Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie ID grupy: 97/72_MF_G1 Opiekun: Adam Kupczyk Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Elektryczność w służbie człowieka Semestr/rok szkolny: IV / 2011

4 Elektryczność w życiu człowieka CO TO JEST ELEKTRYCZNOŚĆ? SKĄD BIERZE SIĘ ELEKTRYCZNOŚĆ? CO TO JEST PRĄD? CO BY BYŁO GDYBY ZABRAKŁO PRĄDU? KRÓTKA HISTORIA WYNALAZKÓW I ODKRYĆ. ZAGROŻENIA SPOWODOWANE PRZEZ PRĄD ELEKTRYCZNY. DZIAŁANIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO. DZIAŁANIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO O CHARAKTERZE POŚREDNIM. DZIAŁANIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO O CHARAKTERZE BEZPOŚREDNIM. POSTĘPOWANIE PRZY PORAŻENIU PRĄDEM.

5 ELEKTRYCZNOŚĆ Jest to zdolność określonych cząstek subatomowych (na przykład elektronów i protonów) do wiązania się z polem elektromagnetycznym i istnieniem między nimi sił przyciągających i odpychających. Elektryczność daje energię jednej z czterech podstawowych sił natury i jest własnością magazynowania energii przez materię. W tym znaczeniu "ładunek elektryczny, "wartość ładunku" i "ilość elektryczności" mogą być używane zamiennie.

6 W dzisiejszych czasach ludziom wydaje się, iż elektryczność istniała od zawsze. I faktycznie była, chociażby w postaci wyładowań elektrycznych podczas burzy. Tales z Miletu w 550 r. p.n.e. zauważył, że potarty bursztyn przyciąga skrawki niektórych materiałów. Dopiero jednak odkrycia XVIII, XIX I XX wieku pozwoliły nam poznać więcej tajemnic elektryczności. Pozwoliły nam poznać między innymi : Sposób jej kontrolowanego wytwarzania, Sposób jej przesyłania Sposób różnorakiego zastosowania jej

7 Wyładowania elektryczne

8 Co to jest prąd? Prąd elektryczny – uporządkowany (skierowany) ruch ładunków elektrycznych. Prąd elektryczny łatwo przepływa przez przewodniki np.: metale, ale może przepływać również przez inne substancje: ciała stałe, ciecze i gazy. Prąd elektryczny może również płynąć przez nasze ciało powodując oparzenia, uszkodzenia systemu nerwowego, zmieniając skład płynów fizjologicznych (np. krwi), w skrajnym przypadku może spowodować całkowite spopielenie naszego ciała. Prądu elektrycznego nie przewodzą substancje zwane izolatorami np. szkło, PCV, porcelana, guma. Dzięki istnieniu izolatorów możemy bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych. Przewody elektryczne izolowane są z reguły tworzywami sztucznymi lub gumą. Wewnątrz urządzeń elektrycznych stosowane są również przewody izolowane, a dodatkowo same obudowy urządzeń są wykonane z izolatorów.

9 A wszystko zaczęło się od naturalnej elektryczności…

10 Elektron w atomie może znajdować się tylko w niektórych stanach kwantowych. Jądro (protony, neutrony)

11 Elektron o ładunku ujemnym (e -) ujemnym (e -) Jądro atomu ładunek dodatni ( +) protony (p+) neutrony ( n o) Powłoki elektronowe

12 Jest to ostatnia, najdalej odsunięta od jądra powłoka elektronowa atomu! Powłoka walencyjna?

13 Atomy dowolnego pierwiastka składają się z proton ó w i neutron ó w, tworzących jądro atomu, wok ó ł kt ó rego krążą elektrony, przy czym liczba elektron ó w jest r ó wna liczbie proton ó w. Elektrony rozmieszczone są na orbitach, lub na poziomach energetycznych, a najdalej położone poziomy tworzą pasmo walencyjne. Zapełnione pasmo walencyjne zawiera osiem elektron ó w i jest bardzo stabilne.

