Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Semestr/rok szkolny: IV-V 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. J. PIŁSUDSKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ID grupy: Opiekun: 97/44_P_G197/46_P_G1 Justyna Tyczyńska Kubiak Łukasz Kluczyk Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: Jak wykorzystać informatykę w > planowaniu swojej kariery zawodowej ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. J.J. ŚNIADECKICH W POZNANIU

3 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu; kariera zawodowa przypomina rzekę; nim dopłynie do morza, musi pokonać wiele przeszkód. Każdy powinien zatem obrać taką drogę, która mu najbardziej odpowiada. Trzeba też liczyć się z ryzykiem popełnienia błędu. Gernont Langes - Swarovski

4 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Kariera to popularne pojęcie ostatnich lat. Spotykamy je w Internecie, prasie, telewizji czy życiu codziennym. Potocznie kariera często utożsamiana jest z awansem, osiągnięciem sukcesu, wysokimi zarobkami czy prestiżem. Takie elementy widoczne są również w ujęciach definicyjnych: Kariera to szybkie zdobywanie coraz to wyższych stanowisk w działalności społecznej, zawodowej, naukowej; dobra pozycja w życiu.

5 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Zrobić karierę to znaczy szybko osiągnąć taki sukces w jakiejś dziedzinie, z którym łączy się zdobywanie większych uprawnień, dochodów, uznania, zajęcia wyższego stanowiska. Niektórzy ludzie robią karierę zdobywając jednocześnie uprawnienia, dochody, uznanie itp., bywają jednak i takie kariery, które polegają na zdobyciu np. tylko uznania, często kariera jest rezultatem wytężonej, rzetelnej pracy, zdolności, umiejętności.

6 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Zdarza się i tak, że ktoś robi karierę dążąc do niej za wszelką cenę, nie zawsze w sposób uczciwy i moralny. W definicji tej istotne wydaje się wskazanie na dwie drogi kariery: szybki awans łączący się z dobrą pozycją w życiu oraz pracę wykorzystującą posiadane zdolności i umiejętności. Inne definicje wzbogacają powyższe ujęcie kariery i przypominają znaczenie tego słowa w przeszłości: zawód, zajęcie, fach..

7 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Każdy z nas, przynajmniej raz w życiu, stanął przed niełatwą decyzją dotyczącą wyboru przyszłego zajęcia. Najczęściej pytanie kim będę stawiają sobie uczniowie szkół średnich, podejmując decyzję o wyborze studiów – z reguły od wybranego kierunku uzależniony jest nasz przyszły zawód i dalsza kariera zawodowa.

8 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Do najpopularniejszych teorii zwracających uwagę na czynniki determinujące wybór zawodu zalicza się: teorię Johna Hollanda, który wyodrębnił 6 typów orientacji personalnych i środowisk pracy: typ realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny; klasyfikację zawodów według Anny Roe, która wymieniała: usługi, biznes, organizację, technologię, naturę, naukę, kulturę, sztukę i rozrywkę;

9 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Do najpopularniejszych teorii zwracających uwagę na czynniki determinujące wybór zawodu zalicza się: stożek kariery według Edgara Scheina, który stwierdził, że istnieje ścisły związek między wyznawanym systemem wartości i potrzebami a obranym rodzajem kariery. Wyodrębnił on tzw. 8 kotwic kariery zawodowej: kompetencje zawodowe, kompetencje menedżerskie, autonomia i niezależność, bezpieczeństwo i stabilizacja, usługi i poświęcenie dla innych, wyzwanie, styl życia.

10 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Do najpopularniejszych teorii zwracających uwagę na czynniki determinujące wybór zawodu zalicza się: Według D. E. Supera, kariera zawodowa zazębia się ze stadiami rozwojowymi człowieka: faza wzrostu (od urodzenia do 14 r.ż.) – stadium dzieciństwa, podczas którego młody człowiek tworzy obraz siebie i w czasie nauki szkolnej rozeznaje się w zakresie swoich potrzeb, zainteresowań, zdolności i umiejętności;

11 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Do najpopularniejszych teorii zwracających uwagę na czynniki determinujące wybór zawodu zalicza się: faza poszukiwań (od 15 do 24 r.ż.) – stadium dorastania, w którym jednostka dokonuje prowizorycznych wyborów, zdobywa profesjonalne wykształcenie i podejmuje pierwsze aktywności zawodowe, np. pierwsza praca, staż, praktyki; faza zajęcia pozycji (od 25 do 44 r.ż.) – stadium wczesnej dorosłości, w czasie którego po wybraniu głównej dziedziny zatrudnienia poświęca się cały wysiłek na rozwój kariery zawodowej;

