Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA
SP. Z O.O. W MIELCU Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej ul. Moniuszki 12 Mielec

2

3 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego PRAWO UNIJNE Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. PRAWO KRAJOWE

4

5 DEFINICJA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH ZGODNIE Z ROZP. 1370/2007
Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ w celu zapewnienia świadczenia usługi użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, których świadczenia podmiot świadczący usługi ze względu na swój interes gospodarczy bez rekompensaty nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach.

6 Źródła Finansowania Środki z pobierania Środki własne j.s.t
opłat taryfowych Źródła Finansowania Środki własne j.s.t Sposób finansowania Pobieranie przez operatora lub organizatora opłat (przychody taryfowe) Przekazywanie operatorowi rekompensaty Udostępnienie Operatorowi środków transportu Uchwała Nr IX/49/2011 Rekompensata Utracone przychody z tytułu ulg ustawowych Obliczanie Rekompensaty wg wzoru – załącznik do rozp. 1370 strefy Ceny opłaty Ulgi gminne Ulgi ust. Przepisy taryfowe Utracone przychody z tytułu ulg gminnych Poniesione koszty Koszty poniesione z tytułu zakontraktowanych usług Umowa wykonawcza z MKS dodatnie przychody wygenerowane na sieci Przychody taryfowe przychody taryfowe Rekompensata kosztów wg stawka 1 wozo km rozsądny zysk Weryfikacja rekompensaty przez organizatora

7

8 KOSZTY SPÓŁKI OGÓŁEM lata 2010 – X. 2012 wraz z prognozą za XI i XII
8 986,3 8 962,2 7 677,68

9 STRUKTURA KOSZTU w układzie rodzajowym

10 TECHNICZNY KOSZT WYTWORZENIA USŁUGI

11 CENY BRUTTO ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO lata 2010 – X.2012

12 CENY ZAKUPU BRUTTO GAZU ZIEMNEGO lata 2010 – X.2012

13

14 PRZYCHODY SPÓŁKI OGÓŁEM
lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą za XI i XII.2012 8 615,7 8 531,3 6 251,7 tys. zł

15 POKRYCIE KOSZTU 1 WOZOKM PRZYCHODAMI

16 WYNIK FINANSOWY lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą do XII 2012r.
tys. zł

17 STAN KAPITAŁÓW WŁASNYCH
Rok Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Niepokryte straty za poszczególne lata obrotowe Suma kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz połowa kapitału zakładowego 1997 ,00 ,23 - ,23 1998 ,55 ,55 1999 ,00 ,60 ,60 2000 ,05 ,05 2001 ,00 43 735,88 ,98 ,88 2002 ,58 ,59 ,00 2003 ,43 2004 ,04 2005 ,04 ,07 ,00 2006 ,00 ,25 ,00 2007 ,00 ,34 ,00 2008 ,00 ,53 ,00 2009 ,00 ,04 ,00 2010 ,00 ,00 ,14 ,00 Utworzona w 2011 r. po raz pierwszy rezerwa na świadczenia pracownicze (zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 pierwsze ujawnienie rezerw wykazuje się w bilansie w pozycji "Zysk/starata lat ubiegłych") ,08 2011 ,00 ,74 ,00 X.2012 ,06 Suma niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz straty za 10 miesięcy 2012 r. ,57 Art.233 k.s.h. i §16 pkt.9 umowy spółki – Uchwała z dnia 25.X.2012r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca dalszego istnienia spółki

18

19 STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW w okresie od I-X.2012
Skasowania biletów papierowych i elektronicznych E-KARTA 54% B. PAPIEROWY 46%

20 STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW NA BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE w okresie od I-X.2012

21

22 BILETY JEDNORAZOWE BILET ŚR. CENA E -KARTA PAPIEROWY BILETU 2,50 zł
2012 2,33 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od 2014 2,60 zł 2,70 zł 2,30 zł 2,40 zł 2,10 zł 2,20 zł

23 BILETY JEDNORAZOWE BILET ŚR. CENA E -KARTA PAPIEROWY BILETU 1,50 zł
2012 1,36 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od 2014 1,60 zł 1,70 zł 1,30 zł 1,40 zł 1,21 zł 1,31 zł

24 „SYSTEMATYCZNY ZAKUP”
BILETY OKRESOWE ROMOCJA „SYSTEMATYCZNY ZAKUP” Obowiązuje w przypadku systematycznego nabywania biletu okresowego, jeżeli przerwa pomiędzy jednym a drugim zakupem biletu nie jest dłuższa niż 3 dni 2012 70 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od 2014 73 zł 76 zł

25 „SYSTEMATYCZNY ZAKUP” i „Z RODZEŃSTWEM TANIEJ”
BILETY OKRESOWE ROMOCJA „SYSTEMATYCZNY ZAKUP” i „Z RODZEŃSTWEM TANIEJ” Promocje łączą się 2012 36 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od 2014 37,50 zł 39 zł

26


Pobierz ppt "MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google