Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ZBIGNIEWA KABATY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ZBIGNIEWA KABATY"— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ZBIGNIEWA KABATY
Nazwa szkoły/placówki SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPRZYWNICY Imię i nazwisko dyrektora TERESA MAJCZAK Ilość uczniów objętych programem/działaniami uczniów

2 Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy
-grono pedagogiczne SP Koprzywnica, -uczniowie SP Koprzywnica, -recytatorzy ze: Szkoły Podstawowej w Gawłuszowicach, Szkoły Podstawowej w Sulisławicach, Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Smerdynie, Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy, Gimnazjum w Gawłuszowicach, Zespołu Szkół w Połańcu. -kombatanci „Jędrusie” z całej Polski, -władze oświatowe, -powiatowe i gminne władze samorządowe, -rodzice.

3 Okres czasowy realizacji dobrej praktyki
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Kabaty jest imprezą cykliczną, od 1999r. odbywającą się każdego roku. Przygotowanie i zrealizowanie tej uroczystości trwa każdorazowo około miesiąca.

4 Cel podjętych działań:
- rozbudzenie w młodych sercach uczniów patriotyzmu; - budowanie szacunku dla Ojczyzny, historii; - popularyzowanie piękna i wartości kultury narodowej; - wychowanie w duchu umiłowania piękna języka polskiego; - poprzez treść wierszy poznawanie historii II wojny światowej; - rozbudzanie zainteresowania czasami opisywanymi przez poetę; - uczenie się i słuchanie pieśni partyzanckich i patriotycznych, - wychowywanie poprzez wskazywanie na wzorową postawę obywatelską Zbigniewa Kabaty-żołnierza AK i byłego partyzanta „Jędrusia”;

5 -umożliwienie uczniom osobistego poznania
i wysłuchania wspomnień kombatantów, które sprawiają, że konkurs stał się „żywą” i ciekawą lekcją historii; -uwypuklenie znaczenia słów zapisanych na sztandarze szkoły ”Słowa uczą, przykłady pociągają”. (Verba docent, exempla trahunt)‏ -integracja szkół noszących imię Władysława Jasińskiego. Przed dziesięciu laty, w pierwszej edycji konkursu wzięli udział tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy. Wraz z upływem lat dołączyła szkoła z Mielca, Gawłuszowic, Połańca, Sulisławic i Smerdyny.

6 Opis realizacji dobrej praktyki.
Przygotowania do zrealizowania zadania zaczynają się kilka miesięcy przed zaplanowanym terminem uroczystości. Na wstępie obejmują poszukiwanie sponsorów, którzy zechcieliby sfinansować nagrody dla uczestników konkursu, następnie opracowanie regulaminu konkursu, wysłanie do poszczególnych szkół noszących imię Wł. Jasińskiego zaproszeń do wzięcia udziału w konkursie oraz przyjęcie i potwierdzenie ich zgłoszeń. Kolejny etap obejmuje dokładne zaplanowanie poszczególnych etapów uroczystości, przygotowanie ciekawej dekoracji, tematycznych wystaw i ekspozycji, które można obejrzeć w przerwie konkursu, wreszcie wyłonienie najlepszych recytatorów i praca z nimi. Ważnym punktem jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację każdego z zadań związanych z organizacją konkursu.

7 Efekty realizacji przedsięwzięć: co zrobiliśmy, korzyści, sukcesy w kontekście:
Uczeń: Dla recytatorów udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Zbigniewa Kabaty to źródło wielu pozytywnych i pięknych wzruszeń i przeżyć. Tygodnie pracy z nauczycielem nad interpretacją tekstu literackiego pozwalają przełamać w sobie nieśmiałość, uwrażliwić się na piękno poezji, nauczyć przeżywania tekstu poetyckiego. Udział w konkursie to również doskonała okazja do wzmocnienia wiary w możliwości i zdolności ucznia, bowiem w konkursie z zasady biorą udział dzieci zdolne, ale nieśmiałe i nieco zamknięte w sobie. Efekty pracy nad tekstem są na ogół dla nich źródłem ogromnej satysfakcji.

8 Kolegom i koleżankom, obserwującym konkursowe zmagania, dostarczają one ciekawych przeżyć estetycznych, są okazją do kontaktu ze sztuką, do obcowania z którą nie mają na co dzień zbyt wielu okazji. Pieśni partyzanckie wyśpiewane przez szkolny zespół muzyczny i szkolną gromadę zuchową zachwycają swym pięknem słuchaczy i nadają uroczystości ciepłego, podniosłego charakteru. Uczenie się i słuchanie pieśni partyzanckich i patriotycznych kształtuje właściwe postawy obywatelskie, uczy szacunku dla osiągnięć minionych pokoleń. Poznawanie nielicznych już żyjących byłych partyzantów i rozmowa z nimi sprawia, że uczniowie zaczynają interesować się historią II wojny światowej, historią Polski.

9 Rodzice: Zorganizowanie tak dużej imprezy nie byłoby możliwe bez pomocy rodziców, którzy bywają sponsorami nagród, pomagają w przygotowaniu dekoracji czy poczęstunku. Dzięki tym działaniom współuczestniczą w przygotowaniu wartościowej i ciekawej imprezy, czują, że mają wpływ na organizowanie życia szkoły.

10 Nauczyciele: Przy przygotowaniu konkursu każdego roku pracuje kilku nauczycieli. Uczą się oni współpracy, odpowiedzialności. Dzielą pomysłami i integrują. Impreza, która staje się sukcesem i budzi zachwyt wielu osób zawsze jest źródłem radości dla tych, którzy pracowali przy jej przygotowaniu. Uświadamiają sobie wtedy, że ich praca ma sens, ze jest potrzebna, że wiedzę można przekazywać na różny sposób, często atrakcyjniejszy niż tradycyjna lekcja przeprowadzona w szkole.

11 Dotychczasowy sposób propagowania i upowszechniania:
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Kabaty jest bardzo popularny w środowisku Koprzywnicy, cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i mieszkańców. Szczególnie ci ostatni mogli przeczytać o jego przebiegu na łamach lokalnej prasy oraz obejrzeć zdjęcia i gazetki zamieszczane na ten temat na szkolnym korytarzu. Poza tym propagowaniu tej dobrej praktyki służą opisy zawarte w kronice szkoły czy w szkolnej księdze protokołów Rady Pedagogicznej. Artykuły na temat konkursu są zamieszczane również na łamach prasy ukazującej się w Mielcu, Połańcu, Gawłuszowicach, Sulisławicach i Smerdynie.

12 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

13 Uroczystości towarzyszyła wymowna dekoracja.

14 Komisja konkursowa

15 Od lewej: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica- p
Od lewej: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica- p.Marek Jońca, Kurator Oświaty- p. Małgorzata Muzoł, dyrektor szkoły- p. Teresa Majczak, były partyzant „Jędrusiów”-p. Włodzimierz Gruszczyński, pełnomocnik i przyjaciel Zbigniewa Kabaty-p. Leszek Kalinowski.

16 Prowadząca konkurs

17 Recytator z Gawłuszowic

18 Recytator z Koprzywnicy

19 Recytatorka z Sulisławic

20 Koncert pieśni partyzanckiej i patriotycznej w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego i gromady zuchowej

21 Występ solisty szkolnego zespołu muzycznego

22 Wręczanie nagród

23 Podziękowania szkołom i nauczycielom przygotowującym recytatorów

24 Przemówienie Pani Kurator

25 Goście, którzy zaszczycili konkurs swoją obecnością


Pobierz ppt "MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ZBIGNIEWA KABATY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google