Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O zbędności podziału ekonomii na pozytywną i normatywną Na podstawie książki B.Czarnego Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii Dagmara.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O zbędności podziału ekonomii na pozytywną i normatywną Na podstawie książki B.Czarnego Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii Dagmara."— Zapis prezentacji:

1 O zbędności podziału ekonomii na pozytywną i normatywną Na podstawie książki B.Czarnego Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii Dagmara K. Radolińska

2 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 2 Plan prezentacji Wstęp Omówienie czterech wariantów klasyfikacji ekonomii na pozytywną i normatywną Nowa paretianska ekonomia dobrobytu Normatywny charakter nowej paretiańskiej ekonomii dobrobytu Podsumowanie

3 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 3 Ocenić przydatność podziału współczesnej ekonomii na pozytywną i normatywną Nie jest prawdą, że znaczenie terminów ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna jest jasno zdefiniowane Wśród ekonomistów nie ma zgody, że ekonomia pozytywna zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem zjawisk, a ekonomia normatywna wykorzystuje ekonomię pozytywną do dawania rad

4 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 4 Ocenić przydatność podziału współczesnej ekonomii na pozytywną i normatywną NIE JEST OCZYWISTE, czy rozstrzygalne empiryczne twierdzenia o związkach różnych celów należy zaliczyć do ekonomii normatywnej ( dotyczą sądów wartościujących ) czy do ekonomii pozytywnej ( są sprawdzalne empirycznie ).

5 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 5 Cztery warianty klasyfikacji ekonomii na ekonomię normatywną i pozytywną STANOWISKO PIERWSZE Ekonomia pozytywna zajmuje się rozstrzyganymi faktami, a normatywna dotyczy nierozstrzygalnych sądów wartościujących

6 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 6 Stanowisko pierwsze (D. Begg, R.Dornbusch, S.Fisher) W odróżnieniu od ekonomii pozytywnej ekonomia normatywna dotyczy sądów wartościujących wypowiedzi należące do ekonomii normatywnej są niesprawdzalne – nie możliwe do sklasyfikowania ze względu naprawdę lub fałsz

7 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 7 Przykład – sprzeczne opinie Ekonomia dobrobytu stanowi dział ekonomii, który dotyczy kwestii normatywnych. Jej celem nie jest opisanie, jak działa gospodarka, lecz ocena, jak dobrze ona działa D. Begg, R. Dornbush, S. Fisher

8 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 8 Cztery warianty klasyfikacji ekonomii na ekonomię normatywną i pozytywną STANOWISKO DRUGIE Autorzy uznają, że instrumentalne sądy wartościujące stanowią część ekonomii pozytywnej, uzasadniając to ich rozstrzygalnością

9 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 9 Stanowisko drugie Woll Skrajne ograniczenie zakresu ekonomii normatywnej Ekonomia normatywna składa się z samych nieinstrumentalnych sądów wartościujących

10 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 10 Przykład – sprzeczne opinie Wypowiedz Czynniki produkcji powinny być w pełni wykorzystane – stanowi sąd wartościujący, – może mieć jednak charakter naukowy

11 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 11 Cztery warianty klasyfikacji ekonomii na ekonomię normatywną i pozytywną STANOWISKO TRZECIE Ekonomia pozytywna zajmuje się rozstrzygalnymi faktami, a ekonomia normatywna dotyczy nierozstrzygalnych sadów wartościujących Wypowiedzi o skuteczności środków osiągnięcia danego celu stanowią część ekonomii normatywnej, a nie pozytywnej.

12 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 12 Stanowisko trzecie (Hausmann i McPherson) Nauka pozytywna może być, powinna być i jest WOLNA OD WARTOŚCI Nauka normatywna polega na: badaniach z zakresy polityki gospodarczej i wartości stosowaniu ekonomii pozytywnej w celu badania problemów pozostających w bezpośrednim związku z wartościami

13 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 13 Cztery warianty klasyfikacji ekonomii na ekonomię normatywną i pozytywną STANOWISKO CZWARTE Ekonomia pozytywna dotyczy wypowiedzi rozstrzygalnych a ekonomia normatywna – nierozstrzygalnych Instrumentalne sądy wartościujące – część ekonomii pozytywnej

14 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 14 Stanowisko czwarte ( Heilbroner) Złamaniem reguły niewartościowania jest: Dokonanie oceny skuteczności środków Pomylenie korelacji statystycznej ze związkiem przyczynowo- skutkowym Przyjęcie niewłaściwych założeń o maksymalizacji Tendencyjny dobór pewnej problematyki Tendencyjna ocena wyników uzyskanych w trakcie badania

15 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 15 Przykład – Robbins Nie istnieją żadne metody umożliwiające porównanie wielkości zadowolenia osoby A i osoby B. (…) Introspekcja ani nie umożliwia podmiotowi A odkrycie tego, co dzieje się w umyśle podmiotu B, ani też podmiotowi B odkrycie tego, co dzieje się w umyśle podmiotu A.

