Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do przedmiotu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do przedmiotu"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do przedmiotu
Inżynieria oprogramowania II Wykład 1 Wprowadzenie do przedmiotu

2 oor quality (kiepska jakość) ver budget (przekroczony budżet)
Syndrom LOOP Loop L O P ate (późno) oor quality (kiepska jakość) ver budget (przekroczony budżet) vertime (nadgodziny) J.Nawrocki, Wprowadzenie..

3 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

4 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

5 Zasady skutecznego działania
“.. absolwenci nie potrafią: komunikować się, mają niedostateczne (..) przygotowanie do pracy w zespole, brak im umiejętności skutecznego i produktywnego zarządzania ich pracą indywidualną ..” ? J.Nawrocki, Wprowadzenie..

6 Zasady skutecznego działania
Ostrz piłę Dbaj o synergię Najpierw staraj się zrozumieć Myśl o obopólnej korzyści Aby rzeczy pierwsze były pierwsze Zaczynaj mając koniec na względzie Bądź proaktywny J.Nawrocki, Wprowadzenie..

7 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

8 Kontrola jakości oprogramowania
Artefakt Przeglądy Testowanie Recenzja Prezentacja Formalny przegląd techniczny Inspekcja Audyt IEEE Std. 1028 J.Nawrocki, Wprowadzenie..

9 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

10 Systematyczne podejście do planowania
Szacowanie pracochłonności Szacowanie harmonogramu 13 May begin .. end 500 LOC Szacowanie rozmiaru J.Nawrocki, Wprowadzenie..

11 Szacowanie pracochłonności
COCOMO: Effort = a  Sizeb COCOMO 2.0: Effort = (ei)  A  SizeB Walston-Felix model: Effort = 5.2  Size0.91 Software equation (Putnam): Effort = (Size  B0.333/P)3/ t4 J.Nawrocki, Wprowadzenie..

12 Rand Corporation, Boehm’81
Metoda delficka Pytia Rand Corporation, Boehm’81 Kilku ekspertów indywidualnie szacuje nakład (rozmiar). Stosując proces delficki dochodzi się do konsensusu. J.Nawrocki, Wprowadzenie..

13 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

14 ISO 9001 Kryte- ria Dobrzy Źli Audytor J.Nawrocki, Wprowadzenie..

15 ISO 9001 Kryte- ria Dobrzy Źli Audytor J.Nawrocki, Wprowadzenie..

16 Certyfikacja dot. tylko ISO 9001:2000
Główne elementy normy ISO 9000:2000 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia ISO 9001:2000 Systemy zarządzania jakością – Wymagania ISO 9004:2000 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne doskonalenia funkcjonowania Certyfikacja dot. tylko ISO 9001:2000 J.Nawrocki, Wprowadzenie..

17 Główne części normy ISO 9001:2000
4 System zarządzania jakością (dokumentacja) 5 Odpowiedzialność kierownictwa 6 Zarządzanie zasobami 7 Realizacja wyrobu 8 Pomiary, analiza i doskonalenie ISO 9001:2000 J.Nawrocki, Wprowadzenie..

18 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

19 CMM: Capability Maturity Model
Organizacje programistyczne SEI, Pittsburg, USA 5. Optymalizujący 4. Zarządzany ilościowo 3. Zdefiniowany 2. Zarządzany (powtarzalny) 1. Początkowy J.Nawrocki, Wprowadzenie..

20 Profil dojrzałości wg SEI
29.7% 27.7% 27.7% 9.5% 5.4% Początkowy Zdefiniowany Optymalizujący Zarządzany ilościowo Zarządzany J.Nawrocki, Wprowadzenie..

21 CMMI w układzie geograficznym
Szwecja, Niemcy, Francja, Dania, .., Rosja, Białoruś Polska: Motorola Polska Software Center, Kraków J.Nawrocki, Wprowadzenie..

22 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

23 Wymaganie .. .. jest to zdolność (capability) lub warunek, który system musi spełnić. J.Nawrocki, Wprowadzenie..

24 .. specyfikacja tego, co ma być implementowane.
Wymagania .. .. specyfikacja tego, co ma być implementowane. Sommerville & Sawyer’97 J.Nawrocki, Wprowadzenie..

