Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wady postawy Problem społeczny Dr W.Szwarczyk. Wady postawy Wady postawy stanowią problem społeczny w wielu kategoriach. Tak rodzinnej jak i ekonomicznej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wady postawy Problem społeczny Dr W.Szwarczyk. Wady postawy Wady postawy stanowią problem społeczny w wielu kategoriach. Tak rodzinnej jak i ekonomicznej,"— Zapis prezentacji:

1 Wady postawy Problem społeczny Dr W.Szwarczyk

2 Wady postawy Wady postawy stanowią problem społeczny w wielu kategoriach. Tak rodzinnej jak i ekonomicznej, edukacyjnej czy medycznej. W perspektywie wielu lat walki z wadami postawy wyraźnie zaznacza się rola działania profilaktycznego i postępowania mającego na celu jak największe wyeliminowanie potencjalnych przyczyn powstania nabytych wad postawy u dzieci i młodzieży. Jednocześnie, obserwowany znaczny, postęp technik medycznych pozwala obecnie na bardzo efektywne eliminowanie tych przyczyn powstania wad postawy, które wynikają z chorób wrodzonych lub chorób okresu niemowlęctwa i dzieciństwa. Tym niemniej podawane przez liczne opracowania statystyczne wyniki wskazują na fakt że wśród młodzieży szkolnej ( wg różnych danych ) częstość występowania wad postawy jest zatrważająca bo wynosi od 50 do 94 %

3 Wady postawy Głównym problemem wad postawy są przyczyny ich powstania

4 Wady postawy Prawidłowa postawa ciała to układ jego poszczególnych elementów zapewniający najlepszą jego stabilność, pracę narządów wewnętrznych, wydolność statyczno – dynamiczną przy najmniejszym obciążeniu organizmu dla zapewnienia tych warunków

5 Wady postawy Postawa ciała jest wypadkową równoczesnego działania dużych grup mięśniowych, które utrzymują ciało w równowadze i zależy ona w dużej mierze od równomiernego rozwoju tych grup mięśniowych. Wszelkie dysproporcje w rozwoju mięśni zapewniających prawidłowe warunki statyki ciała, prowadzą często do zmniejszenia stabilizacji kręgosłupa co może być początkiem łańcucha zmian prowadzących do choroby zwyrodnieniowej oraz wad postawy.

6 Wady postawy Wady postawy to takie zmiany pozycji wyprostnej które odbiegają od standardów wieku, płci

7 Wady postawy Trzy sfery czynników, w następstwie których dochodzi do rozwoju wad – 1. Czynniki fizjologiczne. 2. Czynniki morfologiczne. 3. Czynniki środowiskowe.

8 Wady postawy Istotą zaburzeń w sferze czynników fizjologicznych jest nawyk prawidłowej postawy. Dla dziecka z wadą postawy nawykowa postawa nieprawidłowa jest czymś naturalnym, zwykłym i nie wymagającym wysiłku (przyjmowanym podświadomie). U podstaw tego rodzaju wad postawy leżą zaburzenia czucia głębokiego, osłabienie słuchu, krótkowzroczność, ale także znaczny wpływ na postawę ma tu również stan psychiczny dziecka. Zaburzenia w sferze morfologicznej najczęściej polegają na: występowaniu dystonii mięśniowej zespołów współdziałających na nierównomiernie rozłożonych siłach nacisku i pociągania w zakresie układu kostnego kręgosłupa, nadmiernym napięciu i rozciągnięciu pewnych grup wiązadeł oraz części torebek stawowych. Warunki środowiska zewnętrznego, w jakim żyje człowiek, stają się coraz częściej przyczyną niekorzystnych zmian w postawie ciała. Na pierwsze miejsce wysuwają się: Nie unormowany tryb życia; Złe warunki higieniczne i bytowe; Nie przebywanie na świeżym powietrzu; Brak ćwiczeń ruchowych, hipokinezja; Przyjmowanie jednorodnych i długotrwałych pozycji w szkole i w pracy, jak i podczas odpoczynku (niedostosowane ławki szkolne, nieodpowiednie noszenie teczki).

