Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja centrum miasta Trwa realizacja inwestycji pn. Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie. W dniu 30.09.2010 r. zakończony został III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja centrum miasta Trwa realizacja inwestycji pn. Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie. W dniu 30.09.2010 r. zakończony został III."— Zapis prezentacji:

1

2 Rewitalizacja centrum miasta Trwa realizacja inwestycji pn. Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie. W dniu 30.09.2010 r. zakończony został III etap robót. Do dnia dzisiejszego wykonano 6673 m 2 co stanowi 64% całego zakresu inwestycji. Obecnie trwa przerwa technologiczna – roboty wznowione zostaną wiosną 2011 r. Umowny termin zakończenia inwestycji to dzień 30.09.2011 r. Lp.ZadaniePlanWykonanie Środki zewnętrzne 1. Rewitalizacja Placu Jana Pawła II Całość robót – przetarg – 6.827.568,00 Środki zewnętrzne – 3.051.533,00 3.040.231,002.980.992,321.248.849,20

3 Kamienice przy ul. PoniatowskiegoKamienica przy ul. Kościuszki Plac Jana Pawła II

4 W roku przyszłym, w terminie do dnia 30 września 2011 r., modernizacji poddane zostaną ulice: Pułaskiego, Kościuszki, 1 Maja, Poniatowskiego i Ojca Bernarda. Całe zadanie obejmuje ponad 1 ha nawierzchni kamiennych.

5 Plac Jana Pawła II po rewitalizacji

6 Elementy wyposażenia Placu Jana Pawła II

7 Nasadzenia na Placu Jana Pawła II Grusza drobnoowocowa Abies concolor

8 W roku 2010 wybudowano kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Wąbrzeźnie o długości 537 mb, od skrzyżowania ul. Chełmińskiej i Nadbrzeżnej, przy Rybakówce do mostu na Jeziorze Zamkowym. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych (etap II) Lp.ZadaniePlanWykonanie Środki zewnętrzne 1. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych (etap II) – 537 mb. 510.000549.789-

9 Budowa budynku socjalnego - 30 rodzinnego Lp.ZadaniePlanWykonanie Środki zewnętrzne 1. Budowa budynku socjalnego 30 rodzinnego. (całość robót – przetarg – 2.299.800,00) 997.600 472.000

10 W budynku stworzonych zostało 30 mieszkań jedno i dwupokojowych o powierzchniach od 31,3 do 34,6 m 2. W każdym z mieszkań wydzielona jest kuchnia i łazienka, wyposażone w niezbędne urządzenia. Bezpośrednio przy mieszkaniu zlokalizowane jest pomieszczenie gospodarcze, w którym umieszczony został indywidualny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe. Na budowę budynku Miasto, po raz kolejny, uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

11 Boisko wielofunkcyjne ORLIK W lipcu 2010 r. oddano do użytku boisko wielofunkcyjne ORLIK przy Pływalni Miejskiej im. P. Bączyńskiego. Na potrzeby inwestycji wykonano : – ogrodzenie terenu, – nawierzchnie boiska z trawy syntetycznej, – zaplecze sanitarne, – przyłącza wodne i kanalizacyjne. Lp.ZadaniePlanWykonanie Środki zewnętrzne 1. Budowa zespołu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 1.066.0001.088.039666.000

12 Szalet miejski Lp.ZadaniePlanWykonanie Środki zewnętrzne 1. Budowa szaletu 57.00056.120-

13 Fontanna na Jeziorze Zamkowym Lp.ZadaniePlanWykonanie Środki zewnętrzne 1. Fontanna na Jeziorze Zamkowym 70.00063.897-

14 Wyposażenie ogródka Jordanowskiego Lp.ZadaniePlanWykonanie Środki zewnętrzne 1. Wyposażenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Mickiewicza 100.00050.000+18.020-

15 Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Okrężną Remont ul. Żeglarskiej Miasto jest w posiadaniu dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ulicę Bukową z ulicą Okrężną. Dokumentacja ta złożona została wraz z wnioskiem o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Działania 1.1. Droga ta bezpośrednio połączy Osiedle Niepodległości z Osiedlem Marysieńka. Lp.ZadaniePlanWykonanie Środki zewnętrzne 1. Budowa ul. Cisowej i Bukowej. 50.00020.000- 2. Remont ul. Żeglarskiej 110.000--

16 Badania archeologiczne Góry Zamkowej Lp.ZadaniePlanWykonanie Środki zewnętrzne 1. Badania archeologiczne Góry Zamkowej 69.62216.622-

17 Termomodernizacja ratusza W miesiącu czerwcu 2010 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego termomodernizacji wąbrzeskiego ratusza. Wniosek obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachów, ocieplenie ścian, odnowienie ceglanej oraz wykonanie nowej elewacji.

18 Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach prac interwencyjnych w 2010 r. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych: - 160 osób w ramach prac interwencyjnych, - 25 osób w ramach prac społecznie – użytecznych. W ramach prac interwencyjnych wykonano następujące roboty: a) budowa chodników m.in. ul. Żołnierza Polskiego, Pruszyńskiego, Matejki i Staszica, b) budowa drogi Cisowej, c) sprzątanie miasta, d) koszenie zieleni miejskiej, e) budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera, f) przebudowa ul. Wiśniowej.

19 Informacja dotycząca funkcjonowania Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Do produkcji elementów betonowych prowadzonej na betoniarni zatrudniono w ramach robót interwencyjnych w 2010 r. 21 osób.

