Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LDAP, Toruń 27.06.2003 Schemat bazy danych LDAP White pages Maja Górecka-Wolniewicz, UCI UMK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LDAP, Toruń 27.06.2003 Schemat bazy danych LDAP White pages Maja Górecka-Wolniewicz, UCI UMK."— Zapis prezentacji:

1 LDAP, Toruń 27.06.2003 Schemat bazy danych LDAP White pages Maja Górecka-Wolniewicz, UCI UMK

2 LDAP, Toruń 27.06.2003 Klasy eduPerson, eduOrg Aktualne wersje schematu opracowywanego w ramach działalności grupy MACE Internet2, październik 2002 – eduPerson, v.1.6 http://ldap.uni.torun.pl/dokumentacja/inne/ftp/internet2-mace- dir-eduPerson-200210.htm http://ldap.uni.torun.pl/dokumentacja/inne/ftp/internet2-mace- dir-eduPerson-200210.htm – eduOrg, v1.1 http://ldap.uni.torun.pl/dokumentacja/inne/ftp/internet2-mace- dir-eduOrg-200210.htm http://ldap.uni.torun.pl/dokumentacja/inne/ftp/internet2-mace- dir-eduOrg-200210.htm

3 LDAP, Toruń 27.06.2003 Schemat pledu Klasy: pleduPerson, pleduOrg, pleduOrganizationalRole Schemat dotychczasowy: – http://ldap.uni.torun.pl/archiwum/ftp/schema/pledu.schema http://ldap.uni.torun.pl/archiwum/ftp/schema/pledu.schema Propozycja nowego schematu: – http://ldap.uni.torun.pl/archiwum/ftp/schema/pledu-v1.schema http://ldap.uni.torun.pl/archiwum/ftp/schema/pledu-v1.schema

4 LDAP, Toruń 27.06.2003 Nazewnictwo Zgodnie z konwencją przyjętą w innych projektach o skali krajowej nazwy atrybutów klasy pleduPerson powinny mieć prefiks pleduPerson, nazwy atrybutów klasy pleduOrg prefiks pleduOrg Zmiany atrybutów uniident pleduPersonLId plposition pleduPersonPosition uniorgident pleduOrgUnitUniqueNumber

5 LDAP, Toruń 27.06.2003 Schemat pledu Klasa pleduPerson – pomocnicza podklasa eduPerson – opcjonalny atrybut personalTitle ze schematu cosine (żadna z innych klas nie umożliwia zamieszczenia tego atrybutu) Klasa pleduOrg – pomocnicza podklasa eduOrg – opcjonalne atrybuty associatedDomain, mail, displayName, jpegPhoto – displayName, jpegPhoto to atrybuty schematu inetorgperson... Klasa pleduOrganizationalRole – pomocnicza podklasa eduPerson – opcjonalne atrybuty: displayName, mail, roomNumber, labeledURI

6 LDAP, Toruń 27.06.2003 Schemat pledu-v1.schema Nowy atrybut dla obiektów klas pleduPerson, pleduOrg i pleduOrganizationalRole: pleduStatus Nowy atrybut dla obiektów klasy pleduPerson: pleduPersonGId – przeznaczony dla identyfikatorów o zastosowaniu ponad lokalnym, np. PESEL czy inny identyfikator ogólnopolski Zmiana klasy pleduOrganizationalRole – była klasą strukturalną, jest klasą pomocniczą (wg zasady: definicja klasy strukturalnej powinna być używana tylko wówczas, gdy nowa klasa definiuje coś całkiem nowego, czego nie można zdefiniować jako rozszerzenie innej definicji)

7 LDAP, Toruń 27.06.2003 Kwestie do dalszej analizy Zastosowanie w klasach pleduPerson, pleduOrg i pleduOrganizationalRole atrybutów z innych schematów, np. personalTitle, labeledURI, mail, roomNumber – w rozwiązaniach FEIDE (Norwegia), SWITCH (Szwajcaria) w nowych klasach są używane rzadziej niż u nas atrybuty innych klas...

8 LDAP, Toruń 27.06.2003 Projekt FEIDE Klasa noreduOrg (strukturalna podklasa organization) – atrybuty wymagane: dc, norEduOrgUniqueNumber – atrybuty opcjonalne: norEduOrgAcronym, mail Klasa noreduOrgUnit (strukturalna podklasa organizationalUnit) – atrybuty wymagane: cn, norEduOrgUniqueNumber, norEduOrgUnitUniqueNumber – atrybuty opcjonalne: norEduOrgAcronym, labeledURI, mail Klasa noreduPerson (pomocnicza podklasa eduPerson) – atrybuty wymagane: norEduPersonNIN – atrybuty opcjonalne: norEduPersonBirthdate, norEduPersonLIN

9 LDAP, Toruń 27.06.2003 Projekt AAI – SWITCH Klasa swisseduPerson (strukturalna podklasa inetorgPerson) – opcjonalne atrybuty: swissEduPersonUniqueID, swissEduPersonDateOfBirth, swissEduPersonGender, swissEduPersonHomeOrganization, swissEduPersonHomeOrganizationType, swissEduPersonStudyBranch1, swissEduPersonStudyBranch2, swissEduPersonStudyBranch3, swissEduPersonStudyLevel, swissEduPersonStaffCategory, eduPersonAffiliation, eduPersonOrgDN, eduPersonOrgUnitDN, eduPersonEntitlement

10 LDAP, Toruń 27.06.2003 Dokumentacja schematu Trzeba opracować prawdziwą specyfikację schematu pledu – na podstawie dotychczasowych raportów o schemacie – postać dokumentu na wzór opisów eduPerson, eduOrg i noredu ( http://ldap.uni.torun.pl/archiwum/ftp/schema/noreduperson-11.pdf) http://ldap.uni.torun.pl/archiwum/ftp/schema/noreduperson-11.pdf


Pobierz ppt "LDAP, Toruń 27.06.2003 Schemat bazy danych LDAP White pages Maja Górecka-Wolniewicz, UCI UMK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google