Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategie gospodarki ściekowej w przemyśle spożywczym na przykładzie Carlsberg Breweries Woda i Ścieki Adam Pawełas / Carlsberg Polska S.A. Warszawa, 16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategie gospodarki ściekowej w przemyśle spożywczym na przykładzie Carlsberg Breweries Woda i Ścieki Adam Pawełas / Carlsberg Polska S.A. Warszawa, 16."— Zapis prezentacji:

1 Strategie gospodarki ściekowej w przemyśle spożywczym na przykładzie Carlsberg Breweries Woda i Ścieki Adam Pawełas / Carlsberg Polska S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2008

2 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 2 Spis treści 1.Ścieki i ich oczyszczanie w browarach 2.Polityka środowiskowa Carlsberg Breweries A/S 3.Strategie gospodarki ściekowej 4.Stopnie oczyszczania ścieków 5.Przykłady rozwiązań

3 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 3 1. Ścieki i ich oczyszczanie w browarach

4 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 4 Ścieki z browarów – duży ładunek organiczny Surowe ścieki z browarów charakteryzują się wysokim stężeniem zanieczyszczeń organicznych (3-5 razy większym niż typowe ścieki komunalne) i zmiennym odczynem. Duży udział rozpuszczonych związków podlegających biologicznej degradacji. Bez tłuszczu. Małe ilości zawiesiny jeśli skuteczna separacja u źródła. Ładunek organiczny pochodzi ze strat surowców, produktu i procesów mycia. Odczyn kwaśny lub zasadowy jest wynikiem odprowadzania zużytych roztworów myjących z instalacji.

5 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 5 Ścieki z browarów – c.d. ParametrŚcieki browarskie (średniodobowo)Ścieki komunalne minimalnemaksymalneprzeciętneprzeciętnie Odczyn pH3126-106-9 Temperatura2040 25- 3 0 <20 Zawiesina ogólna100900600470 ChZT1.5005.8003. 5 00800 BZT59003.500 2. 4 00400 N ogólny301005070 P ogólny560816 l/RLM--40150 Źródło: dane własne, literatura branżowa

6 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 6 Oczyszczalnia ścieków – trudny obiekt w browarze Oczyszczalnie ścieków należą do najtrudniejszych instalacji technologicznych w browarach. Znalezienie właściwego rozwiązania oczyszczania ścieków dla konkretnego zakładu jest zadaniem kompleksowym, wymagającym opracowania i realizacji wieloletniej strategii gospodarki ściekowej. warzelnia fermentacja rozlew inne straty mycie awarie przestoje moce filtracja

7 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 7 2. Polityka środowiskowa Carlsberg Breweries A/S

8 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 8 Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S – duńska grupa piwowarska, założona w 1847 przez legendę piwowarstwa J.C. Jacobsena i jego syna Carla Znane marki piwne: Carlsberg, Tuborg, Holsten Produkcja napojów, m.in. na licencji Coca Cola W 2008 roku po przejęciu Scottish & Newcastle spółka wyprodukuje 120 mln hektolitrów piwa (5. miejsce na świecie), w browarach działających w Europie i Azji Od 1996 roku w Polsce grupa Carlsberg Polska (Browary: Bosman/Szczecin, Kasztelan/Sierpc, Okocim/Brzesko)

9 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 9 Inicjatywy branżowe Przemysł piwowarski w Unii Europejskiej opracował przegląd najlepszych dostępnych technik ograniczania zanieczyszczeń w browarach wymagających tzw. pozwolenia zintegrowanego. Wytyczne najlepszych praktyk, w tym oczyszczania ścieków, można znaleźć na stronach Ministerstwa Środowiska.

10 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 10 Polityka środowiskowa Carlsberg Breweries A/S Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń w ściekach jest jednym z priorytetów środowiskowych w piwowarstwie. Carlsberg Breweries realizuje globalną politykę ochrony środowiska, w której ważną częścią jest bezpieczne usuwanie ścieków, odpowiednie do wymagań i możliwości lokalnych. Stosowanie optymalnych rozwiązań gospodarki ściekowej jest oparte na korporacyjnej metodyce prowadzenia gospodarki ściekowej.

11 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 11 3. Strategie gospodarki ściekowej

12 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 12 Co ma wpływ na strategię? wymagania prawne polityka lokalna infrastruktura komunalna działania u źródła lokalizacja funkcjonalność

13 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 13 Aspekt: wymagania prawne Wymagania prawne dotyczące usuwania ścieków. W Unii Europejskiej obowiązują jednolite standardy ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika ścieków z zakładów przemysłu spożywczego. Zrzuty pośrednie do kanalizacji komunalnej regulują przepisy krajowe i lokalne wymogi oczyszczalni komunalnych (dopuszczalny ładunek organiczny i substancji biogennych).

