Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja statusu przypisanego Katarzyna Buczek Uniwersytet Warszawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja statusu przypisanego Katarzyna Buczek Uniwersytet Warszawski."— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja statusu przypisanego Katarzyna Buczek Uniwersytet Warszawski

2 Agenda Wprowadzenie –Teoria –Gra –Gracze Problem teoretyczny –Legitymizacja – przegląd perspektyw –Tworzenie władzy Przedstawienie modelu –Założenia –Przykład –Wyniki Wnioski Rozwinięcia i problemy

3 Wprowadzenie Trzy źródła analizy –Teoretyczny związek pomiędzy normami społecznymi i nierównościami –Gry nie będące grami wymuszalnej kooperacji widziane z perspektywy ewolucji norm –Odmienne od klasycznego potraktowanie charakterystyk przypisywanych graczom

4 Wprowadzenie – teoria Ralf Dahrendorf (1962): –Normy prowadzą do powstania nierówności Edna Ullmann-Margalit (1977): –Nierówności prowadzą do powstania norm

5 Wprowadzenie – gra D – działanie dopełniające P – działanie podstawowe Najwyższa wypłata na przekątnej – 0 Minimax w strategiach czystych – 10

6 Wprowadzenie - gracze Cechy graczy zmieniają się losowo (Sudgen, Selten) Cechy graczy determinują ich wypłaty (modele biologiczne – Crowley) Cechy graczy są przyjmowane jako element strategii (MacElreath, Boyd, Richerson) Przypisanie danej cechy zależy od wyniku gry (gry statusu – Quint, Shubik; wskaźnik pozycji – Ponti, Seymour) Cechy graczy nie zmieniają się, nie wpływają bezpośrednio na wypłaty, są przypisane przed rozpoczęciem interakcji

7 Legitymizacja porządku społecznego Legitymizacja (Zelditch): –Uznanie za słuszny –Zaakceptowanie nie będące prostą funkcją interesu indywidualnego bądź grupowego –Prowadzi do stabilności Teorie: –Konsensus (Rousseau, Parsons) –Teoria konfliktu (Machiavelli, Marx) –Strategie mieszane (Weber, Gramsci, Habermas)

8 Legitymizacja porządku społecznego Konsensus: –Dobrowolność –Zgoda oparta na powszechnie podzielanych wartościach i normach –Legitymizację zapewnia dobro grupy Konflikt: –Podstawą porządku i działań jest interes –Interesy różnych grup są w konflikcie –Władza czyni zasady obowiązującymi –Ideologia jest niezbędna dla uprawomocnienia władzy (fałszywa świadomość)

9 Legitymizacja porządku społecznego Mieszane: –Porządek staje się obowiązujący nawet dla jednostek nie podzielających danych wartości i norm, gdyż pozwala na orientację w świecie społecznym (Weber) –Poparcie dla autorytetu wypływa z jego możliwości koordynacji działań społecznych (Blau) –Społeczeństwo obywatelskie (niezależnie od instytucji władzy) jest czynnikiem decydującym dla stabilności nierówności; grupy upośledzone mają podwójną świadomość, która może być wykorzystana przez awangardę (Gramsci, Habermas)

10 Tworzenie władzy (Haugaard, 2003) Znaczenie nie istnieje out there ale jest tworzone przez aktorów społecznych;Jego reprodukcja odbywa się poprzez strukturujące i potwierdzające strukturyzację interakcje Reprodukcja zwiększa przewidywalność Jej praktykowanie wymaga nałożenia ograniczeń na dopuszczalne zachowanie (sankcje i świadomość) Kluczowa dla procesu wiedza ma charakter praktyczny a nie dyskursywny Nawet w dyskursie podtrzymaniu porządku służy reifikacja Dyscyplina zwiększa stabilność Przemoc fizyczna jako ostateczność

11 Model - założenia Podstawowe założenia: –Gra bazowa jest grą symetryczną, w której istnieje taka para akcji, że połowa sumy wypłat obu graczy dla tej pary jest większa niż minimax –Gra jest powtarzana (nieskończenie) wiele razy a wypłata jest wyznaczana jako standaryzowana granica sumy dyskontowanych wypłat z gier pojedynczych –Dopuszczalne są tylko strategie czyste –Gracze mogą uzależniać swoje działania od reputacji oraz cech swoich i swojego partnera

12 Model - przykład Równowaga: 1/10 AllP, 9/10 AllD Niska efektywność: wypłaty 9 Mutant: Nieantagonistyczny Marx cecha A cecha B AllP AllD mutant

13 Model - przykład Równowaga: 9/10 AllD, 1/10 AllP Mutant: Nieantagonistyczny Marx Polować nad ranem, łowić popołudniu, wypasać bydło wieczorem, krytykować po kolacji, według upodobania, nie stając się nigdy myśliwym, rybakiem, pasterzem, ani krytykiem. - wybieraj działania na zmianę; jeśli posiadasz cechę A, zacznij od D, w przeciwnym wypadku zacznij od P; jeśli Twój partner nie stosuje tych zasad, graj z nim bezwarunkowe D.

