Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 1 STRATEGICZNE REALIA FIRMY ISTOTA DECYZJI MENEDŻERSKICH W FIRMIE dr Jarosław Poteralski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 1 STRATEGICZNE REALIA FIRMY ISTOTA DECYZJI MENEDŻERSKICH W FIRMIE dr Jarosław Poteralski."— Zapis prezentacji:

1 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 1 STRATEGICZNE REALIA FIRMY ISTOTA DECYZJI MENEDŻERSKICH W FIRMIE dr Jarosław Poteralski Ekonomia menedżerska WYKŁAD I

2 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 2 Szczecin WNEiZ Mickiewicza 64 s. 404 konsultacje: środy 14:00-16:00 tel. 444 21 06 chyba ;) jpoter@wp.pl

3 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 3 Ekonomia menedżerska Ekonomiczne podstawy decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie Proces podejmowania decyzji oraz szczegółowa analiza uwarunkowań a także czynników wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji Teoretyczna analiza istoty istoty zjawisk ekonomicznych na poziomie przedsiębiorstwa oraz próba wyjaśnienia łączących je współzależności Wiedza umożliwiająca określenie własnego (oraz organizacji, w której pracuje menedżer) stosunku do ryzyka, a także umiejętność posługiwania się odpowiednimi narzędziami pozwalającymi kontrolować i ograniczać ryzyko przy podejmowaniu decyzji.

4 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 4 Ekonomia menedżerska- przykładowe pojęcia i obszary popyt koszty monopol konkurencja doskonała rzadkość zasobów alokacja zasobów analiza strategiczna koszt alternatywny etc.

5 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ KILKA ZASAD WYBORU PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Znajomość dziedziny biznesu (wiedza, doświadczenie, wykształcenie, kontakty personalne) Zainteresowania Występowanie tzw. luki rynkowej: ilościowa, czasowa, terytorialna, jakościowa, cenowa, Okazja: możliwość pozyskania środków na inwestycje na korzystnych zasadach, korzystne zmiany przepisów podatkowych i celnych (kasy fiskalne w taksówkach ), pojawienie się nowego produktu (usługi)

6 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 6 3 PODSTAWOWE PYTANIA KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCY... 1. ?????? 2. ?????? 3. ??????

7 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 7 PYTANIE NR 1. 1. Co produkować ?

8 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 8 PYTANIE NR 1. 1.Co produkować i w jakich ilościach? (dwa aspekty pojęcia ilość produkcji)

9 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 9 ĆWICZENIE: PRÓG RENTOWNOŚCI SKLEP WSZYSTKO ZA 5 ZŁ Koszty stałe: 10 000 zł/ miesięcznie Cena sprzedaży: 5 zł Koszt zakupu jednostki towaru: 2,5 zł

10 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 10 PYTANIE NR 2. 2. Jakich czynników produkcji użyć i w jakich proporcjach?

11 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 11 PYTANIE NR 3. 3. Jaką cenę wyznaczyć za swoje produkty??????

12 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 12 Strategiczne realia firmy Strategiczne realia firmy są podobne dla firm wielkich i małych, handlowych i produkcyjnych, lokalnych i globalnych. Dotyczą firmy i jej rynku, a więc konkurentów i nabywców. Są one tak proste, że zna je każdy, tylko menedżerowie z czasem o nich zapominają. (K. Obłój)

13 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 13 Strategiczne realia firmy Wszyscy wielcy na rynku byli kiedyś mali

14 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 14 Strategiczne realia firmy Wszyscy wielcy na rynku byli kiedyś mali wszystkie nawet największe firmy współczesnego świata zaczynały jako małe przedsięwzięcia, które ktoś założył i o które walczył w niesprzyjających okolicznościach; sukces rodził się powoli i był zasługą również strategii, a nie tylko ciężkiej pracy; menedżerowie potrafili stworzyć takie strategie, które mimo wszelkich przeciwieństw i problemów zapewniły tym firmom rozwój i sukces; zawsze jest miejsce na rozwój i wzrost - trzeba je tylko znaleźć; firma może być mała, ale powinna być ekspansywna - powinna do czegoś dążyć, powinna chcieć coś osiągnąć w swojej dziedzinie...

15 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 15 Strategiczne realia firmy c.d. Aby osiągnąć sukces trzeba umieć marzyć

16 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 16 Strategiczne realia firmy c.d. Aby osiągnąć sukces trzeba umieć marzyć: główna bodaj różnica między tymi, co stali się wielcy, a tymi, co zostali małymi, polega na tym, że niektórzy menedżerowie umieli marzyć, a inni nie; marzyciel nawet leżąc w rynsztoku sięga do gwiazd; same marzenia nie wystarczą do osiągnięcia sukcesu, ale bez nich firmy skazane są na przeciętność.

17 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 17 Strategiczne realia firmy c.d. Firmą rządzi reguła 80-20:

18 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 18 Strategiczne realia firmy c.d. Firmą rządzi reguła 80-20: 20% zdarzeń decyduje o 80% efektów, podczas gdy reszta zdarzeń, tj. 80%, przyczynia się do uzyskania pozostałych 20% efektów; koncentrujmy się zatem na tym, co ważne; na firmę należy patrzeć jak na całość.

