Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO dr inż. Jarosław Jankowski

2 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO UWARUNKOWANIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO Rewolucja cyfrowa w kilku wymiarach Wymiar techniczny (reprezentacja cyfrowa danych i multimedia) Wymiar społeczny (formy komunikacji) Wymiar ekonomiczny (połączenie dostawców i odbiorców w łańcuchy tworzenia wartości)

3 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE Konkurencyjność przedsiębiorstw Globalizacja rynku Potrzeba zdobywania nowych rynków Rozwój handlu zagranicznego Zmiany na rynku pracy Wzrost znaczenia informacji Rozwój produktów cyfrowych Sprzedaż informacji

4 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO POJĘCIA Handel elektroniczny (e-commerce) – pojęcie powstało w 1997 roku, a wykreowane zostało przez firmę IBM. Jest to sprzedaż towarów i usług poprzez wykorzystanie technologii i infrastruktury telekomunikacyjnej. Najczęściej jest to możliwość realizowania transakcji kupna/sprzedaży za pośrednictwem Internetu. E-biznes - pojęcie szersze, obejmujące transakcje w których duży udział mają technologie teleinformatyczne (ale niekoniecznie sprzedaż towarów) Zasięg - sprzedaż towarów i usług oraz informacji może być prowadzona pomiędzy rezydentami tego samego kraju (handel krajowy) lub pomiędzy rezydentami dwóch lub więcej krajów (handel międzynarodowy)

5 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO KWALIFIKACJA DZIAŁALNOŚCI Zakwalifikowanie handlu z wykorzystaniem Internetu , usług finansowych, lub marketingu do handlu elektronicznego lub biznesu elektronicznego nie jest jednoznaczne. Często Internet jest tylko medium wspomagającym prowadzony biznes W wielu przypadkach sprzedaż towarów i usług jest związana na tej samej witrynie z możliwościami transakcji biznesowych Każdy przejaw handlu elektronicznego można uznać za e-Biznes ale nie każda działalność e-biznesowa jest handlem elektronicznym

6 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO KWALIFIKACJA DZIAŁALNOŚCI Samo stworzenie własnej witryny WWW i prezentacja na niej oferty firmy nie jest jeszcze handlem elektronicznym (ale może do niego prowadzić) O handlu elektronicznym możemy mówić dopiero wtedy, gdy jest możliwe dokonywanie zakupów towarów lub usług Handel elektroniczny w pełnym ujęciu występuje wtedy gdy możliwa jest realizacja płatności elektronicznych

7 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SEKTORY FUNKCJONOWANIA B2C - sprzedaż indywidualnym klientom poprzez Internet . Wszelkie formy sprzedaży towarów i usług pojedynczym klientom, a wiec sprzedaż detaliczna w Sieci (na przykład sklepy wirtualne) B2B - wymiana handlowa między firmami dotycząca nie tylko zawierania transakcji, ale również poszukiwania partnerów, budowaniu sieci dostawców i odbiorców, poszukiwanie informacji handlowych i inne. Do prowadzenia działalności w tym sektorze drogą on-line służy wydzielony z publicznej sieci Internet system tzw. Intranetu gospodarczego. Aktualnie najszybciej rozwijająca się gałąź handlu elektronicznego. B2P (Business To Public) – marketing elektroniczny (firma-media-klient) marketing on-line; nie związane bezpośrednio ze sprzedażą towarów i usług Inne sektory: B2G, C2C. C2B

8 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO UWARUNKOWANIA Wcześniej zdefiniowane pojęcia ekonomii informacji, ekonomii wiedzy, ekonomii sieciowej uzupełnia aktualnie pojęcie ekonomii zaufania (ang. trust economy) przedstawiane między innymi przez W. Szpringera. Pojęcie to pojawiło się w następstwie rozwoju metod zorientowanych na klienta i dążenia firm do wypracowania więzi z klientami i wielokrotnego dostarczania usług czy towarów. W rozwoju kontaktów i budowy zaufania w relacjach przedsiębiorstwo – konsument można wyodrębnić fazę produktów, fazę usług i pożądaną fazę wzajemnych zależności.

