Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Natalia Bocheńska Klasa II B. Rok 2005/2006

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Natalia Bocheńska Klasa II B. Rok 2005/2006"— Zapis prezentacji:

1 Natalia Bocheńska Klasa II B. Rok 2005/2006
Egzaminy w gimnazjum Natalia Bocheńska Klasa II B. Rok 2005/2006

2 Wstępnie… Ta prezentacja ma na celu przedstawienie Wam, uczniom zdającym do naszej szkoły, wszystkich egzaminów, które Was tutaj czekają i na które musicie się przygotować!

3 Egzamin wstępny Podstawą przyjęcia do gimnazjum jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Rozmowa Kwalifikacyjna składa się z trzech części: polonistycznej, matematycznej oraz autoprezentacji. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ocenia wynik rozmowy w skali od 0 do 10 punktów za każdą z dwóch części oraz w skali od 0 do 5 punktów za autoprezentację. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje głównie wynik z rozmowy kwalifikacyjnej do gimnazjum.

4 Podczas chodzenia do naszej szkoły każdy uczeń musi również pisać wszelkie klasówki, kartkówki i prace pisemne. Na to na pewno byliście gotowi. Ale tutaj muszę Was zmartwić, sprawdziany, które będziecie zaliczać w gimnazjum, nie będą już takie proste jak w podstawówce. Wchodząc do gimnazjum, wkraczacie do innego świata, trochę trudniejszego od tego, który znaliście wcześniej. Musicie zdawać sobie sprawę, że chociaż nowa szkoła wydaje się bardzo atrakcyjna (co zresztą jest poniekąd prawdą) to TU trzeba nauce poświęcić znacznie więcej czasu niż to robiliście do tej pory. Spotkacie się z większą ilością materiału o większym zakresie.

5 Po przebytej rozmowie kwalifikacyjnej, stajesz się uczniem naszej szkoły. Niestety, na tym egzaminy sprawdzające Twoją wiedzę się nie kończą. Aby lepiej przygotować uczniów naszej szkoły do egzaminu gimnazjalnego (który kończy kolejny etap nauki w życiu każdego z nas, a dobrze zdany otwiera drogę do liceum) rada pedagogiczna szkoły wprowadziła Egzaminy Semestralne.

6 Egzaminy Semestralne Egzaminy te odbywają się na koniec każdego semestru, sprawdzając wiedzę podczas niego zdobytą. Na koniec pierwszego semestru są dwa egzaminy (matematyczno-przyrodniczy oraz humanistyczny). Każdy z nich odbywa się w innym dniu i trwa dwie pełne godziny zegarowe. Na koniec roku, czyli drugiego semestru, do wspomnianych wcześniej egzaminów dochodzą także egzaminy sprawdzające wiedzę językową. Uczeń zdaje egzamin z języka angielskiego (obowiązkowego dla wszystkich) oraz języka niemieckiego lub francuskiego (w zależności od wyboru). Wyniki z Egzaminów Semestralnych mają wpływ na oceny końcowe z przedmiotów! Dlatego trzeba się do nich dobrze przygotować, aby później praca, którą wykonywaliście przez cały rok, nie poszła na marne.

7 Przebieg Egzaminu Uczniowie zostają podzieleni na grupy, w których będą pisać egzaminy. W każdej takiej grupie są uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich, dobrani losowo. Każda grupa, ma także wyznaczoną salę. Listy, na których widnieją nazwiska uczniów (podzielonych), są zazwyczaj wywieszone na którejś ze ścian w szkole dzień przed egzaminami. Jak wygląda sam egzamin? W każdej sali uczniów przed ściąganiem chroni jeden z nadzorujących nauczycieli. (Pamiętajcie, że ma na was oko! ;) Uczniowie z tego samego rocznika nie mogą siedzieć w tej samej ławce. Dlatego zostaje to sprawdzone tuż przed egzaminem. Nauczyciel zapisuje na tablicy dokładny czas rozpoczęcia i końca. Do pracy rodacy!

8 Obecność obowiązkowa! Udział w Egzaminach Semestralnych jest obowiązkowy. Uczeń, który nie pojawi się na jednej (lub wszystkich) częściach, będzie i tak musiał zaliczyć cały ten materiał! Później, po powrocie do szkoły, uczeń jest zobowiązany umówić się z nauczycielem danego przedmiotu i napisać ten egzamin (podobny, nie taki sam) lub zdać go ustnie.

9 Egzamin Gimnazjalny to nie jest pestka. Do niego trzeba koniecznie się przygotować! Teraz myślicie, że przecież to dopiero za trzy lata… Ale przygotowania do niego zaczynacie już w chwili wejścia do gimnazjum w pierwszym dniu szkoły. Całą wiedzę, którą zdobędziecie będąc tutaj, wykorzystacie nie tylko na Egzaminie Gimnazjalnym, ale także w niedalekiej już przyszłości. Dlatego trzeba się systematycznie i pilnie uczyć przez cały czas.

10 Egzamin Gimnazjalny czyli jak to wygląda?
Galowy strój i czarny długopis to nie wszystkie sekrety tego egzaminu. Wynik egzaminu w połowie decyduje o tym, czy dostaniesz się do wymarzonego liceum, czy innej szkoły ponadgimnazjalnej. Drugą połowę punktów możesz uzyskać za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum. Egzamin gimnazjalny jest drugim, po sprawdzianie dla szóstoklasistów, egzaminem zewnętrznym organizowanym nie przez szkoły, ale przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy uczniowie w Polsce otrzymają jednakowe zadania i pytania. Na obie części egzaminu będziesz miał po dwie godziny – w zależności od możliwych dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia), piszesz dłużej o godzinę.

11 Część humanistyczna Ten test sprawdzi:
Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (WOS), sztuka oraz ścieżki edukacyjne powiązane z tymi przedmiotami. Ten test sprawdzi: W jakim stopniu opanowałeś umiejętność czytania i rozumienia tekstów, na przykład: literackich, publicystycznych, popularnonaukowych i źródłowych. Czy potrafisz je interpretować i odróżnić prawdę historyczną od fikcji. Oceniane też będzie tworzenie własnych tekstów ucznia. Zwróć na to szczególną uwagę! Bez błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych na pewno Ci się uda.

12 Część matematyczno-przyrodnicza
Biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka oraz ścieżki edukacyjne powiązane z tymi przedmiotami. Test ten sprawdzi: Umiejętność stosowania terminów i pojęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wyszukiwanie i stosowanie informacji. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności. Stosowanie wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

13 Obecność obowiązkowa! Z każdej części egzaminu możesz uzyskać 50 punktów. Nie ma wyznaczonej liczby punktów, którą trzeba zdobyć, by zdać ten egzamin. Ale od liczby uzyskanych punktów zależy przyjęcie do liceum, technikum czy innej szkoły ponadgimnazjalnej. Udział w egzaminie jest obowiązkowy. Jeśli uczeń nie przystąpi do niego z ważnych, zdrowotnych lub losowych powodów, będzie miał jeszcze jedną szansę - dodatkowy termin. Gdyby nie wziął udziału i w tym egzaminie, musi powtarzać trzecią klasę gimnazjum, mimo pozytywnych ocen na świadectwie.

14 Powodzenia w nowej szkole! ;)
Mam nadzieję, że ta prezentacja trochę Was przygotowała na to, czego wkrótce doświadczycie. Na własnej skórze… Powodzenia w nowej szkole! ;) Au revoir! Natalia.


Pobierz ppt "Natalia Bocheńska Klasa II B. Rok 2005/2006"

Podobne prezentacje


Reklamy Google