Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł projektu: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł projektu: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł projektu: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe.

2 Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund ERDF) w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Innovative Economy Operational Programme OP IE ). 1. osi priorytetowej: Badania i rozwój nowoczesnych technologii (Priority Axis 1. Research and Development of New Technologies) działania 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy poddziałania 1.1.2: Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

3 Instytut Fizyki PAN koordynator 26 mln Możemy u nich zamawiać powierzchnie i analizy Instytut Wysokich Ciśnień PAN 19 mln Możemy u nich zamawiać powierzchnie i analizy Instytut Chemii Fizycznej PAN 20 mln Instytut Biologii Doświadczalnej PAN POWINNIŚMY DLA NICH ZROBIĆ SENSOREY IN VIVO, lub analizy!!! Politechnika Wrocławska, wydział elektroniki i fotoniki Instytut Technologii Elektronowej Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski

4 Kierownik prof. Robert Hołyst Oficer łącznikowy: M. Krajewska Zespół monitorujący: prof. J. Herbich doc. J. Gregorowicz Zespól ds. finansowych i osobowych gł. księg. I. Ozóg Zespół II Sensory na bioogniwach i fotoogniwach Kierownicy grupy: W. Kutner M. Opałło M. Fiałkowski Oficerowie łącznikowi: K. Noworyta M. Opałło M. Paszewski Zespół I Mikrofluidyka Kierownik grupy: P. Garstecki Oficer łącznikowy: A. Samborski Zespół III Charakterystyka powierzchni Kierownik grupy: A. Jabłoński Oficer łącznikowy: J. Sobczak Zespół IV Sensory na polipeptydach Kierownik grupy: J. Waluk (R. Hołyst) Oficer łącznikowy: A. Michota-Kamińska J. Lewiński I. Justyniak M. Pietraszkiewicz O. Pietraszkiewicz I. Czerski GŁÓWNA ZASADA: WSPÓŁPRACUJEMY ZE SOBĄ

5 Zadanie Nr IVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 1. Opracowanie technik mikrofabrykacji układów mikroprzepływowych oraz ich integracja z sensorami 1.Przygotowanie technik mikrofabrykacji wielowarstwowych układów mikrofluidycznych 2.Opracowanie technik modyfikacji chemii powierzchni i mikrokanałów 3.Integracja otrzymanych sensorów z urządzeniami mikrofluidycznymi 4.Przygotowanie materiałow i zgłoszenia patentowe Punkty monitorujące ZADANIA BADAWCZE PRZYKŁADOWO ZADANIE 1 DO 2011 ROKU nazwazakres

6 Karty pracy – miesięcznie do 21-go, z nazwą i zakresem wykonywanego zadania. Karty pracy wypełnia każdy realizator projektu osobiście i przekazuje do oficera łącznikowego swojego zadania. Oficer łącznikowy sprawdza karty, przekazuje dr Krajewskiej. Karty pracy podpisuje kierownik projektu prof. Hołyst. Karty pracy przekazywane są do Pani Jadwigi Skrzecz. UWAGA: nazwy zadań muszą być zgodne z harmonogramem

7 Obszerne (1 strona) sprawozdania z konferencji i delegacji zagranicznej lub krajowej wraz z dokumentacją potwierdzającą pobyt. W sprawozdaniu proszę nawiązać do wykonywanego zadania, podać tytuł wystąpienia, posteru, seminarium etc. (do pani Joanny Królik)

8 Budżety zadań są w gestii kierowników zadań i oficerów łącznikowych. 1.Materiały chemiczne 2.Delegacje (w tym zagraniczne) 3.Konferencje 4.Patenty ZASADA: drobny sprzęt laboratoryjny kupujemy z innych grantów, podobnie z usługami.

9 Oczekiwania: Patenty (1 patent od każdego profesora lub docenta w ciągu 5 lat – czas trwania grantu) Publikacje (1 publikacja od każdego profesora lub docenta rocznie jeśli podziękowania są do jednego grantu; 2 publikacje jeśli podziękowania są do dwóch grantów, lub 3 prace jeśli podziękowania są do 3 grantów) Doktoraty, prace magisterskie i prace licencjacie (odpowiedzialni prof. W.Kutner i prof. M.Opałło). Dla studentów (licencjaci i magistranci) jest przewidziana umowa-zlecenie po zrobieniu pracy.

10 Podziękowania w publikacjach, pracach licencjackich, pracach magisterskich i pracach doktorskich: The research was partially supported by the European Union within European Regional Development Fund, through grant Innovative Economy (POIG /08).

11 Wygłoszone seminaria w kraju, Instytucie lub zagranicą włącznie z seminariami sprawozdawczymi, postery, doniesienia konferencyjne, wykłady w szkołach etc Ekspertyzy i analizy na zewnątrz w ramach grantu zwłaszcza dla kooperantów – wszystko bezpłatnie z uwagi na kwalifikowalność VAT-u Zużyte urządzenia, bioogniwa, przebadane powierzchnie i inne– trzymać jako materiał dla audytu Wypisywane zlecenia wewnętrzne na wykonane pomiary, tak by pozostał ślad dla audytu pokazującego współpracę między zadaniami.– kopia u oficerów łącznikowych a oryginał do dr Małgorzaty Krajewskiej). Tekst zlecenia zostanie przygotowany (doc. Gregorowicz)

12 Efekt końcowy grantu – 2-3 działające sensory zintegrowane z urządzenie mikrofluidycznym.

13 1. Sprawozdania: u oficerów łącznikowych, przekazywane co kwartał do dr Krajewskiej i prof.. Hołysta. 2. Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych i krajowych z dokumentami potwierdzającymi: Pani Joanna Królik 3. Faktury z zamówieniem i protokołem odbioru do pani Dr Krajewskiej. 4. Wykonane analizy dla potrzeb grantu wewnętrzne i na zewnątrz u oficerów łącznikowych do wglądu, kopia do dr Krajewskiej 5. Karty czasu pracy do oficerów łącznikowych do sprawdzenia,kolejne sprawdzenie u dr Krajewskiej, podpisane przez prof.. Hołysta i przekazywane pani Jadwidze Skrzecz. 6. Zużyte układy zrobione w ramach grantu przechowywane u oficerów łącznikowych.

14 konsultant z medycyny prof. Jakub Gołąb z Akademii Medycznej w Warszawie (laureat stypendium Mistrz FNP): konsultant z biologii molekularnej dr Marcin Łoś (z grupy prof. Węgrzyna z Uniw. Gdańskiego) ) Dobrze zrealizowany grant KN (Kwantowe Nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w medycynie i biologii molekularnej) powinien być trampoliną do przyszłych dużych grantów w naszym Instytucie – zwłaszcza grantów interdyscyplinarnych z fizyką lub biologia lub medycyną. Dzieki grantowi poznamy wielu naukowców z biologii i medycyny.

15 Seminaria w czwartki aula Raz na trzy miesiące sprawozdania w auli w srody o 10.00


Pobierz ppt "Tytuł projektu: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google