14 Pierwiastki-niemetale, i ich związki mają częściowo zapełnione pasmo walencyjne, w którym brakuje jednego lub dwóch elektronów. Niemetale i ich związki chemiczne charakteryzują się silnymi wiązaniami elektronów walencyjnych z jądrem atomu.

15 Prąd elektryczny w przewodniku Electron + + - - + I a)przypadkowy ruch elektronów nie wytwarza żadnego prądu, b)przepływ elektronów wywołany przez zewnętrzne źródło zasilające. a) b)

16 Co by było gdyby zabrakło prądu? Większość ludzi nie potrafiłoby przeżyć choć jednego dnia bez prądu. Prawie wszystkie przedmioty codziennego użytku są zasilane elektrycznie. Bez prądu nie moglibyśmy np.: Korzystać z oświetlenia elektrycznego Korzystać z ogrzewania elektrycznego Korzystać z urządzeń codziennego użytku, które są zasilane prądem elektrycznym Korzystać z komunikacji, która również potrzebuje zasilania elektrycznego

17 Krótka historia wynalazków i odkryć Lodówka – chłodziarka sprężarkowa 1834 J. A. Perkins Pralka elektryczna 1851 J. King Telefon (pierwsze przesłanie dźwięku za pomocą prądu elektrycznego – muzyki) Ulepszony telefon (nie zniekształcał ludzkiej mowy) 18611876 J. P. Reis A. G. Bell Żarówka 1879 T.A. Edison Wytworzenie fali elektromagnetycznej 1886 H.R. Hertz Radio – przesyłanie informacji za pomocą fal elektromagnetycznych. Radiotelegraf – przesyłanie impulsów Radio – przesyłanie głosu ludzkiego 18941903 G. Marconi V. Poulsen Odkurzacz elektryczny 1907 J. Spangler Lampa elektronowa (dioda) 1904 J. A. Fleming Pierwszy komputer Elektroniczna maszyna cyfrowa ENIAC (z lampami elektronowymi) – prototyp komputera (waga około 30 ton, zajmował powierzchnię 140 m2) 1942-1944 USA Magnetofon (drutofon) 1898 W. Poulsen Telewizja 1924 J.L. Baird

18 Elektrownia Zakład przemysłowy, wytwarzający energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej; często złożona z bloków energetycznych; ze względu na postać energii pierwotnej rozróżnia się: cieplne, jądrowe, wodne, geotermiczne, słoneczne, wiatrowe; może być przemysłowa lub zawodowa (dostarczająca energię elektryczną do ogólnej sieci elektroenergetycznej).

19 Elektrownie dzielą się na: - cieplne - słoneczne - wiatrowe - wodne - maretermiczne - atomowe

20 Elektrownia cieplna Elektrownia cieplna klasyczna - elektrownia, w której energię wytworzoną gł. w kotłach parowych z chemicznej energii paliw, przetwarza się w turbinach parowych lub gazowych na energię mechaniczną, a następnie w generatorach na energię elektryczną; sprawność do blisko 50%; największa w Polsce w Bełchatowie moc 4,3 GW, na świecie Berezowskaja w Rosji, moc 6,4 GW.

21 Konwencjonalna lub jądrowa - zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie odgrywa ciepło. Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do podgrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej. W turbinie następuje zamiana energii cieplnej pary na energię mechaniczną odprowadzaną wałem do generatora elektrycznego, w którym zamieniana jest na energię elektryczną. W elektrowni wykorzystującej układ turbiny gazowej ciepło dostarczane jest w komorze spalania, bądź w wymienniku ciepła.

