Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Operacja Argo  Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia tajnej operacji ratowania sze ś ciu ameryka ń skich zak ł adników porwanych w Teheranie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Operacja Argo  Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia tajnej operacji ratowania sze ś ciu ameryka ń skich zak ł adników porwanych w Teheranie."— Zapis prezentacji:

1

2 Operacja Argo  Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia tajnej operacji ratowania sze ś ciu ameryka ń skich zak ł adników porwanych w Teheranie w 1979 roku.

3 Pok ł osie  W filmie "Pok ł osie" Franciszek Kalina (Ireneusz Czop) po latach emigracji przyje ż d ż a do Polski, zaalarmowany wiadomo ś ci ą, ż e jego m ł odszy brat (Maciej Stuhr) popad ł w konflikt z mieszka ń cami swojej wsi. Po przyje ź dzie odkrywa, ż e przyczyn ą jest mroczna tajemnica sprzed lat. Sk ł óceni od lat bracia próbuj ą doj ść prawdy. Prowadzone przez nich ś ledztwo zaostrza konflikt, który przeradza si ę w otwart ą agresj ę. Ujawniona tajemnica odci ś nie tragiczne pi ę tno na ż yciu braci i ich s ą siadów.

4 Mroczny Rycerz powstaje  Film rozpoczyna si ę osiem lat po tym, jak Batman znikn ął w mrokach nocy jako uciekinier. Kiedy wzi ął na siebie win ę za ś mier ć Harveya Denta, po ś wi ę ci ł wszystko dla wy ż szego dobra. Na jaki ś czas k ł amstwo przynios ł o efekty, t ł umi ą c dzia ł alno ść kryminalistów w Gotham City. Wszystko zmienia si ę w chwili pojawienia si ę tajemniczej i przebieg ł ej kobiety w przebraniu kota, jednak prawdziwym zagro ż eniem okazuje si ę Bane, zamaskowany terrorysta, którego szalone plany zmuszaj ą Bruce'a do wyj ś cia z cienia.

5

6 Hobbit: Niezwyk ł a podró ż  „Hobbit: Niezwyk ł a podró ż ” to ameryka ń sko-nowozelandzki film fantasy z 2012 roku, pierwsza cz ęść trylogii, która jest adaptacj ą ciesz ą cego si ę niezmienn ą popularno ś ci ą arcydzie ł a „Hobbit, czyli tam i z powrotem” autorstwa J.R.R. Tolkiena.

7 Merida waleczna  Szkocja, czasy mityczne. Ksi ęż niczka Merida porzuca dotychczasowe ż ycie, ż eby spe ł ni ć swoje marzenie – zosta ć ł uczniczk ą. Dokonanie wyboru wkrótce skutkuje jednak zniszczeniem królestwa jej ojca oraz ż ycia jej matki. Merida postanawia walczy ć z wrogiem, by naprawi ć swój b łą d.

8 Looper - p ę tla czasu  W roku 2072 podró ż e w czasie s ą ju ż rzeczywisto ś ci ą. Organizacje przest ę pcze wykorzystuj ą je do eliminacji niewygodnych ludzi. Wysy ł aj ą ich w przesz ł o ść, gdzie s ą oni zabijani przez p ł atnych zabójców zwanych Loopers. W roku 2042 najlepszy z Looperów otrzymuje zadanie: zlikwidowa ć przys ł anego z przysz ł o ś ci m ęż czyzn ę o imieniu Joe. Problem w tym, ż e rozpoznaje w nim samego siebie z przysz ł o ś ci. Chwila wahania kosztuje go bardzo wiele - cel ucieka, a zleceniodawcy z przysz ł o ś ci nie toleruj ą najmniejszej wpadki.

9

10 Anna Karenina  To historia tragicznej mi ł o ś ci Anny Kareniny (Keira Knightley) i Aleksego Wro ń skiego (Aaron Johnson). Pocz ą tkowo Anna broni si ę przed uczuciem, chce pozosta ć wiern ą ż on ą i matk ą. Jednak ulega nami ę tno ś ci i jednocze ś nie decyduje si ę powiedzie ć prawd ę m ęż owi (Jude Law). Zostaje wykluczona z petersburskiego high life’u, zabrania si ę jej kontaktów z ukochanym synkiem Sierio żą. Jej szale ń cze uzale ż nienie od Aleksego doprowadza do tragedii - Anna rzuca si ę pod poci ą g.

11

12 Atlas chmur  Film stanowi ambitn ą adaptacj ę ksi ąż ki "Atlas chmur" pióra Davida Mitchella. W powie ś ci przeplataj ą si ę losy bohaterów z ró ż nych kontynentów i epok. Akcja rozpoczyna si ę w XIX wieku, a ko ń czy w odleg ł ej przysz ł o ś ci.

13 Pami ęć absolutna  W niedalekiej przysz ł o ś ci pewien pracownik fabryki odkrywa, ż e w istocie jest tajnym szpiegiem pracuj ą cym dla jednego z mocarstw walcz ą cych o ś wiatow ą dominacj ę. Ca ł y problem polega na tym, ż e nie wie, kim jest jego pracodawca. Nowe wcielenie klasyki kina z Colinem Farrellem w roli g ł ównej.

14 Prezentacj ę wykona ł a Toczy ń ska Sylwia Kl. I c LO


Pobierz ppt "Operacja Argo  Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia tajnej operacji ratowania sze ś ciu ameryka ń skich zak ł adników porwanych w Teheranie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google