Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IChF PAN w roku 2008 (około 250 prac i kilka tysiecy cytowań) Prace w czasopismach o impact faktorze powyżej 6 Angew Chem. Int. Ed.. [2008, 47, 7888-7891]

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IChF PAN w roku 2008 (około 250 prac i kilka tysiecy cytowań) Prace w czasopismach o impact faktorze powyżej 6 Angew Chem. Int. Ed.. [2008, 47, 7888-7891]"— Zapis prezentacji:

1 IChF PAN w roku 2008 (około 250 prac i kilka tysiecy cytowań) Prace w czasopismach o impact faktorze powyżej 6 Angew Chem. Int. Ed.. [2008, 47, ] J.Lewinski, K.Suwala, M.Kubisiak, Z. Ochal, I.Justyniak, J.Lipkowski Angew. Chem. Int. Ed. Y.Nosenko, G.Wiosna-Salyga, M.Kunitski, I.Petkova, A.Singh, W.J.Buma, R.P.Thummel, B.Brutschy, J. Waluk [47, (2008)] Angew. Chem. Int. Ed.; "The Largest 15N-15N Coupling Constant Across an NHN Hydrogen Bond", M. Pietrzak, A.C.Try, B.Andrioletti, J.L.Sessler, P.Anzenbacher Jr., H.-H.Limbach [2008, 47, ; Angew. Chem. 2008, 120, ]. Angew.Chem. Int.Ed.; J.Lewinski, W.Bury, M.Dutkiewicz, M.Maurin, I.Justyniak, J.Lipkowski; [47 (3): ] Phys.Rev.Lett.; R.Holyst, M.Litniewski; [100, (2008)] Phys. Rev. Lett. [101 (6) (2008)]; T.H.R.Smith, O.Vasilyev, D.B.Abraham, A.Maciołek, M.Schmidt Small, [4, 1795 (2008)], M.Hashimoto, S.Sevkoplyas, B.Zasonska, T.Szymborski, P.Garstecki, G.Whitesides Catalysis Review Science and Engineering (2008) A.Borordzinski, G.Bond 4 prace są w czasopiśmie chemicznym, 2 w fizycznym i 2 w czasopismach inżynieryjnych

2 Na 9 prac w Angewandte Chemie International Edition opublikowanych w 2008 z udziałem polskich badaczy z polskich instytutcji naukowych, w aż 4 uczestniczyli naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN

3 Zagadnienia poruszone w wymienonych publikacjach o wysokim IF 1) Wiązanie wodorowe i sprzężenie NHN, przeniesienie protonu ze skręceniem cząsteczki (2 prace) 2) parowanie w nanoskali (1 praca) 3) reakcje uwodornienia acetylenu (1 praca) 4) miniaturyzacja laboratorium chemicznego – lab on chip – mikrofluidyka (1 praca) 5) ścisłe wyniki w termodynamice statystycznej (1 praca) 6) reakcje związków alkilocynkowych z tlenem (2 praca)

4 Rocznie około 8 prac ukazuje się w czasopismach o IF>6. W latach publikowaliśmy w Science, Nature Physics, Nature Materials, Angewandte Chemie, JACS, Phys.Rev.Lett,

5 Pracownicy zatrudnieni w Instytucie na stanowiskach naukowych: 111 pełnych etatów. Średnio na etat przypadają 2 publikacje z listy filadelfijskiej w tym jedna za 24 pkt w Ministerstwie (ponad 100 prac w 2008 roku) Ocena Ministerstwa po 4 latach to 2N publikacji, IChF PAN mógłby przedstawić 4N – 24 pkt i 30 pkt publikacji

6 Punkty za publikacje na głowę (proporcjonalny do IF) Zakład VIII - 36,7 pkt (utworzony rok temu) Zakład IV - 22,8 pkt Zakład VII – 20, 9 pkt Powyżej średniej: ZIII 18,9, ZVI 17,7, Zakład II 16,8). Średnia 16,1 na wszystkich pracowników.

