Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IChF PAN w roku 2008 (około 250 prac i kilka tysiecy cytowań)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IChF PAN w roku 2008 (około 250 prac i kilka tysiecy cytowań)"— Zapis prezentacji:

1 IChF PAN w roku 2008 (około 250 prac i kilka tysiecy cytowań)
Prace w czasopismach o impact faktorze powyżej 6 Angew Chem. Int. Ed.. [2008, 47, ] J.Lewinski, K.Suwala, M.Kubisiak, Z. Ochal, I.Justyniak, J.Lipkowski Angew. Chem. Int. Ed. Y.Nosenko, G.Wiosna-Salyga, M.Kunitski, I.Petkova, A.Singh, W.J.Buma, R.P.Thummel, B.Brutschy, J. Waluk [47, (2008)] Angew. Chem. Int. Ed.; "The Largest 15N-15N Coupling Constant Across an NHN Hydrogen Bond", M. Pietrzak, A.C.Try, B.Andrioletti, J.L.Sessler, P.Anzenbacher Jr., H.-H.Limbach [2008, 47, ; Angew. Chem. 2008, 120, ]. Angew.Chem. Int.Ed.; J.Lewinski, W.Bury, M.Dutkiewicz, M.Maurin, I.Justyniak, J.Lipkowski; [47 (3): ] Phys.Rev.Lett.; R.Holyst, M.Litniewski; [100, (2008)] Phys. Rev. Lett. [101 (6) (2008)]; T.H.R.Smith, O.Vasilyev, D.B.Abraham, A.Maciołek, M.Schmidt Small, [4, 1795 (2008)], M.Hashimoto, S.Sevkoplyas, B.Zasonska, T.Szymborski, P.Garstecki, G.Whitesides Catalysis Review Science and Engineering (2008) A.Borordzinski, G.Bond 4 prace są w czasopiśmie chemicznym, 2 w fizycznym i 2 w czasopismach inżynieryjnych

2 Na 9 prac w Angewandte Chemie International Edition opublikowanych w 2008 z udziałem polskich badaczy z polskich instytutcji naukowych, w aż 4 uczestniczyli naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN

3 Zagadnienia poruszone w wymienonych publikacjach o wysokim IF 1) Wiązanie wodorowe i sprzężenie NHN, przeniesienie protonu ze skręceniem cząsteczki (2 prace) 2) parowanie w nanoskali (1 praca) 3) reakcje uwodornienia acetylenu (1 praca) 4) miniaturyzacja laboratorium chemicznego – lab on chip – mikrofluidyka (1 praca) 5) ścisłe wyniki w termodynamice statystycznej (1 praca) 6) reakcje związków alkilocynkowych z tlenem (2 praca)

4 Rocznie około 8 prac ukazuje się w czasopismach o IF>6
Rocznie około 8 prac ukazuje się w czasopismach o IF>6. W latach publikowaliśmy w Science, Nature Physics, Nature Materials, Angewandte Chemie, JACS, Phys.Rev.Lett,

5 Pracownicy zatrudnieni w Instytucie na stanowiskach naukowych: 111 pełnych etatów. Średnio na etat przypadają 2 publikacje z listy filadelfijskiej w tym jedna za 24 pkt w Ministerstwie (ponad 100 prac w roku) Ocena Ministerstwa po 4 latach to 2N publikacji, IChF PAN mógłby przedstawić 4N – 24 pkt i 30 pkt publikacji

6 Punkty za publikacje na głowę (proporcjonalny do IF)
Zakład VIII - 36,7 pkt (utworzony rok temu) Zakład IV - 22,8 pkt Zakład VII – 20, 9 pkt Powyżej średniej: ZIII 18,9 , ZVI 17,7 , Zakład II 16,8). Średnia 16,1 na wszystkich pracowników.

7 Cytowania w roku 2008 za prace z lat 1996-2008:
P.Garstecki cyt. A.Jabłoński cyt. J.Lipkowski cyt. ponad 100 cytowań: J.Waluk, Y.Stepaneko , W.Kutner , M.Opałło, M.Fiałkowski, K.Suwińska , J.Sobczak , K.Rotkiewicz , J.Lewiński , R.Hołyst (spory wzrost od 2006 roku – wtedy tylko 8 osób miało ponad 100 cyt. do wszystkich prac (także tych sprzed 1996) dla porównania dla całej Politechniki Wrocławskiej tylko 3 osoby w 2006 roku przekroczyły 100 cytowań

8 Najlepiej cytowana praca Instytutu z lat Grabowski, Rotkiewicz, Rettig „Structural changes accompanying intramolecular electron transfer:focus on twisted intramolecular charge-transfer states and structures Chemical Review (2003) (360 cytowań) (praca ZR Grabowskiego z 1979 roku 960 cytowań)

9 Mikrosympozjum Sprawozdawcze IChF PAN, 6-8 stycznia 2008 r.
72 plakatów (7 wyróżnionych) i 9 wystąpień (po jednym na Zakład). Czas wystąpień został skrócony do 20 minut. Cel: zwiększenie frekwencji na mikrosympozjum został osiągnięty.

