Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie sieci neuronowych do oceny liczby lew w rozdaniach brydżowych Studium przypadku mgr inż. Krzysztof Mossakowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie sieci neuronowych do oceny liczby lew w rozdaniach brydżowych Studium przypadku mgr inż. Krzysztof Mossakowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie sieci neuronowych do oceny liczby lew w rozdaniach brydżowych Studium przypadku mgr inż. Krzysztof Mossakowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Warszawa, 3 grudnia 2003

2 Zagadnienie Dane są rozdania brydżowe z obliczoną liczbą lew wziętych przez parę NS (przy założeniu optymalnej gry obu stron) Stworzyć sieć neuronową, która na podstawie podanych wszystkich rąk poda spodziewaną liczbę lew dla pary NS

3 Pochodzenie danych GIB (Ginsberg Intelligent Bridgeplayer) - najsilniejszy program brydżowy [http://www.gibware.com] GIB Library - zbiór rozdań brydżowych z obliczoną liczbą lew wziętych przez parę NS przy optymalnej grze obu stron [http://www.cirl.uoregon.edu/ginsberg/gibresearch.html]

4 Dane 717102 rozdania Pojedyncze rozdanie: karty wszystkich rąk W:AT85432.4.J32.K9 N:Q6.AJ2.Q98764.JT E:KJ.953.T5.AQ8643 S:97.KQT876.AK.752 liczba lew pary NS dla wszystkich możliwości koloru atutowego i osoby wistującego 0 12 0 12 0 3 0 3 9 12 9 12 8 12 8 12 0 3 0 3 wist W wist N wist E wist S BEZ ATU PIKI KIERY KARA TREFLE

5 Oczekiwane rezultaty W ilu procentach przypadków pomyłka nie będzie większa niż 2 lewy? W ilu procentach przypadków pomyłka nie będzie większa niż 1 lewa? W ilu procentach przypadków nie będzie pomyłki? ?

6 Wykorzystane narzędzie JNNS 1.1 - Java Neural Network Simulator następca SNNS - Stuttgart Neural Network Simulator

7 Testowane sieci neuronowe Jednokierunkowe wielowarstwowe Losowa inicjalizacja wag z przedziału [-1.0, 1.0] Neurony funkcja aktywacji: sigmoidalna unipolarna (logistyczna) funkcja wyjściowa: identyczność

8 Algorytm uczący RProp (Resilient Propagation) przy zmianie wag uwzględniany jest tylko znak składowej gradientu współczynnik gradientu jest dobierany w każdym cyklu dla każdej wagi na podstawie zmian wartości gradientu zgodny znak zmiany gradientu w dwóch kolejnych krokach zwiększa wsp. uczenia, przeciwny - zmniejsza parametry0 = 0.1max = 50.0 = 4.0

9 Reprezentacja danych Liniowe przekształcenie danych do przedziału [min, max] dla danych: wartość karty [dwójka, as] kolor: [bez atu, trefle] wistujący: [nie, tak] liczba lew: [0, 13] Testowane przedziały: min:00.10.2 max:10.90.8

10 Najczęściej stosowane zbiory danych Uczący - 10 tys. rozdań numery od 1 do 10000 Walidacyjny - 1 tys. rozdań numery od 500001 do 501000 charakter wyłącznie informacyjny Testowy - 1 tys. rozdań numery od 600001 do 601000

11 Pierwsza sieć neuronowa (26x4)-(7x4)-13-1 Wyniki (37 tys. iteracji): uczący:[92%, 71%, 28%] walidacyjny:[86%, 59%, 22%] testowy:[87%, 63%, 23%]... W (13 par neuronów)... 26 x 4 7 x 4... NES 13 1

12 Pomysł: Zgrupować karty (26x4)-(13x4)-(7x4)-13-1 Wyniki (20 tys. iteracji): uczący:[95%, 78%, 32%] [+3,+7,+4] walidacyjny:[93%, 73%, 29%] [+7,+14,+7] testowy:[93%, 76%, 33%] [+6,+13,+10]... 26 x 4 7 x 4... 13 1 13 x 4...

13 Pomysł: Połączyć ręce parami (26x4)-(13x4)-(7x4)-(7x2)-7-1 Wyniki (20 tys. iteracji): uczący:[92%, 71%, 28%] [-3,-7,-4] walidacyjny:[88%, 64%, 24%] [-5,-9,-5] testowy:[89%, 68%, 27%] [-4,-8,-6]... 26 x 4 7 x 4... 7 1 13 x 4... 7 x 2

14 Pomysł: Powiększyć sieć (26x4)-(13x4)-(13x4)-26-13-1 Wyniki (20 tys. iteracji): uczący:[95%, 77%, 31%] [0,-1,-1] walidacyjny:[89%, 67%, 26%] [-4,-6,-3] testowy:[90%, 70%, 29%] [-3,-6,-4]... 26 x 4 13 x 4... 13 1 13 x 4... 26

15 Pomysł: Zmniejszyć sieć (26x4)-(13x4)-(3x4)-5-1 Wyniki (20 tys. iteracji): uczący:[94%, 75%, 29%] [-1,-3,-3] walidacyjny:[92%, 71%, 28%] [-1,-2,-1] testowy:[91%, 73%, 28%] [-2,-3,-5]... 26 x 4 7 x 4... 5 1 13 x 4...