14 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 14 Aspekt: infrastruktura komunalna Dostępność infrastruktury komunalnej oczyszczania ścieków. Kluczową kwestią są możliwości przyjęcia ścieków przez oczyszczalnie zewnętrzne, w tym zdolności oczyszczania, parametry ścieków, taryfy i ceny ścieków. Możliwe są różne formuły rozliczenia za ścieki, od prostych stawek według ilości ścieków do złożonych formuł cenowych zależnych od ilości i ładunku zanieczyszczeń. Najczęściej podczyszczalnie stosuje się w małych ośrodkach miejskich, w których rozbudowa oczyszczalni przemysłowo- miejskiej wielokrotnie przekraczającej ładunek ścieków komunalnych jest zbyt kosztowna.

15 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 15 Aspekt: polityka lokalna Polityka lokalna gospodarki ściekowej. W szczególności istotne jest podejście władz i przedsiębiorstw komunalnych odnośnie rozwoju infrastruktury i egzekwowania wymagań. W krajach z niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturą ważne jest ustalenie przewidywanych okresów dostosowawczych, inwestycji, zmian taryf itp. W zależności od lokalnych uwarunkowań odprowadzania ścieków do kanalizacji zewnętrznej stosowane są różne stopnie oczyszczania ścieków browarnianych. Występują również przypadki, w których oczyszczalnia zewnętrzna (np. komunalna) odbierająca ścieki z browaru nie wymaga żadnego ich podczyszczania w zakładzie ze względu dużą własną zdolność oczyszczania i wysoką odporność na zmienność ładunku zanieczyszczeń.

16 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 16 Aspekt: redukcja ładunku u źródła Działania u źródła ścieków. W celu określenia docelowych parametrów ścieków i ewentualnych parametrów technologicznych urządzeń oczyszczających powinno się podjąć działania u źródła. Działania podjęte w branży piwnej: w zakresie redukcji strat surowców i produktów (odzysk produktu), odzysku produktów ubocznych (drożdże, wysłodziny, osady brzeczkowe, osady filtracyjne, ług sodowy) oraz w zakresie rozdziału kanalizacji technologicznej od deszczowej (w starych zakładach). Skuteczne działania u źródła zmniejszają parametry oczyszczalni nawet do 50%.

17 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 17 Aspekt: lokalizacja oczyszczalni Lokalizacja urządzeń oczyszczania ścieków w zakładzie. Należy sprawdzić możliwości lokalizacyjne urządzeń oczyszczania ścieków w zakładzie. Dla wariantu pełnej oczyszczalni ścieków konieczny jest dostęp do odbiornika ścieków. Technologie tlenowe najczęściej wymagają 3-5 razy więcej powierzchni niż technologie beztlenowe. Im mniejszy teren tym mniejsza elastyczność obiektu (np. brak miejsca na dodatkowe ciągi technologiczne).

18 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 18 Aspekt: funkcjonalność Funkcjonalność oczyszczalni dla potrzeb zakładu w horyzoncie 5- 10 lat. Urządzenia oczyszczania ścieków powinny być dostosowane do sposobu funkcjonowania zakładu oraz uwzględniać rozwój mocy produkcyjnych w przyszłości. Funkcjonalność w rozumieniu dostępu do urządzeń, scenariuszy awarii (zastępowalność urządzeń), zasoby do obsługi, sterowanie i wizualizacja, likwidacja uciążliwości obiektu (hałas, odory, osady), usługi zewnętrzne (np. odbiór osadu).

19 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 19 4. Stopnie oczyszczania ścieków

20 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 20 Stopnie oczyszczania ścieków Zasadniczo wyróżnia się następujące stopnie oczyszczania ścieków browarnianych: 1. stopień- uśrednianie ścieków z neutralizacją – w efekcie ścieki mają wyrównane parametry w czasie; 2. stopień - podczyszczanie ścieków do parametrów ścieków komunalnych – w efekcie redukcji ładunku zanieczyszczeń organicznych ścieki odpowiadają charakterystyką ścieków komunalnych, zgodnie z typowymi wymogami oczyszczalni komunalnych; 3. stopień - pełne oczyszczanie ścieków ze zrzutem do wód powierzchniowych – ścieki oczyszczone odpowiadają standardom ścieków biologicznie rozkładalnych zgodnie z odpowiednimi przepisami.

