Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia oczami fizyka… Fluktuacje na giełdzie – Gauss, Levy, grube ogony, skalowanie, log-periodyczność,… Rozkład bogactwa w społeczeństwie (Pareto,Gibrat)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia oczami fizyka… Fluktuacje na giełdzie – Gauss, Levy, grube ogony, skalowanie, log-periodyczność,… Rozkład bogactwa w społeczeństwie (Pareto,Gibrat)"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia oczami fizyka… Fluktuacje na giełdzie – Gauss, Levy, grube ogony, skalowanie, log-periodyczność,… Rozkład bogactwa w społeczeństwie (Pareto,Gibrat) - układy krytyczne Optymalizacja portfela – symulowane wyżarzanie, macierze losowe, rewizja definicji ryzyka finansowego Black-Scholes - równanie dyfuzji Kryzysy giełdowe, kolektywne bankructwa – modelowanie wielo-agentowe, efekty kolektywne (stadne), modele perkolacji Oddziaływania w układach społeczno-ekonomicznych – sieci złożone

2 Fluktuacje na giełdzie

3 Zwrot G(t)= volatility clustering

4 Fluktuacje na giełdzie - Bachelier (ok.1900) - Gauss - Mandelbrot (1963) - Levy (stabilność) - Mantegna & Stanley (1995) – Levy z obcięciami (skończona wariancje, brak stabilności) - inne rozkłady: potęgowy, t-Studenta, hipergeometryczny, Rozkład zwrotów:

5 Niezmienniczość ze względu na skalę długości Dla transformacji dyskretnych A( ) jest log-periodyczna podstawiając otrzymujemy: modele na sieciach hierarchicznych, pęknięcia, trzęsienia Ziemi, … (Sornette - 1998)

6 Krachy na giełdzie, log-periodyczność, skalowanie Model dynamiczny w stanie krytycznym (SOC?) Dlaczego dyskretna niezmienniczość?

7 Dystrybucje dochodów jednostek Rozklad Pareto (1897) Gauss ?

8 Dystrybucje dochodów – Pareto vs. log-normalny Procesy multiplikatywne Roczny przychód jednostki jest ułamkiem jej dochodu w roku poprzednim Gibrat – zmiany niezależne Pareto – układ skorelowany R. Gibrat (1931)

9 Dochody firm Okuyama, Takayasu & Takayasu (1999)

10 Dystrybucja bogactw - modelowanie agentowe Wyprzedaż podwórkowa : maksymalny zysk i strata nie może przewyższać zasobów biedniejszego z partnerów. Prowadzi do kondensacji bogactwa. Brak ograniczenia (rozpady małżeństw, firm) prowadzi do rozkładu Boltzmanna. Model pośredni: wybór maksimum transakcji jest równy zasobom agenta, który wcześniej został wylosowany jako ten, który traci swoje zasoby. Bogaty ma więcej do stracenia, a biedny więcej do zyskania. Model ten opisuje więc sytuację, gdy agenci ukrywają swoje zasoby... a prowadzi do bardziej równomiernego rozkładu.

11 This opens a broad perspective if we do not only think of mechanical objects. Lets consider to apply this method to the statistics of living beings, society, sociology and so forth. Boltzmann L (1905) Populäre Schriften

12 I tak dalej… - modelowanie agentowe (mikroskopowe), minority game, dylemat więźnia, próba wytłumaczenia natury szumu i rozkładów prawdopodobieństw w układach ekonomicznych -nieklasyczna wycena instrumentów pochodnych (poprawianie Blacka-Scholesa) - giełda a turbulencja, giełda a chaos deterministycznygiełda a turbulencja - rynki finansowe a systemy ekologiczne/ewolucyjne (ekonobiologia) - finanse z cechowaniem etc.finanse z cechowaniem etc. - socjofizykasocjofizyka

13

14 N graczy wybiera niezależnie jedną z dwóch pozycji ( 0 lub 1) Gracze znajdujący się w mniejszości wygrywają Gracze posługują się strategiami wynikającymi z przeszłych posunięć Pamięć gracza jest ograniczona – gracz pamięta M poprzednich gier Bar El Farol - Gra Mniejszościowa Ujmuje sedno oddziaływań między graczami na giełdzie

15


Pobierz ppt "Ekonomia oczami fizyka… Fluktuacje na giełdzie – Gauss, Levy, grube ogony, skalowanie, log-periodyczność,… Rozkład bogactwa w społeczeństwie (Pareto,Gibrat)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google