Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Termodynamika techniczna Wykład i ćwiczenia Andrzej Wojtowicz Pokój 331, konsultacje wtorek 12:00 – 14:00 Strona domowa: www.fizyka.umk.pl/~andywojt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Termodynamika techniczna Wykład i ćwiczenia Andrzej Wojtowicz Pokój 331, konsultacje wtorek 12:00 – 14:00 Strona domowa: www.fizyka.umk.pl/~andywojt."— Zapis prezentacji:

1 1 Termodynamika techniczna Wykład i ćwiczenia Andrzej Wojtowicz Pokój 331, konsultacje wtorek 12:00 – 14:00 Strona domowa: www.fizyka.umk.pl/~andywojt pliki z wykładami, zadaniami na ćwiczenia, wynikami (kolokwia, egzaminy) Różne dodatkowe informacje (PWN): http://aneksy.pwn.pl/podstawy_fizyki Feynmana wykłady z fizyki t. I, cz. 2 Halliday, Resnick, Walker, t. II, rozdz. 19, 20, 21 A. Teodorczyk, Termodynamika techniczna

2 2 Wykład 1 Temperatura i ciepło Pochłanianie ciepła przez ciała stałe i ciecze

3 3 Termodynamika, energia termiczna ciepło i praca: jak najlepiej wykorzystać ciepło wytwarzając użyteczną pracę Ciepło i temperatura Temperatura, jedna z siedmiu podstawowych wielkości układu SI 1 kelwin, skala Kelvina, Bezwzględna skala temperatury Copyright 2005 John Wiley and Sons, Inc

4 4 Zerowa zasada termodynamiki Termoskop Jeśli ciała A i B są w równowadze termicznej z trzecim ciałem (T), to są one w równowadze termicznej ze sobą nawzajem Copyright 2005 John Wiley and Sons, Inc

5 5 Punkt potrójny wody T 3 = 273.16 K 1 kelwin, 1/273.16 różnicy pomiędzy temperaturą punktu potrójnego a zerem bezwzględnym Woda, lód i para wodna istnieją w równowadze termodynamicznej tylko dla jednej pary wartości ciśnienia i temperatury (611,73 Pa, 273,16 K) Copyright 2005 John Wiley and Sons, Inc Punkt odniesienia dla pomiarów temperatury przy pomocy termometru gazowego

6 6 Termometr gazowy Copyright 2005 John Wiley and Sons, Inc Termometr gazowy o stałej objętości Zbiornik z gazem zanurzony jest w cieczy, której temperaturę mierzymy

7 7 Skale temperatur Celsjusza i Fahrenheita Skala Fahrenheita stosowana w krajach anglosaskich. Skalę tę zaproponował Daniel Gabriel Fahrenheit w 1715 roku. Na punkt zerowy skali Fahrenheit wybrał najniższą temperaturę zimy 1708/1709 zanotowaną w jego rodzinnym mieście Gdańsku. 100° miało być jego własną temperaturą. Niestety na skutek błędu (miał wtedy stan podgorączkowy) 100° F oznacza 37,8° C. Skala Celsjusza: Skala Fahrenheita: Copyright 2005 John Wiley and Sons, Inc 0 0 C odpowiada 32 0 F 37,8 0 C odpowiada 100 0 F -18 0 C odpowiada 0 0 F

8 8 Rozszerzalność cieplna liniowa mosiądz [10 -6 / 0 C] Lód (0 0 C)51 ołów29 aluminium23 mosiądz19 miedź17 beton12 stal11 szkło (zwykłe)9 szkło (pyrex)3,2 diament1,2 inwar0,7 kwarc0,5 stal Copyright 2005 John Wiley and Sons, Inc współczynnik rozszerzalności liniowej temp. pokojowa Copyright 2005 John Wiley and Sons, Inc

9 9 Rozszerzalność cieplna objętościowa współczynnik rozszerzalności objętościowej SPRAWDZIANY Uszereguj wg. wielkościCztery prostokątne płytki stopnie i temp. dla 3 skalo bokach L, 2L lub 3L 50 0 X, 50 0 W i 50 0 Yuszereguj wg. zmian wysokości i pola powierzchni Copyright 2005 John Wiley and Sons, Inc

10 10 Temperatura i ciepło Ciepło jest energią termiczną przekazywaną pomiędzy układem a jego otoczeniem wskutek istniejącej pomiędzy nimi różnicy temperatur Copyright 2005 John Wiley and Sons, Inc Cal (kilokaloria) Btu (British thermal unit) ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury 1 funta wody od 63 0 F do 65 0 F

11 11 Pochłanianie ciepła przez ciała stałe i ciecze pojemność cieplna C Jednostką pojemności cieplnej jest cal/K lub J/K, a ciepła właściwego cal/g. K (kaloria na gram i na kelwin) lub J/kg. K ciepło właściwe c [J/kg. K][J/mol. K] Pierwiastki w stanie stałym ołów12826,6 wolfram13424,8 srebro23625,5 miedź38624,5 aluminium90024,4 Inne ciała stałe mosiądz380 granit790 szkło840 lód (-10 o C)2200 Ciecze rtęć140 alkohol etyl.2430 woda morska3900 woda4190 jednostek elementarnych danej substancji (atomów, cząsteczek) molowe ciepło właściwe (nie na kg, ale na mol)

12 12 ciepło przemiany dla wody wrzącej pod ciśnieniem normalnym zmiana stanu skupienia ciepło parowania, ciepło topnienia [K][kJ/kg] Substancjatemp.ciepło przemiany Topnienie wodór14,058,0 tlen54,813,9 rtęć23411,4 woda273333 ołów60123,2 srebro1235105 miedź1356207 Wrzenie wodór20,3455 tlen90,2213 rtęć630296 woda3732256 ołów2017858 srebro23232336 miedź28684730 dla wody krzepnącej pod ciśnieniem normalnym


Pobierz ppt "1 Termodynamika techniczna Wykład i ćwiczenia Andrzej Wojtowicz Pokój 331, konsultacje wtorek 12:00 – 14:00 Strona domowa: www.fizyka.umk.pl/~andywojt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google