21 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 21 Stopnie oczyszczania: przykładowe technologie i efekty Stopień oczyszczania ścieków Typowe technologieEfekty Uśrednianie i neutralizacja ścieków zbiornik uśredniający z odświeżaniem ścieków (z neutralizacją wzajemną ścieków) wyrównanie stężenia ścieków, częściowa korekta pH, częściowa redukcja ładunku organicznego (poprzez usunięcie zawiesiny) zbiornik neutralizujący z chemiczną korektą pH lub z korektą przy użyciu CO2 korekta pH ścieków silnie kwaśnych lub zasadowych, bez redukcji ładunku organicznego Podczyszczanie do wymogów ścieków komunalnych podczyszczalnia tlenowa z osadem czynnym redukcja ładunku organicznego o 60-80% w zależności od potrzeb, najczęściej efekt oczyszczania dopasowany do standardów ścieków komunalnych duża ilość osadu ściekowego do zagospodarowania reaktor beztlenowy z produkcją biogazu redukcja ładunku organicznego o 70-80% w zależności od standardu ścieków komunalnych produkcja biogazu, wymagającego spalenia lub odzysku energetycznego, praktycznie brak osadu ściekowego Pełne oczyszczanie ścieków oczyszczalnia tlenowa z osadem czynnym, z obróbką osadów ściekowych redukcja ładunku organicznego o ponad 95% duża ilość osadu ściekowego do zagospodarowania oczyszczalnia beztlenowo- tlenowa, z obróbką osadów ściekowych redukcja ładunku organicznego o ponad 95% ilość osadu ściekowego ok. ¼ w porównaniu do technologii tlenowej

22 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 22 5. Przykłady rozwiązań

23 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 23 Uśrednianie ścieków w Leeds (Wlk Brytania) Rok budowy: 1995 Kontekst: umowa z oczyszczalnią miejską na odbiór ścieków Wielkość: 2.000 m3/d zbiornik uśred- niający dozowanie CO2 w przepływie sampler/ pomiar ChZT

24 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 24 Podczyszczalnia Falkenberg (Szwecja) Rok budowy: 2005 Kontekst: rozbudowa browaru, uzgodnienia z oczyszczalnią miejską Dostawca: Paques / VWS Wielkość: 12 ton ChZT/d, 3.000m3/d zbiornik od- świeżania reaktor bez- tlenowy zbiornik buforowy zbiornik awaryjny biogaz / pochodnia, odzysk sita

25 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 25 Podczyszczalnia w Rheinfelden (Szwajcaria) Rok budowy: 1998 Kontekst: rozbudowa browaru, uzgodnienia z oczyszczalnią miejską Wielkość: ładunek 9 ton ChZT/d, 3.200m3/d 2 reaktory bez- tlenowe zbiornik buforowy zbiornik awaryjny biogaz / pochodnia, odzysk zbiornik od- świeżania sita

26 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 26 Oczyszczalnia przemysłowo- komunalna w Brzesku Rok rozbudowy: 2005-2007 Kontekst: oczyszczalnia przemysłowo- komunalna Browaru Okocim Dostawca: CTBK Eko-technika, Aqua Systems, Skanska Inwestycja z dotacją 30% SPO WKP Wielkość: 22 tony ChZT/d, 10.000m3/d kraty, piaskownik osadniki wstępne komory osadu czynnego osadniki wtórne fermentacja i odwadnianie osadu

27 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 27 Oczyszczalnia Bosman w Szczecinie Rok budowy: 2005-2006 Kontekst: opóźniona budowa oczyszczalni komunalnej w Szczecinie, analiza porównawcza podczyszczanie – pełne oczyszczanie Dostawca: Paques, VWS Inwestycja z pożyczką preferencyjną WFOŚiGW Szczecin Wielkość: ładunek 9 ton ChZT/d, 3.000m3/d reaktor tlenowy sitareaktor bez- tlenowy zbiornik buforowy zbiornik awaryjny biogaz (pochodnia), odwadnianie osadu flotator

28 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 28 Oczyszczalnia w Celarevie (Serbia) Rok budowy: 2007-2008 Kontekst: niepewny rozwój oczyszczalni komunalnej Dostawca: GWE Beztlenowo-tlenowa, z denitryfikacją, osadnik wtórny, prasa na osady, pochodnia biogazu Wielkość: ładunek 7,6 ton ChZt/d, 1.900m3/d komora osadu czyn- nego/ denitryfi- kacja sitareaktor bez- tlenowy zbiornik buforowy zbiornik awaryjny biogaz (pochodnia), odwadnianie osadu osadnik wtórny

29 Font: Verdana. Title: bold, dark green, font size 26. Text: regular or bold, font size 16 or 18, black, dark green or white Page 29 W podsumowaniu … 1. Oczyszczalnię jest łatwo zbudować, trudniej zaplanować 2. Projektant nie jest jasnowidzem, odpowiedzialność za koncepcję i parametry jest po stronie użytkownika 3. Rozważ wszystkie aspekty decyzji, bądź świadom mocnych i słabych stron przyjętego rozwiązania


Pobierz ppt "Strategie gospodarki ściekowej w przemyśle spożywczym na przykładzie Carlsberg Breweries Woda i Ścieki Adam Pawełas / Carlsberg Polska S.A. Warszawa, 16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google