Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Static, const, volatile. Static – zmienne klasowe zmienna klasowa o atrybucie static jest wspólna dla wszystkich obiektów danej klasy zmienna klasowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Static, const, volatile. Static – zmienne klasowe zmienna klasowa o atrybucie static jest wspólna dla wszystkich obiektów danej klasy zmienna klasowa."— Zapis prezentacji:

1 static, const, volatile

2 Static – zmienne klasowe zmienna klasowa o atrybucie static jest wspólna dla wszystkich obiektów danej klasy zmienna klasowa o atrybucie static jest wspólna dla wszystkich obiektów danej klasy istnieje nawet gdy nie ma żadnego obiektu istnieje nawet gdy nie ma żadnego obiektu można się do niej odwoływać za pomocą operatora zakresu można się do niej odwoływać za pomocą operatora zakresu

3 class ST { static int s; // to jest tylko deklaracja static int s; // to jest tylko deklaracja int i; int i;public: static int ps; // jak wyżej static int ps; // jak wyżej}; int ST::s=0, // to definicja ST::ps=0; ST::ps=0; deklaruje się w klasie, ale definiuje (już bez słowa kluczowego static) poza klasą deklaruje się w klasie, ale definiuje (już bez słowa kluczowego static) poza klasą można zdefiniować tylko raz można zdefiniować tylko raz dla bibliotek: definicje do *.cpp a dekl. klasy do *.h (nie trzeba i nie mozna dodatkowych extern ST::s) dla bibliotek: definicje do *.cpp a dekl. klasy do *.h (nie trzeba i nie mozna dodatkowych extern ST::s)

4 Static – metody mogą wtedy być wołane, nawet gdy nie ma obiektów (za pomocą operatora zakresu) mogą wtedy być wołane, nawet gdy nie ma obiektów (za pomocą operatora zakresu) mogą korzystać jedynie ze statycznych pól i metod klasy mogą korzystać jedynie ze statycznych pól i metod klasy nie ma wskaźnika this nie ma wskaźnika this

5 Static – metody class ST { static int s; static int s; int i; int i;public: static int ps; static int ps; ST(int i=0) ST(int i=0) :i(i) :i(i) { s++; s++; } static void ile_nas() { cout << s << "\n"; cout << s << "\n"; } void wszystko() void wszystko() // nie wolno static !!! // nie wolno static !!! { cout << s << " " << i cout << s << " " << i cout << " " << ps << "\n"; cout << " " << ps << "\n"; }};

6 void main() { int i; int i; // i=s; // nie ma ::s ani ::ps // i=ps; // i=ST::s; // private i=ST::ps; i=ST::ps; ST::ile_nas(); ST::ile_nas(); // ST::wszystko(); // niestatyczna metoda klasy ST a; ST a; ST::ile_nas(); ST::ile_nas(); a.ile_nas(); a.ile_nas(); a.wszystko(); a.wszystko();}

7 const, volatile const --- stałe const --- stałe const int ci =7; volatile --- ulotne volatile --- ulotne volatile int vi=8; i++;i--;i=i+0;

8 const, volatile obiekty również mogą być stałe bądź ulotne obiekty również mogą być stałe bądź ulotne na rzecz obiektów stałych bądź ulotnyvh można aktywować jedynie metody uprzywilejowane na rzecz obiektów stałych bądź ulotnyvh można aktywować jedynie metody uprzywilejowane metody uprzywilejowane definiujemy podając po nawiasie zamykającym listę argumentów słowa kluczowe const i/lub volatile. metody uprzywilejowane definiujemy podając po nawiasie zamykającym listę argumentów słowa kluczowe const i/lub volatile. UWAGA: uprzywilejowanie metody może powodować jej przeciążenie: UWAGA: uprzywilejowanie metody może powodować jej przeciążenie: int f(); int f() const;

9 class CV { int i; int i;public: CV(int i=1) CV(int i=1) :i(i) :i(i) { }; }; void out() void out() { cout << i; cout << i; } void out() const volatile void out() const volatile { cout << i; cout << i; } void inc() void inc() { i++; i++; } void inc_c() const void inc_c() const { // i++; // i jest const // i++; // i jest const } void inc_v() volatile void inc_v() volatile { i++; i++; } void inc_cv() const volatile void inc_cv() const volatile { // i++; // i++; }};