22 Elektrownia słoneczna Obszar Polski pod względem możliwości wykorzystania energii której źródłem jest promieniowanie słoneczne jest bardzo zróżnicowany, wynika to m.in. z położenia geograficznego kraju a także z panujących warunków klimatycznych. Na obszarze Polski spotykają się dwa ważne fronty atmosferyczne, front atlantycki i kontynentalny. Ścieranie się tych dwóch frontów powoduje, że w Polsce kształtuje się specyficzny klimat. Powodują one, że w okresie jesiennym i wiosennym zachmurzenie jest duże i często występują opady deszczu. W okresie zimowym temperatury spadają i często wieją dość silne wiatry. Na płaszczyznę poziomą poda rocznie promieniowanie słoneczne, którego gęstość wynosi średnio od 950 do 1250kWh/m2. Ze względu na warunki klimatyczne, obszary nad Bałtykiem otrzymują największe wartości promieniowanie słonecznego. Nasłonecznienie na wybrzeżach Bałtyku jest podobne do nasłonecznienia na terenie Europy Środkowej (m.in. Austrii, Węgrzech). Niekorzystne warunki dla występowania wysokich wartości promieniowania występują na Śląsku, spowodowane jest przede wszystkim wysokim zanieczyszczeniem powietrza. Obliczono średnie usłonecznienie dla Polski, które wynosi około 1600 godzin, największe wartości usłonecznienia występują nad morzem a najmniejsze na Dolnym Śląsku.

23 Ogniwo fotowoltaiczne jest urządzeniem służącym do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów, o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (nośniki ładunku) do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.

24 Zasilanie akumulatora jachtu za pomocą ogniwa fotowoltaicznego Elektrownia słoneczna w bazie lotniczej w Nellis USA

25 Źródło prądu elektrycznego - jest to źródło które dostarcza zasilania prądem elektrycznym, może nim być bateria, akumulator, lub prądnica elektryczna.

26 Elektrownia wiatrowa Elektrownia wytwarzająca energię elektryczną z energii wiatru za pomocą silników wiatrowych sprzężonych z generatorem elektrycznym; sprawność do 40%, moc do kilku MW. Zasadniczym problemem w przypadku działającej elektrowni wiatrowej jest wytwarzany przez nią hałas. Głównym jego źródłem jest wirnik i obracające się łopaty a także pośrednio hałas wytwarzany przez generator i przekładnie, dlatego przy budowaniu elektrowni wiatrowej, należy wziąć pod uwagę poziom dźwięku oraz obowiązujące normy dotyczące natężenia hałasu.

27 Farma wiatrowa Jest to instalacja złożona z pojedynczych turbin wiatrowych w celu produkcji energii elektrycznej. Skupienie turbin pozwala na ograniczenie kosztów budowy i utrzymania oraz uproszczenie sieci elektrycznej.

28 Wydajność siłowni wiatrowych Aby uzyskać 1 MW (megawat) mocy, wirnik turbiny wiatrowej powinien mieć średnicę około 50 metrów. Ponieważ duża konwencjonalna elektrownia ma moc sięgającą 1 GW (gigawata), tj. 1000 MW, to jej zastąpienie wymagałoby teoretycznie użycia ok. 1000 takich generatorów wiatrowych. W rzeczywistości elektrownie wiatrowe pracują ok. 1500 – 2000 godzin rocznie, tj. trzykrotnie krócej niż siłownie konwencjonalne i atomowe. Zatem aby wyprodukować tyle samo energii elektrycznej co jedna duża siłownia klasyczna potrzeba ok. 3000 elektrowni wiatrowych o mocy 1 MW.

29 W niektórych krajach budowane są elektrownie wiatrowe składające się z wielu ustawionych blisko siebie turbin – tzw. farmy wiatrowe. Na polskim wybrzeżu Bałtyku oddano do użytku w 2006 roku taką farmę w miejscowości Tymień (25 wiatraków o mocy 2 MW każdy = 50 MW). Opinia publiczna bywa niekiedy nieprzychylna takim inwestycjom, gdyż szpecą one krajobraz, generują uciążliwy hałas, oraz stanowią zagrożenie dla ptaków (urazy mechaniczne oraz zakłócenia w ptasiej nawigacji). Dlatego też przyszłość elektrowni takiego typu jest niepewna. Jednak niewielkie pojedyncze turbiny mogą być dobrym źródłem energii w miejscach oddalonych od centrów cywilizacyjnych, gdzie brak jest połączenia z krajową siecią energetyczną.