7 Cytowania: Cytowania w roku 2008 za prace z lat : P.Garstecki cyt. A.Jabłoński cyt. J.Lipkowski cyt. ponad 100 cytowań: J.Waluk, Y.Stepaneko, W.Kutner, M.Opałło, M.Fiałkowski, K.Suwińska, J.Sobczak, K.Rotkiewicz, J.Lewiński, R.Hołyst (spory wzrost od 2006 roku – wtedy tylko 8 osób miało ponad 100 cyt. do wszystkich prac (także tych sprzed 1996) dla porównania dla całej Politechniki Wrocławskiej tylko 3 osoby w 2006 roku przekroczyły 100 cytowań

8 Najlepiej cytowana praca Instytutu z lat Grabowski, Rotkiewicz, Rettig Structural changes accompanying intramolecular electron transfer:focus on twisted intramolecular charge-transfer states and structures Chemical Review (2003) (360 cytowań) (praca ZR Grabowskiego z 1979 roku 960 cytowań)

9 Mikrosympozjum Sprawozdawcze IChF PAN, 6-8 stycznia 2008 r. 72 plakatów (7 wyróżnionych) i 9 wystąpień (po jednym na Zakład). Czas wystąpień został skrócony do 20 minut. Cel: zwiększenie frekwencji na mikrosympozjum został osiągnięty.

10 I.Justyniak, J. Lipkowski, T. Kaczorowski, J. Lewiński, T. Lipińska Metal Complexes of Cinchonine as Building Blocks: Strategy for the Construction of Chiral Nanotubular Architectures and Coordination Polymers" (CN)2AlCl i ZnCl2 prowadzi do skrętnej architektury makromolekularnej

11 A.Żywociński, P. Milczarczyk-Piwowarczyk, R. Hołyst Conversion of Linear Flow to Collective Molecular Rotation In the Monolayers of Ferroelectric Liquid Crystals at the Air/Water Interface" Rotacje molekuł ciekłokrystalicznych 3nm w monowarstwie na powierzchni wody napędzane strumieniem parującej wody 1 mm

12 G.Wiosna-Sałyga, Y. Nosenko, M. Kunitsky, I. Petkova, W.J. Buma, R.P. Thummel, B. Brutschy, J. Waluk Ultrafast excited state deactivation processes In 7-(2'-pyridyl)indole – proton transfer with a twist?" ESIPT/ Skręcenie S0S0 S1S1 h CI wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonu w stanie wzudzonym (ESIPT) – proces bezbarierowy ze skręceniem

13 A.Borodziński, P. Kędzierzawski, L. Stobiński, C.H. Chen, W.J. Liou, H.M. Lin. S.H. Wu Synteza i charakteryzacja palladowych katalizatorów osadzonych na nośnikach węglowych do elektroutleniania kwasu mrówkowego w ogniwach paliwowych"

14 M.Knor, R. Nowakowski, P. Gawryś, M. Zagórska, A. Proń Badania STM samoorganizacji monowarstw pochodnych perylenu na HOPG" Obraz w roztworze na granicy ciało-stałe-ciecz (trichlorobenzen). In situ widać formowanie się kolejnych warstw.(czasy rzędu minut).

15 W.Nogala Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny Przed adsorpcją enzymu Po adsorpcji enzymu AFM (1 1) µm 2 ( ) µm 2 (10 10) µm 2 ( ) µm 2

16 R.Balawender, A. Holas "Indeksy reaktywności w spinowej teorii funkcjonałów gęstości i ich zależności temperaturowe" Termodynamiczna teoria spinowa DFT – rozwijanie podstaw DFT

17 Konferencje naukowe W roku 2008 Instytut był współorganizatorem 3 międzynarodowych konferencji naukowych i 3 krajowych. 105 wystąpień na konferencjach. 32 wykładów w ośrodkach zagranicznych

18 Współpraca naukowa z zagranicą m.in.. USA, Francja, Niemcy, Izrael, Tajwan, Czechy, Włochy, Węgry, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina, RPA, Białoruś, Bułgaria w sumie 43 uniwersytetów i instytutów naukowych. Osiągnięcie: patent miedzynarodowy krystalizacja kaliksarenów i biologicznycznie aktywnych cząsteczek i 9 publikacji w 2008 roku współpraca doc. K.Suwińskiej z prof.. A.W.Colemanem z Instytutu Biologii i Chemii Protein CNRS, Francja.

