Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budownictwo Podziemne Ćwiczenia projektowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budownictwo Podziemne Ćwiczenia projektowe"— Zapis prezentacji:

1 Budownictwo Podziemne Ćwiczenia projektowe
Katedra Geotechniki i Mechaniki Budowli WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Budownictwo Podziemne Ćwiczenia projektowe dr inż. Ireneusz Dyka – pok. 6 [„Pentagon”]

2 Literatura: Błaszczyk W., Stamatello M.: „Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych”. Arkady, W-wa 1976. Barecki M.: „Mechanika budowli podziemnych. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1980. Bartoszewski J., Lessear S.: „Tunele i przejścia podziemne w miastach”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa 1971. Dawydow S. S.: „Obliczanie i projektowanie konstrukcji podziemnych”. Wydawnictwo MON, W‑wa 1954. Dembicki E., praca zbiorowa: „Fundamenty”. Arkady, W-wa 1976. Gałczyński S.: „Budowle podziemne. Zarys projektowania i wykonawstwo”. Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1979. Gałczyński S.: „Podstawy budownictwa podziemnego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001. Glinicki S. P.: „Podstawy budowli podziemnych”. Skrypt Politechniki Białostockiej, Białystok Glinicki S. P.: „Budowle podziemne”. Skrypt Politechniki Białostockiej, Białystok 1994. Kuczyński J.: „Miejskie budowle sanitarne i podziemne”. PWN, W-wa 1980. Lessear S.: „Miejskie tunele, przejścia podziemne i kolektory”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa 1979. Stamatello M.: „Tunele i miejskie budowle podziemne”. Arkady, W-wa 1970. Kisiel I.: „Mechanika skał i gruntów”. PWN, W-wa 1982.

3 PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”
Normy: PN-S-02203:1997 „Tunele komunikacyjne. Terminologia i klasyfikacja” PN-85/S „Obiekty mostowe. Obciążenia” PN-88/B „Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem” PN-82/B „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe” PN-82/B „Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami” PN-83/B „Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” PN-81/B „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie”

4 Budowla podziemna - obiekt inżynierski usytuowany poniżej powierzchni terenu (skorupy ziemskiej) otoczony ustabilizowanym ośrodkiem (podstawowe źródło obciążenia stanowi otaczający go ośrodek: skalny, gruntowy, wodny) Do budowli podziemnych nie zalicza się fundamentów i podpiwniczeń budowli naziemnych, także rurociągów i kolektorów instalacji sanitarnych, energetycznych i przemysłowych, jeśli nie przebywają w nich ludzie w czasie budowy, eksploatacji lub remontu obiektu.

5 Terminologia a) tunel – budowla podziemna o charakterze liniowym, która służy celom komunikacyjnym lub transportowym, niezależnie od metody wykonania. b) tunel komunikacyjny – podziemna budowla służąca do przeprowadzenia określonej drogi przez pasma górskie, wysokie wzniesienia lub pod zabudowaną powierzchnią terenu, a także pod przeszkodą wodną (rzeką, kanałem, morzem). Celem tunelu jest z zasady skrócenie drogi (bezpośrednie i bezkolizyjne) oraz umożliwienie szybkiego, masowego i bezpiecznego transportu. c) tunel płytki – tunel, dla którego stosunek zagłębienia stropu poniżej powierzchni terenu do szerokości wyrobiska jest mniejszy niż 5. d) tunel głęboki – tunel, dla którego stosunek zagłębienia stropu poniżej powierzchni terenu do szerokości wyrobiska jest umownie przyjęty większy lub równy 5.

6 metody odkrywkowe, stosowane w masywach gruntowych na małych głębokościach;
fragmenty tunelu lub cała obudowa stała powstaje w otwartym wykopie; przykładowe metody: berlińska klasyczna, berlińska-odmiana hamburska, wąskich wykopów deskowanych, ścian szczelinowych (rozpartych lub kotwionych), ścian szczelinowych-odmiana mediolańska (stropowa).

