Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia Normatywna a Ekonomia Pozytywna Hubert Wiśniewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia Normatywna a Ekonomia Pozytywna Hubert Wiśniewski."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia Normatywna a Ekonomia Pozytywna Hubert Wiśniewski

2 Szkic prezentacji Gilotyna Humea; Gilotyna Humea; Sądy wartościujące i ich wpływ na nauki społeczne; Sądy wartościujące i ich wpływ na nauki społeczne; Paretowska ekonomia dobrobytu a podział na ekonomię pozytywna i ekonomię normatywną; Paretowska ekonomia dobrobytu a podział na ekonomię pozytywna i ekonomię normatywną; Opinie ekonomistów i ich wpływ na decydentów; Opinie ekonomistów i ich wpływ na decydentów; Rola faktów empirycznych w ekonomii. Rola faktów empirycznych w ekonomii.

3 Gilotyna Humea Pozytywne Pozytywne Jest Jest Fakty Fakty Obiektywne Obiektywne Opisowe Opisowe Nauka Nauka Prawdziwe/Fałszywe Prawdziwe/Fałszywe Normatywne Normatywne Powinno Powinno Wartości Wartości Subiektywne Subiektywne Zalecające Zalecające Sztuka Sztuka Dobre/Złe Dobre/Złe

4 Problem 1 W jaki sposób rozstrzygamy, czy dana wypowiedź jest opinią typu jest czy też typu należy? W jaki sposób rozstrzygamy, czy dana wypowiedź jest opinią typu jest czy też typu należy? Opinia typu jest - to po prostu opinia, która w sensie materialnym może być albo prawdziwa albo fałszywa: jej autor stwierdza coś o stanie świata a następnie można to zweryfikować za pomocą odpowiednich metod; Opinia typu jest - to po prostu opinia, która w sensie materialnym może być albo prawdziwa albo fałszywa: jej autor stwierdza coś o stanie świata a następnie można to zweryfikować za pomocą odpowiednich metod; Opinia typu należy - wyraża ocenę stanu świata akceptację lub brak akceptacji, pochwałę lub naganę, coś akceptuje lub cos potępia, i jedyne co możemy zrobić, to przekonywać do jej zaakceptowania. Opinia typu należy - wyraża ocenę stanu świata akceptację lub brak akceptacji, pochwałę lub naganę, coś akceptuje lub cos potępia, i jedyne co możemy zrobić, to przekonywać do jej zaakceptowania.

5 Sądy metodologiczne a sądy wartościujące Charakteryzujące sądy oznaczają wybór przedmiotu badania, metody badawczej oraz kryteriów oceny istotności poczynionych ustaleń; Charakteryzujące sądy oznaczają wybór przedmiotu badania, metody badawczej oraz kryteriów oceny istotności poczynionych ustaleń; Oceniające sądy wartościujące to wartościujące twierdzenie o stanach świata, w tym oceny pewnych rodzajów ludzkiego zachowania i pewnych stanów społeczeństwa, będących wynikiem tych zachowań; Oceniające sądy wartościujące to wartościujące twierdzenie o stanach świata, w tym oceny pewnych rodzajów ludzkiego zachowania i pewnych stanów społeczeństwa, będących wynikiem tych zachowań;

6 Czy nauki społeczne mogą uniknąć sądów wartościujących? Wertfreiheit – wolność od wartości – nie oznaczała, że dokonywane przez ludzi akty wartościowania nie mogą być w sposób racjonalny analizowane; Wertfreiheit – wolność od wartości – nie oznaczała, że dokonywane przez ludzi akty wartościowania nie mogą być w sposób racjonalny analizowane; Wertungsdiskussionen – dyskusje o wartościach. Wertungsdiskussionen – dyskusje o wartościach.

7 Wertungsdiskussionen Forma: Analizowania wewnętrznej spójności zbioru wartości będących przesłankami, z których wyprowadzane są rozbieżne sądy normatywne; Analizowania wewnętrznej spójności zbioru wartości będących przesłankami, z których wyprowadzane są rozbieżne sądy normatywne; Dedukowania konsekwencji tych będących przesłankami wartości w konkretnych okolicznościach praktycznych, do których zostały one odniesione; Dedukowania konsekwencji tych będących przesłankami wartości w konkretnych okolicznościach praktycznych, do których zostały one odniesione; Ustalenia rzeczowych konsekwencji alternatywnych sposobów realizacji sądów normatywnych. Ustalenia rzeczowych konsekwencji alternatywnych sposobów realizacji sądów normatywnych.