30 Elektrownia wodna Elektrownia, która przetwarza energię wód na energię elektryczną za pomocą turbin wodnych; przepływowa zbiornikowa pompowa pływowa W Polsce największa w Żarnowcu (szczytowo-pompowa, moc 680 MW), Na świecie Guri w Wenezueli 10,3 GW. Pierwsza elektrownia wodna prądu stałego powstała w 1882 roku w Appleton

31 Elektrownia maretermiczna Elektrownia wykorzystująca do produkcji energii elektrycznej różnicę temp. między warstwami powierzchniowymi (ciepłymi) a głębinowymi (zimnymi) morza; Sprawność działających elektrowni maretermicznych wynosi kilka procent; ciepło mórz jest źródłem zasobów energii odnawialnej.

32 Elektrownie wykorzystujące energię cieplną oceanu (elektrowni maretermiczne) - energia cieplna oceanu i jej przemiana bazuje na zjawisku różnicy temperatury powierzchni oceanu lub morza i jej głębszych warstw. Różnica ta jest najbardziej widoczna w obszarach równikowych, gdzie temperatura warstw powierzchniowych wody morskiej wynosi około 30ºC natomiast na głębokości 300 - 500 metrów temperatura spada do około 7ºC.

33 Elektrownie atomowe Wraz z powstaniem pierwszych reaktorów atomowych w latach 40 -tych XX wieku, zaczęły powstawać elektrownie jądrowe. Elektrownia jądrowa wytwarza energię elektryczną w wyniku przemian jąder atomowych, ich rozszczepiania. W elektrowniach jądrowych występuje reaktor w którym produkowana jest energia jądrowa. Zachodząca w reaktorze reakcja rozszczepiania jąder jest reakcja łańcuchową i kontrolowaną, w zależności zapotrzebowania na energie elektryczna rozszczepiana jest odpowiednia ilość jąder.

34 Wyróżniamy następujące reaktory jądrowe: Reaktor jednorodny - tego typu reaktor posiada rdzeń, który jest wypełniony wodnym roztworem danego pierwiastka, pełniącego funkcje paliwa jądrowego. Reaktory tego typu są opłacalne gdyż nie wymagają one instalacji kosztownych prętów paliwowych a tym samym ich wymiany.

35 Reaktor wodny wrzący : w reaktorze tego typu woda przechodzi w parę wodną w wyniku zachodzącej reakcji jądrowej w której powstaje odpowiednia ilość energii. Reaktor wodny ciśnieniowy : w reaktorze tego typu woda dostająca się do rdzenia znajdującego się w reaktorze ze względu na swoje wysokie ciśnienie około 15MPa, nie jest doprowadzana do wrzenia, bierze ona udział w obiegu pierwotnym wody a następnie za pomocą wytwornicy pary doprowadza ona do ogrzania się wody krążącej w obiegu wtórnym

36 Odnawialne źródła energii

37 Z czasem człowiek, próbował pozyskiwać energię wykorzystując wiatraki i młyny wodne. Wraz z rozwojem przemysłu i ciągle rosnącym popytem na energię, zasoby naturalnych surowców energetycznych zaczynają się kurczyć. Obecnie poszukuje się nowych ekologicznych i korzystnych ekonomicznie rozwiązań, które umożliwiłby pozyskiwanie energii. Wiek XIX to przede wszystkim dynamiczny rozwój technologiczny a także powstanie pierwszych urządzeń elektrycznych, ich powstanie spowodowało, uruchomienie elektrowni, które dostarczają do indywidualnych odbiorców prąd elektryczny. Aby wytworzyć prąd, elektrownie przetwarzają energię pierwotną zawartą w różnych źródła energii.

