Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ATLAS.ti Wszystko zostaje w Rodzinie A najważniejsza jest Sieć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ATLAS.ti Wszystko zostaje w Rodzinie A najważniejsza jest Sieć"— Zapis prezentacji:

1 ATLAS.ti Wszystko zostaje w Rodzinie A najważniejsza jest Sieć

2 Słowo wstępu Podobnie jak Kody organizują zestawy cytatów (istotnych dla analizy fragmentów danych – PD), tak Rodziny organizują same dokumenty (PD), kody i notatki. Jedną z istotnych funkcji Rodziny jest zapanowanie nad dużymi zbiorami obiektów, poprzez klasyfikowanie ich w podzbiory. Rodzina (jak to rodzina) składać się musi ze swojaków - czyli w ramach Rodziny klasyfikowane mogą być wyłącznie obiekty jednego typu. Niemniej jednak, jeden obiekt może być członkiem kilku Rodzin.

3 Rodzina jako filtr Łatwo sobie wyobrazić, że Rodzina może pełnić rolę efektywnego filtra: Grupując np. Podstawowe Dokumenty ze względu na istotne cechy wspólne (lokalizacja, wiek, pozycja zawodowa, płeć) Ograniczając poszukiwania w ramach Kwerendy do zbioru konkretnie zdefiniowanych PD Grupując Kody w wygodne do wstępnej analizy podzbiory

4 Menedżer Rodziny (FM) Ogólna funkcjonalność menedżerów wszystkich typów Rodzin jest taka sama. Okno menedżera składa się z: Panelu listy Rodzin (górne okno) Panelu dostępnych obiektów (prawe środkowe okno) Klawiszy przypisania (środkowe dwie ikony ) Panelu obiektów przypisanych do danej Rodziny (lewe środkowe okno) Okna dodatkowego komentarza (dolne okno), gdzie można opisać charakterystykę Rodziny

5 Czas na zabawę w gronie rodzinnym Proszę stworzyć nową Rodzinę wybranych Dokumentów Podstawowych (PD) Documents/Edit Families/Open Family Manager Proszę stworzyć nową Rodzinę wybranych Kodów Codes/Edit Families/Open Family Manager Proszę stworzyć nową Rodzinę wybranych Notatek Memos/Edit Families/Open Family Manager Proszę przypisać do stworzonych Rodzin po jednym dodatkowym obiekcie Proszę usunąć jedną stworzoną przez siebie Rodzinę

6 Filtrowanie za pomocą Rodziny Wystarczy uruchomić Menedżera Rodziny i podwójnie kliknąć na wybranej Rodzinie, którą chce się użyć jako filtra Jeżeli planujemy powrót do ustawienia bez filtra – należy operację tę raz jeszcze powtórzyć, dokładnie krok po kroku Procedura ta dotyczy każdego rodzaju Rodziny – można więc filtrować notatki, PD czy Kody

7 Czas na zabawę – z nami czy przeciwko nam Proszę wybrać konkretną Rodzinę Kodów jako filtr i obserwować, jak zmienia się zawartość marginesu z kodami w głównym oknie programu. Proszę uruchomić Kwerendę i narzucić warunek ograniczenia wg Rodziny PD (np. wg wieku). Proszę uruchomić Kwerendę i narzucić warunek ograniczenia wg Rodziny PD (np. wg wieku i płci).

8 Rodzina PD jako zmienna Każda Rodzina Podstawowych Dokumentów z definicji jest zmienną dychotomiczną – dany PD należy albo nie należy do danej Rodziny. Jednak na potrzeby ewentualnej analizy ilościowej w zewnętrznym oprogramowaniu można łatwo stworzyć Rodziny będące zmiennymi wielokategoryjnymi (a nawet porządkowymi): WIEK::PONIŻEJ 25 LAT WIEK::25-45 LAT WIEK::45-65 LAT WIEK::POWYŻEJ 65 LAT

9 Łączenie Rodzin w Super Rodziny W oknie Menedżera Rodziny wybrać ikonę SR Okno tego narzędzia wygląda jak zredukowane okno Kwerendy (ach, ta użyteczność i intuicyjność) Po lewej stronie wyświetlone są Rodziny, po prawej, od góry są: Okno komendy Okno wsparcia Okno rezultatu Operatory ograniczone są do logicznych – zasada wydawania komend dokładnie jak w Kwerendzie!