19 Zakład Doświadczalny Chemipan Dyspensery feromonowe około zł (monopol na lasy polskie) Związki chemiczne około zł (głównie zagranicę) dla firm: np.. International Partnership of Microbiocides USA, Diethelem Keller Sieber Hegner (DKSH) Szwajcaria

20 Poszukiwania i wykonanie form użytkowych kairomonów Opiętka dwuplamkowego (Agrilus biguttatus) szkodnika dębów Związki o potencjalnym działaniu wabiącym znalezione w widmie GC/MS próbki powietrza pobranej z probówki w której przechowywano dorosłe owady: Guajakol Eugenol Izoeugenol Heksadekan

21 Nowe związki do dyspenserów na szkodniki zagranicą: -Agrilus viridis, szkodnik drzew liściastych -Etiella zinckenella, szkodnik fasoli -Platypus cylindrus, szkodnik dębów i kasztanów -Grapholita molesta, szkodnik sadów -Rhynhophorus ferrugineus, szkodnik palm olejowych -Monochamus galloprovincjalis, szkodnik drzew iglastych - Chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha), drzewa liściaste Nowe związki do dyspenserów na szkodniki w kraju: -Agrotis exclamationis -Agrotis ipsilon -Agrotis segetum -Autographa gamma -Mamestra brassicae -Ostrinia nubilalis -Pandemis heparana

22

23 Chemipan 2008 Chemia przyjazna środowisku i człowiekowi

24 Zgłoszenia patentowe IChF PAN w 2008 roku P Sposób przyspieszania separacji faz w układach niejednorodnych, zwłaszcza w układach polimer/ciekły kryształ i polimer/polimer Robert Hołyst, Piotr Garstecki, Stefan Wieczorek, Tomasz Szymborski, Natalia Ziębacz P Polimer wdrukowany molekularnie, sposób jego wytwarzania oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do oznaczania substancji biologicznie czynnych, zwłaszcza histaminy, dopaminy i adeniny Włodzimierz Kutner, Subramanian Suriyanarayanan, Agnieszka Pietrzyk, Francis D'Souza P Materiał kompozytowy do budowy kondensatorów elektrochemicznych oraz sposób jego przygotowania Piotr Pięta, Emilia Grodzka, Krzysztof Winkler, Alan L. Balch, Ganesh M. Venukadasula, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner P Sposób aktywacji powierzchni tytanu pod kontrolą potencjału elektrodowego Andrzej Sadkowski, Magdalena Warczak W latach mieliśmy tylko 4 zgłoszenia patentowe

25 Działalność dydaktyczna Kształcenie na poziomie studiów Uniwersyteckich prowadzone jest w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, głównie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoła Nauk Ścisłych, dzięki porozumieniom zawartym między UKSW a IChF PAN, IF PAN i CFT PAN. Studia są dwustopniowe: studia licencjackie (mające charakter interdyscyplinarny) są zintegrowane na kierunku matematyka, fizyka, chemia a ich kontynuacją są studia magisterskie na kierunkach - z osobna – chemia, fizyka i matematyka.. W sumie 5131 godzin dydaktycznych. (53 osoby z Instytutu) Dodatkowo na terenie IChF PAN odbyło staże 50 studentów (magistrantów, licencjatów, praktykantów) z UKSW, Politechniki Warszawskiej, IPPT.

26 Tytuły i stopnie naukowe 2 Tytuły profesorskie - (J.Herbich, A.Poniewierski) 3 Stopnie doktora habilitowanego – (J.Karpiuk, J.Dobkowski, Z.Kaszkur) 7 doktoratów (O.Danyluk, I.Franssen, P.Grzeszczak, A.Kwaterczak, E.Luzina, N.Urbańska, Z. Wolarek)

27 Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych (ponad 40 osób) XII Festiwal Nauki ( Leśniewska B., Luboradzki R., Skórka M,H.Dodziuk,R.Nowakowski,Y.Igarashi J,U.Haddam, M.Marchwiany) XII Piknik Naukowy (18 osób z Instytutu, K.Luboradzki, J.Gregorowicz, A.Samborski,S.Filipek –wsp. Z Toyotą, Dr Mańkowski-konkurs chem-fiz) Telewizja TVP 1, Telewizja Gdańsk, WP, Onet, TVN24, Polsat, (K.Luboradzki,R.Holyst,P.Garstecki,J.Gregorowicz,E.Kalwarczyk, A.Samborski, N.Ziębacz, P.Milczarczyk-Piwowarczy, S.Makulska) Tok FM, Polskie Radio, PR-Euro (A.Bielejewska, K.Luboradzki, R.Hołyst,B.Zasońska, A.Samborski,J.Gregorowicz, CZ.Radzewicz, A.Samborski, S.Makulska,P.Milczarczyk-Piwowarczyk,N.Ziebacz) II Festiwal Nauki Małego Człowieka na Politechnice (N.Ziębacz, P.Milczarczyk-Piwowarczyk, A.Samborski, T.Szymborski Leśniewska B., Shkurenko O., Luboradzki R. Gregorowicz, T.Szymborski, ) Wykłady i pokazy dla liceów (S.Filipek,H.Dodziuk,R.Kołos) Świat Nauki, Wiedza i Życie,Polityka (P.Garstecki, J.Karpiuk,Cz.Radzewicz) Dni otwarte w Instytucie Chemii Fizycznej (R.Hołyst,J.Gregorowicz, P.Garstecki,R.Luboradzki,J.Waluk,J.Górecki,S.Filipek,H.Dodziuk,Z.Karpiński, M.Opałło, W.Kutner)