38 Obecnie obserwuje się rozwój tzw. alternatywnych źródeł energii, czyli takich których wykorzystanie nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

39 Instalacja elektryczna Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników. Potocznie, instalacje elektryczną rozumie się często tylko jako ułożone na stałe przewody elektryczne. Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym składa się z układu zasilania niskiego napięcia, obejmującego: przyłącze i złącze kablowe, tablicę rozdzielczą, piony i linie zasilające, instalację odbiorczą, odpowiednią liczbę obwodów.

40 Urządzenia elektryczne Są to urządzenia niskiego napięcia o mocach znamionowych rzędu do kilku kilowatów, wchodzące w skład instalacji elektrycznych w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, a także urządzenia oraz instalacje teletechniczne i elektroniczne, przyrządy i obwody pomiarowe, sygnalizacje, sterowania, monitorowania i inne. Najprostsza definicja to są to urządzenia domowe lub przemysłowe korzystające z zasilania z sieci elektroenergetycznej.

41 Odbiornik - urządzenia, które zamieniają energię elektryczną na inny rodzaj energii (ciepło, światło).

42 Sieć energetyczna Jest to zestaw urządzeń i instalacji służący do przesyłania lub dystrybucji energii albo jej nośników. Ze względu na rodzaj przesyłanego medium, sieci dzieli się na: ciepłownicze elektroenergetyczne paliwowe (w tym gazowe) W Polsce przyłączenie do danego rodzaju sieci regulowane jest ustawą "Prawo energetyczne" z dnia 10 kwietnia 1997 r.

43

44 Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektrycznych Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia elektrycznego zapoznaj się z instrukcją obsługi, - nie dotykaj mokrymi lub skaleczonymi części urządzeń będących pod napięciem, - - przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw odłącz urządzenie od zasilania (tyczy sie to także wymiany żarówki), - - nie użytkuj uszkodzonych urządzeń elektrycznych, - każdorazowo sprawdź stan obudowy, izolacji, wtyczek elektronarzędzi, - nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż wskazane, nie naprawiaj bezpieczników topikowych,

45 - używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się przewodów i wypalanie styków w gniazdkach. - - zlecaj wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych - - nie ustawiaj komputerów, sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych szafkach, może to doprowadzić do pożaru, - - nie wykonuj prowizorycznych podłączeń elektrycznych i nie przerabiaj stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych, - używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających atesty i dopuszczenia, - nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych - zachowaj jak największą odległość od nich

46 Zabezpieczenia w instalacji elektrycznej Przewody instalacji elektrycznej i podłączone do niej odbiorniki muszą być chronione przed skutkami zwarć i przeciążeń, będących źródłem porażeń prądem i pożarów. Podstawowe elementy tej ochrony umieszczone są w rozdzielnicach podobnie jak najważniejsze zabezpieczenie przed porażeniem prądem.

47 Najprostszym zabezpieczeniem przeciążeniowo-zwarciowym są bezpieczniki topikowe tzw. korki. Są one ciągle najpowszechniejszym zabezpieczeniem w instalacjach elektrycznych wykonanych na podstawie dawniejszych przepisów. Pełnią funkcję dodatkowego środka ochrony przed porażeniem prądem przez dostatecznie szybkie wyłączenie uszkodzonego przewodu. W nowo budowanych instalacjach bezpieczniki topikowe stosowane są jako zabezpieczenie główne na przyłączu zasilania (tzw. zabezpieczenie przedlicznikowe) oraz dla zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających. Uważa się bowiem, że tradycyjny bezpiecznik topikowy charakteryzuje się większą niezawodnością niż wyłączniki nadmiarowoprądowe.

