę prowadzi się ze stanowiska: materiału, metody i metodologii)

11 Europa John Allen, Opus Dei, „Świat Książki” Warszawa 2006
Andrēe Bachound, Franco, „Iskry”, Warszawa 2000 Mikołaj Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, „Antyk” Cyrille Boulay, Portrety dynastii europejskich, „Świat Książki” Warszawa Jacek Bruski, Petlurowcy. Centrum państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie , Kraków 20000 Alan Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, „Państwowy Instytut Wydawniczy”, „Wydawnictwo Bellona”, Warszawa 1994, tom I Alan Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, „Państwowy Instytut Wydawniczy”, „Wydawnictwo Bellona”, Warszawa 1994, tom II Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi, rozmawiały i opatrzyły komentarzem Bogumiła Berdychowska, Olga Hnatiuk, Wydanictwo UMCS, Lublin 2000 Ivan Cassagnau, Okopowe requiem. Dziennik artylerzysty , Wydawnictwo Literackie Kraków 2006 Philippe Collas, Mata Hari. Jej prawdziwa historia, „Świat Książki” Warszawa 2006 Santi Corvaja, Hitler i Mussolini, „Bellona” Elżbieta Dominik, Charles de Gaulle: polityk i wizjoner, „Trio”, Warszawa 2001

12 Karl Donitz, 10 lat i 20 dni. Wspomnienia 1935-1945, „Wydawnictwo Finna”
Generałowie Churchilla, red. Johna Keegana, „Zysk i S-Ka” Poznań 1999 Joachim Fest, Hitler i upadek Trzeciej Rzeszy, „Świat Książki” Warszawa 2003 Niklas Frank, Moja niemiecka matka, „Bellona” Martin Gilbert, Churchill: biografia, „Zysk i S-Ka”, Poznań 1996, tom I Martin Gilbert, Churchill: biografia, „Zysk i S-Ka”, Poznań 1997 tom II Stanisław Grodziski, Franciszek Józef I, „Ossolineum” Wrocław 2006 Aleksander Hall, Charles de Gaulle, „Iskry”, Warszawa 2002 Michał Heller, Siódmy sekretarz: blask i nędza Michaiła Gorbaczowa, „Fis”, Lublin 1993 Andrzej Kastory, Winston Spencer Churchill, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004 Ian Kershaw, Hitler , „Rebis” Ian Kershaw, Hitler , „Rebis” Ian Kershaw, Hitler , „Rebis” Helmut Kohl, Pragnąłem jedności Niemiec, Kai Diekman, Ralf Georg Reuth relacjonują rozmowy z Kanclerzem, „Świat Książki” Warszawa 1999

13 Barbara Leaming, Pani Kennedy
Barbara Leaming, Pani Kennedy. Lata zagubione w historii, „Świat Książki” Warszawa 2004 Norbert Lebert, Noszę jego nazwisko. Rozmowy z dziećmi przywódców III Rzeszy, „Świat Ksiązki” Warszawa 2004 David Lewis, Człowiek, który stworzył Hitlera, „Świat Książki” Warszawa 2005 Shay MacNeal, Ocalić cara Mikołaja II. Tajna misja uratowania rodziny carskiej, „Świat Książki” Warszawa 2004 Denis Mac Smith, Mussolini, „Wydawnictwo Michał Urbański”, Warszawa 1994 Ch. De la Maziere, Marzyciel w hełmie. Francuz w Waffen SS, „Bellona” Warszawa 2005 Roj A. Miedwiediew, Chruszczow. Biografia polityczna, „Czytelnik”, Warszawa 1990 Roj A. Miedwiediew, Ludzie Stalina, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989 Miloš Mikeln, Stalin, „Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej” 1990 Danielle Mitterrand, Wolnośc bez granic, „Prószyński i S-ka”, Warszawa 1997 Ray Moseley, W cieniu Mussoliniego: podwójne życie hrabiego Galeazza Ciano, „Książka i Wiedza”, Warszawa 2001

14 Lech Z. Niekrasz, Dwaj jeźdźcy Apokalipsy: Stalin i Hitler: biografia porównawcza, „Rytm”, Warszawa 2000 Miklos Nyiszli, Byłem asystentem doktora Mengele. Wspomnienia lekarza z Oświęcimia, „Trio” Warszawa 1996 Peter Padfield, Himmler. Reichstührer SS, « Iskry «  Warszawa Tomasz Parczewski, Pamiętniki gubernatora Kronsztadu, „Mówią Wieki” Warszawa 2006 Gabriele Praschl-Bichler, Prywatne życie cesarza Franciszka Józefa, « Bellona » Warszawa 2006 Janos M. Rainer, Imre Nagy. Biografia polityczna, „Instytut Studiów Politycznych PAN”, Warszawa 2003 Ralf Georg Reuth, Goebels, „Iskry” Warszawa

