Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Moniuszki 12 39-300 Mielec Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Moniuszki 12 39-300 Mielec Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej."— Zapis prezentacji:

1 ul. Moniuszki Mielec Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWAMIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCUSP. Z O.O. W MIELCU

2 Page 2

3 Page 3 Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego PRAWO UNIJNE Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. PRAWO KRAJOWE PODSTAWY PRAWNE

4 Page 4

5 Page 5 DEFINICJA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH ZGODNIE Z ROZP. 1370/2007 Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ w celu zapewnienia świadczenia usługi użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, których świadczenia podmiot świadczący usługi ze względu na swój interes gospodarczy bez rekompensaty nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach.

6 Page 6 Rekompensata Poniesione koszty Utracone przychody z tytułu ulg gminnych Źródła Finansowania Środki z pobierania opłat taryfowych Środki własne j.s.t Sposób finansowania Przekazywanie operatorowi rekompensaty Udostępnienie Operatorowi środków transportu strefy Ceny opłaty Ulgi gminne Ulgi ust. Przepisy taryfowe Przychody taryfowe Koszty poniesione z tytułu zakontraktowanych usług Uchwała Nr IX/49/2011 Utracone przychody z tytułu ulg ustawowych dodatnie przychody wygenerowane na sieci przychody taryfowe rozsądny zysk Rekompensata kosztów wg stawka 1 wozo km Umowa wykonawcza z MKS Obliczanie Rekompensaty wg wzoru – załącznik do rozp Weryfikacja rekompensaty przez organizatora Pobieranie przez operatora lub organizatora opłat (przychody taryfowe)

7 Page 7

8 Page 8 KOSZTY SPÓŁKI OGÓŁEM lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą za XI i XII , , ,68

9 Page 9 STRUKTURA KOSZTU w układzie rodzajowym

10 Page 10 TECHNICZNY KOSZT WYTWORZENIA USŁUGI

11 Page 11 CENY BRUTTO ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO lata 2010 – X.2012

12 Page 12 CENY ZAKUPU BRUTTO GAZU ZIEMNEGO lata 2010 – X.2012

13 Page 13

14 Page 14 PRZYCHODY SPÓŁKI OGÓŁEM lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą za XI i XII.2012 tys. zł 8 615, , ,7

15 Page 15 POKRYCIE KOSZTU 1 WOZOKM PRZYCHODAMI

16 Page 16 WYNIK FINANSOWY lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą do XII 2012r. tys. zł

17 Page 17 STAN KAPITAŁÓW WŁASNYCH Art.233 k.s.h. i §16 pkt.9 umowy spółki – Uchwała z dnia 25.X.2012r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca dalszego istnienia spółki RokKapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Niepokryte straty za poszczególne lata obrotowe Suma kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz połowa kapitału zakładowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Utworzona w 2011 r. po raz pierwszy rezerwa na świadczenia pracownicze (zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 pierwsze ujawnienie rezerw wykazuje się w bilansie w pozycji "Zysk/starata lat ubiegłych") , , , , ,00 X , , ,06 Suma niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz straty za 10 miesięcy 2012 r ,57

18 Page 18

19 Page 19 STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW w okresie od I-X.2012 Skasowania biletów papierowych i elektronicznych E-KARTA 54% B. PAPIEROWY 46%

20 Page 20 STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW NA BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE w okresie od I-X.2012

21 Page 21

22 Page 22 BILETY JEDNORAZOWE 2,60 zł 2,70 zł 2,30 zł 2,40 zł 2,10 zł 2,20 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od ,50 zł BILET PAPIEROWY 2,20 zł 2 zł E -KARTA 2,33 zł ŚR. CENA BILETU

23 Page 23 BILETY JEDNORAZOWE 1,60 zł 1,70 zł 1,30 zł 1,40 zł 1,21 zł 1,31 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od ,50 zł BILET PAPIEROWY 1,20 zł 1,11 zł E -KARTA 1,36 zł ŚR. CENA BILETU

24 Page zł BILETY OKRESOWE 73 zł 76 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od ROMOCJA SYSTEMATYCZNY ZAKUP Obowiązuje w przypadku systematycznego nabywania biletu okresowego, jeżeli przerwa pomiędzy jednym a drugim zakupem biletu nie jest dłuższa niż 3 dni

25 Page zł BILETY OKRESOWE 37,50 zł 39 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od ROMOCJA SYSTEMATYCZNY ZAKUP i Z RODZEŃSTWEM TANIEJ Promocje łączą się

26 Page 26


Pobierz ppt "Ul. Moniuszki 12 39-300 Mielec Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google