48 Wartość natężenia prądu znamionowego, na jakie przewidziany jest bezpiecznik wybita jest na metalowej stopce bezpiecznika (dodatkowo określa ją kolor oczka na metalowej stopce): – zielony – 6 A – czerwony – 10 A – szary – 16 A – niebieski – 20 A – żółty – 25 A Podobną rolę co bezpieczniki topikowe spełniają instalacyjne wyłączniki nadprądowe (nadmiarowoprądowe), które są zabezpieczeniami wielokrotnego użytku. Zadziałanie tego wyłącznika i wyłączenie napięcia w chronionym obwodzie powodowane jest przez wyzwalacz bimetalowy i elektromagnetyczny po przekroczeniu natężenia znamionowego prądu. Wyłączniki nadprądowecharakteryzują się większą czułością (szybkością zadziałania) niż bezpieczniki topikowe.

49 Wyłącznik zmierzchowy Przeznaczony jest do samoczynnego załączania o zmierzchu i wyłączania o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp. Zainstalowanie wyłącznika zmierzchowego oszczędza Państwa pieniądze i chroni nasze środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej. Próg zadziałania wyłącznika może być regulowany w zakresie od 5 do 100Lx przez użytkownika. Styki przekaźnika 16A/250V. Stopień ochrony IP20.

50

51 Kto ma obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych? Obowiązek spoczywa na: dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza oraz liczników znajdujących się w budynku; właścicielu lub zarządcy budynku w zakresie oprzewodowania, osprzętu, urządzeń zasilających i rozdzielczych, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia; użytkowniku lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych lub wyłączników nadmiarowych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo- prądowych oraz odbiorników energii elektrycznej stanowiących wyposażenie lokalu.

52 Do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych należy: uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie lub naprawie; uczestnictwo w okresowej kontroli przy badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; sporządzania planów kontroli okresowych, planów napraw i wymian, zmierzeń remontowo- modernizacyjnych oraz zapewnienie terminowej realizacji tych planów; kontrola jakości prac eksploatacyjnych (robót konserwacyjnych); zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez organy nadzoru budowlanego oraz inne organy upoważnione do kontroli; przeprowadzenie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w przypadku zaistnienia zagrożenia: życia lub zdrowia użytkowników lokali, bezpieczeństwa mienia i środowiska; udział w pracach związanych z likwidacją skutków awarii i zakłóceń, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznej, jako wydzielonej części dokumentacji eksploatacyjnej budynku; bieżące działania zapewniające bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej

53 Zagrożenia spowodowane przez prąd elektryczny Powszechne stosowanie prądu elektrycznego we wszystkich dziedzinach techniki i nauki i w życiu codziennym niesie ze sobą wiele korzyści, ale i również wiele zagrożeń. Niewłaściwie eksploatowane urządzenia elektryczne mogą powodować porażenia, awarie, pożary i wybuchy. W Polsce wskaźnik liczby śmiertelnych ofiar w 2000 roku wyniósł 7,5. Polska wielokrotnie przewyższa wskaźniki najbardziej uprzemysłowionych państw. Jest to spowodowane m.in. niedoskonałością technicznych rozwiązań instalacji elektrycznych i urządzeń w milionach mieszkań, zabudowań gospodarskich i innych obiektów budowlanych. Przyczyną jest również niedostateczna wiedza o występowaniu zagrożenia i sposobach jego ograniczania.

54 Działanie prądu elektrycznego Działanie prądu elektrycznego może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. POŚREDNIE - powoduje różnego rodzaju urazy, powstające bez przepływu prądu przez organizm, np. oparzenia łukiem elektrycznym czy uszkodzenia wzroku wskutek dużej jaskrawości łuku elektrycznego. BEZPOŚREDNIE - występuje wtedy, gdy przez ciało człowieka popłynie prąd elektryczny.

55 DZIAŁANIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO O CHARAKTERZE POŚREDNIM Działania pośrednie, powstające bez przepływu prądu przez ciało człowieka, powoduje takie urazy jak: 1. oparzenia ciała wskutek pożarów wywołanych zwarciem elektrycznym lub spowodowane dotknięciem do nagrzanych elementów 2. groźne dla życia oparzenia ciała łukiem elektrycznym, a także metalizacja skóry spowodowana osadzaniem się roztopionych cząstek metalu 3. uszkodzenia wzroku wskutek dużej jaskrawości łuku elektrycznego 4. uszkodzenia mechaniczne ciała w wyniku upadku z wysokości lub upuszczenia trzymanego przedmiotu.

