Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I. pielgrzymka Jana Pawła do Polski I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I. pielgrzymka Jana Pawła do Polski I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca."— Zapis prezentacji:

1

2 I. pielgrzymka Jana Pawła do Polski I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979.Jana Pawła IIGaude Mater Polonia2 czerwca10 czerwca1979

3 II pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w dniach 16- 22 VI 1983 r. Miała na celu uczczenie 600-lecia obecności Maryi w obrazie jasnogórskim oraz dokonanie trzech beatyfikacji: bł. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939), założycielki szarych urszulanek; bł. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego (1845-1916), opiekuna nędzarzy i bł. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), sybiraka, karmelity bosego.

4 I III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny III wizyta w Polsce 8-14 czerwca 1987 – Jan Paweł II odwiedził miasta: Warszawa, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Sopot, Gda ń sk, Cz ę stochowa, Łód źJan Paweł IIWarszawa LublinTarnówKraków SzczecinGdyniaSopot Gda ń skCz ę stochowaŁód ź

5 IV Pielgrzymka Jana Pawła II Czwarta pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbyła się w dwóch etapach (1-9 VI oraz 13-16 VIII 1991). Ojciec Święty ukazał narodowi polskiemu drogę do prawdziwej wolności. Na Jasnej Górze Jan Paweł II przewodniczył obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży. Podczas tej pielgrzymki Ojciec Święty dokonał beatyfikacji: bł. Józefa Pelczara (1842-1924), biskupa przemyskiego; bł. Bolesławę Lament (1842- 1924), zakonnicę; bł. Rafała Chylińskiego (1690-1741), franciszkanina; bł. Anielę Salawę (1881-1922)

6 V Pielgrzymka Jana Pawła do Polski V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski była kilkugodzinn ą wizyt ą w diecezji bielsko- ż ywieckiej przy okazji podró ż y apostolskiej do Czech. Miała miejsce 22 maja 1995, papie ż odwiedził wówczas Skoczów, Bielsko-Biał ą i Ż ywiec. Pielgrzymka ta była krótka i trwała tylko 10 godzin.Jana Pawła IICzech22 maja1995 SkoczówBielsko-Biał ą Ż ywiec

7 Życie i działalność Jana Pawła II Karol Józef Wojtyła urodził si ę 18 maja 1920 r. jako syn Karola i Emilii z Kaczorowskich, zamieszkałych w Wadowicach. W wieku 9 lat umiera mu matka, trzy lata pó ź niej odchodzi jego brat Edmund. W swym czasie otrzymuje odpowiednio sakramenty chrztu i bierzmowania, od dzieci ń stwa czynnie uczestniczy w ż yciu religijnym. Ucz ę szcza do Szkoły Powszechnej, a nast ę pnie do Pa ń stwowego Gimnazjum. W maju 1938 zdaje egzamin dojrzało ś ci, a nast ę pnie rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiello ń skim (polonistyka). Wybuch II wojny ś wiatowej zmusza do przerwania nauki. Rozpoczyna prac ę jako robotnik, goniec sklepowy, pó ź niej zostaje zatrudniony jako pomocnik strzałowego w kamieniołomach. Wraz z przyjaciółmi bierze czynny udział w działalno ś ci artystycznej i literackiej. Na pocz ą tku 1941 ci ęż ko prze ż ywa ś mier ć ojca który jak mówi był dla niego ostatni ą tak blisk ą osob ą w jego ż yciu. Rok pó ź niej rozpoczyna studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ – jako kleryk zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej.

8 Opracowali: Justyna Nowak Anna Żygłowicz Patryk Augustyn


Pobierz ppt "I. pielgrzymka Jana Pawła do Polski I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google