Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozróżnienie pomiędzy ekonomią pozytywną a ekonomią normatywną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozróżnienie pomiędzy ekonomią pozytywną a ekonomią normatywną"— Zapis prezentacji:

1 Rozróżnienie pomiędzy ekonomią pozytywną a ekonomią normatywną

2 Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna JEST Fakty Obiektywne Opisowe Nauka Prawdziwe /fałszywe POWINNO SIĘ Wartości Subiektywne Zalecające Sztuka Dobre /złe

3 W jaki sposób rozstrzygamy, czy dana wypowiedź jest opinią typu JEST czy też typu NALEŻY Zdanie sformułowane gramatycznie w trybie oznajmującym morderstwo jest grzechem Ludzie łatwiej zgadzają się co do opinii typu JEST niż co do opinii typu NALEŻY wszechświat powstał przed eonami bez nadnaturalnej interwencji wyłącznie dzięki Big Bangowi nie powinniśmy zjadać dzieci

4 JEST- Stwierdzenie o stanie świata, jest tak a nie inaczej Prawdziwe Fałszywe W celu odkrycia czy jest ono prawdziwe czy też fałszywe jesteśmy w stanie odwołać się do intersubiektywnie sprawdzalnych metod. POWINNO SIĘ - Ocena stanu świata. Akceptacja lub brak akceptacji. Pochwała lub nagana. Możemy przekonywać do jej zaakceptowania. Możemy ją akceptować lub nie

5 Zastrzeżenia: Poddajmy intersubiektywnemu sprawdzianowi w formie, powiedzmy, politycznego referendum. twierdzenie normatywne nie powinniśmy zjadać dzieci. Przy użyciu takiej metody można jedynie ustalić, że wszyscy zgadzamy się co do tego, iż zjadanie dzieci jest złe, nie zaś, że w rzeczywistości jest ono złe. To samo powiedzieć można o każdej intersubiektywnie sprawdzalnej weryfikacji lub falsyfikacji opinii typu jest. W ostatecznym rozrachunku dotycząca faktów, opisowa opinia typu jest uważana jest za prawdziwą, ponieważ uzgodniliśmy między sobą, że będziemy przestrzegać pewnych reguł, które nakazują nam traktować ową opinię jako prawdziwą, chociaż w rzeczywistości może ona być fałszywa.

6 GILOTYNA HUMEA nie da się logicznie wprowadzić z, że czysto faktyczne, opisowe zdania same w sobie umożliwiają jedynie wywnioskowanie innych zdań faktycznych, opisowych, nigdy zaś norm, opinii etycznych lub zaleceń czynienia czegokolwiek.

7 Opinie typu POWINNO SIĘ nie są logicznym ekwiwalentem opinii typu JEST ALE proces akceptacji lub odrzucenia opinii typu JEST jest zbliżony do procesu akceptacji lub odrzucenia opinii typu POWINNO SIĘ TZN wszystkie opinie typu JEST uważane za prawdziwe opierają się na określonym porozumieniu społecznym, zgodnie z którym powinniśmy uznać ich prawdziwość.

8 charakteryzujące i oceniające sądy wartościujące charakteryzujące (metodologiczne) sądy wartościujące oznaczają wybór przedmiotu badania, metody badawczej oraz kryteriów oceny istotności poszczególnych ustaleń, chodzi np. o opowiedzenie się za regułami logiki formalnej, wybór kryteriów selekcji danych w kategoriach ich wiarygodności, poprzedzające badanie, podejmowane explicite jednoznaczne decyzje dotyczące poziomu istotności statystycznej itd. oceniające (normatywne) sądy wartościujące to wartościujące twierdzenia o stanach świata, w tym oceny pewnych rodzajów ludzkiego zachowania i pewnych stanów społeczeństwa, będących wynikiem tych zachowań. A zatem wszystkie opinie o dobrym społeczeństwie są oceniającymi sądami wartościującymi.

9 Gilotyna Humea

10 CZY NAUKI SPOŁECZNE MOGĄ UNIKNĄĆ SĄDÓW WARTOŚCIUJĄCYCH?

11 Radykalnie nastawieni krytycy Absolutnie wszystkie twierdzenia o zjawiskach społecznych są przesycone wartościami, a zatem brakuje im obiektywności

12 Doktryna wolnej od wartości nauki społecznej Max Weber Nauka społeczna może być wolna od wartości.

13 Krytycy Robert Heilbroner: Ekonomiści nie mogą pozostać bezstronni lub niezaangażowani a zatem sądy wartościujące przesycają ekonomię w każdym jej fragmencie. Gunnar Myrdal: Przesycenie wartościami nauk społecznych Ekonomiści nie mogą pozostać bezstronni lub niezaangażowani a zatem sądy wartościujące przesycają ekonomię w każdym jej fragmencie.Ekonomiści nie mogą pozostać bezstronni lub niezaangażowani a zatem sądy wartościujące przesycają ekonomię w każdym jej fragmencie.

14 PARETO Doskonała konkurencja automatycznie prowadzi do maksymalizacji kolektywnego zadowolenia ekonomicznego. Pareto traktował to twierdzenie jako pozbawione wszelkich sądów etycznych i wartościujących, a zatem należące do ekonomii pozytywnej.

15 Nowa ekonomia dobrobytu John Hicks i Nicolas Kaldor: Wzrost dobrobytu ekonomicznego- każda zmiana, która mogłaby polepszyć sytuację jakiejś osoby z jej własnego punktu widzenia nie pogarszając przy tym położenia kogoś innego PZSP -potencjalny zysk w sensie Pareto.

16 Krytyka NED jako ekonomii pozytywnej Bergson 1938 Archibad 1959 Twierdzenia ekonomii dobrobytu są twierdzeniami ekonomii normatywnej.

17 Twierdzenia ekonomii dobrobytu są twierdzeniami ekonomii pozytywnej Hennigmann 1976 Opimum Pareta opiera się na 3 założeniach 1)suwerenności konsumenta 2) braku paternalizmu 3)Jednomyślności Pozytywna interpretacja: 1) preferencje indywidualne traktowane są jako dane bez przyjmowania, że każdy jest najlepszym sędzią w sprawie tego co jest dla niego dobre. 2) odrzucenie tezy o o istnienie niezależnych interesów zbiorowości 3) -

18 Ekonomia dobrobytu jest przede wszystkim tą częścią ekonomii, która zajmuje się kryteriami etycznymi pozwalającymi nam zdecydować że jakiś stan gospodarczy świata jest bardziej pożądany niż inny, Paradoksem jest więc mówienie o pozytywnej ekonomii dobrobytu.

19 Ekonomista Podręcznikowy obraz ekonomisty troskliwie ukrywającego swe sądy wartościujące należy traktować jako IDEAŁ do którego należy dążyć a nie jako opis prawdziwego stanu rzeczy.

20 Dlaczego w ogóle tak ważne jest określenie czy nowa teoria dobrobytu należy do ekonomii pozytywnej czy normatywnej? Ekonomiści nie są bezstronni w ocenie faktów empirycznych. Jakie są źródła ograniczenia ekonomii jako nauki empirycznej? Twierdzenia ekonomii dobrobytu są nieustanni przenoszone z ekonomii normatywnej i stosowane do oceniania faktów z zakresu ekonomii pozytywnej


Pobierz ppt "Rozróżnienie pomiędzy ekonomią pozytywną a ekonomią normatywną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google