Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2012 roku

2 Konstytucja RP art. 168 Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

3 Kompetencje Rad Gmin - art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym – Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

4 -art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach lokalnych – Rada gminy upoważniona jest do wskazania w drodze uchwały, wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości Ustawodawca określił jednocześnie w tym przepisie górne granice stawek tego podatku. Rada gminy nie może określić poszczególnych stawek podatku od nieruchomości w kwocie wyższej niż przewiduje ustawa. Kompetencje Rad Gmin cd.

5 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RADA GMINY NIE MOŻE PODWYŻSZAĆ W CIĄGU ROKU UCHWALONYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU PODATKOWEGO STAWEK PODATKOWYCH

6 Stan posiadania przedmiotów opodatkowania w 2012 roku

7 Powierzchnia Gminy Miejskiej Mielec Powierzchnia Gminy, w tym: 4.689,00ha Własność Gminy 652,46ha Własność Skarbu Państwa 509,63ha Drogi Publiczne 198,93ha Powierzchnia Opodatkowana Osoby Prawne i Fizyczne 3.327,98ha

8 Powierzchnia Gminy Miejskiej Mielec Grunty opodatkowane Osoby Prawne i Fizyczne 70,97% Własność Gminy 13,91% Własność Skarbu Państwa 10,87% Drogi publiczne 4,24%

9 Podział gruntów opodatkowanych Osoby prawne - grunty opodatkowane1.729,41ha Osoby prawne - grunty zwolnione 786,51ha Osoby fizyczne - grunty opodatkowane1.598,57ha Osoby fizyczne - grunty zwolnione 574,51ha Razem4.689,00ha

10 Podział gruntów opodatkowanych Osoby prawne 43,17% Osoby fizyczne 35,81% Osoby fizyczne grunty zwolnione 8,46% 12,57% Osoby prawne grunty zwolnione Osoby fizyczne 34,09% Osoby prawne 36,88% 16,77% 12,25% Osoby prawne grunty zwolnione Osoby fizyczne grunty zwolnione

11 Podział gruntów opodatkowanych pod względem rodzaju podatku Grunty opodatkowane podatkiem od nieruchomości w tym: 1.741,89 ha - działalność gospodarcza 585,11 ha - działalność gospodarcza - lotniska 272,05 ha - pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 884,73 ha Grunty opodatkowane podatkiem leśnym 421,01ha Grunty opodatkowane podatkiem rolnym 1.165,08ha Razem3.327,98ha

12 Procentowy podział gruntów opodatkowanych pod względem rodzaju podatku Podatek od nierucho- mości Działalność gospodarcza 17,58% Lotniska 8,17% Grunty pozostałe 26,58% Podatek leśny 12,65% Podatek rolny 35,01%

13 Podział gruntów zwolnionych pod względem rodzaju zwolnienia Działalność gospodarcza – ustawa - SSE 38,33 ha Działalność gospodarcza – uchwała - MPP 78,98 ha Działalność gospodarcza – ustawa - lotniska publiczne 202,49 ha Działalność gospodarcza – ustawa inne zwolnienia 5,96 ha Grunty pozostałe – ustawa inne zwolnienia 244,05 ha Grunty pozostałe – uchwała RM 34,11 ha Grunty leśne – ustawa 228,99 ha Grunty rolne – ustawa 528,11 ha Razem 1.361,02 ha

14 Procentowy podział gruntów zwolnionych pod względem rodzaju zwolnienia Grunty rolne - ustawa 38,80% 2,82% Działalność gospod. – ustawa - SSE Działalność gospod. – uchwała - MPP 5,80% Działalność gospod. – ustawa - lotniska publiczne 14,88% Działalność gospod. – ustawa inne zwolnienia 0,44% Gr. pozostałe – ustawa inne zwolnienia 17,93% Gr. pozostałe – uchwała RM 2,51% Grunty leśne – ustawa 16,82%

15 Powierzchnia budynków Osoby prawne - budynki opodatkowane m2m2 Osoby prawne - budynki zwolnione m2m2 Osoby fizyczne - budynki opodatkowane m2m2 Osoby fizyczne - budynki zwolnione 2.602m2m2 Razem m2m2

16 Procentowy rozkład budynków Budynki opodatkowane osoby prawne 53,86% Budynki opodatkowane osoby fizyczne 37,96% Osoby prawne budynki zwolnione 8,10% Osoby fizyczne budynki zwolnione – 0,08%

