Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE A ZDROWIE U PROGU XXI WIEKU Alicja Żechałko-Czajkowska Wydział Nauk o Żywności Akademia Rolnicza we Wrocławiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE A ZDROWIE U PROGU XXI WIEKU Alicja Żechałko-Czajkowska Wydział Nauk o Żywności Akademia Rolnicza we Wrocławiu."— Zapis prezentacji:

1 ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE A ZDROWIE U PROGU XXI WIEKU Alicja Żechałko-Czajkowska Wydział Nauk o Żywności Akademia Rolnicza we Wrocławiu

2 to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brak choroby i kalectwa ZDROWIE

3 KONCEPCJA PÓL ZDROWIA (wg M. Lallondea)

4 ŻYWNOŚĆ ZDROWIE ŻYWIENIE,DIETA ZWIĄZKI MIĘDZY ŻYWNOŚCIĄ, ŻYWIENIEM I ZDROWIEM ZATRUCIA POKARMOWE -MIKROBIOLOGICZNE (np. salmonellozy) -CHEMICZNE (np. metalami ciężkimi) ZŁY STAN ODŻYWIENIA -NIEDOŻYWIENIE (np. awitaminozy) -PRZEŻYWIENIE (np. otyłość) - ++ -

5 ŻYWNOŚĆ ZDROWA ŻYWNOŚĆ WOLNA OD ZANIECZYSZCZEŃ ŻYWNOŚĆ NIE STWARZAJĄCA ZAGROŻENIA ŻYWNOŚĆ NATURALNA ŻYWNOŚĆ BEZPIECZNA

6 ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością oraz środkami żywienia zwierząt gospodarskich w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

7 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI POLSKA (2002) KOORDYNACJA MINISTER ZDROWIA Urzędowa Kontrola Żywności: Państwowa Inspekcja SanitarnaPaństwowa Inspekcja Sanitarna Inspekcja WeterynaryjnaInspekcja Weterynaryjna Inspekcja HandlowaInspekcja Handlowa Inspekcja Jakości Handlowej Produktów Rolno-SpożywczychInspekcja Jakości Handlowej Produktów Rolno-SpożywczychWspółdziałanie: Ministerstwo ZdrowiaMinisterstwo Zdrowia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ministerstwo FinansówMinisterstwo Finansów

8 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI NA ŚWIECIE Komisja Kodeksu Żywnościowego (ogólnoświatowa) (Codex Alimentarius, 140 państw)Komisja Kodeksu Żywnościowego (ogólnoświatowa) (Codex Alimentarius, 140 państw) Komitety Ekspertów FAO/WHOKomitety Ekspertów FAO/WHO Komisja Unii EuropejskiejKomisja Unii Europejskiej Europejski Urząd Bezpieczeństwa ŻywnościowegoEuropejski Urząd Bezpieczeństwa Żywnościowego wg Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy wg Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

9 Analiza Ryzyka wg Codex Alimentarius, Zarządzenie Nr 178/2002 UE i in. OCENA RYZYKA KOMUNIKACJA RYZYKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

10 ZANIECZYSZCZENIA BIOLOGICZNE SalmonellaSalmonella ShigellaShigella Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus Clostridium perfringensClostridium perfringens Escherichia coliEscherichia coli Campylobacter jejuniCampylobacter jejuni YersiniaYersinia inneinne

11 ZANIECZYSZCZENIA CHEMICZNE ŻYWNOŚCI Środowiskowe metale ciężkie metale ciężkie pestycydy pestycydy nawozy nawozy pierwiastki pierwiastki promieniotwórcze promieniotwórcze Przemysłowe metale ciężkie metale ciężkie WWA węglowodory WWA węglowodory aromatyczne aromatyczne PCB dwufenyle PCB dwufenyle polichlorowane polichlorowane dioksyny dioksyny Technologiczne WWA węglowodory WWA węglowodory aromatyczne aromatyczne mykotoksyny mykotoksyny HCA heterocykliczne HCA heterocykliczne aminy aromatyczne aminy aromatyczne AA akrylamid AA akrylamid

