Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fantasy – zjawisko nie tylko literackie…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fantasy – zjawisko nie tylko literackie…"— Zapis prezentacji:

1 Fantasy – zjawisko nie tylko literackie…
Nauczyciel: Edyta Karpiusz Uczestnicy: uczniowie klasy II C Gimnazjum nr 17 w Gdyni

2 Cele projektu: uczniowie potrafią znaleźć w Internecie oraz za pomocą edytorów tekstu opracować informacje teoretyczno- i historycznoliterackie odnośnie pojęcia "fantasy uczniowie potrafią skonstruować za pomocą edytora tekstu ankietę i po przeprowadzeniu jej opracować wyniki, wykorzystując wykresy w programie Excel i Word uczniowie potrafią wykorzystać narzędzia komputerowe (wybrane przez uczniów) w przygotowaniu katalogu książek, gier i filmów fantasy najbardziej popularnych wśród młodzieży oraz charakterystykę świata przedstawionego

3 Projekt miał na celu próbę przeglądu zjawisk kulturowych związanych z pojęciem fantasy, tym samym pojęcie pochodzące z kręgu literatury widziane jest z szerszej perspektywy, bowiem w projekcie oprócz tekstów literackich omawiane są filmy fantasy, gry oraz przeprowadzono na badania sondażowe odnoszące się do zagadnień fantasy. Uczniowie podjęli realizację zadań na podstawie opracowanego harmonogramu działań w czterech grupach, przy czym każda pracowała nad innym zagadnieniem: 1. FANTASY w teorii i historii literackiej, 2. Nasz katalog FANTASY, 3. Magiczny świat FANTASY, 4. Co nas fascynuje w FANTASY? Jako sposób prezentacji rezultatów pracy wybrano publikację na płycie CD zawierająca komputerową "książkę" składającą się z kilku rozdziałów, do których przenosić się można za pomocą hiperłącza; na te rozdziały składają się prace poszczególnych grup zadaniowych.

4 Narzędzia komputerowe wykorzystane przez uczniów w pracy nad projektem:
edytor tekstu MsWord: opracowanie zagadnień teoretycznoliterackich, opracowanie 1. katalogu książek opracowanie katalogu gier fantasy opracowanie ankiety w wersji drukowanej dokumenty HTML: strona główna projektu, podstrony kodowane za pomocą HTML odnosiły się do 2. katalogu książek fantasy (kilkanaście podstron) forum klasowe, gdzie opublikowano ankietę, a ankietowani wypowiadali się na temat fantasy prezentacje PowerPoint: katalog filmów fantasy (ponad 170 slajdów) z wykorzystaniem przycisków akcji umożliwiających organizację treści prezentacji, prezentacja odnośnie elementów świata fantasy - bohaterowie

5 4. webankieta: program do tworzenia ankiet publikowanych w siec, wykorzystany przez uczniów w celu opracowania Internetowej wersji ankiety 5. Paint: program wykorzystany do narysowania strony tytułowej projektu oraz do obróbki zdjęć, fotosów i grafiki wykorzystanych w projekcie 6. arkusz kalkulacyjny MsExcel: wykorzystany do opracowanie wykresów na podstawie wyników badań empirycznych 7. Adobe Reader: opracowanie w formacie .pdf biografii oraz twórczości R.R.Tolkiena (ponad 20 stron) 8. Audacity – program wykorzystany do opracowania plików dźwiękowych wykorzystanych w katalogu HTML książek jako tło muzyczne (wykorzystano fragmenty ścieżek dźwiękowych z filmów nakręconych na podstawie omawianych książek)

6 Podział uczniów biorących udział w projekcie na grupy zadaniowe:
I grupa - 2 osoby FANTASY w teorii i historii literackiej - jedna osoba przygotowywała zagadnienia związane z teoriami fantastyki, druga z pojęciem fantasy oraz opracowała materiał w edytorze tekstu II grupa – 6 osób Nasz katalog FANTASY - trzy osoby zajęły się gromadzeniem materiałów i opracowanie ich w prezentacji PowerPoint odnośnie filmów, kolejne dwie (niezależnie od siebie) przygotowały katalogi książek, jednak osoba opracowała zagadnienie odnoszące się do gier fantasy III grupa – 2 osoby Magiczny świat FANTASY – uczennice wspólnie zajęły się światem przedstawionym i opracowaniem materiału w prezentacji PowerPoint, razem zbierały materiały i wspólnie tworzyły prezentację IV grupa – 3 osoby Co nas fascynuje w FANTASY? - wszyscy wspólnie opracowali pytania ankiety, jedna osoba zajęła się przygotowaniem webankiety, publikacją jej na forum klasowym, inny uczeń zajął się opracowaniem wyników ankiety w formie wykresów Excel, oraz ich analizą, trzecia osoba miała za zadanie napisanie charakterystyki populacji badawczej i wyciągnięcie wniosków z badań, wszyscy przeprowadzali ankietę wśród przechodniów na jednym ze skwerów miasta

