Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski Webmaster dr Jacek Gapiński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski Webmaster dr Jacek Gapiński"— Zapis prezentacji:

1 http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/ http://www.amu.edu.pl/~zbm Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski patkowsk@amu.edu.pl Webmaster dr Jacek Gapiński gapinski@amu.edu.pl

2 Zakład Biofizyki Molekularnej

3 Badanie białek przetwarzających energię światła w procesie fotosyntezy 3 prace magisterskie opieka naukowa:dr Krzysztof Gibasiewicz (krzyszgi@amu.edu.pl) mgr Wojciech Giera mgr Maria Pajzderska promotor: prof. Andrzej Dobek Zakład Biofizyki Molekularnejkrzyszgi@amu.edu.pl

4 Motywacja prowadzonych badań Dokładne poznanie funkcjonowania biologicznych układów przetwarzających energię światła. Uzyskana wiedza ma służyć wykorzystaniu odnawialnego źródła energii, jakim jest światło, na potrzeby człowieka.

5 TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii. Jednokomórkowy glon Chlamydomonas reinhardtii. Fotosystem I - struktura krytalograficzna

6 TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii. Biologia = hodowla + izolacja (współpraca z Wydziałem Biologii UAM) Fizyka = stacjonarna i ultraszybka spektroskopia laserowa (współpraca z CBUSL i Uniwersytetem w Amsterdamie) Charakter pracy : eksperymentalny, biologiczno-spektroskopowy

7 TEMAT 2: Badanie wpływu stanu uprotonowania aminokwasów na szybkość przeniesienia elektronu wewnątrz białka. 5 ps 10 ns 200 ps Charakter pracy : eksperymentalno - obliczeniowy

8 TEMAT 3: Badanie dyfuzji białek w błonach lipidowych. Charakter pracy : eksperymentalny

9 -Optyczny efekt Kerra w roztworach NA (tRNA, DNA) -Magnetooptyczne badania polisacharydów i białek Metody nieliniowe w badaniach biomakromolekuł 2 prace magisterskie promotor: prof. Andrzej Dobek tRNA Ferrytyna

10 Badanie cytokinin dr hab. Genowefa Ślósarek Zakład Biofizyki Molekularnej

11 Cytokininy H R hormony roślinne w postaci nukleotydów wbudowane w cząsteczki tRNA związki o znaczeniu farmaceutycznym

12 Struktura krystaliczna kinetyny kinetyna

13 Tematy prac magisterskich Oddziaływanie cytokinin z metalami krystalizacja cytokinin z metalami, głównie Cu 2+ ; analiza oddziaływań cytokinina – metal – spektroskopia elektronowa, spektroskopia oscylacyjna Kryształy cytokinin i innych cząsteczek krystalizacja cytokinin z innymi zasadami nukleinowymi, krystalizacja cytokinin z aminokwasami; badanie wiązań wodorowych; analiza warunków krystalizacji analiza dynamiki molekularnej metodami spektroskopii oscylacyjnej poszukiwanie przemian fazowych;

14 Sprawdzanie stosowalności uogólnionego prawa Einsteina-Stokesa. Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach. Promotor: prof. dr hab. Adam Patkowski Opiekunowie : dr Jacek Gapiński, dr Ewa Banachowicz

15 Prawo Einsteina dotyczące dyfuzji swobodnej Opór ruchu = f v Podana przez Stokesa postać wzoru na współczynnik f dla kuli f = 6 R, gdzie to lepkość rozpuszczalnika, a R to promień kuli. Wzór Einsteina-Stokesa: W przypadku cieczy złożonych (niejednorodnych zawiesin) lub przechłodzonych okazuje się, że wzór ten przestaje działać w świecie mikro, jeśli stosować lepkość rozpuszczalnika. Uogólnie- nie prawa E-S polega na wprowadzeniu pojęcia mikrolepkości.

16 Spektroskopia kore- lacji fluorescencji (FCS) FCS mierzy czas dyfuzji sondy przez ognisko mikroskopu konfokalnego –Zalety: Oświetlona objętość: ~0.15 fl (femtolitr), Objętość próbki: >20 l (parowanie), Stężenie próbki: ~10 nM, Wysoka selektywność (sonda fluorescencyjna). Zakład Biofizyki Molekularnej http://bio5.fizyka.amu.edu.pl D ynamika p olimerów/ biopolimerów/koloidów w roztworach (t) = 6 D t Dyfuzja swobodna (Einstein)

17 Określenie wpływu struktury ośrodka na dyfuzję

18 1.Oddziałuj ą ce układy koloidalne. Pomiary techniką FCS. 2.Śledzenie cząsteczek koloidowych przy pomocy mikroskopu i kamery filmowej. 3.Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od temperatury przy pomocy FCS. 4.Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od ciśnienia przy pomocy FCS. W tym zakresie mamy rozwiniętą współpracę krajową (ICHF PAN prof. R.Hołyst) międzynarodową (USA, Niemcy, Francja). Zakład Biofizyki Molekularnej Sprawdzanie stosowalności uogólnionego prawa Einsteina-Stokesa. Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach.

19 Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski patkowsk@amu.edu.pl Webmaster dr Jacek Gapiński gapinski@amu.edu.pl http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/ http://www.amu.edu.pl/~zbm


Pobierz ppt "Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski Webmaster dr Jacek Gapiński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google