Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Paszkowska-Rogacz Podstawy teoretyczne i zastosowanie XXI Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP Warszawa, 26-27 maja 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Paszkowska-Rogacz Podstawy teoretyczne i zastosowanie XXI Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP Warszawa, 26-27 maja 2011."— Zapis prezentacji:

1 Anna Paszkowska-Rogacz Podstawy teoretyczne i zastosowanie XXI Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP Warszawa, 26-27 maja 2011

2 Kwestionariusze zainteresowań i preferencji dla młodzieży Inwentarz Zainteresowań (Frydrychowicz, Jaworska, Woynarowska, Matuszewski, 1994), zawierający 178 pytań Test Osobowości i Zainteresowań (Dajek, 1997), zawierający 214 stwierdzeń Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP (Matczak, Jaworowska, Ciechanowicz, Zalewska, Stańczak, 2006), zawierający 133 stwierdzenia

3 Zainteresowanie Węższe znaczenie: Tendencja człowieka do wybiórczego kierowania aktywności poznawczej na określonego rodzaju obiekty czy klasy obiektów (Gurycka 1978, Matczak 1991) Szersze znaczenie: Skłonność do podejmowania określonego rodzaju działań, związana z doznawaniem pozytywnych emocji w kontakcie z danego typu obiektami czy działaniami

4 Podstawa teoretyczna kwestionariusza – modyfikacja koncepcji osobowości zawodowej Johna L. Hollanda Realistyczny Przedmiotowy Konwencjonalny Metodyczny Badawczy Innowacyjny Artystyczny Przedsiębiorczy Kierowniczy Społeczny

5 Mapa Świata pracy Dalea Predigera

6 I Badanie pilotażowe - eksploracyjna analiza czynnikowa metodą Promax 155 pozycji 606 uczniów – jednakowa liczba uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (po 50% dziewcząt i chłopców) wyodrębniono 60 pozycji i sześć skal: –Zainteresowania przedmiotowe –Zainteresowania innowacyjne –Zainteresowania artystyczne –Zainteresowania społeczne –Zainteresowania kierownicze –Zainteresowania metodyczne

7 I Badanie pilotażowe – rzetelność skal Skale Zgodność wewnętrzna alfa Cronbacha Stabilność R-Pearsona Zainteresowania przedmiotowe0,8960,759** Zainteresowania innowacyjne0,8350,811** Zainteresowania artystyczne0,8580,751** Zainteresowania społeczne0,8780,656** Zainteresowania kierownicze 0,8620,728** Zainteresowania metodyczne0,8110,589**

8 II Badanie pilotażowe – trafność zbieżna i różnicowa 595 uczniów – struktura j.w. Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (Matczak, Jaworowska, Ciechanowicz, Zalewska, Stańczak, 2006). –nasilenie zainteresowań w zakresie siedmiu grup: językowe, matematyczno-logiczne, praktyczno-techniczne, praktyczno-estetyczne, opiekuńczo-usługowe, kierowniczo- organizacyjne i biologiczne –preferowanie pracy wymagającej planowania lub improwizowania oraz preferowanie środowiska pracy słabo lub silnie stymulującego. Kwestionariusz Temperamentu PTS (Strelau i Zawadzki, 1998) - siła procesu pobudzenia (SPP), siła procesu hamowania (SPH), ruchliwości procesów nerwowych (RPN), równowaga procesów nerwowych (RWN).

9 Trafność – diagnostyczne korelacje MŁOKOZZ a WKP –przedmiotowe i innowacyjne (MŁOKOZZ) - matematyczno- logiczne oraz praktyczno-techniczne (WKP) –artystyczne (MŁOKOZZ) - praktyczno-estetyczne i opiekuńczo-usługowe (WKP) –kierownicze (MŁOKOZZ) - kierowniczo-organizacyjne (WKP) –metodyczne (MŁOKOZZ) - planowanie-improwizowanie (WKP). MŁOKOZZ a PTS –przedmiotowe, innowacyjne, kierownicze (MŁOKOZZ) - procesy pobudzenia (PTS) –przedmiotowe, społeczne i metodyczne (MŁOKOZZ) - procesy hamowania (PTS) –kierownicze (MŁOKOZZ) - ruchliwość procesów nerwowych (PTS)