10 I. Justyniak, J. Lipkowski, T. Kaczorowski, J. Lewiński, T
I.Justyniak, J. Lipkowski, T. Kaczorowski, J. Lewiński, T. Lipińska „Metal Complexes of Cinchonine as Building Blocks: Strategy for the Construction of Chiral Nanotubular Architectures and Coordination Polymers" (CN)2AlCl i ZnCl2 prowadzi do skrętnej architektury makromolekularnej

11 A.Żywociński, P. Milczarczyk-Piwowarczyk, R. Hołyst
„Conversion of Linear Flow to Collective Molecular Rotation In the Monolayers of Ferroelectric Liquid Crystals at the Air/Water Interface" 1 mm Rotacje molekuł ciekłokrystalicznych 3nm w monowarstwie na powierzchni wody napędzane strumieniem parującej wody

12 G.Wiosna-Sałyga, Y. Nosenko, M. Kunitsky, I. Petkova, W.J. Buma,
R.P. Thummel, B. Brutschy, J. Waluk „Ultrafast excited state deactivation processes In 7-(2'-pyridyl)indole – proton transfer with a twist?" ESIPT/ Skręcenie S0 S1 h CI wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonu w stanie wzudzonym (ESIPT) – proces bezbarierowy ze skręceniem

13 A.Borodziński, P. Kędzierzawski, L. Stobiński, C.H. Chen, W.J. Liou,
H.M. Lin. S.H. Wu „Synteza i charakteryzacja palladowych katalizatorów osadzonych na nośnikach węglowych do elektroutleniania kwasu mrówkowego w ogniwach paliwowych"

14 M.Knor, R. Nowakowski, P. Gawryś, M. Zagórska, A. Proń „Badania
STM samoorganizacji monowarstw pochodnych perylenu na HOPG" Obraz w roztworze na granicy ciało-stałe-ciecz (trichlorobenzen). In situ widać formowanie się kolejnych warstw.(czasy rzędu minut).

15 W.Nogala Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny
Przed adsorpcją enzymu (10  10) µm2 (100  100) µm2 (1  1) µm2 AFM Obrazki powierzchni ceramicznej elektrody węglowej wykonane mikroskopem sił atomowych. Obrazki w górnej części slajdu przedstawiają powierzchnię przed modyfikacją. Obrazki na dole przedstawiają te same części powierzchni, co obrazki na górze, ale po adsorpcji enzymu – oksydazy bilirubuny. Najciekawsze są te po prawej, ponieważ widać zaadsorbowany enzym. Na tak zmodyfikowanej elektrodzie zachodzi BEZMEDIATOROWA bioelektroredukcja tlenu. Większe gęstości prądu bioelektroredukcji tlenu od tych otrzymanych na naszej elektrodzie (200 uA cm-2) rejestrowano dotychczas tylko na elektrodach wirujących. Widoczny w centrum slajdu woltamogram zarejestrowano na elektrodzie statycznej. Po adsorpcji enzymu (100  100) µm2 (10  10) µm2 (1  1) µm2 15

16 R.Balawender, A. Holas "Indeksy reaktywności w spinowej
teorii funkcjonałów gęstości i ich zależności temperaturowe" Termodynamiczna teoria spinowa DFT – rozwijanie podstaw DFT

17 Konferencje naukowe W roku 2008 Instytut był współorganizatorem 3 międzynarodowych konferencji naukowych i 3 krajowych. 105 wystąpień na konferencjach. 32 wykładów w ośrodkach zagranicznych

18 Współpraca naukowa z zagranicą
m.in.. USA, Francja, Niemcy, Izrael, Tajwan, Czechy, Włochy, Węgry, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina, RPA, Białoruś, Bułgaria w sumie 43 uniwersytetów i instytutów naukowych. Osiągnięcie: patent miedzynarodowy „krystalizacja kaliksarenów i biologicznycznie aktywnych cząsteczek” i 9 publikacji w 2008 roku współpraca doc. K.Suwińskiej z prof.. A.W.Colemanem z Instytutu Biologii i Chemii Protein CNRS, Francja.

