Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

02.11.2006Metodologia ekonomii1 Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich Gary S. Beckera Ekonomia to sztuka wydobywania z życia jak się da najwięcej George.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "02.11.2006Metodologia ekonomii1 Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich Gary S. Beckera Ekonomia to sztuka wydobywania z życia jak się da najwięcej George."— Zapis prezentacji:

1 02.11.2006Metodologia ekonomii1 Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich Gary S. Beckera Ekonomia to sztuka wydobywania z życia jak się da najwięcej George Bernard Shaw Opracowała Magdalena Szymczak

2 02.11.2006Metodologia ekonomii2 Definicje teorii ekonomii Ekonomia bada (zakres badań): 1. Przydziały (alokacje) dóbr materialnych w celu zaspokojeniu potrzeb materialnych (gdzie miejsce na usługi?) 2. Sektor rynkowy 3. Alokacje ograniczonych środków dla osiągnięcia konkurencyjnych ze sobą celów (decyzje o podatku, rozpoczęciu wojny czy założeniu rodziny, liczbie godzin snu)

3 02.11.2006Metodologia ekonomii3 Definicja podejścia ekonomicznego wg Beckera: Unikatowy walor podejścia ekonomicznego - pozwala ono na zintegrowanie różnorodnych zachowań ludzkich. Założenia stosowane: 1. Maksymalizujący charakter zachowań ludzkich 2. Występowanie rynków (faktycznych oraz rynków- cieni (shadow-markets)- mających różny stopień skuteczności i koordynujących działania różnych uczestników, oraz kształtowanie się na tych rynkach cen (faktycznych i cen-cieni, odpowiadających stanowi równowagi 3. Stałość preferencji

4 02.11.2006Metodologia ekonomii4 Maksymalizujący charakter zachowań ludzkich Postulat zachowań maksymalizujących - zasada racjonalności Podmiot decyzji ma uświadomione jakieś cele, a chęć osiągnięcia ich motywuje jego działania (używa dostępnych środków) Podmiot uszeregowuje cele i intensywność, hierarchie Kalkuluje nakłady i efekty

5 02.11.2006Metodologia ekonomii5 Występowanie rynków Rynek- miejsce konfrontacji życzeń, potrzeb, aspiracji n uczestników oraz ofert Beckerowska jednostka praktykuje we wszystkich sferach handel, trade-off, podlicza walory i mankamenty np potencjalnych partnerów małżeńskich Istnieją ceny faktyczne i ceny-cienie- sektor nierynkowy (miarą kosztu zaniechanych możliwości) Koszty informacji

6 02.11.2006Metodologia ekonomii6 Tematyka Ekonomicznej teorii zachowań ludzkich Cena i Przesąd (Efektywna dyskryminacja) Prawo i Polityka (Konkurencja i demokracja, Zbrodnia i kara. Podejście ekonomiczne) Czas i produkcja gospodarstwa domowego Małżeństwo, rozrodczość i rodzina (Ekonomiczna teoria rozrodczości, Teoria małżeństwa) Interakcje społeczne

7 02.11.2006Metodologia ekonomii7 Stałość preferencji Koncepcja niezmienności natury ludzkiej Stałość preferencji między podstawowymi wartościami Swoisty ceteris paribus Co z rewolucjami kultury czy skokami jakościowymi?

8 02.11.2006Metodologia ekonomii8 Teoria małżeństwa (Prawidłowości zachowań matrymonialnych w cyklu życia) Pytania: - kiedy zawrzeć małżeństwo, jak długo pozostawać w danym związku, kiedy zawrzeć ponowne małżeństwo - kiedy jednostka decyduje się na wejście na rynek matrymonialny, jak prowadzi poszukiwania właściwego partnera

9 02.11.2006Metodologia ekonomii9 Wnioski z teorii Wiek wejścia na rynek niższy, im większa ilość planowanego potomstwa, im wyższy oczekiwany czas trwania związku w całym okresie trwania życia, im wyższy dochód i im niższy poziom wykształcenia Poszukiwania trwają do momentu, w którym wartość następnego partnera, jest nie wyższa niż koszty czasu i innych nakładów niezbędnych do dodatkowych poszukiwań

10 02.11.2006Metodologia ekonomii10 Poszukiwania dłuższe im… … większych korzyści oczekuje się z dodatkowego szukania …czas trwania małżeństwa będzie dłuższy …bardziej zróżnicowani są potencjalni partnerzy (społeczeństwa dynamiczne, mobilne, bardziej zróżnicowane- później zawierane związki)

11 02.11.2006Metodologia ekonomii11 Optymiści czy pesymiści? Osoby wstępujące w związek małżeński wcześnie albo mają szczęście w swoich poszukiwaniach albo cechują się nadmiernym pesymizmem Późno natomiast jednostki bez powodzenia lub optymiści

12 02.11.2006Metodologia ekonomii12 Dobór osób w pary: małżeńskie jest doborem w równowadze, jeśli dla żadnej z wchodzących w grę osób zmiana partnera nie polepszyłaby sytuacji

13 02.11.2006Metodologia ekonomii13 Podsumowanie: Według Beckera - podejście ekonomiczne dostarcza cennego, jednolitego schematu służącego do zrozumienia wszelkich zachowań ludzkich, choć wiele zachowań jest niezrozumiałych i w ich wyjaśnieniu istotną rolę odgrywają zmienne pozaekonomiczne Choć podejście ekonomiczne dostarcza wszechobejmującego schematu i struktury, to nadaj wiele pojęć i technik czerpanych jest z innych dyscyplin

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "02.11.2006Metodologia ekonomii1 Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich Gary S. Beckera Ekonomia to sztuka wydobywania z życia jak się da najwięcej George."

Podobne prezentacje


Reklamy Google