20 W okresie produkcyjnym od dnia 01.01.2010 r. do 18.10.2010 r. wyprodukowano: 1. Trylinka - 78 658 szt. 2. Trylinka ½ - 1 734 szt. 3. Płytka chodnikowa – 3 056 szt. 4. Krawężnik – 1 552 szt. 5. Bloczki 14 – 831 szt. 6. Bloczki 10 – 744 szt. 7. Beton plastyczny - 140,6 m 3 8. Beton suchy – 244,2 m 3

21 Poza w/w produkcją MZUK w ścisłej współpracy z Wydziałem Budownictwa Inwestycji i Ochrony Środowiska, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zrealizował niżej wymienione zadania inwestycyjne i remontowe: budowa ulicy Cisowej o długości 125 m i szerokości 5 m, budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera o pow. około 150 m 2, budowa chodnika przy parkingu przy ul. Mikołaja z Ryńska o długości 35 m i szerokości 1,1 m, modernizacja chodnika przy ul. Górnej o długości ok. 100 mb i szerokości 1,5 – 2,0 m, modernizacja chodnika przy ul. Kopernika pomiędzy ul. Górną i Toruńską oraz pomiędzy ul. Wolności i O. Bernarda o łącznej długości około 70 m i szer. 2,0 - 2,2 m, modernizacja chodnika przy ul. Targowej o długości 115 m i szerokości 1,0 – 1,5 m, modernizacja chodnika przy ul. Staszica u długości 180 m i szerokości 1,8 m, modernizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Mickiewicza polegająca na zainstalowaniu elementów architektury ogrodowej oraz wykonaniu nawierzchni żwirowej placów zabaw, modernizacja chodnika przy ul. Żołnierza Polskiego o dł. ok. 90 m, i szer. 1,5 – 2,0 m, modernizacja chodnika przy ul. Mestwina o łącznej długości około 89 m i szer. 1 m, modernizacja ul. Wiśniowej na odcinku dł. 100 m i szer. 6 m, budowa ogrodzenia wokół siedziby MZUK o długości około 1145 m, budowa chodnika przy kompleksie sportowym Orlik o dł. 55 m i szer. 1,4 – 2,0 m,

22 Poza powyższymi zadaniami ekipa remontowo-budowlana składająca się z trzech pracowników zatrudnionych w MZUK na podstawie umowy o pracę wraz z pracownikami interwencyjnymi wykonała szereg robót remontowo-budowlanych spośród których należy wymienić: – remont i adaptacja pomieszczeń w budynku dawnego Sanepidu przeznaczonych na siedzibę Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej, – gruntowny remont wszystkich pomieszczeń w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Matejki, pomalowanie i wytapetowanie pomieszczeń warsztatowych, położenie paneli podłogowych i wykładzin, położenie płytek w kuchni, – roboty malarskie i płytkarskie w Szkole Podstawowej nr 3, remont dwóch łazienek, pomalowanie klatki schodowej i korytarza, – remont holu i klatki schodowej w budynku WDK, położenie około 200 m 2 płytek posadzkowych w holu i na stopniach klatki schodowej, pomalowanie lokalu wyborczego, – remont budynków wczasowych w Przydworzu, pomalowanie pomieszczeń i naprawa dachu, – roboty malarskie i płytkarskie w Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 2, – roboty malarskie i płytkarskie w Szkole Podstawowej nr 2, położenie płytek posadzkowych i ściennych w łazience i szatniach przy sali gimnastycznej, - roboty malarskie i płytkarskie w budynku MKS Unia. Istotnymi w działalności MZUK były zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na ulicach miasta, terenach komunalnych, pielęgnacją zieleni miejskiej, konserwacją miejsc pamięci narodowej, utrzymaniem placów zabaw, montażu nowych oraz naprawy nieustannie niszczonych znaków drogowych. Powyższe prace wykonywane były również grupą kilkunastu pracowników interwencyjnych.

23 Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w 2010 roku Lp.ZadaniePlanWykonanie Środki zewnętrzne 1. Rewitalizacja Placu Jana Pawła II – przebudowa placu. (całość robót –przetarg – 6.827.568,00) 3.040.231,002.980.992,321.248.849,20 2. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych (etap II) – 537 mb 510.000549.789- 3. Budowa budynku socjalnego 30 rodzinnego (całość robót – przetarg – 2.299.800,00) 997.600 472.000 4. Budowa zespołu boisk sportowych Moje boisko Orlik 1.066.0001.088.039666.000 5. Spłata budowy basenu 320.000-- 6. Budowa szaletu 57.00056.120-

24 Lp.ZadaniePlanWykonanie Środki zewnętrzne 7. Fontanna na Jeziorze Zamkowym 70.00063.897- 8. Wyposażenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Mickiewicza 100.00050.000+18.020- 9. Dokumentacja projektowa Podzamcza 100.000-- 10. Budowa ul. Cisowej i Bukowej 50.00020.000- 11. Remont ul. Żeglarskiej 110.000-- 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grudziądzkiej 50.00025.000- 13. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych: – 160 osób w ramach prac interwencyjnych – 25 osób w ramach prac społecznie - użytecznych 700.000730.000400.000 14. Badania archeologiczne Góry Zamkowej 69.62246.662- 15. Oświetlenie ścieżki rowerowej (II etap) -45.000- RAZEM 2010 r. 7.240.453,006.671.119,322.786.849,20

25 RokWydatki inwestycyjneŚrodki zewnętrzne 2010 7.170.831,002.786.849,20 Wydatki inwestycyjne 2010 Gminy Miejskiej Wąbrzeźno

26 Dane zebrał: Wydział Promocji i Rozwoju Miasta na podstawie informacji otrzymanych z Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych


Pobierz ppt "Rewitalizacja centrum miasta Trwa realizacja inwestycji pn. Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie. W dniu 30.09.2010 r. zakończony został III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google