Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFFSET DOŚWIADCZENIA OSTATNICH LAT Ryszard Kardasz 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFFSET DOŚWIADCZENIA OSTATNICH LAT Ryszard Kardasz 1."— Zapis prezentacji:

1 OFFSET DOŚWIADCZENIA OSTATNICH LAT Ryszard Kardasz 1

2 OFFSET DOŚWIADCZENIA OSTATNICH LAT Moje wystąpienie jest próbą analizy zjawisk towarzyszących wprowadzaniu w życie ustawy offsetowej na przykładzie realizacji części zobowiązań offsetowych związanych z kołowym transporterem opancerzonym, w realizacji których uczestniczy PCO S.A. obejmujących wyposażenie optoelektroniczne wieży HITFIST kołowego transportera opancerzonego ROSOMAK. 2

3 CEL OFFSETU YUzyskać korzyści dla gospodarki odpowiadające realnie sumie, za którą jest kupowane uzbrojenie lub sprzęt wojskowy od dostawcy zagranicznego. 3

4 OFFSET BEZPOŚREDNI Offset bezpośredni polegający na zobowiązaniu zagranicznego dostawcy uzbrojenia do zakupu w Polsce odpowiedniej ilości określonych towarów w określonym czasie i po określonych cenach jest najbardziej klarowną formą offsetu gdyż stosunkowo łatwo jest określić parametry dla tej formy zobowiązań offsetowych ( cena, mnożniki ilości, terminy ). Problemem może być tylko znalezienie takiego towaru, który mógłby być przedmiotem zakupu. 4

5 TRANSFER TECHNOLOGII W RAMACH OFFSETU Znacznie trudniejszą w realizacji jest transfer technologii jako forma zobowiązania offsetowego zagranicznego dostawcy. Znacznie trudniejszą w realizacji jest transfer technologii jako forma zobowiązania offsetowego zagranicznego dostawcy. Ta forma w dalszej części będzie podstawowym przedmiotem analizy na przykładzie systemu celowniczego zastosowanego w wieży HITFIST. 5

6 TRANSFER TECHNOLOGII – JAKICH? Takich, którymi przemysł polski nie dysponuje i które mogą być szeroko stosowane i rozwijane. 6

7 TRANSFER TECHNOLOGII CZY PRODUKCJI? Mimo formalnych zapisów mówiących o transferze technologii faktycznie dostawcy zagraniczni wpisują do zobowiązań offsetowych transfer dokumentacji produkcyjnej i to obejmującej ten zakres technologii, którym offsetobiorca już dysponuje. W ten sposób offsetobiorca może uczestniczyć w produkcji określonego wyrobu lecz tylko do konkretnego specyficznego programu, który jest przedmiotem kontraktu głównego. 7

8 TRANSFER TECHNOLOGII (PRODUKCJI) – PO CO? Transfer technologii (produkcji) w ramach zobowiązania offsetowego ma sens wyłącznie wtedy, kiedy przetransferowana technologia będzie przez offsetobiorcę wykorzystana a dokumentacja produkcyjna będzie używana do produkcji i to powinno przynieść konkretne efekty ekonomiczne. 8

9 PROBLEM KOSZTÓW Oczywiste jest, że zakup uzbrojenia, któremu towarzyszą umowy offsetowe, jest bardziej kosztowny niż zwykły zakup. Pytanie – na ile bardziej i czy korzyści wynikające z offsetu rzeczywiście równoważą (chociażby w przybliżeniu) wysoką cenę jaką kupujący płaci za nabywane uzbrojenie. 9

10 PROBLEM KOSZTÓW cd. Można się z tym pogodzić (i nawet często trzeba) jeżeli wysokie ceny dotyczą wyrobów, które w Polsce nie mogą być absolutnie produkowane ze względu na całkowity brak odpowiednich technologii. 10

11 PROBLEM KOSZTÓW cd. Na ogół jednak rzeczywiście nowe technologie (takie, których w Polsce nie ma) występują tylko w pewnych węzłach (zespołach) kupowanego uzbrojenia i stanowią niewielki procent całego rozwiązania. Płaci się zatem znacznie wyższą cenę za coś co w polskim przemyśle jest lub może być produkowane za normalną cenę. 11

12 PROBLEM KOSZTÓW cd. Niewątpliwy wpływ na koszty offsetu ma również wysokość mnożników offsetowych. Obserwuje się nadużywanie współczynników o wysokiej wartości: (np. 5) w odniesieniu do dokumentacji bądź szkoleń, które w istocie nie pokazują nowej high technology. 12

13 możliwości technologiczne własnego przemysłu OFFSET - PODSUMOWANIE Należy stwierdzić, że podejmowaniu decyzji o offsecie w postaci transferu technologii powinny towarzyszyć wyniki analizy co najmniej niżej wymienionych zagadnień: zapotrzebowanie na określony (oferowany) typ technologii możliwej do pozyskania w ramach offsetu

14 OFFSET - PODSUMOWANIE ograniczenia stawiane przez offsetodawcę perspektywy rozwoju pozyskanej technologii na drodze prac krajowego zaplecza noukowo- badawczego i przemysłowego zaprezentowane przez potencjalnego offsetobiorcę korzyści z pozyskanej technologii. 14 Należy stwierdzić, że podejmowaniu decyzji o offsecie w postaci transferu technologii powinny towarzyszyć wyniki analizy co najmniej niżej wymienionych zagadnień:

15 OFFSET - PODSUMOWANIE 15 Należy dodać również, że zapisy zobowiązań offsetowych powinny być tak klarowne by w trakcie ich realizacji nie okazało się, że każda ze stron rozumie te zobowiązania inaczej i oczekiwania offsetobiorcy nie pokrywają się w żaden sposób z rozumieniem swoich zobowiązań przez offsetodawców.

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ryszard Kardasz 16


Pobierz ppt "OFFSET DOŚWIADCZENIA OSTATNICH LAT Ryszard Kardasz 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google