12 a. zawierające lub składające się z genetycznie zmodyfikowanych organizmów b. o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze molekularnej, c. wyizolowane z mikroorganizmów, grzybów lub wodorostów lub składające się z nich d. składające się z roślin lub uzyskane z roślin lub ze zwierząt, z wyjątkiem żywności i składników żywności otrzymywanych przy zastosowaniu tradycyjnych metod rozmnażania lub hodowli e. poddane procesowi technologicznemu niestosowanemu dotychczas, powodującemu istotne zmiany ich składu lub struktury, który wpływa na wartość odżywczą, metabolizm i zawartość niepożądanych substancji Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001 roku ( z późniejszymi zmianami) Art.3 pkt.26 Nowa żywność – substancje lub ich mieszaniny, które dotychczas nie były wykorzystywane do żywienia ludzi, w tym środki spożywcze lub ich składniki a. zawierające lub składające się z genetycznie zmodyfikowanych organizmów b. o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze molekularnej, c. wyizolowane z mikroorganizmów, grzybów lub wodorostów lub składające się z nich d. składające się z roślin lub uzyskane z roślin lub ze zwierząt, z wyjątkiem żywności i składników żywności otrzymywanych przy zastosowaniu tradycyjnych metod rozmnażania lub hodowli e. poddane procesowi technologicznemu niestosowanemu dotychczas, powodującemu istotne zmiany ich składu lub struktury, który wpływa na wartość odżywczą, metabolizm i zawartość niepożądanych substancji Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001 roku ( z późniejszymi zmianami) Art.3 pkt.26 Nowa żywność – substancje lub ich mieszaniny, które dotychczas nie były wykorzystywane do żywienia ludzi, w tym środki spożywcze lub ich składniki a. zawierające lub składające się z genetycznie zmodyfikowanych organizmów b. o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze molekularnej, c. wyizolowane z mikroorganizmów, grzybów lub wodorostów lub składające się z nich d. składające się z roślin lub uzyskane z roślin lub ze zwierząt, z wyjątkiem żywności i składników żywności otrzymywanych przy zastosowaniu tradycyjnych metod rozmnażania lub hodowli e. poddane procesowi technologicznemu niestosowanemu dotychczas, powodującemu istotne zmiany ich składu lub struktury, który wpływa na wartość odżywczą, metabolizm i zawartość niepożądanych substancji Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001 roku ( z późniejszymi zmianami) Art.3 pkt.26 Nowa żywność – substancje lub ich mieszaniny, które dotychczas nie były wykorzystywane do żywienia ludzi, w tym środki spożywcze lub ich składniki a. zawierające lub składające się z genetycznie zmodyfikowanych organizmów b. o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze molekularnej, c. wyizolowane z mikroorganizmów, grzybów lub wodorostów lub składające się z nich d. składające się z roślin lub uzyskane z roślin lub ze zwierząt, z wyjątkiem żywności i składników żywności otrzymywanych przy zastosowaniu tradycyjnych metod rozmnażania lub hodowli e. poddane procesowi technologicznemu niestosowanemu dotychczas, powodującemu istotne zmiany ich składu lub struktury, który wpływa na wartość odżywczą, metabolizm i zawartość niepożądanych substancji Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001 roku ( z późniejszymi zmianami) Art.3 pkt.26 Nowa żywność – substancje lub ich mieszaniny, które dotychczas nie były wykorzystywane do żywienia ludzi, w tym środki spożywcze lub ich składniki

13 Żywność genetycznie modyfikowana GMO Odporna na herbicydy Odporna na szkodniki Odporna na herbicydy i szkodniki Modyfikowana w kierunku poprawy wartości odżywczej i cech prozdrowotnych

14

15

16 ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA (ang. Functional Foods) są to specjalnie opracowywane (projektowane) produkty spożywcze, które wykazują korzystny, udokumentowany wpływ na zdrowie ponad ten, który wynika z obecności w niej składników odżywczych tradycyjnie uznawanych za niezbędne (Process for Assesment of Science Support for Claims on Food PASSCLAIM 2004)