7 Przejście podziemne – rodzaj tunelu komunikacyjnego, służy do bezkolizyjnego i bezpiecznego przejścia w miejscach intensywnego ruchu, pod pasami ruchu kołowego (szynowego i bezszynowego), zwiększając przez to przepustowość przejść i szybkość eksploatacyjną.

8 Przejście podziemne

9 Przejście podziemne

10 Schematy statyczne

11 Obciążenia budowli podziemnych
PN-85/S „Obiekty mostowe. Obciążenia” „... do obiektów mostowych zalicza się także przepusty, przejazdy i przejścia pod torami kolejowymi lub jezdniami drogowymi oraz płytkie tunele pod szlakami komunikacyjnymi ...”, a więc także i przejścia podziemne dla pieszych.

12 Obciążenia budowli podziemnych
Obiekty mostowe projektuje się na kombinacje obciążeń: układ podstawowy P – obciążenia podstawowe, układ dodatkowy PD – obciążenia podstawowe i niektóre dodatkowe, które mogą wystąpić równocześnie, układ wyjątkowy PW – obciążenia podstawowe i jedno z wyjątkowych oraz te z dodatkowych, które występują lub mogą wystąpić równocześnie z obciążeniem wyjątkowym. obciążenia podstawowe – obciążenia stałe lub zmienne, których przeniesienie jest głównym celem projektowanego obiektu lub jego części (P), obciążenia dodatkowe – obciążenia zmienne występujące jednocześnie z obciążeniami podstawowymi w określonych warunkach środowiska, eksploatacji i budowy, których przeniesienie nie jest głównym celem obiektu lub jego części (D), obciążenia wyjątkowe – obciążenia zmienne przekraczające wartości normowe dla obiektu lub jego części, występujące w warunkach nietypowych lub awaryjnych (W).

13 Obciążenia budowli podziemnych
obciążenie stałe lub zmienne w całości długotrwałe, spowodowane ciężarem nawierzchni, ciężarem gruntu, ciężarem własnym budowli oraz parciem i wyporem wody gruntowej; obciążenie zmienne, wynikające z obciążenia naziomu oraz obciążeń technologicznych (użytkowych) budowli

14 Klasa drogi Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430

15

16 Klasa drogi Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430

17 Klasa obciążenia taborem samochodowym
– wg PN-85/S „Obiekty mostowe. Obciążenia”. Schemat obciążenia naziomu od obciążeń zmiennych, ruchomych czyli taborem samochodowym składa się z obciążenia równomiernie rozłożonego q oraz obciążenia K w postaci sił skupionych nałożonych na obciążenie q w miejscu najniekorzystniejszym dla obliczanej wielkości. Klasa obciążenia Obciążenie q [kN/m2] Obciążenie K [kN] Nacisk na oś P [kN] A 4,00 800 200 B 3,00 600 150 C 2,00 400 100 D 1,60 320 80 E 1,20 240 60

18 Kategoria ruchu - KR Kategoria ruchu - określenie obciążenia drogi ruchem samochodowym wyrażone w osiach obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobę. Oś obliczeniowa - zastępcza oś pojedyncza o kołach pojedynczych i o obciążeniu 100 kN. Obliczeniowy pas ruchu - pojedynczy, najbardziej obciążony przez pojazdy ciężkie, pas ruchu projektowanej jezdni. Pojazd ciężki - pojazd samochodowy, którego ciężar całkowity jest większy niż 35 kN. Klasyfikacja dróg według kategorii ruchu: KR1, KR2, KR3, KR4, KR5, KR6.

19 Kategoria ruchu - KR Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wydany przez IBDiM w 1997 r. jako załącznik do Zarządzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” wydany przez IBDiM w 2001 r. jako załącznik do Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych.

20 Kategoria ruchu - KR


Pobierz ppt "Budownictwo Podziemne Ćwiczenia projektowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google