Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Za wzorem księdza Rua, jako autentyczni uczniowie i pełni pasji apostołowie, niesiemy młodzieży Ewangelię.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Za wzorem księdza Rua, jako autentyczni uczniowie i pełni pasji apostołowie, niesiemy młodzieży Ewangelię.”"— Zapis prezentacji:

1

2 „Za wzorem księdza Rua, jako autentyczni uczniowie i pełni pasji apostołowie, niesiemy młodzieży Ewangelię.”

3 Zamiast zakończenia… Zadziwia nas sposób, w jaki ksiądz-artysta Sieger Koeder namalował Księdza Bosko. Nie przedstawia go tak, jak tyle istniejących fotografii, np. czy to wśród swoich chłopców, czy jako „typowego świętego”, ale przedstawia Księdza Bosko takim, jakim był, i jaki jest obecnie, odsłania nam głębię jego życia. W ten sposób obraz staje się również bardzo piękną ilustracją tego, o czym nasz Ojciec pisał w swoim liście z Rzymu z 1884 r., jako centrum swojego systemu prewencyjnego. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz” (Łk 6,36)

4 Ksiądz Bosko: rozentuzjazmowany lalkarz
Po prawej stronie widzimy Księdza Bosko w sutannie, stojącego za ciemną zasłoną, która spełnia rolę zasłony. Postać jest ukryta przed oczami widzów, natomiast widać dwie lalki, które trzyma w górze. Na jego twarzy widać skoncentrowanie, a także entuzjazm: uśmiecha się i oczywiście jest całkowicie pochłonięty przez swoją akcję. Wydaje się, że podoba mu się entuzjazm widzów.

5 Ksiądz Bosko: wychowawca bogaty w idee
Umie on zafascynować chłopców, młodzieńców, dorosłych, aby ich zdobyć przez gry i rozrywki, najprostszymi metodami i środkami, a także posługując się słowem, drukami, angażując dla nich swoją kreatywność i swoją wielką wrażliwość. Posługuje się wszystkim, aby ich zdobyć do tego, co uważa za misję daną mu przez Opatrzność. Czyni to umieszczając w centrum „orędzie”, którego jest tylko pośrednikiem a nie protagonistą.

6 Ksiądz Bosko: rozmiłowany katecheta
Dwie lalki w podniesionych rękach Księdza Bosko – jedna przedstawiająca ojca a druga syna w ramionach ojca – są symbolem dla jego życiowego planu: pozwolić zrozumieć i doświadczyć ubogiej i opuszczonej młodzieży oraz warstwom ludowym tajemnicę niewysłowionej miłości Boga i Jego nieskończonego miłosierdzia do wszystkich. Przypowieść biblijna o miłosiernym ojcu, który nigdy nie zapomniał w sercu swoim marnotrawnego syna, a który zawsze miał nadzieję i oczekiwał na jego powrót (cfr. Łk 15, 11-32), to nie tylko przedmiot dla udokumentowania lalek, ale dominujący temat całego życia Księdza Bosko. Obraz przedstawia kulminacyjny moment opowiadania biblijnego: miłosierny ojciec odświętnie ubrany obejmuje syna marnotrawnego, który właśnie powrócił, zwracając mu godność i wszelkie prawa, jakie miał wcześniej, otwierając w ten sposób nowe perspektywy dla jego życia.

7 Ksiądz Bosko: ojciec miłosierny
Ksiądz Bosko nie jest ojcem na wzór aktora w przedstawieniu, ale staje się nim i jest nim w rzeczywistości, biorąc za wzór ojca z opowiadania biblijnego. W dolnej części obrazu, po prawej jego stronie, Ksiądz Bosko jest przedstawiony w chwili obrony jednego ze swoich chłopców, który uważnie przygląda się Księdzu Bosko. Chłopiec ten namalowany jest tym samym niebieskim kolorem, jak figurka przedstawiająca syna marnotrawnego: być może symbolizuje starszego brata z przypowieści, który nie jest jeszcze gotowy i skłonny, by zaakceptować ojcowskie miłosierdzie. Być może, mogłoby go reprezentować tylu chłopców, którym Ksiądz Bosko ofiarował miejsce bezpieczne, gdzie by mogli czuć się pewnie, gdzie doświadczyli miłosierdzia, serdecznej i pewnej miłości, co kontrastowało z tym wszystkim,  co musieli przeżywać na ulicy i w więzieniu.

8 Ksiądz Bosko ze swoimi chłopcami
Adresaci Księdza Bosko to dzieci i chłopcy, którzy uważnie śledzą to, co on robi. Po raz drugi został Ksiądz Bosko przedstawiony po lewej stronie obrazu: stoi pośród chłopców i obejmuje ich serdecznie, tak jak ojciec miłosierny w przedstawieniu. Chłopcy są bardzo zainteresowani tym, co dzieje się na scenie, słuchając orędzia i doświadczając w tym momencie efektu, a mianowicie: z Księdzem Bosko, mogą się czuć  dobrze, zaakceptowani takimi, jakimi są. Miłość Księdza Bosko jest zauważalna i staje się przekonywującym doświadczeniem. Jest to miłość „ojca, brata i przyjaciela”.

9 Ksiądz Bosko: zwiastun w świecie
Malarz umieścił wszystko pod gołym niebem, poza murami miasta, które widać na drugim planie. W tamtych czasach Ksiądz Bosko udawał się do Turynu, krążąc po ulicach i placach, aby szukać i spotykać się z chłopcami i młodzieńcami. Wszedł w ich świat, szedł na spotkanie z nimi, stając się w pewnym sensie jednym z nich, jak to napisał w liście z Rzymu. Tam było jego ulubione miejsce, aby prowadzić swoją misję pasterza i ewangelizatora: łapać młodych tam, gdzie się znajdują, kierując jednak ich uczucia na to, „co w górze” i prowadzić ich „do nieba”. Ksiądz Bosko został namalowany, jeśli tak można powiedzieć, z nogami na ziemi, w świecie rzeczywistym, wzrok jednak i ręce skierowane są ku niebu; on nigdy nie zapomniał ani jednego ani drugiego.

10 Ksiądz Bosko: świadek, który zaprasza
W czasie liturgii święceń kapłańskich, biskup mówi do kandydata: „Teraz żyj tym, co głosisz!” To właśnie Ksiądz Bosko czynił przez całe swoje kapłańskie życie. On był przekonany o nieskończonej, niezłomnej miłości Boga do ludzi, o miłości Boga, który bardziej jest gotowy przebaczyć i odnowić to, co jest słabe, aniżeli karać. Ksiądz Bosko był świadkiem przekonywującym, przez swój sposób życia i działania, na podwórzu i w pracowni, w szkole i w kościele: jest świadkiem ojcowskiego miłosierdzia „dobrego Boga”, który nigdy nie rozpacza nad człowiekiem, ale prowadzi go od rozłąki i osamotnienia z powrotem „do domu swojego”

11 Obraz Koedera pozwala nam zobaczyć człowieka, którego należy podziwiać, więcej, jest to zaproszenie Księdza Bosko dla nas ” Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec”.

12 Drodzy Współbracia, członkowie Rodziny Salezjańskiej, przyjaciele…
… jako uczniowie zakochani w Jezusie, jego świadkowie i apostołowie przekonani i radośni, prowadźmy młodych do Chrystusa i nieśmy młodzieży Ewangelię. Ks. Pascual Chávez Villanueva Przełożony Generalny


Pobierz ppt "„Za wzorem księdza Rua, jako autentyczni uczniowie i pełni pasji apostołowie, niesiemy młodzieży Ewangelię.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google