9 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO EKONOMIA ZAUFANIA W HANDLU ELEKRONICZNYM Pojęcie zaufania nie ma tutaj podłoża moralnego, spotykanego w codziennych relacjach. W handlu elektronicznym w szerszym zakresie niż w handlu tradycyjnym Chodzi o potrzebę zaufania, która wynika z: Kompleksowości – przy bardzo złożonym otoczeniu trudno ogarnąć wszystkie uwarunkowania i odbiorca polega na firmach zewnętrznych Wzajemnych zależności – przy dużej liczbie podmiotów, na przykład w organizacjach wirtualnych firmy są powiązane w różnych aspektach Ekonomii zaufania – zaufanie od produktu, poprzez usługo do wzajemnych powiązań. Łączności elektronicznej – duża liczba uczestników procesów komunikacyjnych (ISP, płatności, transfer, telekomunikacja)

10 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO EKONOMIA ZAUFANIA W HANDLU ELEKRONICZNYM Kontakty B2B Problemy zaufania w outsourcingu Zaufanie do kontrahentów Organizacja wzajemny zależności Budowa infrastruktury zaufania Kontakty C2B Transfer danych Wiarygodne systemy płatności Ochrona prywatności Zaufanie do dostawcy

11 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO NOWE UWARUNKOWANIA KONKURENCJI Rynek zbliża się do modelu konkurencji doskonałej gdzie nie ma władzy rynkowej, która ogranicza działania innych przedsiębiorstw. W otwartej przestrzeni rynkowej każdy może rozpocząć działalność i konkurować z największymi firmami. Z drugiej strony powstaje nadmiar informacji zmniejsza się przejrzystość rynku. Niskie koszty pozyskiwania informacji i niskie koszty wejścia na rynek powodują zwiększającą się liczbę ofert i duże zróżnicowanie produktów. Nadmiar informacji powoduje powstawanie firm, które specjalizują się w filtrowaniu dostarczaniu informacji handlowych. Zmusza to przedsiębiorstwa do obniżania marży i zmniejszania rentowności. Otwartość i nieograniczona konkurencja może być przyczyną spowolnionego rozwoju.

12 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMY WYMUSZAJĄCE KONKURENCYJNOŚĆ

13 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMY WYMUSZAJĄCE KONKURENCYJNOŚĆ

14 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO NOWE OBSZARY DZIAŁANIA  Nasilona konkurencja i rozwój handlu elektronicznego prowadzi do rozwoju otoczenia - powstawania i zwiększania rangi nowych zawodów towarzyszących oraz modeli marketingu sieciowego. Rośnie rola firmy brokerskich, usług pośredniczących i systemów marketingu partnerskiego i wielopoziomowego Powstają wąsko specjalizowane firmy marketingowe specjalizujące się na przykład w pozycjonowaniu serwisów internetowych w wyszukiwarkach. Rozrasta się sektor płatności elektronicznych i powstają nowe formy płatności na przykład w obszarze usług mobilnych Telepraca w międzynarodowych zespołach i ograniczenie kosztów działania

15 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO MARKETING PARTNERSKI

16 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO POZYCJONOWANIE

17 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ALTERNATYWNE PŁATNOŚCI

18 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO TELEPRACA

19 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO OTWARTY DOSTĘP DO TECHNOLOGII Wcześniej obecność na rynku elektronicznym była kojarzona z dużymi nakładami na technologie i oprogramowanie obsługi handlu elektronicznego. Aktualnie małe firmy zainteresowane obecnością na rynku elektronicznym niewielkim kosztem mogą pozyskać własną platformę handlu elektronicznego bez znacznych inwestycji w technologię. Obsługa technologiczna może być powierzona firmie zewnętrznej na zasadach outsourcingu lub w modelu ASP (ang. application service provider). Właściciel sklepu opłaca abonament za korzystanie z oprogramowania i serwerów (opłata może być ustalona jako prowizja od zrealizowanych transakcji). Przy rozwoju działalności i wzroście opłat dzierżawnych (często uzależnionych od liczby transakcji czy asortymentu) po pewnym czasie można zdecydować na inwestycje w technologię i rozwiązania dedykowane.

20 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ROZSZERZONE MODELE PARTNERSKIE Powstawanie nowych modeli wynika z ciągłego procesu tworzenia nowych form usług i zysków. Powstają nowe modele dystrybucji partnerskiej , gdzie firmy udostępniają za darmo lub za niewielką opłatą gotowe rozwiązania portalowe lub platformy handlu elektronicznego partnerom, którzy dzięki temu nie muszą koncentrować się na budowie rozwiązań technologicznych tylko na działaniach marketingowych. sklepy internetowe platformy sprzedaży treści dla telefonii mobilnej kasyna apteki internetowe inne

21 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ROZSZERZONE MODELE PARTNERSKIE