9 Wady postawy Przyczyny powstawania Okres prenatalny – wpływ czynników mających znaczenie dla prawidłowego rozwoju płodu (środowiskowe, choroby zakaźne matki,choroby metaboliczne, wady anatomiczne matki) Okres perinatalny – zaburzenia porodu Okres postnatalny – choroby wieku noworodkowego

10 Wady postawy Wady wrodzone – kostnopochodne, mięśniopochodne, neuropochodne Wady nabyte - rozwojowe, nawykowe.

11

12 Wady postawy Najczęstsze wady postawy to - plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy wklęsło-okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienia kręgosłupa-skoliozy, wady statyczne kończyn dolnych, klatka piersiowa kurza, klatka piersiowa lejkowata, wady kończyn dolnych ( kolana koślawe, kolana szpotawe, stopa płaska, stopa płasko-koślawa, stopa wydrążona, stopa końsko-szpotawa) Do błędów postawy zalicza się: odstawanie łopatek, asymetrię barków, asymetrię żeber i klatki piersiowej.

13 Wady postawy Wady postawy można podzielić na proste i złożone: Proste wady postawy – (błędy postawy), są to pojedyncze odchylenia od prawidłowej postawy ciała, nie zmieniające ukształtowania kręgosłupa Złożone wady postawy – są to odchylenia od prawidłowej postawy ciała, ze zmianami ukształtowania kręgosłupa. Strukturalne oraz różnorodne deformacje w obrębie narządu ruchu nazywane są wadami budowy.

14 Wady postawy Krytyczne okresy w których powstaje lub ujawnia się najwięcej wad postawy Pierwszy - wiek 6-7 lat ( związany jest ze zmianą trybu życia dziecka ) Drugi - wiek pokwitania, charakteryzujący się intensywnym przyrostem wysokości ciała ( tzw. skok pokwitaniowy )- wzrost kończyn dolnych, a w rok później tułowia.Dochodzi do zaburzenia dotychczasowej równowagi, zmian proporcji ciała, przeniesienia środka ciężkości ciała. Szczyt przyrostu masy mięśniowej jest opóźniony w stosunku do przyrostu kostnego o ok. 12 miesięcy

15 Wady postawy Metody oceny postawy ciała Wzrokowa analiza poszczególnych elementów postawy. Metody sylwetkowe – metody właściwej oceny wzrokowej. Metody całościowej oceny sylwetek zarejestrowanych za pomocą fotografii, cieniografii, konturografii Nowoczesne techniki badań

16 Typy postaw ciała wg Wolańskiego sferosomatometr Wolańskiego Analiza z użyciem systemu Mora

17 Wady postawy Zapobieganie i przeciwdziałanie wadom postawy 1.Wczesne wykrycie nieprawidłowości w postawie ciała 2.Odpowiednie postępowanie korekcyjne w oparciu o wyspecjalizowane ośrodki. 3.Stałe kontrole specjalistyczne oceniające efekty leczenia 4.Niezbędne jest kontynuowanie ćwiczeń w domu i przestrzeganie określonych zaleceń i przeciwwskazań. 5.Stałe i konsekwentne eliminowanie czynników, z którymi wiąże się powstawanie lub pogłębianie istniejących już wad i zaburzeń rozwojowych oraz stwarzanie jak najlepszych warunków pracy dla uczniów 6.Właściwa kontrola nad wykorzystaniem wolnego czasu dziecka ( właściwe planowanie wakacji, ferii )

18 Wady postawy Profilaktyka, to najskuteczniejsza forma zwalczania dolegliwości, powstających podczas zaburzeń czynności narządów ruchu. Nie korygowane wady postawy, choć świetnie tolerowane latami, potrafią prowadzić do nieodwracalnych i stale pogarszających się deformacji. To one stają się potem nie tylko początkiem zmian zwyrodnieniowych stawów, kręgów, ale również przyczyną bardzo bolesnych niewydolności, mających niezwykle poważne konsekwencje w wieku dorosłym a nie rzadko już w okresie dojrzewania

