Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema."— Zapis prezentacji:

1 Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema

2 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema2 Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Deklaracje lokalne:

3 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema3 Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Deklaracje globalne i odwołania do nich:

4 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema4 Elementy czy atrybuty? Informacje modelowane zwykle w elementach: –zawartość (elementy semantyczne, np. nazwisko, nazwa leku, adres), –struktura (np. rozdział, akapit, tytuł, lista), –wyszukiwanie (np. termin do indeksu, glosariusza, a także elementy dedykowane), –odesłania (np. hiperlinki, noty, przypisy). Informacje modelowane zwykle w atrybutach: –metainformacje (np. jednostka miary, waluta, język, priorytet), –identyfikatory wartości i odwołania do nich.

5 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema5 Elementy czy atrybuty? Zalety elementów: –mogą zawierać inne elementy i atrybuty, –mogą się powtarzać, –można bezpiecznie rozszerzać ich model zawartości, np. dodając atrybuty, –można dokładnie sterować sposobem ich występowania (kolejnością, liczbą wystąpień, itp.) Zalety atrybutów: –są bardziej zwięzłe, –mogą być automatycznie dodawane do elementów, jeśli mają wartości domyślne.

6 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema6 Wartości domyślne i ustalone Przed przetworzeniemPo przetworzeniu 5 3 20

7 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema7 Przestrzenie nazw Problem: –ta sama nazwa oznacza dwa różne byty w różnych dokumentach, –dokumenty te są powiązane (np. wspólnie przetwarzane, jeden zanurzony w drugim, itp.) Rozwiązanie: przestrzeń nazw (ang. namespace): –grupa nazw oddzielona (składniowo i semantycznie) od innych nazw. Status: –rekomendacja W3C z 14 stycznia 1999 r, –XML 1.0 (w tym DTD) nie wspierają przestrzeni nazw, –nowsze standardy (XML Schema, XSL, XLink,...) wspierają przestrzenie nazw.

8 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema8 Nazwy przestrzeni nazw Identyfikatory URI, np: –http://www.w3.org/XSLT/Transform/1.0 –http://redpill.com.pl/osoby –urn:sziolo:redpill Nazwy przestrzeni nazw: –nie muszą wskazywać konkretnych zasobów, –pełnią funkcję unikatowych identyfikatorów, –są porównywane jako napisy (istotna jest wielkość liter). Wykorzystanie w dokumentach XML: –odwzorowanie na kilkuznakowy prefiks, –poprzedzanie nazw prefiksem.

9 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema9 Użycie przestrzeni nazw w XML-u Jan Kowalski 123-456-78-90 To jest bardzo fajny facet! Business Consulting 987-654-32-10

10 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema10 Domyślna przestrzeń nazw Jan Kowalski 123-456-78-90 To jest bardzo fajny facet! Business Consulting 987-654-32-10

11 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema11 Widoczność przestrzeni nazw Jan Kowalski 123-456-78-90 Business Consulting 987-654-32-10

12 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema12 Nazwy z prefiksem i bez Nazwy elementów: –kwalifikowane – należą do pewnej przestrzeni nazw: poprzedzone prefiksem, nie poprzedzone prefiksem, jeśli są w zasięgu deklaracji domyślnej przestrzeni nazw; –niekwalifikowane – nie należą do żadnej przestrzeni nazw: nie poprzedzone prefiksem, poza zasięgiem deklaracji domyślnej przestrzeni nazw. Nazwy atrybutów: –poprzedzone prefiksem (globalne) – należą do pewnej przestrzeni nazw, –nie poprzedzone prefiksem – nie należą do żadnej przestrzeni nazw.

13 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema13 Nazwy elementów bez prefiksów Jan Kowalski 123-456-78-90 Business Consulting 987-654-32-10

14 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema14 Nazwy atrybutów Jan Kowalski 123-456-78-90 Business Consulting

15 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema15 Atrybuty: ta sama nazwa czy nie? Poprawne: Niepoprawne: Poprawne:

16 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema16 Przestrzenie nazw i schematy Schemat zapisuje się przy pomocy jednego lub więcej dokumentów schematów. Schemat deklaruje nazwy należące do zero lub więcej przestrzeni nazw. Dokument schematu deklaruje nazwy należące do zero lub jednej przestrzeni nazw. Przestrzeń nazw zawiera nazwy zadeklarowane w zero lub więcej schematach. osoba imię nazwiskoNIP http://redpill.com.pl/osoby firma nazwa NIP http://redpill.com.pl/instytucje osoby.xsd inst.xsd import

17 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema17 Dokument schematu (1)......

18 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema18 Dokument schematu (2)......

19 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema19 Łączenie dokumentów schematów Schemat zapisuje się przy pomocy jednego lub więcej dokumentów schematów. Metody budowania schematu z dokumentów schematów: –instrukcje include, import i redefine, –lokalizacje dokumentów schematów są określone w egzemplarzu, –procesor łączy dokumenty schematów znajdujące się w predefiniowanych (skonfigurowanych) lokalizacjach, –lokalizacje dokumentów schematów są przekazywane jako parametry wiersza poleceń.

20 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema20 include Dołączanie dokumentu schematu do docelowej przestrzeni nazw głównego dokumentu schematu.... Dołączany dokument musi: –mieć taką samą docelową przestrzeń nazw jak dokument główny, lub –nie mieć docelowej przestrzeni nazw. http://redpill.com.pl/osoby osoba imię nazwisko NIP osoby.xsd firma nazwa REGON inst.xsd

21 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema21 redefine Dołączanie dokumentu schematu do docelowej przestrzeni nazw głównego dokumentu schematu z możliwością przedefiniowania: –typów prostych i złożonych, –nazwanych grup modeli, –grup atrybutów. http://redpill.com.pl/osoby osoba imię nazwisko NIP NIPTyp osoby.xsd firma nazwa REGON NIPTyp inst.xsd

22 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema22 import Odwołanie do komponentów w innej przestrzeni nazw.... http://redpill.com.pl/osoby osoba imię nazwisko NIP osoby.xsd firma nazwa NIP inst.xsd http://redpill.com.pl/instytucje

23 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema23 Egzemplarz Przestrzeń nazw egzemplarzy XML Schema: http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance zawiera atrybuty: –nil, –type, –schemaLocation, –noNamespaceSchemaLocation.

24 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema24 schemaLocation Jan Kowalski Business Consulting 987-654-32-10

25 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema25 noNamespaceSchemaLocation Jan Kowalski

26 2008-10-16Definiowanie typów dokumentów – część 2: Przestrzenie nazw, XML Schema26 Wartości puste w egzemplarzach Sposoby oznaczenia braku wartości: –brak elementu/atrybutu, –element/atrybut występuje, ale jest pusty, –element/atrybut występuje i zawiera specjalną wartość, np. N/A, –element ma wartość nil. Jan Kowalski Dopuszczenie wartości nil w deklaracji elementu:


Pobierz ppt "Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema."

Podobne prezentacje


Reklamy Google