22 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE Sieciowe systemy operacyjne Technologie tworzenia dokumentów statycznych i aktywnych HTML, Java, XML, PHP, .NET Języki programowania: Java, Perl i inne Bazy danych Inżynieria oprogramowania Systemy zarządzanie treścią (Web Sphere, Web Logic) Narzędzia analityczne, hurtownie danych Bezpieczeństwo dostępu do danych i usług

23 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE Tworzenie architektury dla zastosowań w handlu elektronicznym Interfejsy komunikacji z dostawcami i klientami Personalizacja, dostosowanie do upodobań klienta Integracja biznesu z systemami informacyjnymi Innowacja, poszukiwanie nowych rozwiązań

24 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO PROCES ROZWOJU SYSTEMU Faza początkowa Obsługa operacyjna Analiza możliwości wykorzystania technologii TECHNOLOGIA środowiska operacyjne bazy danych oprogramowanie systemy analityczne Marketing Przyjmowanie zamówień dostawa Zwroty i reklamacje Kontakty z dostawcami Obsługa płatności Księgowość Definiowanie rynku, produktów i kanałów dystrybucji KOMUNIKACJA sieci mobilne Internet Odbiorca

25 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO DROGA DO KOŃCOWYCH ROZWIĄZAŃ Model konceptualny Tworzenie modelu biznesowego Analiza dostawców i usługodawców Analiza rynku klientów Analiza strategicznych uwarunkowań systemu Model organizacyjny Model danych i funkcji Analiza narzędzi i technologii Projekt i konstrukcja systemu Wdrożenie i utrzymanie systemu

26 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO AUKCJE INTERNETOWE Źródło: I-Metria

27 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO HANDEL ELEKTRONICZNY W POLSCE Źródło: I-Metria

28 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO HANDEL ELEKTRONICZNY W POLSCE Źródło: I-Metria

29 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO HANDEL ELEKTRONICZNY W POLSCE Źródło: I-Metria

30 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO HANDEL ELEKTRONICZNY W POLSCE Źródło: I-Metria

31 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO HANDEL ELEKTRONICZNY W POLSCE Źródło: I-Metria

32 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO HANDEL ELEKTRONICZNY W POLSCE Większość sklepów internetowych twierdzi, że stali klienci są głównym źródłem wzrostu ich obrotów. Ponad 72% sklepów internetowych premiuje swoich stałych klientów. Źródło: I-Metria

33 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO HANDEL ELEKTRONICZNY W POLSCE Źródło: I-Metria

34 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO HANDEL ELEKTRONICZNY W POLSCE Źródło: I-Metria

35 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO FORMY PŁATNOŚCI Źródło: I-Metria

36 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO DOSTAWY Źródło: I-Metria

37 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO HANDEL ELEKTRONICZNY W POLSCE Wśród największych barier rozwoju handlu elektronicznego w Polsce wymienia się najczęściej: drogi dostęp do Internetu (47,3%), obawy internautów co do bezpieczeństwa zakupów (37,5%), brak wiedzy internautów na temat zakupów w sieci (29,5%), małą penetracja Internetu (24,1%), brak środków na promocję sklepów internetowych (8,0%), niską jakość polskich sklepów internetowych (5,4%). Około 4,5% sklepów internetowych twierdzi, że na drodze rozwoju handlu elektronicznego w Polsce nie stoją żadne bariery. Źródło: I-Metria

38 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO HANDEL ELEKTRONICZNY W POLSCE Z punktu widzenia klienta na dokonanie zakupu w sklepie internetowym ma wpływ szereg czynników. Wśród tych czynników najbardziej istotnymi są : cena produktu i szeroki wybór asortymentu. Jednak wiele osób kieruje się czynnikami, które nie są bezpośrednio związane z ofertą sklepu. Celem odwiedzin sklepu internetowego jest chęć zakupienia czegoś, porównanie cen produktów, poszukiwanie nowości lub znalezienie czegoś oryginalnego, niedostępnego w tradycyjnych sklepach. Źródło: I-Metria

39 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO CZYNNIKI DECYDUJĄCE O ZAKUPIE Źródło: I-Metria

40 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO HANDEL ELEKTRONICZNY W POLSCE Do czynników istotnie wpływających na funkcjonalność sklepu internetowego należą: przejrzysta szata graficzna i wygodna nawigacja, szybkie ładowanie strony, logicznie posegregowany asortyment towarów, szeroki wybór asortymentu i produktów, aktualność listy produktów, posiadanie informację o dostępności produktu, środki wpływające na bezpieczeństwo zakupów pełna informacja o podmiocie prowadzącym sklep, informacja o polityce prywatności, szyfrowane połączenie (SSL). Źródło: I-Metria