19 Zakład Doświadczalny „Chemipan”
Dyspensery feromonowe około zł (monopol na lasy polskie) Związki chemiczne około zł (głównie zagranicę) dla firm: np.. International Partnership of Microbiocides USA, Diethelem Keller Sieber Hegner (DKSH) Szwajcaria

20 Poszukiwania i wykonanie form użytkowych kairomonów Opiętka dwuplamkowego (Agrilus biguttatus) szkodnika dębów Związki o potencjalnym działaniu wabiącym znalezione w widmie GC/MS próbki powietrza pobranej z probówki w której przechowywano dorosłe owady: Guajakol Eugenol Izoeugenol Heksadekan

21 Nowe związki do dyspenserów na szkodniki zagranicą:
-Agrilus viridis, szkodnik drzew liściastych -Etiella zinckenella, szkodnik fasoli -Platypus cylindrus, szkodnik dębów i kasztanów -Grapholita molesta, szkodnik sadów -Rhynhophorus ferrugineus, szkodnik palm olejowych Monochamus galloprovincjalis, szkodnik drzew iglastych - Chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha), drzewa liściaste Nowe związki do dyspenserów na szkodniki w kraju: -Agrotis exclamationis -Agrotis ipsilon -Agrotis segetum -Autographa gamma -Mamestra brassicae -Ostrinia nubilalis -Pandemis heparana

22

23 Chemipan 2008 Chemia przyjazna środowisku i człowiekowi

24 Zgłoszenia patentowe IChF PAN w 2008 roku
P Sposób przyspieszania separacji faz w układach niejednorodnych, zwłaszcza w układach polimer/ciekły kryształ i polimer/polimer Robert Hołyst, Piotr Garstecki, Stefan Wieczorek, Tomasz Szymborski, Natalia Ziębacz P Polimer wdrukowany molekularnie, sposób jego wytwarzania oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do oznaczania substancji biologicznie czynnych, zwłaszcza histaminy, dopaminy i adeniny Włodzimierz Kutner, Subramanian Suriyanarayanan, Agnieszka Pietrzyk, Francis D'Souza P Materiał kompozytowy do budowy kondensatorów elektrochemicznych oraz sposób jego przygotowania Piotr Pięta, Emilia Grodzka, Krzysztof Winkler, Alan L. Balch, Ganesh M. Venukadasula, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner P Sposób aktywacji powierzchni tytanu pod kontrolą potencjału elektrodowego Andrzej Sadkowski, Magdalena Warczak W latach mieliśmy tylko 4 zgłoszenia patentowe

25 Działalność dydaktyczna
Kształcenie na poziomie studiów Uniwersyteckich prowadzone jest w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, głównie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoła Nauk Ścisłych, dzięki porozumieniom zawartym między UKSW a IChF PAN, IF PAN i CFT PAN. Studia są dwustopniowe: studia licencjackie (mające charakter interdyscyplinarny) są zintegrowane na kierunku „matematyka, fizyka, chemia” a ich kontynuacją są studia magisterskie na kierunkach - z osobna – chemia, fizyka i matematyka.. W sumie 5131 godzin dydaktycznych. (53 osoby z Instytutu) Dodatkowo na terenie IChF PAN odbyło staże 50 studentów (magistrantów, licencjatów, praktykantów) z UKSW, Politechniki Warszawskiej, IPPT.

26 Tytuły i stopnie naukowe
2 Tytuły profesorskie - (J.Herbich, A.Poniewierski) 3 Stopnie doktora habilitowanego – (J.Karpiuk, J.Dobkowski, Z.Kaszkur) 7 doktoratów (O.Danyluk, I.Franssen, P.Grzeszczak, A.Kwaterczak, E.Luzina, N.Urbańska, Z. Wolarek)