25 Przykładowy przypadek użycia
Zarejestruj IO Aktor: Rejestrator IO Cel: Zarejestrować w systemie nową IO. Zdarzenie: Rejestrator otrzymał wniosek papierowy. Główny scenariusz Rejestrator IO: Wprowadza NIP lub REGON IO. System: Sprawdza poprawność wprowadzonego NIP/REGON. Rejestrator: Wprowadza pozostałe dane identyfikacyjne IO. System: Weryfikuje poprawność składniową wprowadzonych danych. Rejestrator: Wprowadza dane dotyczące jednostek IO. . . . J.Nawrocki, Wprowadzenie..

26  IEEE Std. 830 Wymagania funkcjonalne Wymagania pozafunkcjonalne
Specyfikacja wymagań Wymagania funkcjonalne Wymagania pozafunkcjonalne Interfejs użytkownika Scenariusze testów akceptacyjnych IEEE Std. 830 J.Nawrocki, Wprowadzenie..

27 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

28 PRojects IN Controlled Environments
Wprowadzenie PRINCE = PRojects IN Controlled Environments CCTA = the Central Computer and Telecommunications Agency, UK 1975: PROMPT, Simpact Systems Ltd 1979: CCTA przyjmuje PROMPT jako standard rządowych przedsięwzięć dot. systemów informacyjnych 1989: CCTA wprowadza metodę PRINCE 1996: CCTA ogłasza metodę PRINCE2 J.Nawrocki, Wprowadzenie..

29 Metodyka zarządzania przedsięwzięciami
Wstęp Metodyka zarządzania przedsięwzięciami Główny aktor: kierownik przedsięwzięcia OGC = Office of Goverment Commerce Managing Successful Projects with PRINCE2 408 stron, £ 55.00 J.Nawrocki, Wprowadzenie..

30 PRINCE2 Foundation (Podstawy) PRINCE2 Practitioner (Praktyk)
Certyfikaty PRINCE2 PRINCE2 Foundation (Podstawy) PRINCE2 Practitioner (Praktyk) J.Nawrocki, Wprowadzenie..

31 Warunek zdania: 38 poprawnych odpowiedzi „Closed-book”
PRINCE2 Foundation Format egzaminu: Test wyboru 1 godzina 75 pytań Warunek zdania: 38 poprawnych odpowiedzi „Closed-book” APM Group – Cennik egzaminów 2004 (Milton Keynes, ..): Foundation   =  £100 inc VAT  Practitioner   =  £208 inc VAT Both Exams  =  £308 inc VAT J.Nawrocki, Wprowadzenie..

32 4-7 maja 2004: „Metodyka zarządzania projektami PRINCE2”
PRINCE2 w Polsce 4-7 maja 2004: „Metodyka zarządzania projektami PRINCE2” Cena: zł (4 dni) 22 maja 2004: Egzamin „PRINCE2 Foundation” Cena: zł + VAT J.Nawrocki, Wprowadzenie..

33 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

34 PSP = Personal Software Process PSP: samodoskonalenie
Wprowadzenie PSP = Personal Software Process PSP: samodoskonalenie PSP: jak podejmować i wypełniać zobowiązania PSP: formularze + procedury Czego brak: inżynieria wymagań, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie ryzykiem J.Nawrocki, Wprowadzenie..

35 A Discipline for Software Engineering, Addison Wesley, 1995
Wprowadzenie Watts Humphrey Fellow of the Software Engineering Insititue (SEI) at Carnegie Mellon University 1959 – 1986: IBM Corporation, Director of Programming Quality and Process A Discipline for Software Engineering, Addison Wesley, 1995 J.Nawrocki, Wprowadzenie..

36 PSP Wprowadzenie Poziomy: 3.Cykliczny Rozwój cykliczny
Przeglądy kodu i proj. Wzorce projektowe 2.Jakości Szacowanie rozmiaru + raport tst Planowanie zadań i harmon. 1.Planowania Stand. kodu + Pomiar rozm. + PPO 0.Bazowy Rejestry czasu i defektów J.Nawrocki, Wprowadzenie..

37 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

38 TSP = Team Software Process TSPi: 4-6 osób; TSP: do 20 osób
Wprowadzenie TSP = Team Software Process TSPi: 4-6 osób; TSP: do 20 osób Bazuje na PSP: Organizacja pracy własnej Formularz rejestracji błędów Formularz rejestracji czasu Szablon harmonogramu J.Nawrocki, Wprowadzenie..