41 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZALETY DLA ODBIORCÓW Oszczędność czasu Znaczna wygoda, czyli łatwy i szybki dostęp do informacji Możliwość porównywania konkurencyjnych ofert Możliwość lepszego zapoznania się z ofertą (brak ograniczeń czasowych) Dostęp do zdecydowanie szerszego asortymentu towarów Dostęp do oferty sklepów na całym świecie Bardziej szczegółowe opisy towarów Klient wybierając określony towar może, przy pomocy zamieszczonych linków, przenieść się bezpośrednio na stronę producenta tego towaru Możliwość stałej kontroli przez klienta wysokości kwoty do wydania w sklepie (koszyk) Niższe ceny (choć nie zawsze, zależy to od kilku czynników)

42 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZALETY DLA ODBIORCÓW Pewne towary, które można otrzymać bezpośrednio przez Sieć, jak na przykład oprogramowanie są znacznie korzystniejsze cenowo, gdyż pominięte zostają koszty transportu, czy opłat celnych Możliwość przeglądania oferty oraz obsługa klienta 24 godziny na dobę, 365 dni w roku z możliwością dokonywania zakupów nie jest już tak dobrze ... jak dotąd Możliwość wyszukiwania towarów według dowolnego zadanego kryterium, na przykład ceny, rodzaju, koloru, ... Nowe możliwości niedostępne w tradycyjnych sklepach, na przykład: możliwość wysłuchania części utworu z wirtualnym sklepie sprzedającym płyty CD przeczytanie recenzji książki w wirtualnej księgarni Obniżenie kosztów połączeń telekomunikacyjnych

43 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZALETY DLA FIRM Niski koszt, redukcja kosztów (głównie dotyczy dużych producentów), oszczędniści - ominięcie łańcucha pośredników, brak potrzeby utrzymywania punktów sprzedaży detalicznej, magazynów, zatrudniania personelu; eliminacja części dokumentów tradycyjnych i korzystanie z teleworkingu niski koszt dotarcia do ogromnej liczby potencjalnych klientów; niski koszt reklamy i promocji Elastyczność – możliwość ciągłej i natychmiastowej aktualizacji oferty Bardziej szczgółowe opisy towarów Uatrakcyjnienie oferty poprzez organizowanie licytacji Dostęp do nowych klientów Przyspieszenie procesów biznesowych

44 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZALETY DLA FIRM Uzyskanie przewagi konkurencyjnej Anonimowość - skuteczna konkurencja z dużymi firmami Dostęp do rynku światowego (zmniejszenie zależności od rynku lokalnego) Skrócenie czasu dostępu do rynku towarów i usług Eliminacja negatywnego zjawiska sezonowości na rynku lokalnym Możliwości multimedialne, jakie daje Sieć, pozwalają tej formie sprzedaży konkurować ze wszystkimi tradycyjnymi formami handlu Efektywność - prezentacja oferty 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez zwiększenia kosztów oraz szybki kontakt z partnerami

45 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZALETY DLA FIRM Interaktywność - powoduje, że handel on-line może dostarczyć sprzedającemu znacznie więcej informacji o kliencie, jego potrzebach, guście, upodobaniach itd. Na otwarcie sklepu internetowego nie są wymagane żadne zezwolenia Obniżenie kosztów połączeń telekomunikacyjnych Wzrost poziomu sprzedaży Wzrost wartości firmy, wzmocnienie jej pozycji Lepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych Szybki i łatwy dostęp do informacji gospodarczych, informacji o potencjalnych klientach i konkurencji (business-to-business)

46 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAGROŻENIA I BARIERY Zapewnienie bezpieczeństwa płatności przez Sieć Niepewność, co do rzetelności sprzedawcy Brak możliwości wypróbowania, czy oględzin kupowanego towaru W przypadku słabo opracowanych serwisów odczuwalny jest brak fizycznie istniejącego sprzedawcy, z którym można skonsultować pewne pilne kwestie Zbyt wysoki koszt dostarczenia towaru do klienta Brak efektywnego i rozbudowanego systemu spedycyjnego i dostawczego Brak efektywnej obsługi płatności kartami kredytowymi

47 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ZAGROŻENIA I BARIERY Problemem handlu elektronicznego jest natychmiastowa gratyfikacja klienta (Instant Gratification). Klient może się zastanawiać dlaczego ma czekać, na przykład 2 dni na towar , jeżeli może je kupić w ciągu godziny w stacjonarnym sklepie Natychmiastowa gratyfikacja nie stanowi istotnego utrudnienia dla pewnego rodzaju zakupów on-line. Dotyczy ono tylko sprzedaży towarów materialnych , które trzeba fizycznie dostarczyć do klienta. Przy sprzedaży wartości intelektualnych w formie elektronicznej ten problem nie występuje.

