Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I. pielgrzymka Jana Pawła do Polski I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I. pielgrzymka Jana Pawła do Polski I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca."— Zapis prezentacji:

1

2 I. pielgrzymka Jana Pawła do Polski I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979.Jana Pawła IIGaude Mater Polonia2 czerwca10 czerwca1979

3 II pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w dniach VI 1983 r. Miała na celu uczczenie 600-lecia obecności Maryi w obrazie jasnogórskim oraz dokonanie trzech beatyfikacji: bł. Urszuli Ledóchowskiej ( ), założycielki szarych urszulanek; bł. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego ( ), opiekuna nędzarzy i bł. Rafała Kalinowskiego ( ), sybiraka, karmelity bosego.

4 I III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny III wizyta w Polsce 8-14 czerwca 1987 – Jan Paweł II odwiedził miasta: Warszawa, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Sopot, Gda ń sk, Cz ę stochowa, Łód źJan Paweł IIWarszawa LublinTarnówKraków SzczecinGdyniaSopot Gda ń skCz ę stochowaŁód ź

5 IV Pielgrzymka Jana Pawła II Czwarta pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbyła się w dwóch etapach (1-9 VI oraz VIII 1991). Ojciec Święty ukazał narodowi polskiemu drogę do prawdziwej wolności. Na Jasnej Górze Jan Paweł II przewodniczył obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży. Podczas tej pielgrzymki Ojciec Święty dokonał beatyfikacji: bł. Józefa Pelczara ( ), biskupa przemyskiego; bł. Bolesławę Lament ( ), zakonnicę; bł. Rafała Chylińskiego ( ), franciszkanina; bł. Anielę Salawę ( )

6 V Pielgrzymka Jana Pawła do Polski V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski była kilkugodzinn ą wizyt ą w diecezji bielsko- ż ywieckiej przy okazji podró ż y apostolskiej do Czech. Miała miejsce 22 maja 1995, papie ż odwiedził wówczas Skoczów, Bielsko-Biał ą i Ż ywiec. Pielgrzymka ta była krótka i trwała tylko 10 godzin.Jana Pawła IICzech22 maja1995 SkoczówBielsko-Biał ą Ż ywiec

7 Życie i działalność Jana Pawła II Karol Józef Wojtyła urodził si ę 18 maja 1920 r. jako syn Karola i Emilii z Kaczorowskich, zamieszkałych w Wadowicach. W wieku 9 lat umiera mu matka, trzy lata pó ź niej odchodzi jego brat Edmund. W swym czasie otrzymuje odpowiednio sakramenty chrztu i bierzmowania, od dzieci ń stwa czynnie uczestniczy w ż yciu religijnym. Ucz ę szcza do Szkoły Powszechnej, a nast ę pnie do Pa ń stwowego Gimnazjum. W maju 1938 zdaje egzamin dojrzało ś ci, a nast ę pnie rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiello ń skim (polonistyka). Wybuch II wojny ś wiatowej zmusza do przerwania nauki. Rozpoczyna prac ę jako robotnik, goniec sklepowy, pó ź niej zostaje zatrudniony jako pomocnik strzałowego w kamieniołomach. Wraz z przyjaciółmi bierze czynny udział w działalno ś ci artystycznej i literackiej. Na pocz ą tku 1941 ci ęż ko prze ż ywa ś mier ć ojca który jak mówi był dla niego ostatni ą tak blisk ą osob ą w jego ż yciu. Rok pó ź niej rozpoczyna studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ – jako kleryk zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej.

8 Opracowali: Justyna Nowak Anna Żygłowicz Patryk Augustyn


Pobierz ppt "I. pielgrzymka Jana Pawła do Polski I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google