Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twórcy Arek Kulesza Michał Boral

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twórcy Arek Kulesza Michał Boral"— Zapis prezentacji:

1 Twórcy Arek Kulesza Michał Boral
Zamki Jury Twórcy Arek Kulesza Michał Boral

2 Siewierz Zdjęcia zamków Siewierskich

3 Nazwa miasta pochodzi od słowa sewior oznaczającego północne położenie miejscowości względem Krakowa. Już na przełomie IX iX w. istniał tu gród i osada słowiańska, która od 1177 r. przeszła we władanie Piastów śląskich. Z tego okresu zachowała się położona ok. 2 km na południowy zachód od miasta murowana kaplica grodowa św. Jana Chrzciciela. Gród i osada handlowa, która w 1276 r. otrzymała prawa miejskie od roku 1330 stała się samodzielnym księstwem siewierskim należącym do księcia cieszyńskiego Jana, który był fundatorem i inicjatorem budowy murowanego zamku położonego na niewielkiej wyspie wśród rozlewisk i mokradeł w dolinie Czarnej Przemszy. W roku 1443 biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wykupił ziemię siewierską i przyłączył ją do Korony jako samodzielne księstwo biskupie. Istniejący zamek gotycki został gruntownie przebudowany i rozbudowany w latach przez biskupa Piotra Tomickiego a następnie biskupa Franciszka Krasińskiego który dodatkowo opodatkował obywateli Księstwa Siewierskiego na rzecz utrzymania zamku.

4 MAPA Oto mapa całej Jury

5 Ogrodzieniec

6 Na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - Górze Janowskiego (504 m n.p.m.) wznoszą się ruiny jednego z największych zamków w Polsce, a drugiego pod względem wielkości w Europie - Ogrodzieńca. Początki historii tej niezwykłej warowni ustalane na podstawie badań archeologicznych i historyczno-architektonicznych sięgają przełomu XII i XIII w. kiedy to na Górze Janowskiego i sąsiedniej Górze Birów istniały dwa grody obronne, w których stale stacjonowały konne drużyny wojowników. Strzegły one granicy Królestwa przed najazdami książąt czeskich i śląskich Wilcza szczeka - bo taką nazwę nosiła wówczas warownia w Ogrodziencu, została zniszczona przez Tatarów w 1241 roku. Sąsiedni Birów uległ całkowitej zagładzie później, między rokiem 1327 a 1345. Najstarsze przekazy historyczne o Ogrodzieńcu pochodzą z roku 1385, kiedy to Jan Długosz wymienia właściciela zamku podczaszego krakowskiego Włodka z Ogrodzieńca. Następnym wymienianym właścicielem jest Baltazar z Ogrodzieńca. Prawdopodobnie ów znamienity ród Włodków Sulimczyków z Ogrodzieńca wzniósł za czasów Kazimierza Wielkiego murowany zamek w stylu gotyckim w miejsce starego drewnianego grodu.

7 Mirów

8 Na przeciwległych krańcach urwistego wału wśród wysokich i niedostępnych skał wznoszą się ruiny blizniaczych zamków w Mirowie i Bobolicach. Oddalne od siebie o zaledwie 1500 m należą do najbardziej charakterystycznych i malowniczych Orlich Gniazd. Wysokie i strzeliste kamienne mury gotyckiego zamczyska w Mirowie sięgają swymi początkami pierwszej połowy XIV w. Odkryte w czasie prac archeologicznych przedmioty potwierdziły wcześniejsze istnienie w tym miejscu osady plemion kultury łużyckiej, a następnie drewniano-ziemnego grodu powstałego w końcowej epoce brązu tj. około lat p.n.e. oraz pózniejsze istnienie warowni z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza. Legendarnym władcą grodu w czasach Bolesława Krzywoustego był rycerz Mir, od którego imienia powstała nazwa zamku i osady. Nieznany jest fundator i twórca murowanej strażnicy. Przypuszcza się że był nim Kazimierz Wielki lub Władysław Opolczyk.

9 Tyniec

10 Nad wulkaniczną skałą, będącą najwyższym wzniesieniem Garbu Tenczyńskiego 411 m n.p.m. górują ruiny zamku rycerskiego Tenczyn . Pierwsza wiadomość historyczna o Tenczynie pochodzi z roku 1319, kiedy to kasztelan krakowski Nawoj z Morawicy potomek legendarnego rodu Starżów-Toporczyków herbu Topór zakłada w tym miejscu pierwszą osadę. Budowę murowanego zamku rozpoczął około roku 1350 jego syn Andrzej Tęczyński, który w latach piastował urząd m.in. wojewody krakowskiego. Przez prawie 300 lat zamek Tęczyn był siedzibą jednego z najznamienitszych rodów w Polsce. Nazwisko Tęczyńskich wymieniane jest wielokrotnie w kronikach historycznych i w literaturze. Wspomina o nich wybitny poeta renesansu Jan Kochanowski: Wiodłeś swój ród z domu Tęczyńskiego Skąd ustawicznie jako z konia trojańskiego Jeden po drugim ludzie wielcy wychodzili, który doma i w polu godni w Polszcze byli

11 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Twórcy Arek Kulesza Michał Boral"

Podobne prezentacje


Reklamy Google