Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Region Bałtyku Regionalna współpraca WY – Ekologia i Polityka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Region Bałtyku Regionalna współpraca WY – Ekologia i Polityka."— Zapis prezentacji:

1 Region Bałtyku Regionalna współpraca WY – Ekologia i Polityka

2 Charakterystyka regionu 14 państw – Dania, Szwecja, Finlandia, Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Norwegia, Białoruś, Czechy, Ukraina, Słowacja

3 Charakterystyka Obszar zamieszkuje ok. 80 mln. mieszkańców

4

5 Zagospodarowanie

6 Charakterystyka c.d. Basen wody słonawej Zajmuje 0,1% ogółu powierzchni mórz i oceanów Morze płytkie, średnia głębokość wynosi 52 m. Na wpół zamknięte, połączone z Morzem Północnym i Atlantykiem przez cieśniny duńskie

7 Wymiana wody zajmuje od 20 – 30 lat Horyzontalne i wertykalne zróżnicowanie zasolenia Zróżnicowanie temperatury Specyficzny ekosystem

8

9

10 Uwarunkowania współpracy Położenie geograficzne Doświadczenia historyczne – powoływanie się na dawne związki hanzeatyckie miast bałtyckich Zmiany polityczne i gospodarcze

11 Bariery Dysproporcje w potencjale gospodarczym, poziomie życia (PKB) Bariery techniczne, niedostatecznie rozwinięta sieć komunikacyjna, infrastruktura bankowa, turystyczna, telekomunikacyjna Procesy demograficzne Stabilność polityczna – napięcia narodowościowe (Łotwa, Estonia), Kaliningrad,

12 Zanieczyszczenia ogólnee

13 Zanieczyszczenia Fosforany Azot Metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów) Zanieczyszczenie ropą i związkami radioaktywnymi Na obszarach powiązanych z Bałtykiem wytwarza się 15-17% światowej produkcji przemysłowej

14 Emisja azotu

15 Państwa odpowiedzialne za emisję kadmu

16 Państwa odpowiedzialne za emisję ołowiu

17 Państwa odpowiedzialne za emisję rtęci

18 Zanieczyszczenia olejowe

19 Etapy ewolucji reżimu 1973 Konwencja o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Bałtyku i Bełtach 1974 Konwencja Helsińska w sprawie ochrony środowiska morskiego Bałtyku i Bełtów 1992 Konwencja Helsińska – zastąpiła wcześniejszą

20 I etap – poszukiwanie faktów II etap - definiowanie problemu III etap - negocjacje IV etap - wzmacnianie reżimu

21 Program ochrony środowiska Bałtyku Regulacje prawne Instytucjonalne wzmocnienie Działalność inwestycyjna Ochrona nadbrzeżnych lagun Badanie środowiska morskiego Podnoszenie świadomości Edukacja ekologiczna

22 Hot spots

23

24

25 Agenda 21 dla Bałtyku Scenariusz zrównoważonego rozwoju regionu do 2030 roku realizowany w rolnictwie, systemie energetycznym, rybołówstwie, leśnictwie, przemyśle, turystyce, transporcie

26 Struktura reżimu Zasady – współpracy międzynarodowej, obniżania emisji zanieczyszczeń, zasady nie eksternalizacji, zasada ostrożności, zasada najlepszej praktyki ekologicznej, najlepszych dostępnych technologii, zanieczyszczający płaci

27 Normy Normy nakazu lub zakazu – zakaz wprowadzania do Bałtyku szkodliwych substancji, zakaz składowania odpadów Normy ochronne – obowiązek kontroli i minimalizowania zanieczyszczeń wód Bałtyku, konieczność współpracy w eliminowaniu szkód ekologicznych

28 Normy współpracy naukowo-technicznej oraz dostępu społeczeństw do informacji

29 Reguły Określenie regulacji i standardów technicznych, które są łatwe do zmian i zapisane w aneksach do konwencji Rekomendacje Komisji Helsińskiej

30 Procedury Mechanizmy weryfikacji przestrzegania konwencji, rozstrzyganie sporów, regulacje finansowe, sposoby podejmowania decyzji, struktury administracyjne Składanie raportów

31 Komisja Helsińska - HELCOM Stały nadzór nad wykonywaniem konwencji; Dokonywanie przeglądu konwencji i powiązanych z nią aneksów, proponowanie zmian; Określanie kryteriów redukcji zanieczyszczeń Promowanie współpracy międzynarodowej Promowanie rozwoju badań naukowych

32 1. Bałtyk 2. Niemen 3. Bug 4. Karpaty 5. Tatry 6. Beskidy 7. Śląsk Cieszyński 8. Silesia 9. Pradziad 10. Glacensis 11. Dobrava 12. Nysa 13. Sprewa- Nysa-Bóbr 14. Viadrina 15. Pomerania Euroregiony w regionie Morza Bałtyckiego

33 Instytucje współpracy regionalnej w regionie Bałtyku Rada Państw Morza Bałtyckiego Bałtycka Konferencja Parlamentarna Związek Miast Bałtyckich Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego Stowarzyszenie Bałtyckich Izb Gospodarczych

34 Ocena Wysoki poziom instytucjonalizacj Przestrzeganie regulacji Obniżanie poziomu zanieczyszczeń Uruchamianie współpracy Szeroko rozumiane bezpieczeństwo


Pobierz ppt "Region Bałtyku Regionalna współpraca WY – Ekologia i Polityka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google