16 Zestawienie wyników SiećUczącyWalidacyjnyTestowy (26x4)-(7x4)-13-1 [37 tys. iteracji] 92% 71% 28% 86% 59% 22% 87% 63% 23% (26x4)-(13x4)-(7x4)-13-1 [20 tys. iteracji] 95% 78% 32% 93% 73% 29% 93% 76% 33% (26x4)-(13x4)-(7x4)-(7x2)-7-1 [20 tys. iteracji] 92% 71% 28% 88% 64% 24% 89% 68% 27% (26x4)-(13x4)-(13x4)-26-13-1 [20 tys. iteracji] 95% 77% 31% 89% 67% 26% 90% 70% 29% (26x4)-(13x4)-(3x4)-5-1 [20 tys. iteracji] 94% 75% 29% 92% 71% 28% 91% 73% 28%

17 Eksperyment: Mała sieć, dużo iteracji (26x4)-(13x4)-(3x4)-5-1 Dla 150 tys. i 175 tys. iteracji nie ma różnic w wartościach wyjściowych Liczba iteracjiUczącyWalidacyjnyTestowy 1 tys.87%, 63%, 24%86%, 61%, 22%86%, 61%, 23% 10 tys.92%, 72%, 28%90%, 69%, 26%90%, 69%, 27% 20 tys.94%, 75%, 29%92%, 71%, 28%91%, 73%, 28% 50 tys.93%, 75%, 30%92%, 73%, 29%94%, 73%, 29% 100 tys.94%, 76%, 30%93%, 74%, 29%93%, 73%, 30% 150 tys.94%, 76%, 30%93%, 74%, 29%93%, 73%, 30% 175 tys.94%, 76%, 30%93%, 74%, 29%93%, 73%, 30%

18 Eksperyment: Duża sieć, dużo iteracji (26x4)-(13x4)-(13x4)-26-13-1 Od ok. 55 tys. iteracji maleje błąd dla zbioru uczącego, a wzrasta dla zbioru walidacyjnego Liczba iteracjiUczącyWalidacyjnyTestowy 1 tys.87%, 64%, 23%85%, 60%, 23%85%, 61%, 21% 5 tys.92%, 71%, 28%89%, 66%, 26%90%, 67%, 25% 20 tys.95%, 77%, 31%89%, 67%, 26%90%, 70%, 29% 50 tys.97%, 81%, 34%90%, 68%, 29%91%, 72%, 28% 80 tys.97%, 82%, 35%90%, 68%, 27%91%, 70%, 29%

19 Eksperyment: Najlepsza sieć, dużo iteracji (26x4)-(13x4)-(7x4)-13-1 Wykresy błędów dla zbiorów uczącego i walidacyjnego wciąż miały tendencję malejącą Liczba iteracjiUczącyWalidacyjnyTestowy 20 tys.95%, 78%, 32%93%, 73%, 29%93%, 76%, 33% 50 tys.95%, 79%, 32%93%, 75%, 30%93%, 74%, 30% 100 tys.96%, 80%, 33%94%, 75%, 30%93%, 75%, 31% 115 tys.96%, 80%, 34%94%, 76%, 30%93%, 76%, 30%

20 Eksperyment na danych: Przedział wartości danych Sieć (26x4)-(13x4)-(7x4)-13-1 20 tys. iteracji PrzedziałUczącyWalidacyjnyTestowy 95%, 79%, 32%91%, 71%, 28%93%, 75%, 29% 95%, 78%, 32%93%, 73%, 29%93%, 76%, 33% 93%, 74%, 31%91%, 71%, 28%92%, 72%, 29%

21 Eksperyment na danych: Zamiana rąk w parach Sieć (26x4)-(13x4)-(7x4)-13-1 20 tys. iteracji Podwojenie liczby rozdań - zduplikowanie rozdań przez zamianę rąk w parach RozdaniaUczącyWalidacyjnyTestowy Pojedyncze (10 tys.) 95%, 79%, 32%91%, 71%, 28%93%, 75%, 29% Podwójne (20 tys.) 95%, 77%, 31%93%, 73%, 28%94%, 76%, 31%

22 Eksperyment na danych: Nie tylko bez atu Sieć (26x4)-(13x4)-(7x4)-13-1 Sieć (26x4;1)-(13x4)-(7x4)-13-1 dodatkowe wejście z wartością atu pięciokrotne zwiększenie liczby danych 20 tys. iteracji RozdaniaUczącyWalidacyjnyTestowy bez atu 95%, 79%, 32%91%, 71%, 28%93%, 75%, 29% wszystkie (5) 97%, 82%, 35%96%, 79%, 33%96%, 81%, 35%

23 Analiza: Liczba punktów na rękach Sieć (26x4)-(13x4)-(7x4)-13-1 115 tys iteracji zbiór uczący:96%, 80%, 34% Szacunek: LiczbaLew = 13/40 * punktyNS zbiór uczący:96%, 70%, 24%

24 Analiza: Punkty, układy, wisty

25 Analiza: Najgorsze rozdanie Rozdanie (S-H-D-C): W: AT85432 - 4 - J32 - K9 N: Q6 - AJ2 - Q98764 - JT E:KJ - 953 - T5 - AQ8643 S:97 - KQT876 - AK - 752 Liczba lew NS przy grze w bez atu: wist N lub S: 12 wist E lub W: 0 odpowiedź sieci: 6

26 Problemy Czas zbiór uczący 40 tys. danych sieć (26,1x4)-(13x4)-(7x4)-13-1 1 tys. iteracji 1 godzina

27 Pomysły Dyskusja ?


Pobierz ppt "Zastosowanie sieci neuronowych do oceny liczby lew w rozdaniach brydżowych Studium przypadku mgr inż. Krzysztof Mossakowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google