17 Podział budynków opodatkowanych ze względu na rodzaj podatku i osoby Budynki mieszkalne - osoby prawne m2m2 Budynki związane z działalnością gospod. - osoby prawne m2m2 Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - osoby prawne m2m2 Budynki pozostałe, pożytek publiczny - osoby prawne m2m2 Budynki mieszkalne - osoby fizyczne m2m2 Budynki związane z działalnością gospod. - osoby fizyczne m2m2 Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - osoby fizyczne 9.525m2m2 Budynki pozostałe, pożytek publiczny - osoby fizyczne m2m2 Razem m2m2

18 Procentowy rozkład budynków opodatkowanych Działalność gospodarcza osoby prawne 35,92% Budynki mieszkalne osoby prawne 18,95% Budynki mieszkalne osoby fizyczne 32,97% Usługi medyczne osoby prawne 1,35% Budynki pozostałe osoby prawne 2,44% Działalność gospodarcza osoby fizyczne 4,73% Usługi medyczne osoby fizyczne 0,32% Budynki pozostałe osoby fizyczne 3,32%

19 Budynki zwolnione Działalność gospodarcza – ustawa - SSE m2m2 Działalność gospodarcza – uchwała - MPP m2m2 Działalność gospodarcza – ustawa - lotniska publiczne 2.559m2m2 Działalność gospodarcza – ustawa inne zwolnienia 451m2m2 Działalność gospodarcza – uchwała RM 284m2m2 Budynki mieszkalne – ustawa6.604m2m2 Budynki mieszkalne – uchwała RM 235m2m2 Budynki pozostałe – ustawa97.148m2m2 Budynki pozostałe – uchwała RM m2m2 Razem m2m2

20 Procentowy rozkład budynków zwolnionych Ustawa - SSE 40,68% Bud. pozostałe ustawa 37,09% Budynki pozostałe uchwała RM 5,76% Uchwała - MPP 12,61% Ustawa - lotniska publiczne 0,98% Ustawa dz. gospod. inne 0,17% Ustawa budynki mieszkalne 2,52% Uchwała RM budynki mieszkalne 0,09%

21 Budowle Nazwa Wartość budowli Osoby prawne - budowle opodatkowane zł Osoby prawne - budowle zwolnione zł Osoby fizyczne - budowle opodatkowane zł Razem zł

22 Procentowy rozkład budowli Osoby prawne budowle opodatkowane 65,87% Osoby prawne budowle zwolnione 33,31% Osoby fizyczne budowle opodatkowane 0,81%

23 Podział budowli ze względu na rodzaj zwolnienia Ustawa - SSE zł Uchwała - MPP zł Ustawa - lotniska publiczne zł Ustawa inne zwolnienia zł Uchwała inne zwolnienia zł Razem zł

24 Procentowy rozkład budowli zwolnionych Uchwała inne zwolnienia 70,14% Ustawa inne zwolnienia 13,86% Ustawa - SSE 7,20% Uchwała - MPP 8,36% Ustawa – lotniska publiczne 0,45%

25 Wielkość budżetu miasta na 2012 rok (dochody) Budżet miasta zł Podatek od nieruchomości zł Podatek od środków transportowych zł Podatek rolny zł Podatek leśny 8.097zł Opłata targowa zł Razem podatki i opłaty lokalne zł Pozostałe dochody budżetu miasta zł

26 Struktura budżetu miasta w procentach Pozostałe dochody 77,98% Podatek od nieruchomości 20,75% Podatek od środków transportowych 0,71% Podatek rolny i leśny razem - 0,09% Opłata targowa 0,47%

27 Wielkość podatków i opłat lokalnych w 2012 roku Razem podatki opłaty lokalne zł Podatek od nieruchomości zł Podatek od środków transportowych zł Podatek rolny zł Podatek leśny zł Opłata targowa zł

28 Struktura podatków i opłat lokalnych w procentach Podatek od nieruchomości 94,24% Podatek od środków transportowych 3,21% Podatek rolny i leśny razem 0,42% Opłata targowa 2,13%

29 Wpływy razem Wpływy zaległe Wpływy bieżące 2012 planowane Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2003 – 2012 (w tys. zł)

30 Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2003 – wpływy bieżącewpływy zaległewpływy razem