12 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Do najpopularniejszych teorii zwracających uwagę na czynniki determinujące wybór zawodu zalicza się: Obecnie trudno o realizację powyższego modelu bez zakłóceń. Ludzie muszą się niejednokrotnie przekwalifikowywać, zmieniać miejsce zatrudnienia, dbać o rozwój osobisty. Można mówić o karierze stabilnej, kiedy podstawowy rdzeń aktywności jest niezmienny albo o karierze niestabilnej, gdy trzeba często zmieniać formy zatrudnienia.

13 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Do najpopularniejszych teorii zwracających uwagę na czynniki determinujące wybór zawodu zalicza się: faza konsolidacji (od 45 do 64 r.ż.) – stadium dojrzałości, w którym podejmuje się działania stabilizujące w danym zawodzie; faza schyłku (od 65 r.ż) – stadium dorosłości, podczas którego zanika aktywność zawodowa, aż do momentu odejścia na emeryturę.

14 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Do najpopularniejszych teorii zwracających uwagę na czynniki determinujące wybór zawodu zalicza się: Wymienia się też karierę pionową, kiedy człowiek pnie się po szczeblach awansu zawodowego oraz karierę poziomą, kiedy dąży do bycia ekspertem, czyli zdobywa coraz większe doświadczenia i zgłębia tajniki wiedzy w ramach tej samej grupy zawodowej.

15 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Opracowanie planu kariery Plan drogi zawodowej powinien być zapisany lub narysowany i schowany w bezpiecznym miejscu. Tak byśmy w dowolnym momencie mogli go szybko odnaleźć i zweryfikować, na którym etapie ścieżki kariery się znajdujemy i jakie kolejne działania powinniśmy podjąć.

16 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Plan winien zawierać następujące elementy: Misja Cele zawodowe według hierarchii ważności Stanowiska pracy chronologicznie prezentujące kolejne awanse poziome lub pionowe Horyzont czasowy – długość całej kariery oraz okresy osiągania poszczególnych etapów Metody realizacji celów

17 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Plan winien zawierać następujące elementy: Dynamika oznacza tempo, rutynę i zakres zmian zachodzących w życiu zawodowym. Analizując przebieg własnej drogi zawodowej dobrze jest zwrócić uwagę: czy występują zmiany, a jeśli tak to jaki jest charakter tych zmian (przypadkowy, racjonalny)?

18 DROGI KARIERY ZAWODOWEJ Plan winien zawierać następujące elementy: Dynamika oznacza tempo, rutynę i zakres zmian zachodzących w życiu zawodowym. Analizując przebieg własnej drogi zawodowej dobrze jest zwrócić uwagę: czy występują zmiany, a jeśli tak to jaki jest charakter tych zmian (przypadkowy, racjonalny)?

19 INFORMATYKA W KARIERZE W dzisiejszych czasach nieznajomość technologii informacyjnej powoduje, znaczące problemy w otrzymaniu czy znalezieniu pracy. Znajomość pakietu office, pisanie elektronicznych dokumentów rekrutacyjnych, odbieranie maili, tworzenie stron to podstawa obecności na rynku pracy.

20 INFORMATYKA W KARIERZE Pomocą w znalezieniu pracy mogą być portale branżowe, portale społecznościowe taki jak facebook, goldenline.pl na których możemy założyć swój profil i promować swoją osobę.

21 INFORMATYKA W KARIERZE Warto również uczestniczyć w rozmowach branżowych na forach internetowych, promować się choćby przez facebooka.

22 INFORMATYKA W KARIERZE Dzięki internetowi możemy na bieżąco szukać pracy w wielu miejscach nie tylko w Polsce ale tez na świecie.

23 BIBLIOGRAFIA: M. Pietraszewski Wybrane zagadnienia z biznesu empi2 Poznań 2000 G. Kowalewski Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. Ekstat Szczecin 2000 http://www.egospodarka.pl/tematy/zarzadzanie-personelem http://www.kadryonline.pl/zarzadzanie_personelem.php http://personel.infor.pl/ http://kadry.nf.pl/ http://zzl.ipiss.com.pl/ www.mpips.gov.pl


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google