17 RYNEK ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ

18 SUROWCE ŻYWNOŚCIOWE PROCESY TECHNOLOGICZNE PRODUKTY SPOŻYWCZE DIETA TRADYCYJNA DIETA Z UDZIAŁEM ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ pożądany stan fizjologiczny organizmu i dobre samopoczucie ZDROWIE wg WHO podstawowe funkcje życiowe czynniki społeczneaktywność fizyczna składniki energetyczne i budulcowe inne niezbędne substancje odżywcze odczuwanie sytości odzyskiwanie sił po wysiłku i chorobie przyjemność i polepszenie nastroju poprawa zdrowia w różnych stanach fizjologicznych i chorobowych zwiększenie wydolności psychofizycznej zapobieganie rozwojowi chorób Wieloczynnikowy wpływ żywności na zdrowie człowieka wg Kolanowskiego

19 ŻYWNOŚĆ ZDROWIE ŻYWIENIE,DIETA ZWIĄZKI MIĘDZY ŻYWNOŚCIĄ, ŻYWIENIEM I ZDROWIEM ZATRUCIA POKARMOWE -MIKROBIOLOGICZNE (np. salmonellozy) -CHEMICZNE (np. metalami ciężkimi) ZŁY STAN ODŻYWIENIA -NIEDOŻYWIENIE (np. awitaminozy) -PRZEŻYWIENIE (np. otyłość) - ++ -

20 kwashiorkor

21 marasmus

22

23 CHOROBY NA TLE WADLIWEGO ŻYWIENIA Miażdżyca Zawały mięśnia sercowego Udary mózgu Niektóre choroby przewodu pokarmowego Choroby nowotworowe Osteoporoza Wole endemiczne Cukrzyca Otyłość Niedokrwistość Opóźnienie wzrostu i dojrzewania Subkliniczne stany niedoboru witamin Obniżenie odporności ogólnoustrojowej

24 Choroby cywilizacyjne to przewlekłe, długotrwałe procesy poprzedzone fazą bezobjawową, które stale i w sposób postępujący upośledzają sprawność organizmu

25 CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA STYL ŻYCIACECHY BIOCHEMICZNE I FIZJOLOGICZNE (poddające się modyfikacji) CECHY INDYWIDUALNE (nie podlegające modyfikacji) Dieta o nadmiernej wartości energetycznej obfitująca w tłuszcze ogółem, tłuszcze nasycone i cholesterol Palenie tytoniu Nadmierne spożycie alkoholu Mała aktywność fizyczna Podwyższone stężenie cholesterolu (LDL-chol) Podwyższone stężenie triglicerydów Niskie stężenie HDL- cholesterolu podwyższone ciśnienie tętnicze Otyłość Hiperglikemia / cukrzyca Czynniki trombogenne Zwiększone stężenie homocysteiny Wiek: mężczyzna > 45 lat kobieta > 55 lat Przedwczesna menopauza Wczesne występowanie w rodzinie ChNS lub innych chorób naczyniowych na tle miażdżycy: u mężczyzn przed 55 r.ż. u kobiet przed 65 r.ż. Istniejąca ChNS lub inne choroby na tle miażdżycy

26 CZYNNIKI RYZYKA: BMI Cholesterol całkowity Cholesterol-LDL Cholesterol-HDL TG Glukoza BMI Cholesterol całkowity Cholesterol-LDL Cholesterol-HDL TG Glukoza Nadmierne spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych Nadmierne spożycie cholesterolu ZAGROŻENIE CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI ~ 40% młodzieży CZYNNIKI RYZYKA: ZAGROŻENIE CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI ~ 60% młodzieży

27 OSZACOWANA PRZEZ WHO STRUKTURA ZGONÓW W RÓŻNYCH KRAJACH ORAZ OGÓŁEM NA ŚWIECIE

28 Struktura zgonów w Polsce w roku 2003 i 1960 wg wybranych przyczyn 2003 1960 wg GUS

29 Otyłość w różnych rejonach świata RejonyKobiety BMI >30 % Mln Mężczyźni BMI >30 % Mln Afryka 6,912,8 2,7 4,8 Azja 4,953,7 2,225,4 Europa17,049,415,440,2 Ameryka Płn.34,038,929,031,3 Ameryka Płd.15,413,910,615,6 Oceania26,9 2,733,5 3,9 Ogółem 9,8181,5 6,6120,6

30 LICZBA ZGONÓW Z POWODU CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH NA 100 TYS. MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI

