Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Staże w Komisji Europejskiej Add Corporate Logo Here Blue Book Stages Emilia Grabowska Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Staże w Komisji Europejskiej Add Corporate Logo Here Blue Book Stages Emilia Grabowska Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Staże w Komisji Europejskiej Add Corporate Logo Here Blue Book Stages Emilia Grabowska Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

2 Cele stażu (Komisja) czerpanie z wkładu (wiedza + świeży punkt widzenia + entuzjazm) młodych absolwentów czerpanie z wkładu (wiedza + świeży punkt widzenia + entuzjazm) młodych absolwentów szkolenie młodych przyszłych kadr urzędniczych szkolenie młodych przyszłych kadr urzędniczych zdobywanie ambasadorów dobrej woli zdobywanie ambasadorów dobrej woli promowanie idei integracji, wspólnych wartości i tożsamości europejskiej promowanie idei integracji, wspólnych wartości i tożsamości europejskiej

3 Cele stażu (Stażysta) doświadczenie pracy w KE doświadczenie pracy w KE zrozumienie procesów integracji i celów polityki UE zrozumienie procesów integracji i celów polityki UE możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy uzyskanej w czasie studiów możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy uzyskanej w czasie studiów praca w zróżnicowanym etnicznie, wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku praca w zróżnicowanym etnicznie, wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku

4 Kto może składać wniosek ? Kryteria kwalifikowania / warunki: 1.NARODOWOŚĆ – bez znaczenia 2.WYKSZTAŁCENIE – min. dyplom ukończenia szkoły wyższej, studia podstawowe, 3-letnie (licencjat) 3.ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW – bardzo dobra znajomość przynajmniej dwóch języków wspólnotowych (w tym jednego z języków roboczych Komisji Europejskiej – EN, FR lub DE) UWAGA !!! Na staż nie dostaną się kandydaci, którzy już odbyli staż w KE lub odbywali praktykę bądź pracowali w jednej z instytucji UE przez okres dłuższy niż 6 tygodni !

5 Czy wszystkie staże w Brukseli ? Większość TAK ale… - tylko w Luksemburgu: EUROSTAT i OPOCE (Urząd Publikacji) - częściowo w Luksemburgu: DG Economic and Financial Affairs, DG Enterprise and Industry, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, DG Information Society and Media, DG Health and Consumer Protection, DG Personnel and Administration, DG Informatics, DG Translation, DG Transport and Energy - w państwach członkowskich: Przedstawicielstwa KE (tzw. REPs, DG Communication), inne biura i urzędy (np. Londyn, Dublin) - w państwach, które nie są członkami UE: DG Relex (Waszyngton, ok. 2 stażystów)

6 Selekcja stażystów ETAPY: I.Aplikacja (online + drogą pocztową) II.Eligibility check (sprawdzian przydatności) III.Selekcja wstępna Blue Book (= Wirtualna Niebieska Księga) IV.Selekcja ostateczna DGs / służby / urzędy KE V.Przesyłanie oferty

7 Proces rekrutacji – terminy SESJAMARCOWASESJAPAŹDZIERNIKOWA 1. Składanie wniosków 1 lipca do 1 września 1 września 1 grudnia do 15 lutego do 15 lutego ok. 7 - 8.000 aplikacji 2. Eligibility do końca października października do końca kwietnia kwietnia 3. Selekcja wstępna do połowy listopada do połowy maja maja ok. 2 - 2.500 kandydatów 4. Selekcja ostateczna ostateczna do końca grudnia/ stycznia do połowy lipca lipca ok. 600 stażystów 5. Początek stażu stażu 1 marca 1 października

8 http://ec.europa.eu/stages/

9 Krok 1. Zarejestruj się

10 Krok 2. Dane personalne

11 Krok 3. Wykształcenie

12 4. Doświadczenie zawodowe

13 5. Znajomość języków

14 6. Notki motywujące (zainteresowania, umiejętności, synteza)

15 7. Wybór miejsca praktyk (DG) (3 priorytety, 1-szy - najważniejszy) 7. Wybór miejsca praktyk (DG) (3 priorytety, 1-szy - najważniejszy)

16 Jak dokonywać wyboru? Warto, by był zgodny z kierunkiem studiów Warto, by był zgodny z kierunkiem studiów i kwalifikacjami kandydata Zróżnicowana konkurencja (DG RELEX / DG COMM vs. DG MARE) Zróżnicowana konkurencja (DG RELEX / DG COMM vs. DG MARE) Rada 1: skupić się na 1. DG ! Rada 1: skupić się na 1. DG ! Rada 2 : wchodzić na strony internetowe DGs, argumentować motywację na podstawie ich działalności i aktualnej agendy ! Rada 2 : wchodzić na strony internetowe DGs, argumentować motywację na podstawie ich działalności i aktualnej agendy !