7 Moja rola w projekcie: pomagałam w wyborze tekstów do katalogu książek wskazałam źródła informacji o teorii pojęć „fantastyka” i „fantasy” doradzałam uczniom w kwestiach merytorycznych odnośnie ich prac nad zagadnieniem fantasy podpowiadałam możliwość wykorzystania kolejnych narzędzi internetowych (np. webankiety) niezbędna byłam w roli osoby, która stale przypominała uczniom o harmonogramie działań Stale motywowałam uczniów do systematycznej pracy poprzez dawanie im przykładu (zawsze byłam przygotowana do naszych konsultacji), przygotowałam informacje o uczniach biorących udział w projekcie, które przekazałam rodzicom podczas zebrania pomogłam w zorganizowaniu prezentacji publicznej, organizując sprzęt komputerowy konieczny do przeprowadzenia prezentacji – laptop i rzutnik multimedialny oraz przekazując informacje odnośnie daty i miejsca lekcji otwartej podczas prezentacji delikatnie kierowałam tokiem wypowiedzi uczniów przedstawiających swoje prace

8 Kolejne działania uczniów:
Uczniowie poszukiwali źródeł wiadomości na temat fantasy w katalogach on-line w wypożyczalniach gdyńskich przeglądali wybrane źródłowe pozycje książkowe i wykonywali notatki Uczniowie dokonywali wyboru tekstów kultury odnośnie fantasy i gromadzili informacje na temat wybranych utworów literackich, filmów i gier Zapoznawali się z wybranymi przez siebie tekstami (np. czytali wybrane przez siebie książki) Przeglądali archiwalne numeru czasopisma „Film” w celu znalezienia filmów z gatunku fantasy Przeprowadzili konsultacje z osobą, która od lat pasjonuje się kinem i potrafiła wskazać uczniom kierunek prac nad katalogiem filmów Gromadzili pliki graficzne stanowiące tło poszczególnych prezentacji lub ich ilustrację Wykonywali własne rysunki odnoszące się do stylistyki fantasy, które wykorzystali następnie w projekcie

9 Uczniowie dokonali krytycznej selekcji zebranych przez siebie materiałów zgodnie z treścią swoich zadań Uczniowie opracowali ankietę w narzędziu webankieta i opublikowali ją na forum internetowym klasy Odpowiedzialni za badania uczniowie ankietowali przechodniów oraz internautów Uczniowie dokonali analizy ilościowej i jakościowej wyników badań własnych, a rezultaty przedstawili m.in. za pomocą wykresów stworzonych w programie Excel Uczniowie opracowali powierzone im zagadnienia za pomocą odpowiednich narzędzi komputerowych kontrolowali postępy swojej pracy, uczestnicząc w spotkaniach konsultacyjnych jeden z uczniów stworzył końcową prezentację, łączącą w jedno wszystkie prace poszczególnych grup zadaniowych

10 Rezultaty pracy uczniów
1. Wykonane w programie do rysowania tło strony głównej projektu 2. Wykonanie dokumentów HTML oraz dokumentów tekstowych w Ms Word na temat książek fantasy (kilkanaście odsłon w przeglądarce): omówienie wybranych przez uczniów autorów i ich dzieł, załączenie fragmentów powieści, własnych refleksji o tekstach, screenów okładek książek, wstawienie ilustracji książkowych jako tło 3. Wstawienie do dokumentu HTML pliku dźwiękowego (ścieżka dźwiękowa ilustrująca 4. Opracowanie w formacie .pdf informacji na temat jednego z twórców literatury fantasy 5. Opracowanie zagadnień teoretycznoliterackich w formie dokumentu tekstowego: teorie nt. pojęcia fantastyka, cechy fantasy 6. Stworzenie prezentacji PowerPoint o filmach fantasy: podział na kilka podgatunków filmów fantasy i po kilkanaście opracowanych przykładów do każdego podgatunku 7. Stworzenie prezentacji: świat przedstawiony fantasy – bohaterowie: najczęściej pojawiający się bohaterowie fantasy, cechy charakterystyczne, rysunki i zdjęcia, powieści, w których występują 8. Opracowanie ankiety (forma dokumentu tekstowego i webankieta) 9. Przedstawienie wyników ankiety na wykresach. 10. Opracowanie katalogu najbardziej popularnych gier fantasy. 11. Całość prezentacji: połączenie wszystkich prac w całość.

11 ANKIETA Uczniowie oprócz przeprowadzania badań ankietowych za pomocą kwestionariusza badań podczas wywiadów z ludźmi na ulicy, stworzyli również webankietę, którą opublikowali na stronie funkcjonującego forum klasy. Dzięki temu wszyscy odwiedzający forum, proszeni byli o wypełnienie ankiety, a wyniki zapisywane były przez służący do tego program. Link do webankiety: Po zakończeniu badań empirycznych, uczniowie rozpoczęli pracę nad opracowaniem informacji odnośnie populacji badawczej, sposobu przeprowadzenia badań, a także analizą ilościową i jakościową wyników. Wszystkie te elementy opracowali następnie za pomocą programu MsWord, w którym zamieścili tekst na tle ilustracji nawiązujących do stylistyki fantasy. Analiza ilościowa oparta była o wykresy opracowane w programie Excel i wstawione do dokumentu tekstowego. Ponadto uczniowie dołączyli plik ze screenem wyglądu webankiety znajdującej się na forum. Całość pracy uczniowie opracowali w jednym pliku, w którym zastosowali hiperłącza do kolejnych elementów swojej pracy.