10 Analiza konfirmacyjna parametry dopasowania modelu: χ2 = 5683,025; ss = 1695; p=0,000; χ2/ss = 3,36, RMSEA = 0,063, RMSEA D90 =0,061, RMSEA G90 = 0,064

11 Analiza konfirmacyjna – kowariancje Przedmiotowy Metodyczny Innowacyjny Artystyczny KierowniczySpołeczny.54.03.64.39.40.04.21 -.36.15.21.44.58 -.20.10.44

12 III badanie - trafność prognostyczna – etap I 1800 przedstawicieli 60 zawodów reprezentujących mapę Świata pracy i skale MŁOKOZZ (1000 kobiet, 800 mężczyzn) Klasyfikacja do zawodów przez 7 ekspertów Kwestionariusz z instrukcją dla dorosłych Analiza różnic międzygrupowych Analiza profilu

13 Trafność prognostyczna – przykłady profili PIA MKS

14 III badanie - trafność prognostyczna – etap II Oszacowanie przez 7 ekspertów zależności pomiędzy wynikami skal MŁOKOZZ a umiejętnościami zawodowymi i preferowanymi wartościami –przedmiotowe: zdolności manualne/rekompensata finansowa i sprawiedliwe traktowanie przez pracodawcę –innowacyjne: - liczenie/potrzeba wykorzystywania w pracy posiadanych uzdolnień –artystyczne – zdolności artystyczne/potrzeba wykorzystywania w pracy posiadanych uzdolnień –społeczne – umiejętności pomagania innym/przyjacielskie stosunki w pracy –kierownicze - umiejętności przywódcze/potrzeba osiągnięć –metodyczne – umiejętności biurowe/bezpieczeństwo

15 IV badanie normalizacja Szkoły dużych miast (pow. 100tys. mieszkańców) Szkoły małych miast i wsi (pon. 20 tys. Mieszkańców) –Klasy trzecie szkoły podstawowej = 401 –Klasy trzecie gimnazjum = 400 –Klasy trzecie szkół ponadgimnazjalnych = 400 –Dziewczęta = 607, chłopcy = 594 Transformacja wyników surowych, wyników stopnia zróżnicowania (wskaźniki Hollanda i Iachanaa) oraz intensywności na wyniki skali stenowej Normy dla trzech grup wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

16 Zmienne demograficzne a wyniki Wiek –Spadek ekspresji zainteresowań wraz z wiekiem, stabilność jedynie zainteresowań społecznych –Niższa spójność zainteresowań uczniów starszych –Wyższe wskaźniki zróżnicowania uczniów starszych Płeć –Zainteresowania dziewcząt wyższe w skalach zainteresowań artystycznych, społecznych i kierowniczych (efekt niewielki) –Chłopcy – wyższy stopień spójności, niższy intensywności Miejsce zamieszkania –Małe miasto – wyższe zainteresowania przedmiotowe i metodyczne

17 Procedura badania Badania indywidualne i grupowe Wersja papierowa i elektroniczna (off-line) Pozycje od całkowicie nie zgadzam się – 1 punkt do całkowicie zgadzam się – 5 punktów Wyniki surowe poprzez zsumowanie punktów Obliczenie wskaźników Hollanda, Iachana Przypisanie wyników przeliczonych Porównanie z listą zawodów Porównanie z profilami zawodów

18 Zastosowania MŁOKOZZ jest przeznaczony do użytku w poradnictwie zawodowym dla dzieci i młodzieży Wyniki informują o nasileniu preferencji badanego Profil zainteresowań może być porównywany z profilami 60 zawodów Wyniki MLOKOZZ nie mogą być jedyna podstawą porad zawodowych. Należy również brać pod uwagę kompetencje, wykształcenie, dodatkowe właściwości indywidualne (stan zdrowia, sprawność fizyczna, inteligencja, zdolności, cechy temperamentu)

19 Realizator projektu: Fundacja Realizacji Programów Społecznych ul. Kopernika 36-40 00-924 Warszawa Tel/fax: (+48)(022) 826-71-07 http://www.frps.org.pl/ e-mail:frps@frps.org.pl


Pobierz ppt "Anna Paszkowska-Rogacz Podstawy teoretyczne i zastosowanie XXI Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP Warszawa, 26-27 maja 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google