8 Przykłady krytyki zasady Wertfreiheit Robert Heilbroner uważa: Nauki społeczne i przyrodnicze różnią się tym, że ludzkie działania odznaczają się zarówno ukrytą intencją, jak i świadomą celowością; Nauki społeczne i przyrodnicze różnią się tym, że ludzkie działania odznaczają się zarówno ukrytą intencją, jak i świadomą celowością; Przy ocenie teorii ekonomicznych ekonomiści nie są naukowo bezstronni; Przy ocenie teorii ekonomicznych ekonomiści nie są naukowo bezstronni; Ekonomista nie ma prawa manipulować danymi. Ekonomista nie ma prawa manipulować danymi.

9 Przykłady krytyki zasady Wertfreiheit c.d. Gunar Myrdal uznaje że: Nie należy ukrywać sądów wartościujących w interesie nauki, lecz raczej śmiało je zadeklarować na samym początku analizy; Nie należy ukrywać sądów wartościujących w interesie nauki, lecz raczej śmiało je zadeklarować na samym początku analizy; Niemal wszystko, co nie jest danymi statystycznymi to sąd wartościujący; Niemal wszystko, co nie jest danymi statystycznymi to sąd wartościujący; Rozróżnienie ekonomii pozytywnej od ekonomii normatywnej jest niemożliwe, a wszelkie próby mogą doprowadzić do samooszustwa. Rozróżnienie ekonomii pozytywnej od ekonomii normatywnej jest niemożliwe, a wszelkie próby mogą doprowadzić do samooszustwa.

10 Paretowska ekonomia dobrobytu Optimum Pareta opiera się na trzech podstawowych założeniach: Suwerenność konsumenta – jedynie określone przez każdego samodzielne preferencje mogą być traktowane jako preferencje indywidualne; Suwerenność konsumenta – jedynie określone przez każdego samodzielne preferencje mogą być traktowane jako preferencje indywidualne; Brak paternalizmu – dobrobyt społeczny obejmuje dobrobyt wszystkich pojedynczych członków społeczeństwa i nikogo ponadto; Brak paternalizmu – dobrobyt społeczny obejmuje dobrobyt wszystkich pojedynczych członków społeczeństwa i nikogo ponadto; Jednomyślność – tylko jednomyślnie zaakceptowane realokacje traktować można jako powodujące wzrost dobrobytu społecznego. Jednomyślność – tylko jednomyślnie zaakceptowane realokacje traktować można jako powodujące wzrost dobrobytu społecznego.

11 Pozytywna Paretowska ekonomia dobrobytu Według Archibalda: Twierdzenia ekonomii dobrobytu są twierdzeniami ekonomii pozytywnej; odnoszą się one do relacji pomiędzy danymi celami i pozostającymi do dyspozycji środkami (…); Według Archibalda: Twierdzenia ekonomii dobrobytu są twierdzeniami ekonomii pozytywnej; odnoszą się one do relacji pomiędzy danymi celami i pozostającymi do dyspozycji środkami (…); Argumentacja Hennipmana: jeśli podtrzymujemy czysto neutralną interpretacje optimum Pareta, paretowskie kryterium nie zawiera żadnych zaleceń dotyczących polityki gospodarczej. Argumentacja Hennipmana: jeśli podtrzymujemy czysto neutralną interpretacje optimum Pareta, paretowskie kryterium nie zawiera żadnych zaleceń dotyczących polityki gospodarczej.

12 Twierdzenie o niewidzialnej ręce Twierdzenie o niewidzialnej ręce sformułowane przez Samuelsona dotyczy równoważności warunków zaistnienia optimum Patera oraz stanu równowagi w gospodarce doskonale konkurencyjnej Twierdzenie o niewidzialnej ręce sformułowane przez Samuelsona dotyczy równoważności warunków zaistnienia optimum Patera oraz stanu równowagi w gospodarce doskonale konkurencyjnej Twierdzenia o niewidzialnej ręce nie można sfalsyfikować, a więc nie należy ono do ekonomii pozytywnej, tylko do normatywnej. Twierdzenia o niewidzialnej ręce nie można sfalsyfikować, a więc nie należy ono do ekonomii pozytywnej, tylko do normatywnej.

