Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PN-88/B-04481 Mechanika gruntów by Gabriela Sąsiadek styczeń 2010 czyli co o przemocy w gruncie student II roku budownictwa wiedzieć powinien... Ścinanie...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PN-88/B-04481 Mechanika gruntów by Gabriela Sąsiadek styczeń 2010 czyli co o przemocy w gruncie student II roku budownictwa wiedzieć powinien... Ścinanie..."— Zapis prezentacji:

1

2 PN-88/B-04481 Mechanika gruntów by Gabriela Sąsiadek styczeń 2010 czyli co o przemocy w gruncie student II roku budownictwa wiedzieć powinien... Ścinanie...

3 Przedmiot fabuły Tarci(e)a... Ścinanie Happy End Spójność Podejrzany -> kąt tarcia wewnętrznego, zwany w środowisku jako Ksywka: c – jak cohesion

4 Wytrzymałość gruntu na ścinanie

5 Wytrzymałość gruntu na ścinanie... a ten opór to zależy...od 3 rzeczy

6 To więc największy (graniczny) opór jaki stawia grunt składowym stycznym naprężenia. Ścinanie Ścianie w gruncie polega na przesunięciu (poślizgu)jednej części ośrodka gruntowego w stosunku do pozostałej. Warunkiem powstania poślizgu wzdłuż określonej powierzchni jest przekroczenie oporu gruntu przez składową styczną (ścinającą) naprężenia. > f - składowa styczna – ścinająca - naprężenia f - wytrzmalość gruntu na ścianie). Opór gruntu działa w tej samej płaszczyźnie co składowa ścianająca lecz ma zwrot przeciwny).

7 Równanie Culomba (on nie odkrył Ameryki....;)

8 c - spójność... Wynika z: - odziaływa ń mi ę dzy cz ą steczkami - Wody błonkowatej otaczaj ą cej błon ą ziarna - Wła ś ciwo ś ci postsedymentacyjn ych gruntu Jest to opór gruntu stawiany siłom zewn ę trznym, a wywołany wzajemnym przyci ą ganiem cz ą stek składowych gruntu. Jest spowodowana ś cisłym, wzajemnym przyleganiem ziarn i cz ą stek gruntu, cz ęś ciowym ich zlepianiem przez cz ą stki koloidalne, oraz napi ę ciem błonek wody, które je otaczaj ą.

9 c spójność pozorna Dotyczy zarówno gruntów spoistych jak i nie spoistych (w odróżnieniu od spójności rzeczywistej tylko w gr.spoistych) a jej przyczyną jest występowanie wody błonkowatej.

10 kąt tarcia wewnętrznego Podczas ścinania gruntów w strefie poślizgu (ścięcia) pojawia się tarcie posuwiste (gr. Spoiste i niespoiste), potoczyste (niespoiste), opór zazębienia oraz opór struktury gruntu. Łącznie te opory nazywamy oporami tarcia wewnętrznego, a kąt - kątem tarcia wewnętrznego. Wartość zależy od: - składu mineralnego gruntu np f i - wlk ziaren gr. i ich kształtu - stopnia nasycenia wodą - rodzaj zaokrąglenia ziarn (ostrokawędziste, zaokrąglone) - I D - Duże znaczenie ma wartość wstępnego obciążenia i szybkość narastania obciążeń, historia obciążenia gruntu

11 Tylko dla orłów... i grupy B4;)

12 Dla wszystkich tych, którzy zainwestowali w normę PN- B/81-03020...strona nr ?

13

14 Ścianie – wykonanie ćwiczenia PN-88/B-04481 na to> niemożliwe!!!

15 Aparat skrzynkowy

16 Ś_i_a__e – pr_e__eg ć_ic_e_i_

17

18

19

20 Bibliografia

21 - Pisarczyk S. Gruntoznastwo inżynierskie - Kostrzewski W. (2001) Parametry geotechniczne gruntów i... - Jeż T. www.tajnikigeotechniki.pl - Myślińska E. (1992) Laboratoryjne badania gruntów - PN – 88/B - 04481


Pobierz ppt "PN-88/B-04481 Mechanika gruntów by Gabriela Sąsiadek styczeń 2010 czyli co o przemocy w gruncie student II roku budownictwa wiedzieć powinien... Ścinanie..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google