19 Wady postawy Działania profilaktyczne 1. Ograniczenie siedzącego trybu życia, zwiększenie ogólnej sprawności ruchowej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem tych form, dzięki którym są wzmacniane mięśnie grzbietu i brzucha, dobór ćwiczeń mających na celu kształtowanie prawidłowych krzywizn kręgosłupa, a nie ich niwelowanie; 2. Nauczenie już we wczesnym dzieciństwie, a następnie wyrabiane nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała we wszystkich czynnościach życia, zwłaszcza tych, w których kręgosłup mógłby być przeciążony, przestrzeganie prawidłowej postawy ciała przy pracy i w czasie odpoczynku 3. Dostosowanie sprzętów domowych i środowiska, w których przebywamy, do potrzeb i możliwości fizjologicznych naszego kręgosłupa ( wg M.Kutzner-Kozińskiej (1988) )

20 Wady postawy Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Ćwiczenia oddechowe. Celem tych zabiegów jest wzmocnienie mięśni oddechowych Oczekiwanym ich skutkiem jest poprawa ruchomości i symetrii rozwoju klatki piersiowej. Ćwiczenia optymalizujące ustawienia miednicy.Mają one zasadnicze znaczenie dla ustawienia i funkcji całego kręgosłupa. Zmniejszają asymetrię ustawienia miednicy a także pozwalają na utrzymywanie jej we właściwej pozycji podczas wykonywania ruchów w kończynach górnych i dolnych. Ćwiczenia mięśni grzbietu i brzucha. Grupa ćwiczeń mających na celu symetryzację napięcia mięśniowego w obrębie klatki piersiowej i brzucha wpływającego na utrzymanie krzywizn kręgosłupa i jego prawidłowej osi Ćwiczenia antygrawitacyjne. Zabiegi rozciągania i prostowania kręgosłupa w jego osi Ćwiczenia przestrzenne. Modelowe ustawianie prawidłowej postawy ciała wykonywane przed lustrem, po uprzednim wytłumaczeniu dziecku zasad fizycznych utrzymania poprawnej postawy ciała. Ćwiczenia w wodzie. Zabiegi w przyjaznym środowisku,powodującym odciążenie i symetryczny opór Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętów dodatkowych.Rower, wioślarz, stepper

21 Wady postawy Sprzęt ortopedyczny- prostotrzymacz zabezpieczający przed zaokrąglaniem pleców, kołnierz zapewniający symetryczne ustawianie głowy i kształtowanie lordozy szyjnej Obuwie - które zapewniać będzie prawidłowe ustawienie poszczególnych elementów stopy, wkładki do obuwia wymuszające prawidłowe ustawienie stóp. Sprzęt domowy i szkolny - przygotowanie miejsca do pracy i nauki poprzez dostosowanie krzesła, biurka, korzystanie z profilowanych krzeseł z podparciem odcinka lędźwiowego lub krzeseł typu klęcznik. Prosty sprzęt rehabilitacyjny do wykorzystania w domu – drążek w drzwiach, piłki lekarskie, rower stacjonarny, maty do ćwiczeń stóp itp.

22 Wady postawy Instytucje rządowe i samorządowe – ankiety oceniające skalę występowania problemu, dofinansowywanie działalności instytucji prowadzących wczesną diagnostykę i leczenie profilaktyczne, akcje propagandowe PFRON - Dofinansowywanie zakupów sprzętu ( jedynie w przypadkach dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności ) Narodowy Fundusz Zdrowia – programy specjalne – finansowanie zaakceptowanych programów leczniczych Kluby sportowe – działalność statutowa, współorganizacja imprez sportowo –rekreacyjnych Organizacje społeczne, pozarządowe, środowiskowe.


Pobierz ppt "Wady postawy Problem społeczny Dr W.Szwarczyk. Wady postawy Wady postawy stanowią problem społeczny w wielu kategoriach. Tak rodzinnej jak i ekonomicznej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google