19 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 19 Strategiczne realia firmy c.d. Firma jest źródłem tworzenia kosztów, a nie zysków

20 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 20 Strategiczne realia firmy c.d. Firma jest źródłem tworzenia kosztów, a nie zysków: działanie zmusza do wysiłku i poniesienia kosztów, a efekt pojawia się w otoczeniu i z pewnym opóźnieniem; wyniki zależą od otoczenia, od rynku, który decyduje, czy produkt (usługa) firmy jest warta zakupu; w organizacji powstają tylko koszty: materiałowe, płacowe, inwestycyjne; dochody powstają ze sprzedaży, a sprzedaż materializuje się tylko w otoczeniu; rynek jest zupełnie obojętny na to, ile wysiłku i kosztów włożono w wyprodukowanie wyrobu;

21 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 21 Strategiczne realia firmy c.d. Zasoby materialne nie są unikalne

22 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 22 Strategiczne realia firmy c.d. Zasoby materialne nie są unikalne: skuteczna strategia bazuje na umiejętnej kombinacji zasobów materialnych i niematerialnych (wiedza, informacja, zaufanie odbiorców i konsumentów, normy i wartości pracowników), która tworzy konkurencyjną przewagę firmy w dłuższym okresie.

23 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 23 Strategiczne realia firmy c.d. Sukces wymaga koncentracji na szansach i silnych stronach firmy

24 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 24 Strategiczne realia firmy c.d. Sukces wymaga koncentracji na szansach i silnych stronach firmy: normalny rynek cechuje się wielowymiarową zmiennością, złożonością, jest nieprzyjazny i niepewny; największym błędem jest myślenie w kategoriach zagrożeń i słabych stron, bo w efekcie firma okopuje się i dąży do przetrwania.

25 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 25 Strategiczne realia firmy c.d. Ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu rynkowego

26 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ 26 Strategiczne realia firmy c.d. Ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu rynkowego: ten, kto chce bezpiecznie pomnażać pieniądze powinien je ulokować w banku; działalność gospodarcza jest z definicji ryzykowna; bankructwa są wszędzie rzeczą normalną; upadają nawet wielkie firmy, tyle że trwa to dosyć długo, nie jest to ani sprawiedliwe, ani niesprawiedliwe - tak po prostu jest.

27 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ TWORZENIE SKUTECZNEJ STRATEGII Stwórz własny rynek: stworzenie własnego świata - niszy rynkowej z lojalnymi nabywcami, a nie próba zdobycia udziału w rynku i wyparcia konkurentów; klient musi postrzegać usługę lub produkt jako coś odmiennego, nowszego i lepszego od tego, co oferują konkurenci, dlatego poznanie jego potrzeb ma kapitalne znaczenie dla stworzenia koncepcji unikalności firmy na rynku i przez to własnej domeny rynkowej; w jaki sposób można zaspokoić potrzeby klienta unikając jednocześnie czołowego starcia z silniejszymi konkurentami ?

28 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ TWORZENIE SKUTECZNEJ STRATEGII c.d. Oferuj wyrób lub usługę najwyższej jakości, bez względu na cenę, której żądasz w pogoni za szybkim zyskiem i chęcią zwiększania sprzedaży sprawa jakości produktu schodzi na plan dalszy; można sprzedać tanio lub drogo wyrób złej jakości - na krótką metę można zyskać, ale ze strategicznego punktu widzenia - takie działanie nie ma przyszłości; w przypadku jakości nie ma miejsca na żadną tolerancję;

29 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ TWORZENIE SKUTECZNEJ STRATEGII cd. Zbuduj przewagę wykorzystując system usług: rozbudowany system obsługi oznacza lojalność klientów, zwiększoną sprzedaż, mniejszą liczbę reklamacji, a więc większe dochody i niższe koszty; każdy akt kupna i sprzedaży na rynku, na którym jest więcej sprzedawców niż nabywców, wiąże się z wymianą usług; wygrywają te firmy, które mogą zaoferować nabywcy coś więcej, niż tylko goły produkt; Uwaga: 1) sposób obsługi tworzy pierwsze i najważniejsze wrażenie na każdym kliencie: dobre lub złe; 2)dobry system obsługi jest bardzo trudny do naśladowania (w przeciwieństwie do fizycznych produktów).

30 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ TWORZENIE SKUTECZNEJ STRATEGII c.d. Rozwijaj zasoby niematerialne co najmniej w takim samym tempie jak zasoby materialne: zasoby niematerialne bazują na informacji i wiedzy; zasoby materialne zaś na pieniądzu; budowanie zasobów niematerialnych oznacza, że w pozycji inwestycje równie ważne jak środki trwałe stają się inwestycje w pracowników, dostawców i nabywców.

31 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ TWORZENIE SKUTECZNEJ STRATEGII c.d. Obniżaj koszty nie rezygnując ani z jakości, ani ze sposobu obsługi. - istnieją dwa rodzaje kosztów: 1) takie które trzeba wyeliminować (straty technologiczne, chybione produkty, wysokie koszty serwisu i wszystkie niesprawności organizacyjne) - one przyczyniają się do wzrostu kosztów funkcjonowania firmy; 2) koszty które w przeciętnej firmie są wręcz zbyt niskie (koszty obsługi klienta, analizy rynku, tworzenia nowych wyrobów lub usług, rekrutacji i szkolenia ludzi.

32 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ TWORZENIE SKUTECZNEJ STRATEGII c.d. Buduj konsekwentnie unikalność swojej firmy: BYĆ LEPSZYM I INNYM – TO MOTTO WYGRYWAJĄCEJ STRATEGII

33 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US http://mikro.univ.szczecin.pl/ Bibliografia: 33 1.Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996. 2.Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996. 3.Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1997. 4.Podstawy marketingu, J. Altkorn (red.), Instytut Marketingu, Kraków 1995; 5.Skowroński S., Mały biznes, czyli przedsiębiorczość na własną rękę, Wyd. INFOR, Warszawa 1998.


Pobierz ppt "Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 1 STRATEGICZNE REALIA FIRMY ISTOTA DECYZJI MENEDŻERSKICH W FIRMIE dr Jarosław Poteralski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google