39 Kierownik wspomagania
Role w TSP Lider zespołu Kierownik rozwoju Kierownik planowania Kierownik jakości Kierownik wspomagania J.Nawrocki, Wprowadzenie..

40 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

41 Co to jest RUP? RUP is a knowledge base, containing software engineering practices that represent many of the best practices observed in successful software development course_description&courseCode=RP401&country=us&language=en J.Nawrocki, Wprowadzenie..

42 Inżynier mechanik: Ecole Centrale de Lyon, Francja.
Philippe Kruchten Inżynier mechanik: Ecole Centrale de Lyon, Francja. Doktorat (informatyka): Institute of Telecommunications, Paryż Alcatel (8 lat) 1-szy certyfikowany kompilator Ady, NYU Rational Software (15 lat), Director of Process Development, odpowiedzialny za RUP J.Nawrocki, Wprowadzenie..

43 Genealogia RUP J.Nawrocki, Wprowadzenie..

44 Addison-Wesley, 2nd edition March 2000. (Amazon: $30)
Literatura nt. RUP Addison-Wesley, 2nd edition March (Amazon: $30) Addison-Wesley, 1st edition April (Amazon: $30) J.Nawrocki, Wprowadzenie..

45 Fazy w RUP Inception Rozpoczęcie Elaboration Dopracowanie Construction
Konstrukcja Transition Wdrożenie J.Nawrocki, Wprowadzenie..

46 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

47 Jednostki i interakcje niż procesy i narzędzia
Manifest zwinności Ważniejsze: Jednostki i interakcje niż procesy i narzędzia Działające oprogramowanie niż obszerna dokumentacja Współpraca klienta niż negocjacja kontraktu Nadążanie za zmianami niż trzymanie się planu J.Nawrocki, Wprowadzenie..

48 Zwinne metodyki programowania
Programowanie Ekstremalne (XP) = lekka (zwinna) metodyka tworzenia oprogramowania Tom DeMarco „XP jest dzisiaj najważniejszym ruchem w IO." J.Nawrocki, Wprowadzenie..

49 Krótkie przyrosty i wydania Najpierw przypadki testowe potem kod
Wprowadzenie Wybrane praktyki XP: Klient na miejscu Krótkie przyrosty i wydania Najpierw przypadki testowe potem kod Automatyzacja wykonywania testów Programowanie parami Dokumentacja = Przypadki testowe + kod J.Nawrocki, Wprowadzenie..

50 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..

51 Studio Rozwoju Oprogramowania
Od 1998 Część programu Master in Software Engineering Corocznie przedsięwzięć realizowanych w zespołach 8-osobowych (III + IV + V rok) OK J.Nawrocki, Wprowadzenie..

52 Eksperymentalna ocena efektywności programowania parami
Eksperymenty JFK Cel: Eksperymentalna ocena efektywności programowania parami Wcześniejsze eksperymenty: J. Nosek: 40% narzutu L. Williams: ok. 15% narzutu A.Wojciechowski: 70% narzutu M.Jasiński: ok. 80% narzutu (aplikacje internetowe, 6 godz.) Fazy eksperymentu: Szkolenie (wykłady + ćw.) Kwalifikacje Eksperymenty (indywidualiści, pary XP i pary SbS) J.Nawrocki, Wprowadzenie..

53 Pytania? ? J.Nawrocki, Wprowadzenie..

54 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co i jak poprawić?
Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne (1 - 6) 2. Za szybko czy za wolno? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co i jak poprawić? J.Nawrocki, Wprowadzenie..

55 11.03 Zasady skutecznego działania
Plan wykładów 11.03 Zasady skutecznego działania 18.03 Kontrola jakości oprogramowania 1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności 8.04 Standardy serii ISO 9000 15.04 Modele CMMI 22.04 Inżynieria wymagań 29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2 6.05 Personal Software Process 13.05 Team Software Process 20.05 Rational Unified Process Zwinne metodyki programowania 17.06 Projekty dyplomowe i XPrince J.Nawrocki, Wprowadzenie..


Pobierz ppt "Wprowadzenie do przedmiotu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google