31 CHOROBY ZWIĄZANE Z NIEPRAWIDŁOWYM SPOSOBEM ŻYWIENIA - OTYŁOŚĆ - Otyłość typu "jabłko" Otyłość typu "gruszka"

32 CHOROBY ZWIĄZANE Z NIEPRAWIDŁOWYM SPOSOBEM ŻYWIENIA - MIAŻDŻYCA -

33 CHOROBY ZWIĄZANE Z NIEPRAWIDŁOWYM SPOSOBEM ŻYWIENIA - OSTEOPOROZA - Normalna kość beleczkowa zbudowana jest ze wzajemnie ze sobą powiązanych beleczek i blaszek kostnych W osteoporozie zostały zniszczone całe beleczki kostne a pozostałe beleczki mają budowę zanikową

34 Zalecenia żywieniowe przekonywująceprzekonywujące prawdopodobneprawdopodobne możliwemożliwe niewystarczające niewystarczające

35 CZYNNIKI STYLU ŻYCIA A ROZWÓJ CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA Dowody zależności Obniżenie ryzyka Brak zależnościWzrost ryzyka Przekonywujące regularna aktywność fizyczna kwas linolowy ryby i oleje rybne (EHA i DHA) warzywa i owoce potas konsumpcja alkoholu (mała do umiarkowanej, w odniesieniu do chorób układu krążenia) witamina E suplementy kwas mirystynowy i palmitynowy kwasy tłuszczowe trans wysokie spożycie sodu nadwaga wysoka konsumpcja alkoholu ( w odniesieniu do udarów)

36 CZYNNIKI STYLU ŻYCIA A ROZWÓJ CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA Dowody zależności Obniżenie ryzyka Brak zależności Wzrost ryzyka Prawdopodobne kwas alfa-linolenowy kwas oleinowy błonnik produkty zbożowe pełnoprzemiałowe orzechy (niesolone) sterole roślinne kwas foliowy kwas stearynowy cholesterol pokarmowy kawa nie filtrowana gotowana

37 CZYNNIKI STYLU ŻYCIA A ROZWÓJ CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA Dowody zależności Obniżenie ryzyka Brak zależności Wzrost ryzyka Możliwe flawonoidy produkty sojowe tłuszcze bogate w kwas laurynowy nieprawidłowe żywienie prenatalne suplementy beta-karotenu Niewystarczające wapń magnez witamina C węglowodany żelazo

38 ZALECENIA ŻYWIENIOWE Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases Geneva 2003

39 Bądź aktywny fizycznie !

40 Zwiększenie spożycia warzyw i owoców do 600-700 g dziennie (witaminy antyoksydacyjne, mikroelementy i inne substancje bioaktywne)

41 Bioaktywne substancje roślinne FITOSTEROLE POLIFENOLE TERPENY SAPONINY ALKILOSIARCZKI ALKALOIDY IZOTIOCYJANIANY GLUKOZYNOLANY GARBNIKI KAROTENOIDY

42 7-10% nasycone kwasy tluszczowe 15-16% jednonienasycone kwasy tluszczowe 3-4% wielonienasycone kwasy tluszczowe Ograniczenie spożycia tłuszczów do 25-30% ogólnej energii 7-10% nasycone kwasy tluszczowe (spożywamy 150-200% zalecanych ilości) 15-16% jednonienasycone kwasy tluszczowe 3-4% wielonienasycone kwasy tluszczowe Kobiety 53 - 97 g Kobiety 53 - 97 g Mężczyźni75 - 120 g Mężczyźni75 - 120 g

43 Utrzymanie należnej masy ciała BMI 20-25 Take food away and run !

44 Zwiększenie spożycia ryb 2-3 razy w tygodniu

45 Zmiana struktury spożycia produktów węglowodanowych: - zwiększenie spożycia produktów skrobiowych (zbożowe głównie z pełnego przemiału) do ok.60% ogólnej wartości energetycznej całodziennego pożywienia - zmniejszenie spożycia słodyczy do poniżej 8 – 10% ogólnej wartości energetycznej

