Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przebieg procesu Fotosynteza. Fotosynteza - anaboliczny proces biochemiczny redukcji dwutlenku w ę gla wodorem pochodz ą cym ze zwi ą zków nieorganicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przebieg procesu Fotosynteza. Fotosynteza - anaboliczny proces biochemiczny redukcji dwutlenku w ę gla wodorem pochodz ą cym ze zwi ą zków nieorganicznych."— Zapis prezentacji:

1 Przebieg procesu Fotosynteza

2 Fotosynteza - anaboliczny proces biochemiczny redukcji dwutlenku w ę gla wodorem pochodz ą cym ze zwi ą zków nieorganicznych z wykorzystaniem promieniowania słonecznego przy udziale barwników asymilacyjnych i enzymów, prowadz ą cym do powstania zwi ą zków organicznych

3 Fotosynteza Oksygeniczna – przeprowadzaj ą j ą wszystkie ro ś liny zielone oraz sinice i niektóre protisty. Ź ródłem elektronów jest woda. Anoksygeniczna– przeprowadza j ą wi ę kszo ść bakterii fotosyntetycznych, ź ródłami elektronów s ą głównie wodór cz ą steczkowy lub siarkowodór. 6 CO 2 + 6 H 2 O + energia ś wietlna C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 12 H 2 S + energia ś wietlna C 6 H 12 O 6 +12 S + 6 H 2 O

4 Ogólne równanie fotosyntezy 2 H 2 A +CO 2 + E Ś (CH 2 O) +2 A + H 2 O H 2 A - Dawca wodoru (CH 2 O) - cukier

5 Barwniki fotosyntetyczne Chlorofil a, b Ksantofile Karotenoidy

6 Budowa chlorofilu FITOLOWY OGON POCHODNA PORFIRYNY ATOM MAGNEZU

7 Widma absorbcyjne chlorofilu a i b

8 Fotoukład

9 Układ antenowy Centrum reakcji Pierwotny akceptor elektronów

10 Fotoukład Fotosystem I – maksimum absorpcji około 700 nm Fotosystem II – Maksimum absorbcji około 680 nm

11 Elektrony w czasie trwania fazy jasnej mog ą by ć transportowane na 2 sposoby: Cykliczny transport elektronów Niecykliczny transport elektronów

12 Fosforylacja fotosyntetyczna niecykliczna PS I Ła ń cuch przeno ś ników NADP + 2H + NADPH PS II Ła ń cuch przeno ś ników Fotoliza H 2 O 2ē2ē 2ē2ē 2ē2ē 2ē2ē 2ē2ē 2H + O2O2

13 ADP+ATPP

14 Podczas fosforylacji niecyklicznej dochodzi do: Wytworzenia potencjału redukcyjnego NADP + + 2 ē + 2H + NADPH Syntezy ATP ADP + P ATP

15 Fosforylacja fotosyntetyczna cykliczna PS I Ła ń cuch przeno ś ników 2H + 2ē2ē 2ē2ē

16 Podczas fosforylacji cyklicznej dochodzi do: Syntezy ATP ADP + P ATP

17 Faza ciemna fotosyntezy W tej fazie redukowany jest CO 2 z wykorzystaniem powstałego w fazie jasnej ATP oraz NADPH PGA PGAL Sze ś cio w ę glowa cz ą steczka C6

18 Fotosynteza C4 Typ fotosyntezy wyst ę puje u wielu ro ś lin tropikalnych Wi ą zanie CO 2 i cykl Calvina s ą oddzielone przestrzennie

19 Porównanie budowy liścia u roślin C3 i C4


Pobierz ppt "Przebieg procesu Fotosynteza. Fotosynteza - anaboliczny proces biochemiczny redukcji dwutlenku w ę gla wodorem pochodz ą cym ze zwi ą zków nieorganicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google