28

29 Podczas PIKNIKU 2008 Marek Knor, Tomasz Jaroch, Kuba Luboradzki, Monika Pyzalska, Martyna Biernacka, Agnieszka Nowakowska, Anna Moskalik Aleksander Shkurenko, Yasuhiro Igarashi, Partycja Milczarczyk-Piwowarczyk, Natalia Ziębacz, Tomasz Szymborski, Ewelina Niemiec, Tomasz Kalwarczyk, Sylwia Makulska, Beata Zasońska, Adam Samborski Jacek Gregorowicz

30 Nagrody za osiągnięcia naukowe J.Lewiński Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie (MCS) w dziedzinie chemii za rok P.Garstecki,nagroda Premiera RP.(habilitacja) 3. M.Pietraszkiewicz z grupą w Międzynarodowym programie OLLA R&D Organic Semiconductor Industry Award. 4. P.Gierycz "Medal Komisji Edukacji Narodowej 5. T.Kalwarczyk nagroda im. Janiny Janikowej PTChem.(p.magisterska) 6. M.Cieślak Nagroda Ministra Środowiska. 7. M.Cieślak i A.Cybulski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 8. Z.Wolarek nagroda im. Michała Śmiałowskiego Fundacji Kościuszkowskiej (za pracę doktorską) 9. A.Leśniewski V Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession: II nagroda w konkursie plakatów. 10. J.Lewiński nagroda I stopnia Rektor Politechniki 11. P.Garstecki grant TEAM z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 12. W.Zielenkiewicz medal 100-lecia ur. Pr. B.Jeżowskiej-Trzebiatowskiej 13. Cz. Radzewicz stypendium Rektora UW 14. A.Rogulska stypendium National Institute for Materials Science Japan 15. W.Nogala stypendium konf. FNP

31 Dodatkowe fundusze pozyskane w latach w ramach projektów i grantów w sumie około zł A.Jabłoński J.Herbich R.Hołyst M. Janik-Czachor J.Waluk P.Garstecki W.Kutner M.Opałło M.Fiałkowski S.Malanowski J.Lipkowski A.Kapturkiewicz M.Pietraszkeiwicz Inicjatorem większości dużych projektów była dyrekcja IChF PAN

32 Realizowane projekty badawcze (granty) w roku 2008 (w sumie 85 na 111 etatów naukowych) 1. Kwantowe nanostruktury do zastosowań w biologii i medycynie zł (fundusze unijne) kier. w IChF PAN R.Hołyst 2. Centrum Technologii Nanostruktur półprzewodnikowych zł (fundusze unijne) kier. w IChF PAN A.Jabłoński 3. Droplets microfluidics: fundamentals and applications zł Grant TEAM (FNP – fundusze unijne) kierownik P.Garstecki 4. Około 10 innych grantów każdy po około zł. (M.Pietraszkiewicz, J.Waluk, R.Hołyst, P.Garstecki, W.Kutner, A.Kapturkiewicz, P.Gierycz, O.Pietraszkiewicz)

33 Projekt zł złożony w 2005 roku – trzy lata na realizację Przyznany w 2007 roku i tylko 10 miesięcy na realizację Centrum technologii nanostruktur półprzewodnikowych listopad 2007 Dodatkowo: zł plus zł

34 Centrum technologii nanostruktur półprzewodnikowych, styczeń 2008 r.

35


Pobierz ppt "IChF PAN w roku 2008 (około 250 prac i kilka tysiecy cytowań) Prace w czasopismach o impact faktorze powyżej 6 Angew Chem. Int. Ed.. [2008, 47, 7888-7891]"

Podobne prezentacje


Reklamy Google