46 Zmniejszenie spożycia soli do 6-7 g dziennie

47 Duża rozmaitość produktów z poszczególnych grup gwarantuje lepsze pokrycie zapotrzebowania na składniki odżywcze

48 Tłuszcze, olej, słodycze SPOŻYWAJ RZADKO Mleko i produkty mleczne SPOŻYWAJ 2-3 RAZY DZIENNIE Warzywa SPOŻYWAJ 3-5 RAZY DZIENNIE Mięso, drób, ryby, strączkowe, jaja, orzechy SPOŻYWAJ 2-3 RAZY DZIENNIE OwoceSPOŻYWAJ 2-4 RAZY DZIENNIE Produkty zbożowe, ryż, makaron SPOŻYWAJ 6-11 RAZY DZIENNIE RAZY DZIENNIE Cukier (dodawany) Tłuszcze występujące naturalnie i dodawane PIRAMIDA ŻYWNOŚCI CODZIENNE ZALECENIA ŻYWIENIOWE

49 TŁUSZCZE I SŁODYCZE OWOCE WARZYWA PRODUKTY ZBOŻOWE MLEKO I PRZETWORY MLECZNE PRODUKTY WYSOKO BIAŁKOWE 6-11 PORCJI 5-7 PORCJI BARDZO RZADKO 2-3PORCJE 1-2 PORCJE 2-3 PORCJE

50 Udział Polski (2006): Globalna Strategia w Sprawie Żywienia, Akywności Fizycznej i Zdrowia Powołanie (2006): Ogólnopolska Platforma ds. Żywienia, Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia W przygotowaniu: Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze, Otyłości oraz Chorobom Niezakaźnym

51 Nutrigenomika? Inteligentne żywienie?

52 Indywidualizacja diety GENY SKŁADNIKI ODŻYWCZE Nutrigenetyka (Polimorfizm ) Nutrigenomika (Ekspresja genów) MOLEKULARN E ŻYWIENIE

53 Trendy i technologie w nauce o żywieniu Informacja Wiedza wczorajdzisiajjutro ………………………. Rozwój nauki Dieta tradycyjna Żywnośćfunkcjonalna Indywidualneżywienie Żywieniespołeczeństwa Epidemiologia Rozpoznanie i dokumentacja Terapia żywieniowa Biomarkery Poprawa zdrowia Molekularne żywienie Biomarkery Testy domowe Internetowe konsultacje żywieniowe Bazy danych DNA – składniki odżywcze Molekularna epidemiologia Żywność (biotechnologia) Żywność - leki

54 Prawidłowe żywienie warunkuje pełne wykorzystanie potencjalnych, genetycznie uwarunkowanych możliwości optymalnego rozwoju fizycznego i umysłowego człowieka oraz zapewnia zachowanie homeostazy ustrojowej ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA

55 Dziękuję za uwagę

56 Ryzyko możliwość wystąpienia negatywnego skutku dla zdrowia człowieka

57 OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA CHUK W CIĄGU 10-LETNIEJ OBSERWACJI U OSÓB Z KILKOMA RÓWNOCZEŚNIE WYSTĘPUJĄCYMI CZYNNIKAMI RYZYKA

58

59 SPOŻYCIE CHOLESTEROLU I NASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

60

61

62

63

64 WARTOŚĆ ENERGETYCZNA I ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W ŚREDNIEJ RACJI POKARMOWEJ (n=2211) 16–20 LETNIEJ MŁODZIEŻY % realizacji norm i zaleceń DZIEWCZĘTACHŁOPCY

65 ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W ŚREDNIEJ RACJI POKARMOWEJ (n=2211) 16–20 LETNIEJ MŁODZIEŻY % realizacji norm DZIEWCZĘTACHŁOPCY

66 WARTOŚĆ ENERGETYCZNA I ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W ŚREDNIEJ RACJI POKARMOWEJ (n=2211) 16–20 LETNIEJ MŁODZIEŻY % realizacji norm i zaleceń DZIEWCZĘTACHŁOPCY

67 WARTOŚĆ ENERGETYCZNA I ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W ŚREDNIEJ RACJI POKARMOWEJ (n=2211) 16–20 LETNIEJ MŁODZIEŻY % realizacji norm i zaleceń DZIEWCZĘTACHŁOPCY

