Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni 1980 - 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni 1980 - 2009."— Zapis prezentacji:

1 Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni 1980 - 2009

2 Historia PKE - Znaczące daty 1980 – powstanie PKE ( Kraków ). Opracowanie statutu i deklaracji programowej. Tworzenie struktury w formie autonomicznych Okręgów. Zwiastun nadchodzącej demokracji. Wyraz dokonujących się przemian. W forpoczcie stowarzyszeń inicjujących w Polsce ruch pozarządowych organizacji ekologicznych. 1985 – koncentracja PKE na problematyce ekorozwoju 1989 – uczestnictwo w obradach okrągłego stołu po stronie Solidarności 1992 – udział w konferencji ONZ Środowisko i Rozwój ( Agenda 21 ) 2000 – współorganizacja z KUL zamojskiej konferencji poświęconej nauczaniu Jana Pawła II w kwestiach ochrony polskiej przyrody i życia

3 Historia PKE - Znaczące daty Od 2000 do dzisiaj : aktywny udział w tworzeniu prawa ekologicznego oraz w tworzeniu planów i programów o charakterze ekologicznym liczne interwencje w sprawie przestrzegania prawa ekologicznego w tym aktywne działania na rzecz umacniania ochrony parków narodowych, obszarów Natura 2000 działalność wydawnicza (biuletyny), organizacja konferencji międzynarodowa współpraca w sprawach polityki rolnej, ograniczenia zaniecz. Morza Bałtyckiego, Szczytu Ziemi kampanie typu dzień bez samochodu, ścieżki rowerowe, odnawialne źródła energii,

4 Elektrownia atomowa w Polsce – za czy przeciw ? ?

5 Białoruś - prawie cała energia elektryczna pochodzi z cieplnych, ale istnieje mała elektrownia koło Mińska. Bułgaria - 36% z elektrowni Kozłoduj o mocy 1760 MW. Czechy - elektrownia Dukovany dysponuje czterema reaktorami typu WWER-440. Finlandia - 18% energii wytwarzają jądrowe elektrownie. Francja - 75%(!) wytwarzają elektrownie jądrowe. Najsłynniejsze - Gravelines nad Cieśniną Kaletańską - Paluel na kanałem La Manche - Tricastin nad Rodanem. Hiszpania - 36% energii pochodzi z 9 elektrowni jądrowej o łącznej mocy 6973 MW. Najsłynniejsze: -Caceres - elektrownia koło Tarragony - elektrownia w prowincji Burgos.

6 Elektrownia atomowa w Polsce – przykłady nowy projekt w Żarnowcu

7 Stanowisko PKE wobec energetyki jądrowej w Polsce Nie zachodzi pilna potrzeba rozwijania w Polsce energetyki jądrowej. Przemawiają za tym argumenty : 1.Produkcja energii oparta jest w Polsce na węglu kamiennym i brunatnym (ok. 95% energii elektrycznej i ok. 80% energii cieplnej). Zasoby perspektywiczne węgla wskazują na możliwość wydłużenia czasu eksploatacji od 80 do 100 lat. Polska dysponuje zapleczem naukowym (3 wydziały na wyższych uczelniach w Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu kształcą górników), fabrykami maszyn górniczych, technologią wydobycia na światowym poziomie. Zbyt szybka likwidacja górnictwa węgla kamiennego i brunatnego wywołałaby duże napięcia społeczne.

8 Stanowisko PKE wobec energetyki jądrowej w Polsce Spalanie węgla obciąża środowisko m.in. pyłami, tlenkami siarki i azotu, dwutlenkiem węgla. Postęp techniczny pozwolił na znaczne zmniejszenie tych obciążeń. Problemem pozostaje emisja CO2 i dlatego dążyć należy do oszczędzania energii i rozwijania energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Posiadanie zasobów węgla podwyższa znacznie bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ale energetyka oparta na węglu obliguje Polskę do intensywnego polepszania efektywności wykorzystania węgla (spalanie, przeróbka chemiczna); zmniejszania obciążeń środowiska produktami spalania węgla; oszczędnego gospodarowania posiadanymi zasobami, co pozwoli wydłużyć czas ich eksploatowania.

9 Stanowisko PKE wobec energetyki jądrowej w Polsce 2.Ogromne rezerwy tkwią w nadmiernej energochłonności gospodarki. Wg Narodowego Planu Rozwoju (2006) polski produkt narodowy brutto (PKB) jest 1,7-2,6 razy bardziej energochłonny niż PKB krajów zachodniej Europy. Świadczy to o opóźnieniu technologicznym, ale też o ogromnych możliwościach rozwoju bez dodatkowych źródeł energii. Ze strony producentów energii konieczne jest więc uzyskanie z węgla większej ilości energii poprzez zwiększenie efektywności spalania, skojarzoną produkcję prądu i ciepła oraz zmniejszenie strat przesyłowych.

10 Stanowisko PKE wobec energetyki jądrowej w Polsce Konieczne jest oszczędzanie energii we wszystkich sektorach gospodarki poprzez produkcję energooszczędnych maszyn i urządzeń oraz szeroką kampanię promowania oszczędzania energii w społeczeństwie. Szczególnie ważna jest wczesna edukacja w szkołach w zakresie oszczędzania energii przez jej konsumentów. Budowanie elektrowni atomowej przyczyniłoby się do utrwalenia obecnego stanu nadmiernej energochłonności gospodarki i braku nawyku oszczędzania energii.

11 Stanowisko PKE wobec energetyki jądrowej w Polsce Duże koszty budowy, składowania odpadów i kontaminacji elektrowni po zakończeniu pracy, rosnące ceny uranu a tym samym uzależnienie się od jego dostaw oraz względy bezpieczeństwa (awarie, ewentualnie zamachy terrorystyczne) przemawiają przeciwko takiej budowie. Zaletą elektrowni atomowej jest brak emisji CO 2 (poza fazą budowy; cement, stal). Zamiast inwestować w budowę elektrowni atomowej, znacznie bezpieczniejsze jest inwestowanie w oszczędzanie energii. Powstanie trwały efekt obniżenia energochłonności gospodarki, przy jednoczesnym uniknięciu problemów oraz dużych kosztów związanych z budową i likwidacją elektrowni atomowej.


Pobierz ppt "Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni 1980 - 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google