13 Osobliwe cechy współczesnej ekonomii dobrobytu Paretowskie założenia w żadnym razie nie są powszechnie akceptowalne np. lewe skrzydło politycznego spektrum. Paretowskie założenia w żadnym razie nie są powszechnie akceptowalne np. lewe skrzydło politycznego spektrum. Rowley i Peacock argumentują, że liberałowie akceptują substytucję pomiędzy wolnością a indywidualizmem, są skłonni tolerować naruszanie indywidualnej wolności, jednak wyłącznie pod warunkiem, że działanie takie poszerza zakres wolności innych. Rowley i Peacock argumentują, że liberałowie akceptują substytucję pomiędzy wolnością a indywidualizmem, są skłonni tolerować naruszanie indywidualnej wolności, jednak wyłącznie pod warunkiem, że działanie takie poszerza zakres wolności innych.

14 Ekonomista nie podaje jednoznacznych rozwiązań Robbins twierdzi, że ekonomia to nauka, która zajmuje się badaniem rozdziału rzadkich środków pomiędzy konkurujące o nie dane cele; Robbins twierdzi, że ekonomia to nauka, która zajmuje się badaniem rozdziału rzadkich środków pomiędzy konkurujące o nie dane cele; Ekonomista prezentuje menu alternatywnych możliwości, a następnie podejmujący decyzje dokonuje wyboru, kierując się przy tym swoją funkcją preferencji; Ekonomista prezentuje menu alternatywnych możliwości, a następnie podejmujący decyzje dokonuje wyboru, kierując się przy tym swoją funkcją preferencji;

15 Wpływ ekonomicznego doradztwa na decydentów Luźny inkrementalizm – luźny, ponieważ zdaniem autorów decyzja nie zostaje bynajmniej podjęta za jednym zamachem, lecz zostaje wypracowana po kawałku dzięki wielu ponawianym próbom; Luźny inkrementalizm – luźny, ponieważ zdaniem autorów decyzja nie zostaje bynajmniej podjęta za jednym zamachem, lecz zostaje wypracowana po kawałku dzięki wielu ponawianym próbom; Inkrementalizm – zdaje sprawę z faktu, że chodzi tu o analizę ograniczonego jedynie zbioru środków, które różnią się od już stosowanych tylko w bardzo małym stopniu. Inkrementalizm – zdaje sprawę z faktu, że chodzi tu o analizę ograniczonego jedynie zbioru środków, które różnią się od już stosowanych tylko w bardzo małym stopniu.

16 Ocena faktów empirycznych Ekonomiści stawiają opór w obliczu empirycznego zaprzeczenia jakiegoś twierdzenia z zakresu ekonomii pozytywnej, które zawiera założenie konkurencji doskonałej; Ekonomiści stawiają opór w obliczu empirycznego zaprzeczenia jakiegoś twierdzenia z zakresu ekonomii pozytywnej, które zawiera założenie konkurencji doskonałej; Ograniczenie ekonomii jako nauki empirycznej wynika z faktu, że twierdzenia ekonomii dobrobytu są nieustannie przenoszone z ekonomii normatywnej i stosowane do oceniania faktów z zakresu ekonomii pozytywnej. Ograniczenie ekonomii jako nauki empirycznej wynika z faktu, że twierdzenia ekonomii dobrobytu są nieustannie przenoszone z ekonomii normatywnej i stosowane do oceniania faktów z zakresu ekonomii pozytywnej.

17 Podsumowanie Wzajemne oddziaływanie faktów i wartości jest siłą napędzającą pracę naukową; Wzajemne oddziaływanie faktów i wartości jest siłą napędzającą pracę naukową; Postęp w nauce jest osiągany poprzez maksymalizowanie znaczenia faktów i minimalizowanie znaczenia wartości; Postęp w nauce jest osiągany poprzez maksymalizowanie znaczenia faktów i minimalizowanie znaczenia wartości; Kluczem dla rozwoju ekonomii musi stać się tworzenie falsyfikowanych teorii ekonomicznych. Kluczem dla rozwoju ekonomii musi stać się tworzenie falsyfikowanych teorii ekonomicznych.


Pobierz ppt "Ekonomia Normatywna a Ekonomia Pozytywna Hubert Wiśniewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google