10 Poziom konceptualny SIECI

11 Tytułem wstępu Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do linearnego tekstu, to właśnie SIEĆ jest funkcjonalnie znacznie bardziej zbliżona do działania ludzkiej pamięci. ATLAS.ti używa sieci do reprezentowania i badania konceptualnych struktur. Węzły – obiekty w sieci Linki – powiązania pomiędzy węzłami Relacje – określone/konkretne powiązania Program dostarcza predefioniowane, ale można tworzyć własne

12 Predefiniowane relacje cytatów Po tym następuje: >>>> Zaprzecza: X> Krytykuje: ->| Dyskutuje/podważa: :> Poszerza: ? Wyjaśnia: ?> Osądza: !> Wspiera/popiera: *>

13 Predefiniowane relacje kodów Jest powiązane z: == Jest częścią: [] Jest przyczyną: => Zaprzecza: <> Jest: Isa Nieokreśona: Jest własnością/Należy do: *}

14 Węzłami mogą być: Podstawowe Dokumenty Rodziny PD Cytaty Kody Rodziny Kodów Notatki Rodziny Notatek Jednak naturalnym budulcem Sieci w Atlas.ti są Cytaty i Kody – dla tych dwóch elementów relacje zostały predefiniowane

15 Podstawowe procedury Sieci Aby stworzyć nowy widok sieci: Networks/New Network View Należy jej nadać konkretną nazwę Zaimportować Węzły, najlepiej: Nodes/Import nodes Zaaranżować Węzły Zapisać Nowy Widok Sieci Każdy unikatowy widok sieci dostępny jest do dalszych procedur

16 Aranżacja Węzłów Zaznaczenie jednego Węzła: Najechać kursorem i kliknąć LPM Zaznaczenie więcej niż jednego Węzła: Wcisnąć Ctrl Najechać kursorem i kliknąć LPM Ustawić kursor w prawym górnym rogu pola z Węzłami Wcisnąć LPM i przesuwając w prawo-dół Stworzyć kwadrat zaznaczenia Jeżeli Węzły są połączone, to można wybrać sąsiadów Ctrl + n – aż będą zaznaczone wszystkie w podsieci

17 Aranżacja Węzłów Aby zaznaczyć Linki (zaznaczalne są wyłącznie silne – czyli pomiędzy Kodami lub Cytatami): Kursor na etykietę Linka Wcisnąć LPM Aby przesunąć jeden Węzeł: Zasada przeciągnij i upuść Aby przesunąć kilka Węzłów: Trzymając wciśnięty Ctrl przeciągnąć i upuścić Aby przesunąć kilka Węzłów z Linkami: Użyć kwadratu zaznaczenia Trzymając wciśnięty Ctrl przesuwać strzałkami

18 Ważne Określona w Sieci relacja między Węzłami (Kody lub Cytaty), nie jest wyłącznie kosmetyką - wprowadza istotne zmiany w całej HU Relacja taka nie jest określona raz na zawsze – można ją modyfikować: Wystarczy zaznaczyć etykietę Linka PPM – wybrać opcję Change Relation Możliwe jest też usuwanie zarówno Węzłów jak i Linków z Sieci

19 Procedury układu Sieci Układ semantyczny – po określeniu relacji pomiędzy Węzłami możliwe jest dostosowanie układu fizycznego Węzłów i Linków do siatki okna Widoku Sieci. Program dostosowuje fizyczny układ do zadanych formuł – np. jeżeli to tylko możliwe, to relacja Isa przebiega od dołu do góry i tak właśnie program będzie się starał ustawić Węzły i Linki Fizyczny przebieg relacji można oczywiście modyfikować w oknie Edycji Relacji

20 Procedury układu Sieci Układ topologiczny – po określeniu relacji pomiędzy Węzłami możliwe jest także zastosowanie układu topologicznego, którego idea polega na analizie liczby zależności. W lewym górnym roku ustawione zostaną Węzły z najmniejszą liczbą zależności, a w prawym dolnym Węzły z największą liczbą zależności Układ ten jest linearny – pokazuje jedyną sensowną drogę realizacji aktywności. Lepszy raczej do zarządzania projektem.

21 Zakończenie Przedstawiona w materiale wiedza jest wypadkową własnych prób i błędów podczas praktycznego przegryzania się przez program, przeplatanego od czasu do czasu lekturą podręcznika, dostarczonego przez Twórców. Zdecydowanie jest to podstawowy poziom korzystania z programu, umożliwiający sprawne zapanowanie nad obszernym zbiorem danych, ale w schemacie narzuconym przez program. Po pewnym czasie pojawia się głód dostosowania narzędzia do własnych potrzeb, ale to już inna historia


Pobierz ppt "ATLAS.ti Wszystko zostaje w Rodzinie A najważniejsza jest Sieć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google