17 Wysyłamy pocztą 1.Wydrukowana aplikacja online (data + podpis) 2.Załączniki – dokumenty (obowiązkowe i fakultatywne) Obowiązkowo: - kopia paszportu - kopie dyplomów - zaświadczenia znajomości języków - potwierdzenia doświadczenia zawodowego Fakultatywnie: CV + list motywacyjny + list polecający UWAGA: Nigdy nie wysyłać oryginałów !!!

18 Selekcja wstępna Przeprowadza tzw. grupa selekcyjna urzędnicy KE, pochodzący najczęściej z kraju urzędnicy KE, pochodzący najczęściej z kraju kandydata kandydata Sprawdza, czy spełnione są kryteria: formalne formalne kryterium geograficzne kryterium geograficzne kryterium kwalifikacji kryterium kwalifikacji kryterium równowagi między liczbą kobiet i mężczyzn wśród kandydatów kryterium równowagi między liczbą kobiet i mężczyzn wśród kandydatów

19 Wybór kandydatów wyniki selekcji wstępnej wyniki selekcji wstępnej Blue Book Blue Book udostępniany wszystkim DG/gabinetom /służbom KE w celu dokonania selekcji ostatecznej udostępniany wszystkim DG/gabinetom /służbom KE w celu dokonania selekcji ostatecznej Lobbować we własnej sprawie, ale… Lobbować we własnej sprawie, ale… świadomie i z umiarem !

20 Początek stażu Pierwszy tydzień: wprowadzenie do pracy wprowadzenie do pracy Welcome Conference w Brukseli Welcome Conference w Brukseli 1. omówienie i załatwienie spraw logistyczno-administracyjnych 2.wykłady nt. podstaw funkcjonowania UE i instytucji 3.zwiedzanie miasta 4. integracja w gronie stażystów

21 Przebieg stażu Przebieg stażu Koordynacja Koordynacja (Opiekun + Koordynator) Ubezpieczenie Ubezpieczenie (zdrowotne + od wypadków) Godziny pracy i dni wolne Godziny pracy i dni wolne (10 dni urlopu, po 2 dni na miesiąc)

22 Obowiązki stażysty Przykłady zadań powierzanych stażystom: zbieranie danych i materiałów zbieranie danych i materiałów organizowanie grup roboczych, konferencji, uczestnictwo w zebraniach organizowanie grup roboczych, konferencji, uczestnictwo w zebraniach przygotowywanie raportów przygotowywanie raportów udzielanie odpowiedzi na zapytania z zewnątrz udzielanie odpowiedzi na zapytania z zewnątrz korekta językowa tekstów korekta językowa tekstów UWAGA: W razie braku satysfakcji z pracy, możliwość zmiany a) …zadań OPIEKUN b) …miejsca odbywania stażu Biuro Staży KE

23 Sprawy finansowe Stypendium KE – ok. 1060 Stypendium KE – ok. 1060 Zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu Zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu i powrotu do domu (na początku i na końcu stażu) Zwrot kosztów podróży + Dieta dzienna podczas pobytu w Brukseli/Strasburgu (Welcome Conference, Information Trips, inne…) Zwrot kosztów podróży + Dieta dzienna podczas pobytu w Brukseli/Strasburgu (Welcome Conference, Information Trips, inne…)

24 Stowarzyszenie stażystów Stage Commitee / Comité des Stagiaires organizuje czas po godzinach w celach integracyjnych i towarzysko-rozrywkowych (kursy, wspólne wyjścia, imprezy, wycieczki itp.) organizuje czas po godzinach w celach integracyjnych i towarzysko-rozrywkowych (kursy, wspólne wyjścia, imprezy, wycieczki itp.) informuje na bieżąco o tym, co jest organizowane, jak również informuje na bieżąco o tym, co jest organizowane, jak również o konferencjach, wykładach i eventach itp. w Brukseli (maile) postuluje poprawki do zasad przebiegu staży (gremia) postuluje poprawki do zasad przebiegu staży (gremia) drobne opłaty przy okazji imprez itp. na cele charytatywne drobne opłaty przy okazji imprez itp. na cele charytatywne Biuro Staży KE – organizuje wycieczki i zwiedzanie instytucji w Strasburgu i Brukseli ! w Strasburgu i Brukseli !

25 …party

26 …party

27 Odrzucenie wniosku… …i co dalej ??? Nie dostałeś się na staż ? Zawsze możesz ubiegać się ponownie, choćby w najbliższym terminie …i w ogóle nieskończoną ilość razy ! Uwaga: Cała procedura (aplikacja online, wysłanie dokumentów pocztą, kopie dyplomów itd.) od początku !

28 Pytania

29 Dziękuję za uwagę ! W razie pytań: Emilia.Grabowska@ext.ec.europa.eu @ext.ec.europa.eu@ext.ec.europa.eu


Pobierz ppt "Staże w Komisji Europejskiej Add Corporate Logo Here Blue Book Stages Emilia Grabowska Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google