31 Stawki 2011 rokStawki 2012 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Ustawowe maksymalne Proponowane Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,80 zł/m 2 0,62 zł/m 2 0,84 zł/m 2 0,65zł/m 2 Grunty pod jeziorami 4,15 zł/ha3,13 zł/ha 4,33 zł/ha3,27 zł/ha Grunty pozostałe 0,41 zł/m 2 0,20 zł/m 2 0,43 zł/m 2 0,21 zł/m 2 Grunty związane z prowadzeniem dział. Gospodarczej zajętych pod lotniska 0,80 zł/m 2 0,16 zł/m 2 0,84 zł/m 2 0,16 zł/m 2 Stawki podatkowe w latach

32 Stawki 2011 rokStawki 2012 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Ustawowe maksymalne Proponowane Budynki mieszkalne0,67 zł/m 2 0,50 zł/m 2 0,70 zł/m 2 0,53 zł/m 2 Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej. 21,05 zł/m 2 17,85 zł/m 2 21,94 zł/m 2 18,60 zł/m 2 Budynki zajęte na prowadzenie działaln. gospod. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,82 zł/m 2 8,17 zł/m 2 10,24 zł/m 2 8,52 zł/m 2 Stawki podatkowe w latach

33 Stawki 2011 rokStawki 2012 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Ustawowe maksymalne Proponowane Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 zł/m 2 4,16 zł/m 2 4,45 zł/m 2 Budynki pozostałe 7,06 zł/m 2 6,02 zł/m 2 7,36 zł/m 2 6,28 zł/m 2 Budowle 2% Stawki podatkowe w latach

34 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2003 – 2012 r. 17,31 17,42 17,98 18,43 18,60 19,01 19,81 20,51 21,05 21,94 15,9416,26 16,59 16,76 17,13 17,85 18,60 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23, Stawki wg ustawyStawki wg uchwały zł lata

35 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 92,09% 93,34% 92,27% 90,02% 90,11% 86,47% 87,03% 84,80% 84,78% 82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00%

36 Budynki mieszkalne lata 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,59 0,62 0,65 0,67 0,70 0,45 0,46 0,47 0,48 0,5 0,53 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0, Stawki wg ustawyStawki wg uchwały zł

37 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki mieszkalne 88,24 88,46 85,19 82,1482,46 81,36 77,4276,92 74,63 75,71 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,

38 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lata zł 0,620,63 0,66 0,68 0,69 0,71 0,74 0,77 0,80 0,84 0,550,56 0,57 0,58 0,59 0,62 0,65 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0, Stawki wg ustawyStawki wg uchwały

39 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 88,7188,89 86,36 83,82 84,06 83,10 79,73 80,52 77,50 77,38 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90, %

40 Grunty pozostałe 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0, Stawki wg ustawyStawki wg uchwały

41 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty pozostałe 50,00 51,61 50,00 48,48 50,00 51,43 48,65 51,28 48,7848,84 47,50 48,00 48,50 49,00 49,50 50,00 50,50 51,00 51,50 52, %

42 Porównanie stawek podatkowych w 2011 roku (grunty w zł/m 2 ) Przedmiot opodatkowania MielecTarnobrzegKrosnoPrzemyślRzeszów Związane z prowa- dzeniem działaln. gospodarczej 0,620,740,760,680,77 Związane z prowa- dzeniem działaln. gospodarczej zajęte pod lotniska 0, Pozostałe 0,200,370,270,340,20

43 Porównanie stawek podatkowych w 2011 roku (budynki w zł/m 2 ) Przedmiot opodatkowania MielecTarnobrzegKrosnoPrzemyślRzeszów Mieszkalne0,500,620,670,550,56 Związane z prowa- dzeniem działalności gospodarczej 17,8519,8119,0018,2021,05 Związane z prowa- dzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,179,249,828,669,75

44 Porównanie stawek podatkowych w 2011 roku (budynki w zł/m 2 ) Przedmiot opodatkowania MielecTarnobrzegKrosnoPrzemyślRzeszów Związane z prowa- dzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych 4,164,014,273,754,27 Pozostałe 6,186,644,606,105,55 Budowle 2%

45 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2012 rok Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 270 Grunty pozostałe145 Grunty pod jeziorami0 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – lotniska 0

46 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2012 rok cd. Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Budynki Mieszkalne56 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 686 Budynki pozostałe71 Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych 14

47 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google