56 DZIAŁANIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO O CHARAKTERZE BEZPOŚREDNIM. Porażenie elektryczne wskutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało ludzkie (tzw. prądu rażeniowego) może wywołać wiele zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych w organizmie (a nawet śmierć człowieka) poprzez oddziaływanie na układ nerwowy oraz w wyniku elektrolizy krwi i płynów fizjologicznych. Porażenie prądem może objawić się: 1. odczuwaniem bólu przy przepływie prądu, kurczami mięśni (skurcz mięśni dłoni może uniemożliwić samouwolnienie się porażonego) 2. zatrzymaniem oddechu, zaburzeniami krążenia krwi 3. zaburzeniami wzroku, słuchu i zmysłu równowagi 4. migotaniem komór sercowych (fibrylacja) - bardzo groźnym dla życia człowieka, gdyż zazwyczaj prowadzi ono do zejścia śmiertelnego 5. oparzeniami skóry i wewnętrznych części ciała, do zwęglenia włącznie. 6. utratą przytomności

57 Postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego 1. wyłącz napięcie właściwego obwodu elektrycznego 2. odciągnij porażonego od urządzenia pod napięciem odpowiednimi narzędziami z suchego drewna lub tworzywa sztucznego 3. gdy wyłączenie napięcia może spowodować upadek porażonego, zabezpiecz go przed tym 4. po wyłączeniu napięcia upewnij się o jego braku za pomocą wskaźnika napięcia

58

59 LilyPad – specjalnie zaprojektowana elektronika, którą można naszywać na ubrania. Są małe, lekkie i nawet można je prać! W tym przypadku LilyPad posłużyły do stworzenia kurtki z kierunkowskazem LED.

60 Paryski burmistrz Bertrand Delanoe (ubiega się o reelekcję) planuje elektryczną rewolucję na ulicach Paryża. Jego pomysł to wprowadzenie albo hybrydowych albo elektrycznych samochodów do transportu publicznego o roboczej nazwie autolib.

61 Na początek chce wprowadzić około 2,000 samochodów, 300 stacji elektrycznych doładowujących pojazdy przy rozmaitych ważnych punktach w mieście, dzięki czemu takowy system mógłby zmniejszać zatłoczenie samochodów i parkowanie w centrum. Podobny program Lyon pozwala już zaoszczędzić francuzom na transporcie miejskim, ale jak ocenia urząd burmistrza nowy ma kosztować okolo 250 Euro ($388 ) na każdy miesiąc – to taniej niż utrzymywanie auta i poruszanie się nim po mieście. Ciekawe co na to paryżanie?

62 Kraj Kwitnącej Wiśni słynie z wprowadzania najnowszych technologii wcześniej niż ktokolwiek inny na świecie. Niektóre ich pomysły są naprawdę godne podziwu i naśladowania. Jednym z nich jest rozbudowywany właśnie w Tokio system generujący energię elektryczną z hałasu, jaki powstaje przy jeździe samochodem. Chodzi konkretnie o ekspresową trasę Shuto, poprowadzoną mostami i wiaduktami ponad japońskim megalopolis. System mikrofonów będzie przetwarzać energię, która zwykle jest marnotrawiona, na prąd, zapewniając w ten sposób oświetlenie trasy w nocy. Genialne.

63 Równie oryginalny jest inny, trochę starszy pomysł Japończyków - grające drogi. Dzięki umieszczeniu w jezdni rowków, jadący samochód emituje dźwięki. Ton jest zależny od tego w jakiej odległości od siebie położone są rowki. Należy też zachować odpowiednią prędkość (ok. 40 km/h), by nie zagłuszać muzyki.

64 Elektryczność i człowiek są już na stałe z sobą połączeni

65 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google