12 KATALOG FILMÓW FANTASY
Uczniowie najpierw zgromadzili materiały odnośnie tytułów filmów fantasy, a następnie poszukiwali informacji na ich temat w archiwalnych numerach czasopisma „Film” oraz książce „Kronika filmu”. Przeprowadzili również rozmowę z osobą, która od wielu lat pasjonuje się filmami fantasy i która pomogła dokonać uczniom odpowiedniego wyboru tytułów i podziału na poszczególne podgatunki fantasy. Następnie uczniowie przygotowali prezentację PowerPoint składającą się ze 170 slajdów (ponad 20 MB), na których przedstawili najważniejsze informacje o twórcach filmu i streszczenia fabuły. Uczniowie wykorzystali przyciski akcji umożliwiające swobodne poruszanie się po podgatunkach filmów fantasy. Wiadomości o jednym filmie to 3-4 slajdy, których tłem są piękne fotosy filmowe, albo filmowe plakaty zapowiadające ten właśnie film. Efekt jest rewelacyjny, wykonanie perfekcyjne. Uczniowie wykonali niesamowitą pracę, ale efekt jest doskonały.

13 Prezentacja publiczna projektu
Prezentacja odbyła się dnia 12 marca. Jako że nie cała klasa brała udział w tworzeniu projektu, postanowiliśmy, że jako formę prezentacji naszej pracy wybierzemy lekcję otwartą dla wszystkich uczniów klasy oraz nauczycieli naszej szkoły. Poszczególne grupy zadaniowe przygotowały prezentacje odnoszące się do przydzielonych im w projekcie zadań. Ponadto każda z grup wytypowała jedną osobę, która przestawiała swoje prace, przy czym uczniowie odnosili się nie tylko do treści związanych z tematyką projektu, ale również do jego realizacji związanej z technologią komputerową.

14 Przebieg prezentacji: 1
Przebieg prezentacji: 1. Przywitanie uczniów i gości (Dyrektor i Wicedyrektor szkoły, dziewięciu nauczycieli różnych przedmiotów). 2. Projekcja prezentacji poszczególnych grup a. "Fantasy w teorii i historii literatury" - prezentacja przygotowanego dokumentu WORD (rozdanie uczestnikom wydrukowanych dokumentów), przedstawienie zawartości za pomocą rzutnika multimedialnego b. "Nasz katalog fantasy" - prezentacja PowerPoint (rzutnik multimedialny) c. "Magiczny świat fantasy" - prezentacja PowerPoint (rzutnik multimedialny) d. "Co nas fascynuje w fantasy?" - prezentacja PowerPoint (rzutnik multimedialny) wyników badań własnych, zaprezentowanie internetowego forum klasowego, na którym wypowiadano się w kwestii fantasy, prezentacja stworzonej webankiety, wypełnienie jej przez uczestników spotkania 3. Dyskusja zebranych na temat projektu. Nauczyciele zadawali pytania odnośnie sposobu przygotowania projektu, uczniowie natomiast zainteresowani byli wnioskami związanymi z treścią merytoryczną projektu.

15 Według uczniów: Metoda projektu pozwoliła na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności odnoszących się do wielu dziedzin i różnorodnej problematyki. Uczniowie nauczyli się łączyć te umiejętności w pracy nad jednym zadaniem. W odniesieniu do języka polskiego uczniowie zdecydowanie poszerzyli swoją wiedzę odnośnie fantasy, spojrzeli na to zjawisko z szerszej perspektywy i udoskonalili wiedzę związaną z analizą i interpretacją tekstów kultury. Natomiast w kwestii posługiwania się komputerem i Internetem uczniowie udoskonalili warsztat pracy związany z tworzeniem stron HTML oraz prezentacji PowerPoint, cytat: „Wreszcie opanowaliśmy hiperłącza…” Uczniowie uznali, że na innych przedmiotach chętnie podejmą trud tworzenia prezentacji tego typu, cytat: „Na historii też chcemy taki projekt, zamiast wiecznie czytać podręcznik i pisać z tego notatki…”

16 Według nauczyciela: projekt stał się świetną diagnozą wiedzy i umiejętności uczniów, co wykorzystam w dalszej pracy z nimi. Poza tym praca nad projektem nauczyła mnie, że muszę doskonalić umiejętność uporządkowanej pracy, ponieważ odnoszę wrażenie, że jestem nieco chaotyczna w podejmowanych działaniach. Warto podejmować takie działania ekstremalne – to sprawdzian moich umiejętności komunikacji z uczniami… Dalej będę pracowała metodą projektu multimedialnego, ale już na mniejszą skalę :)


Pobierz ppt "Fantasy – zjawisko nie tylko literackie…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google