27 Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych (ponad 40 osób)
XII Festiwal Nauki (Leśniewska B., Luboradzki R., Skórka M,H.Dodziuk,R.Nowakowski,Y.Igarashi J,U.Haddam, M.Marchwiany) XII Piknik Naukowy (18 osób z Instytutu, K.Luboradzki, J.Gregorowicz, A.Samborski,S.Filipek –wsp. Z Toyotą, Dr Mańkowski-konkurs chem-fiz) Telewizja TVP 1, Telewizja Gdańsk, WP, Onet, TVN24, Polsat, (K.Luboradzki,R.Holyst,P.Garstecki,J.Gregorowicz,E.Kalwarczyk, A.Samborski, N.Ziębacz, P.Milczarczyk-Piwowarczy, S.Makulska) Tok FM, Polskie Radio, PR-Euro (A.Bielejewska, K.Luboradzki, R.Hołyst,B.Zasońska, A.Samborski,J .Gregorowicz, CZ.Radzewicz, A.Samborski, S.Makulska,P.Milczarczyk-Piwowarczyk,N.Ziebacz) II Festiwal Nauki Małego Człowieka na Politechnice (N.Ziębacz, P.Milczarczyk-Piwowarczyk, A.Samborski, T.Szymborski Leśniewska B., Shkurenko O., Luboradzki R. Gregorowicz, T.Szymborski, ) Wykłady i pokazy dla liceów (S.Filipek,H.Dodziuk,R.Kołos) Świat Nauki, Wiedza i Życie,Polityka (P.Garstecki, J.Karpiuk,Cz.Radzewicz) Dni otwarte w Instytucie Chemii Fizycznej (R.Hołyst,J.Gregorowicz, P.Garstecki,R.Luboradzki,J.Waluk,J.Górecki,S.Filipek,H.Dodziuk,Z.Karpiński, M.Opałło, W.Kutner)

28

29 Marek Knor, Tomasz Jaroch, Kuba Luboradzki , Monika Pyzalska, Martyna Biernacka, Agnieszka
Nowakowska, Anna Moskalik Aleksander Shkurenko, Yasuhiro Igarashi, Partycja Milczarczyk-Piwowarczyk, Natalia Ziębacz, Tomasz Szymborski, Ewelina Niemiec, Tomasz Kalwarczyk, Sylwia Makulska, Beata Zasońska, Adam Samborski Jacek Gregorowicz Podczas PIKNIKU 2008

30 Nagrody za osiągnięcia naukowe 2008
1. J.Lewiński Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie (MCS) w dziedzinie chemii za rok 2. P.Garstecki,nagroda Premiera RP.(habilitacja) 3. M.Pietraszkiewicz z grupą w Międzynarodowym programie OLLA R&D Organic Semiconductor Industry Award. 4. P.Gierycz "Medal Komisji Edukacji Narodowej 5. T.Kalwarczyk nagroda im. Janiny Janikowej„ PTChem.(p.magisterska) 6. M.Cieślak Nagroda Ministra Środowiska. 7. M.Cieślak i A.Cybulski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 8. Z.Wolarek nagroda im. Michała Śmiałowskiego Fundacji Kościuszkowskiej (za pracę doktorską) 9. A.Leśniewski V Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession: II nagroda w konkursie plakatów. 10. J.Lewiński nagroda I stopnia Rektor Politechniki 11. P.Garstecki grant TEAM z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 12. W.Zielenkiewicz medal 100-lecia ur. Pr. B.Jeżowskiej-Trzebiatowskiej 13. Cz. Radzewicz stypendium Rektora UW 14. A.Rogulska stypendium National Institute for Materials Science Japan 15. W.Nogala stypendium konf. FNP

31 Dodatkowe fundusze pozyskane w latach w ramach projektów i grantów w sumie około zł A.Jabłoński J.Herbich R.Hołyst M. Janik-Czachor J.Waluk P.Garstecki W.Kutner M.Opałło M.Fiałkowski S.Malanowski J.Lipkowski A.Kapturkiewicz M.Pietraszkeiwicz Inicjatorem większości dużych projektów była dyrekcja IChF PAN

32 Realizowane projekty badawcze (granty) w roku 2008 (w sumie 85 na 111 etatów naukowych)
1. „Kwantowe nanostruktury do zastosowań w biologii i medycynie zł (fundusze unijne) kier. w IChF PAN R.Hołyst 2. „Centrum Technologii Nanostruktur półprzewodnikowych” zł (fundusze unijne) kier. w IChF PAN A.Jabłoński 3. „Droplets microfluidics: fundamentals and applications” zł Grant TEAM (FNP – fundusze unijne) kierownik P.Garstecki 4. Około 10 innych grantów każdy po około zł. (M.Pietraszkiewicz, J.Waluk, R.Hołyst, P.Garstecki, W.Kutner, A.Kapturkiewicz, P.Gierycz, O.Pietraszkiewicz)

33 Centrum technologii nanostruktur półprzewodnikowych listopad 2007
Dodatkowo: zł plus zł Projekt zł złożony w 2005 roku – trzy lata na realizację Przyznany w 2007 roku i tylko 10 miesięcy na realizację

34 Centrum technologii nanostruktur półprzewodnikowych,
styczeń 2008 r.

35


Pobierz ppt "IChF PAN w roku 2008 (około 250 prac i kilka tysiecy cytowań)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google