Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze okolice Częstochowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze okolice Częstochowy"— Zapis prezentacji:

1 Nasze okolice Częstochowy
Budowle Częstochowy Patryk Twarkowski i Przemek Ból

2 Zabytki Jury Skałka w Mirowie Zamek Olsztyński

3 Poraj Atrakcją weekendowej wycieczki rowerowej był zbiornik Poraj koło miejscowości Poraj. Na wale wokół tego sztucznego jeziora wyznaczona jest ścieżka rowerowa. Żwirowa nawierzchnia jest całkiem znośna ale najmilsza jest jazda po pochyłej, wybetonowanej ścianie wału od strony wody. Jezioro Poraj

4 Zabytki Częstochowy Jasna Góra
Jasnogórski Obraz od samego początku zasłynął cudami, które nadały rozgłos Maryjnemu Sanktuarium i ściągały tłumnie pielgrzymów z całego kraju i z Europy. Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej

5 Ruiny zamku w Ogrodzieńcu
Ogrodzieniec Ruiny zamku w Ogrodzieńcu

6 Olsztyn Olsztyn

7 Opis zamku olsztyńskiego
Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 20 lipca 1306 r. z akt procesu biskupa krakowskiego Jana Muskaty wytoczonego przez arcybiskupa Jakuba Świnkę. Mowa tam o tym, że poplecznik Jana Muskaty i starosta krakowski z mianowania Wacława II, Henryk z Dubu, uzyskał dowód wdzięczności biskupa w postaci 100 grzywien ze wsi koło zamku Przymiłowice oraz w wieczyste posiadane wsie biskupie: Turów, Choroń i Biskupice, położone w pobliżu tegoż zamku. Jako, że obecna wiedza nie zna innego zamku w okolicy, przypuszcza się, że mowa o "zamku w Przymiłowicach" dotyczy wzgórza olsztyńskiego. Jest to pierwsza wzmianka o zamku Przymiłowice, czyli zamku Olsztyn. Fakt ten zgadzałby się z istnieniem tu warowni drewnianej powstałej już w XI w., która spłonęła w połowie XII w. W trakcie odbudowy drewnianej warowni wewnątrz zabudowy wzniesiono pierwszą kamienna budowlę - cylindryczny donżon. Zamek murowany został wzniesiony w 2 poł. XIII w.

8 Bobolice

9 Opis do zamku w Bobolicach
Ruiny zamku malowniczo wznoszą się na wysokiej skale wapiennej (380 m n.p.m.). Składał się on z zamku górnego i dolnego. Liczne przebudowy od XV do XVII w. zatarły pierwotną gotycką sylwetkę zamku. Zachowały się tylko częściowo mury zewnętrzne zamku górnego z otworami okiennymi, sięgające miejscami do wysokości 3 piętra. W północno-zachodniej części zamku znajduje się mały ganeczek, a po przeciwnej stronie - okrągła wieża, pod którą znaleziono podobno duży skarb. Na terenie zamku dolnego, od strony południowej znajdowała się narożna baszta bramna broniąca majdanu gospodarczego i dostępu do zamku od strony fosy. Ukształtowania ziemne, fosa oraz pozostałości murów obwodowych oraz budynków gospodarczo-mieszkalnych pozwalają się domyślać, gdzie i jak położony był zamek dolny w stosunku do górującego na skale domu pańskiego.

10 Mapa i zamek w Ojcowie

11 Opis zamku w Ojcowie Do niedawna sądzono, że na wzgórzu zamkowym odkryto nieznaczne ślady wczesnośredniowiecznego grodziska. Założycielem pierwszego grodu, wedle legendy, był lechicki książę Wiesław, szwagier Popiela, który przybył w to miejsce z nadgoplańskich stron na czele uzbrojonej drużyny.  Prawdopodobnie drewniany zamek podupadł w XIII w. zniszczony w czasie najazdu czeskiego. Sądzi się, że ok r. książę Władysław Łokietek ukrywał się w zwaliskach i podziemiach tego zamku przez wojskami króla czeskiego Wacława, a następnie przeniósł swoją kryjówkę do jednej z pobliskich jaskiń. (wg legendy do Groty Łokietka). Obecnie badacze tematu sądzą, że wzmianki o zamku "Wyszogród" identyfikowanym dotychczas z zamkiem ojcowskim mówiły faktycznie o drewnianym grodzisku na górze Okopy, które funkcjonowało co najmniej do poł. XIII w..

12 Kościół w Złotym Potoku
Pochodzi z XV w. (połowy XV w.). Późniejsze przebudowy (przedłużenie nawy) w latach 1780 i Na przełomie XVI i XVII w. kościół pełnił rolę zboru protestanckiego. Pozostałości gotyku to: prezbiterium i dawna zakrystia (od strony pn.) wraz z portalem i drzwiami z XVI w. (być może przeniesione z zamku w Ostrężniku) oraz monstrancja w kształcie wieżyczki i dzwon. 

13 Złoty Potok


Pobierz ppt "Nasze okolice Częstochowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google