48 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO ELIMINACJA BARIER Możliwości zakupu towarów on-line, obok dużych, renomowanych firm, proponują też małe, nie znane na szerszym rynku firmy Klient obawia się zakupu towarów w takich firmach Elementy, które tę obawę mogą w znacznym stopniu ograniczyć: umieszczenie na stronie firmy jej dokładnego adresu, numerów telefonów i faksów; informacji o firmie; ich bieżące aktualizowanie; umieszczenie na stronie informacji o pracownikach, szefach firmy wraz z ich nazwiskami bieżące odpowiadanie na zapytania potencjalnych klientów wysyłane na firmy przydatnym elementem jest utworzenie listy najczęściej zadawanych pytań wraz z krótkimi, treściwymi odpowiedziami Sprzedawcy prowadzący sprzedaż on-line muszą dbać o wysoki poziom zaufania swoich klientów. Jedna wpadka może zniweczyć wszelkie poprzednie wysiłki zmierzające do pozyskania nowego klienta.

49 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO DROGI KONTAKTU Z KLIENTEM Chociaż nie ma kontaktu wzrokowego ze sprzedawcą, ani nie można dotknąć produktu, są alternatywne formy komunikacji: fora dyskusyjne, chat’y, adres , telefon, adres firmy Należy wykorzystać wszystkie wspomniane drogi kontaktu z potencjalnym nabywcą, aby kształtować wiarygodny wizerunek sprzedającego i udzielać nabywcy wszelkich niezbędnych informacji. Źródło: I-Metria

50 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO OPROGRAMOWANIE HANDLU ELEKTRONICZNEGO Szeroki dostęp gotowych aplikacji przeznaczonych do instalacji na własnym serwerze, lub na serwerze dostawcy oprogramowania. Przykładowe systemy na polskim rynku - Sote.pl (instalacja) - iStore.pl (ASP) - amm.net.pl (ASP) - osCommerce - EarlyImpact.com

51 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO OPROGRAMOWANIE HANDLU ELEKTRONICZNEGO

52 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO OPROGRAMOWANIE HANDLU ELEKTRONICZNEGO

53 Źródło: materiały informacyjne firmy Sote.pl
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO FUNKCJE SYSTEMU SOTE · podział produktów na dowolne kategorie · osobna lista kategorii dla każdego producenta · lista producentów w danej kategorii · wybór sortowania produktów · obsługa koszyka, formularze zamówienia · podgląd koszyka (ilość produktów, wartość zamówienia) · zamówienia wysyłane na konto · rejestracja użytkowników · obsługa sklepu przez wiele osób, uprawnienia, grupy · indywidualne rabaty % dla zarejestrowanych klientów · rabaty wg kategorii, producentów · newsletter - zarządzanie korespondencją seryjną do klientów sklepu · liczba produktów · możliwość wstawienia indywidualnej grafiki · możliwość wyboru wyglądu sklepu przez klienta · indywidualna prezentacja produktów Źródło: materiały informacyjne firmy Sote.pl

54 Źródło: materiały informacyjne firmy Sote.pl
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO FUNKCJE SYSTEMU SOTE · skrócone i pełne listy produktów · inne produkty z tej samej kategorii · lista dostępnych akcesoriów z cenami · dostępność towaru w sklepie · możliwość przedstawienia indywidualnych atrybutów produktu · automatyczne generowanie skróconego opisu produktu · wyszukiwanie produktów · zapytaj o cenę produktu · panel administracyjny · pełna edycja bazy towarów (atrybuty, opisy, zdjęcia) · aktualizacja on-line · aktualizacja off-line · import danych z MS Excel, Access, OpenOffice, StarOffice · zarządzanie kosztami dostawy · zarządzanie transakcjami · sprawdzanie statusu transakcji przez klientów Źródło: materiały informacyjne firmy Sote.pl