68 WARTOŚĆ ENERGETYCZNA I ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W ŚREDNIEJ RACJI POKARMOWEJ (n=2211) 16–20 LETNIEJ MŁODZIEŻY % realizacji norm i zaleceń DZIEWCZĘTACHŁOPCY

69 ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH WITAMIN W ŚREDNIEJ RACJI POKARMOWEJ (n=2211) 16–18 LETNIEJ MŁODZIEŻY % realizacji norm DZIEWCZĘTACHŁOPCY witaminy

70 % realizacji zaleceń SPOŻYCIE GRUP PRODUKTÓW PRZEZ 16-18 LETNIĄ MŁODZIEŻ (n=2211 RACJI POKARMOWYCH) DZIEWCZĘTACHŁOPCY

71 MASA CIAŁA % badanych prawidłowa 73,8% nadwaga 6,2% otyłość 5,6% niedowaga 14,4 %

72 CHOLESTEROL CAŁKOWITY W SUROWICY KRWI [mg/dl] % badanych graniczny 170-200 mg wysoki >200mg pożądany <170 mg Poziom cholesterolu

73 CHOLESTEROL-LDL W SUROWICY KRWI [mg/dl] % badanych granicznywysokipożądany Poziom LDL-cholesterolu

74 CHOROBY NA TLE WADLIWEGO ŻYWIENIA Otyłość miażdżyca Zawały mięśnia sercowego Udary mózgu Niektóre choroby przewodu pokarmowego Choroby nowotworowe Osteoporoza Wole endemiczne Cukrzyca Otyłość Niedokrwistość Opóźnienie wzrostu i dojrzewania Subkliniczne stany niedoboru witamin Obniżenie odporności ogólnoustrojowej

75

76

77

78

79

80

81

82

83 DO KOGO SKIEROWANA? starsiludzie starsi ->wydłuża się okres życia i ta grupa będzie wybierać żywność prozdrowotną, dzieci i młodzieżydzieci i młodzieży -> brak ruchu, antyzdrowotny trybu życia,złe odżywianie, widoczne początki chorób osoby o podwyższonym ryzyku wystąpienia choróbosoby o podwyższonym ryzyku wystąpienia wielu chorób z powodu obciążenia genetycznego, stresów, niewłaściwego odżywiania, nadciśnienia, niewłaściwego trybu życia wszyscy Polacywszyscy Polacy z powodu rosnących cen leków, wyboru żywności funkcjonalnej zamiast leków, tendencji do naturalnego życia.

84 Ryzyko możliwość wystąpienia negatywnego skutku dla zdrowia człowieka

85 In a number of countries, globalization has changed the face of obesity. In Mexico and Brazil, for example, where overweight used to be a sign of wealth, it now often marks poverty. The increased In a number of countries, globalization has changed the face of obesity. In Mexico and Brazil, for example, where overweight used to be a sign of wealth, it now often marks poverty. The increased availability of foods at lower prices mean the poor have access to a richer diet.

86

87

88 Zwiększenie spożycia mleka i produktów mlecznych (przede wszystkim niskotłuszczowych) 2-3 szklanki mleka dziennie + 50-100 g sera)

89 ZAGROŻENIE CZYNNIKAMI RYZYKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Płeć Czynniki ryzyka* (1)** (2)*** (3 i więcej) Dziewczęta n=28522%17%5,6% Chłopcy n=27019%10,6%3,7%

90 Zwiększenie spożycia warzyw i owoców do 600-700 g dziennie (witaminy antyoksydacyjne, mikroelementy i inne substancje bioaktywne)

91 Ograniczenie spożycia cholesterolu do 300 mg dziennie

92 Zwiększenie spożycia mleka i produktów mlecznych (przede wszystkim niskotłuszczowych) 2-3 szklanki mleka dziennie + 50-100 g sera)

93 Ograniczenie spożycia cholesterolu do 300 mg dziennie

94 OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA CHUK W CIĄGU 10-LETNIEJ OBSERWACJI U OSÓB Z KILKOMA RÓWNOCZEŚNIE WYSTĘPUJĄCYMI CZYNNIKAMI RYZYKA


Pobierz ppt "ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE A ZDROWIE U PROGU XXI WIEKU Alicja Żechałko-Czajkowska Wydział Nauk o Żywności Akademia Rolnicza we Wrocławiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google