15 Leni Riefenstahl, Pamiętniki, „Świat Książki” Warszawa 2003
B. Reitschuster, Władymir Putin. Dokąd prowadzi Rosję, „Świat Książki” Warszawa 2005 Antoni Serednicki, Symon Petlura: życie i działalność, Warszawa 1997 Robert Service, Lenin. Biografia, “Iskry” Warszawa Beryl Williams, Lenin, “Ossolineum” Wrocław 2002 Charles Williams, Charles de Gaulle: ostatni wielki Francuz, „Amber” Warszawa 1997 Dymitrij Wołkogonow, Lenin, „Amber”, Warszawa 1997 Dymitrij Wołkogonow, Stalin, „Amber”, Warszawa 1999, tom I Dymitrij Wołkogonow, Stalin, „Amber”, Warszawa 1999, t. II Dymitrij Wołkogonow, Trocki, „Amber”, Warszawa 1999 Jerzy Woydyłło, Tito jakiego nie znamy, „Spar”, Warszawa 1991

16 Ameryka Północna Madeleine Albright, Pani Sekretarz Stanu, „Świat Książki” Warszawa 2005 Hugh Brogan, John Fitzgerald Kennedy, „Ossolineum” Bill Clinton, Moje życie, “Świat Książki” Warszawa Hillary R. Clinton, Tworząc historię. Wspomnienia, “Świat Książki” Warszawa Beata de Robin, Eleanora Roosevelt. Między namiętnością a polityką, “Świat Książki” Warszawa 2004 Marc Eliot, Walt Disney. Czarny Książe Hollywood, „Twój Styl” Roy Jenkins, Harry Truman: pogromca komunizmu, „Alfa-Wero”, Warszawa 1998 Robert E. Levin, Bill Clinton – portret polityka, „Wydawnictwo Naukowe PWN”, Warszawa 1993 David Maraniss, Najlepszy w klasie: Bill Clinton: biografia, „Prószyński i S-ka”, Warszawa 2000 Halina Parafianowicz, Eleanora Anna Roosevelt ( ): w cieniu wielkiego męża, „Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa 2000 Longin Pastusiak, Panie Białego Domu, „Bellona” Longin Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Iskry”

17 Ameryka Południowa i Afryka
Jean Cormier, Che Guevara, „Iskry” Anna Lewczuk, Peron Juan Domingo. Biografia, „Ethos” Corras Celia Zapata, Isabel Allende. Życie i duchy, « Muza » Warszawa 2004 Monika Kulesza, Życie i działalność cesarzowej Etiopii Taitu na przełomie XIX i XX wieku, „Trio” Warszawa 2005 Marek S. Szczepański, Manowce władzy. Rzecz o elitach afrykańskich, „Wiedza Powszechna” Warszawa 1989

18 Azja Carmen Bin Laden, Rozdarty czarczaf, Moje zycie w Arabii Saudyjskiej, „Videograf II” 2004 Waldemar I. Dziak, Kim Ir Sen. Dzieło i polityczne wizje, „Instytut Studiów Politycznych PAN”, Warszawa Waldemar Dziak, Kim Jong Il, „Trio” Gilles Van Grasdorff, Biografia Dalaj Lamy, „Wydawnictwo Kos”, Katowice 2005 Keith Laidler, Ostatnia cesarzowa, „Muza” Warszawa 2005 Mirosław Łuczko, Ito Hirobutami i Yamagata Aritomo czołowi politycy Japonii okresu Meji ( ), „Trio” Warszawa 2006 Patrycja Niedbalska, Suzuki Kantaro a zakończenie wojny na Pacyfiku, „Trio” Warszawa 2006 Pu Yi, Ostatni cesarz. Autobiografia, Wydawnictwo K.E.Liber” 2004 Ross Terrill, Mao: biografia, „Iskry” Warszawa 2001 Tony Walker, Andrew Gowers, Arafat, „Świat Książki” Warszawa Monika Warneńska, Śladami Pol Pota, „Świat Książki”, Poznań 1999 Stanley Wolpert, Gandhi, „Państwowy Instytut Wydawniczy”, Warszawa 2003

19 Przekrojowe Marek Bankowicz, Demokraci i dyktatorzy,
Nigel Cawthore, Życie erotyczne dyktatorów, „Mireki” Miranda Twiss, Najwięksi zbrodniarze w historii, „Muza” Ch. Mackey, G. Miller, Kulisy wojny. Terroryści i szpiedzy. Podstęp i prowokacja. Tajemnice przesłuchań, „Świat Książki” Warszawa 2006

20 Wyjazd do Berlina – 4 lipca 2007
W programie przewiduje się: Spotkania z niemieckim politykami (prawdopodobnie w Bundestagu), zwiedzanie pomnika Holokaustu i Reichstagu Autokary spod instytutu i powrót też w to miejsce Ze względu na program postulowana godzina odjazdu ze Szczecina ok.6.00 Powrót około Konieczność sporządzenia listy alfabetycznej z imionami, nazwiskami, datami urodzenia i adresami – wymagana do wizyt w niemieckich instytucjach.


Pobierz ppt "Współczesna historia polityczna – zasady zajęć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google