55 Źródło: materiały informacyjne firmy Sote.pl
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO FUNKCJE SYSTEMU SOTE inne ceny dla odbiorców hurtowych · newsEdit - system zarządzania newsami na stronie · recenzje i ocena produktów przez klientów - moderowane · poleć produkt/sklep znajomemu · integracja z onet pasaż · możliwość dodawania modułów · szyfrowanie danych klientów w bazie danych · szyfrowanie danych transakcji · obsługa SSL · statystyki oglądalności sklepu Źródło: materiały informacyjne firmy Sote.pl

56 Źródło: materiały informacyjne firmy Sote.pl
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO FUNKCJE SYSTEMU SOTE · karty płatnicze - PolCard · CMS do zarządzania tekstami w sklepie · Obsługa wersji językowych: angielska, niemiecka · Obsługa walut · Edycja wyglądu sklepu z poziomu panelu · Happy hour - rabaty w określonym czasie np. w godz · Raporty sprzedaży · Rabaty dla klientów wg obrotów · Rozbudowana edycja produktu: html,flash,pdf · · Edycja wszystkich tekstów w sklepie, linków, komunikatów itp. Źródło: materiały informacyjne firmy Sote.pl

57 Źródło: materiały informacyjne firmy Sote.pl
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO FUNKCJE SYSTEMU SOTE · Możliwość załącznia plików i opisów do zamówienia przez klientów · Wersja CD - opcja zgrania sklepu na nośnik cyfrowy · Książka adresowa dla klientów zarejestrowanych · Edycja transakcji · Rozbudowany export danych. · System obsługi partnerów · Definiowanie dowolnych promocji w sklepie · Rozbudowana konfiguracja sklepu · Google - wsparcie indeksowania stron w wyszukiwarkach · Integracja z pasażem WP · Integracja z systemem Przelewy24.pl (mTransfer, Inteligo, WBK ,Pekao SA, Kredyt Bank, Invest Bank i inne) Źródło: materiały informacyjne firmy Sote.pl

58 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM iStore.pl

59 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM iStore.pl

60 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM iStore.pl

61 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM iStore.pl

62 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM iStore.pl

63 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM iStore.pl

64 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM iStore.pl

65 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEM iStore.pl

66 Źródło: materiały informacyjne iStore.pl
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO FUNKCJE SYSTEMU iStore.pl ·podział towarów na kategorie podział kategorii na subkategorie towar w kilku kategoriach obsługa koszyka zakupów zarządzanie promocjami lista nowości towary polecane towary powiązane sprzedaż hurtowa system trackingowy funkcja newslettera definiowanie cech towarów (np. rozmiarów, koloru) do wyboru przez kupującego obsługa płatności mTransfer Źródło: materiały informacyjne iStore.pl

67 Źródło: materiały informacyjne iStore.pl
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO FUNKCJE SYSTEMU iStore.pl · obsługa płatności PayU.pl obsługa płatności AllPay.pl obsługa płatności kartami kredytowymi (PolCard, eCard) integracja z pasażem Onet.pl integracja z pasażem WP.pl integracja z pasażem AlejaHandlowa.pl kilka szablonów kolorystycznych własny design graficzny klienta pełnotekstowa wyszukiwarka w sklepie Źródło: materiały informacyjne iStore.pl

68 Źródło: materiały informacyjne iStore.pl
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO FUNKCJE SYSTEMU iStore.pl automatyczne rabaty za wartość zakupu rejestracja kont użytkowników rabaty indywidualne użytkowników sprawdzanie statusu i historii zamówień przez użytkowników opinie klientów o towarach zarządzanie newsami na stronie sklepu obsługa SSL własny system rotacji bannerów inne wersje językowe Źródło: materiały informacyjne iStore.pl

69 Źródło: materiały informacyjne iStore.pl
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO FUNKCJE SYSTEMU iStore.pl · samodzielna administracja sklepem · program iStore.pl Agent dla Windows (powiadamianie o zamówieniach, przekazywanie informacji od klientów) · import towarów z pliku tekstowego · import towarów z Excela · zarządzanie kosztami dostaw · mailing reklamowy do użytkowników · statystyki sklepu Źródło: materiały informacyjne iStore.pl

70 SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO
WYDZIAŁ INFORMATYKI Instytut Systemów Informatycznych * SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO LITERATURA Globalny handel elektroniczny , M.Niedźwiedziński, PWN Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja?, W. Szpringer, Difin E-Commerce, B. Gregor, M. Stawiszyński, Branta Biznes internetowy - strategie i modele, Ch. Tucci  , A. Afuah, OE Handel elektroniczny i nie tylko w gospodarce wirtualnej, W. Chmielarz, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2001


Pobierz ppt "SYSTEMY HANDLU ELEKTRONICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google