10 void main() { CV cv; CV cv; const CV cvc; const CV cvc; volatile CV cvv; volatile CV cvv; const volatile CV cvcv; const volatile CV cvcv; cv.inc(); cv.inc(); cv.inc_c(); cv.inc_c(); cv.inc_v(); cv.inc_v(); cv.inc_cv(); cv.inc_cv(); // cvc.inc(); cvc.inc_c(); cvc.inc_c(); // cvc.inc_v(); cvc.inc_cv(); cvc.inc_cv(); // cvv.inc(); // cvv.inc_c(); cvv.inc_v(); cvv.inc_v(); cvv.inc_cv(); cvv.inc_cv(); // cvcv.inc(); // cvcv.inc_c(); // cvcv.inc_v(); cvcv.inc_cv(); cvcv.inc_cv(); cv.out(); //CV::out(); cv.out(); //CV::out(); cvc.out(); //CV::out() const volatile; cvc.out(); //CV::out() const volatile; cvv.out(); cvv.out(); cvcv.out(); cvcv.out();}

11 const, volatile metody uprzywilejowane nie mogą być static. metody uprzywilejowane nie mogą być static. konstruktor ani destruktor nie może być const volatile ani static. konstruktor ani destruktor nie może być const volatile ani static. deklarowanie metod uprzywilejowanych nie może prowadzić do niejednoznaczności deklarowanie metod uprzywilejowanych nie może prowadzić do niejednoznaczności int f() const; // int f() const volatile;

12 Przykład: pola const i static class info { static int cntr, // licznik istniejacych obiektow static int cntr, // licznik istniejacych obiektow serial; // statyczna zmienna pomocnicza serial; // statyczna zmienna pomocnicza const int nr; // unikalny numer seryjny obiektu const int nr; // unikalny numer seryjny obiektupublic: info(); info(); info(const info & i); info(const info & i); ~info(); ~info(); info & operator=(const info &p); info & operator=(const info &p);}; int info::cntr=0, // static info::serial=0; // static info::serial=0; // static

13 info::info() info::info() :nr(++serial) :nr(++serial) { cntr++; cntr++; cout << "\nkonstruktor bezparametrowy obiektu nr" << nr; cout << "\nkonstruktor bezparametrowy obiektu nr" << nr; cout << " jest " << cntr << " obiektow info"; cout << " jest " << cntr << " obiektow info"; cout.flush(); cout.flush(); } info::info(const info & i) info::info(const info & i) :nr(++serial) :nr(++serial) { cntr++; cntr++; cout << "\nkonstruktor kopiujacy obiektu nr" << nr << " z obiektu " << i.nr; cout << "\nkonstruktor kopiujacy obiektu nr" << nr << " z obiektu " << i.nr; cout << " jest " << cntr << " obiektow info"; cout << " jest " << cntr << " obiektow info"; cout.flush(); cout.flush(); }

14 info::~info() info::~info() { cntr--; cntr--; cout << "\ndestruktor obiektu nr" << nr; cout << "\ndestruktor obiektu nr" << nr; cout << " zostanie " << cntr << " obiektow info"; cout << " zostanie " << cntr << " obiektow info"; cout.flush(); cout.flush(); } info & info::operator=(const info &p) info & info::operator=(const info &p) { cout << "\noperator przypisania do obiektu nr " << nr; cout << "\noperator przypisania do obiektu nr " << nr; cout << " z obiektu nr" << p.nr; cout << " z obiektu nr" << p.nr; cout << " jest " << cntr << " obiektow info"; cout << " jest " << cntr << " obiektow info"; cout.flush(); cout.flush(); return *this; return *this; }


Pobierz ppt "Static, const, volatile. Static – zmienne klasowe zmienna klasowa o atrybucie static jest wspólna dla wszystkich obiektów danej klasy zmienna klasowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google