14 Model - przykład U(AllP/A) = U(AllP/B) = 9,05 U(AllD/A) = U(AllD/B) = 8,55 U(NM/A) = U(NM/B) = 9,675

15 Model - przykład Machiavelli: -zachowuj się zgodnie z zasadą Marxa, chyba że partner wybierze tę samą akcję dwa razy z rzędu; wówczas załóż, że taki jest jego typ i graj komplementarnie. AllD

16 Model - przykład Marx Machiavelli AllD 25 0 10 90

17 Model - przykład Nieantagonistyczny Marx 2: Polować nad ranem, łowić popołudniu, wypasać bydło wieczorem, krytykować po kolacji, według upodobania, nie stając się nigdy myśliwym, rybakiem, pasterzem, ani krytykiem.... i upewnić się, że nikt nigdy nie będzie miał innego marzenia -Podziel graczy na przyjaciół i wrogów; na początku zalicz wszystkich do przyjaciół; w każdej rundzie zaliczaj do wrogów osoby nie podzielające Twoich norm -Z przyjaciółmi wybieraj działania na zmianę; jeśli posiadasz cechę A, zacznij od D, w przeciwnym wypadku zacznij od P -Z wrogami graj bezwarunkowe D

18 Model - przykład Marx Machiavelli AllC 25 0 10 90

19 Model - przykład Nieantagonistyczny Marx 2 jest jednostajnie stabilny także dla takich rozkładów cech w populacji, w których nie gwarantuje równości Także strategie, które nie gwarantują równości w ramach diady mogą być jednostajnie stabilne: -Podziel graczy na przyjaciół i wrogów; na początku zalicz wszystkich do przyjaciół; w każdej rundzie zaliczaj do wrogów osoby nie podzielające Twoich norm -Jeśli posiadasz cechę A, z przyjaciółmi graj cyklicznie CCCCD, w przeciwnym wypadku graj z nimi DDDDC -Z wrogami graj bezwarunkowe D

20 Model - wyniki Dla jednostajnej stabilności w rozważanych grach (jeśli nie są grami wymuszalnej kooperacji) niezbędna jest zarówno dyskryminacja jak i normy społeczne. Strategie jednostajnie stabilne mogą zwiększyć efektywność uzyskiwanych rozwiązań. Strategie jednostajnie stabilne nie muszą gwarantować równości ani na poziomie indywidualnym ani grupowym. Dla uzyskania stabilności niezbędne jest zapewnienie wszystkim graczom przeciętnych wypłat przekraczających ich minimax

21 Wnioski adaptacjaefektywność cechy różnicujące stabilność normyróżnice społeczne nierówności

22 Wnioski Nierówności społeczne mogą być konstruowane społecznie bez żadnej twardej podstawy. Proces konstrukcji nie musi być procesem celowym. Równość to tylko jeden punkt na kontinuum możliwych rozwiązań. Legitymizacja systemu może leżeć w interesie jednostek należących do grup upośledzonych. Delegitymizacja wymaga stworzenia nowego systemu normatywnego w miejsce starego dla uniknięcia destabilizacji.

23 Przypomnienie Porządek staje się obowiązujący nawet dla jednostek nie podzielających danych wartości i norm, gdyż pozwala na orientację w świecie społecznym (Weber) Poparcie dla autorytetu wypływa z jego możliwości koordynacji działań społecznych (Blau) Społeczeństwo obywatelskie (niezależnie od instytucji władzy) jest czynnikiem decydującym dla stabilności nierówności; grupy upośledzone mają podwójną świadomość, która może być wykorzystana przez awangardę (Gramsci, Habermas) Znaczenie nie istnieje out there ale jest tworzone przez aktorów społecznych;Jego reprodukcja odbywa się poprzez strukturujące i potwierdzające strukturyzację interakcje Reprodukcja zwiększa przewidywalność Jej praktykowanie wymaga nałożenia ograniczeń na dopuszczalne zachowanie (sankcje i świadomość) (Haugaard)

24 Rozwinięcia Teoria konstruowania statusu (Ridgeway, 2001) –Korelacja pomiędzy logicznie niezwiązanymi cechami a zasobnością (w przykładzie brakowało) –Wpływ korelacji na przebieg interakcji –Potwierdzenie istnienia związku –Sformułowanie przekonań odnośnie statusu –Legitymizacja i wzmocnienie związku Status osiągany... Jak się robi rewolucje?

25 Problemy Przebieg procesu uczenia (efekt Simmela, ingroup bias itp.) Doskonała informacja Losowe interakcje.... itp

26 Dziękuję Buczekk@is.uw.edu.pl


Pobierz ppt "Ewolucja statusu przypisanego Katarzyna Buczek Uniwersytet Warszawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google