16 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 16 Przykład - Blaug Ponieważ w każdym praktycznym zaleceniu ekonomicznym zawierają się interpersonalne porównania użyteczności, te zaś nie dają się zweryfikować, przeto w praktyce w ekonomii dobrobytu zawsze prawie występują sady wartościujące Nie wszystkie niemożliwe do sprawdzenia sądy są sądami wartościującymi

17 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 17 Nowa paretiańska ekonomia dobrobytu powstała w latach 30-tych Analiza środków osiągnięcia danego celu w postaci maksymalizacji społecznego dobrobytu – ekonomia normatywna Wolna od nieinstrumentalnych sądów wartościujących Rozróżnienie pomiędzy ekonomia normatywną a pozytywną miało się od tej pory pokrywać z rozróżnieniem pomiędzy niespornymi faktami i niespornymi sądami wartościującymi

18 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 18 Optimum Pareta vs. Potencjalny zysk w sensie Pareta Optimum Pareta – definicja zbiorowego zadowolenia. Nie wiadomo, które z nieskończenie wielu optimów jest lepsze a które gorsze Pareto Hicks i Kaldor Wzrost dobrobytu ekonomicznego czyli taka zmiana która mogłaby polepszyć czyjąś sytuację, nie pogarszając przy tym niczyjego położenia. Potencjalny zysk w sensie Pareta!!! Warunkiem koniecznym nie jest rzeczywiste wypłacenie rekompensaty lecz jedynie możliwość dokonania takiego transferu

19 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 19 Krytyka Scitovskyiego Zmiana alokacji, której efektem jest zwiększenie się dobrobytu w sensie Hicksa - Kaldora, cofnięta również powoduje wzrost dobrobytu w sensie Hicksa-Kaldora Płatność kompensacyjna A Płatność kompensacyjna B Również w przypadku zmiany alokacji z B na A istnieje płatność kompensacyjna B, której ewentualne przekazanie pozwoliłoby społeczeństwu osiągnąć Potencjalny zysk Pareta

20 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 20 Modyfikacja Scitovskyiego również opatrzona sprzecznością O wzroście dobrobytu w wyniku pewnej zmiany alokacji dóbr w gospodarce można mówić jedynie wtedy gdy spełnione jest kryterium Hicksa- Kaldora, a jednocześnie powrót do wyjściowej sytuacji nie powoduje wzrostu dobrobytu w sensie Hicksa-Kaldora. Nie wyklucza to pojawienia się sprzeczności, które można wyeliminować nakładając kolejne ograniczenia

21 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 21 Podsumowanie Terminy ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna są wieloznaczne i często mylnie używane Niepotrzebne spory Porzucenie wieloznacznej klasyfikacji ekonomii na ekonomie normatywna i pozytywna – przejęcie ważnych funkcji podziału przez krytykę Alternatywa: Usunięcie wieloznaczności

22 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 22 Podsumowanie Celem ekonomii jest ustalenie prawdy o gospodarowaniu, a nieinstrumentalne sądy wartościujące nie podlegają ocenie w kategoriach prawdy i fałszu. Mieszanie twierdzeń opisowych i twierdzeń wartościujących umożliwia głoszenie dowolnych tez, których nie sposób obalić.

23 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 23 WYSTARCZY ŚWIADOMOŚĆ SPECJALNEGO STATUSU LOGICZNEGO SADÓW WARTOŚCIUJĄCYCH I POWSTRZYMANIE SIĘ PRZED POCHOPNYM UTOŻSAMIANIEM ICH Z SĄDAMI OPISOWYMI

24 9 listopada 2006 Dagmara Karolina Radolińska 24


Pobierz ppt "O zbędności podziału ekonomii na pozytywną i normatywną Na podstawie książki B.Czarnego Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii Dagmara."

Podobne prezentacje


Reklamy Google