Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie Projekt EuroDRG Dr. Alexander Geissler, Dipl.-Ing. Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie Projekt EuroDRG Dr. Alexander Geissler, Dipl.-Ing. Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of."— Zapis prezentacji:

1 Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie Projekt EuroDRG Dr. Alexander Geissler, Dipl.-Ing. Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology European Observatory on Health Systems and Policies WHO Collaborating Centre for Health Systems, Research and Management

2 Projekt EuroDRG – dane ogólne Czas trwania projektu: 2009-2011 Partnerzy: 12 krajów z rożnymi systemami opieki zdrowotnej Instytucje: Uniwersytety i jednostki pozarządowe Fundusze: 7 program ramowy UE Budżet całkowity: 3,7 mln €

3 3 Centre for Health Economics, University of York, England Andrew Street, Anne Mason, Padraic Ward, James Gaughan, Silvio Daidone The National Board of Health and Welfare, Sweden Mona Heurgren, Lisbeth Serdén, Mats Talbäck National School of Public Health, France Martine Bellanger, Josselin Thuilliez Institute for Health Policy & Management, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, The Netherlands Siok Swan Tan, Leona Hakkaart-van Roijen, Ken Redekop Parc de Salut Mar, Spain Francesc Cots, Pietro Chiarello, Xavier Salvador, Xavier Castells Institute of Research and Information on Health Economics, France Zeynep Or, Thomas Renaud Department of Medical Statistics, Informatics and Health Economics, Innsbruck Medical University, Austria Karl P. Pfeiffer, Conrad Kobel, Caroline Linhart, Thomas Grubinger, Jörg Paetzold National Health Fund, Poland Maria Swiderek, Katarzyna Czach, Katarzyna Wiktorzak, Agata Szymczak, Katarzyna Klonowska, Paweł Sakowski Center for Policy Studies, Estonia Ain Aaviksoo, Janek Saluse, Heli Laarmann, Gerli Paat-Ahi National Institute for Health and Welfare, Finland Unto Häkkinen, Mikko Peltola, Hanna Ratto, Kirsi Vitikainen European Health Management Association, Belgium Jeni Bremner, Paul Giepmans Department of Health Care Management, Berlin University of Technology, Germany Reinhard Busse, Alexander Geissler, David Scheller-Kreinsen, Wilm Quentin Economic and Social Research Institute Dublin, Ireland Jacqueline O´Reilly, Brian McCarthy Advisory Board Peter C. Smith, Miriam Wiley, Céu Mateus, Josep Figueras, Bernhard Gibis

4 Zespół EuroDRG 4 22 stycznia 2010 r., Paryż

5 Cele projektu EuroDRG 5 Celami projektu była analiza: I) różnic w systemach JGP II) różnic w klasyfikacji pacjentów III) możliwości wyjaśnienia różnic w kosztach szpitalnych systemem JGP

6 Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP)- Definicja JGP stanowi grupę pacjentów z podobnymi schorzeniami leczonych w podobny sposób. Systemy JGP stanowią medyczno-ekonomiczne systemy klasyfikacji pacjentów w ramach których dany pacjent jest przypisany do jednej konkretnej grupy. Jednorodna Grupa Pacjentów (JGP) Zmienne związane z leczeniem (procedury, technologie, koszt, itp.) Zmienne związane z pacjentem (wiek, płeć, diagnozy, itp.)

7 Zakres JGP- Cele 7 Płatności za pacjenta i podział budżetu w oparciu o JGP, (dopasowane do jakości, wartości skrajnych itp. ) Płatności za infrastrukturę (np. budynki, kosztowny sprzęt) Płatności za działalność pozaleczniczą (np. szkolenia, badania, dostępność pomocy) Płatności za pacjentów niesklasyfikowanych w systemie JGP (np. pacjenci ambulatoryjni, dzienni, psychiatria, rehabilitacja) Inne płatności za pacjentów sklasyfikowanych według JGP (np. budżety globalne, bezpłatna obsługa) Dodatkowe płatności za specjalne świadczenia dla pacjentów sklasyfikowanych w JGP (np. kosztowne leki, innowacje), (o ile to możliwe sklasyfikowane w katalogach JGP )

8 Zakres JGP– typy świadczeń 8 Oryginalne systemy JGP System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) Psychiatria Pacjenci dzienni Nagłe przypadki Opieka ambulatoryjna Rehabilitacja

9 Rosnący zakres JGP w Europie 9 KrajOpieka szpitalna Opieka ambulatoryjna PsychiatriaRehabilitacja AustriaX ??? Wielka BrytaniaX Xwdrożony 2012? EstoniaX Planowane wdrożenie 20xx ?? FinlandiaX X?? FrancjaX X Planowane wdrożenie 20xx NiemcyX -wdrozony 2013- HolandiaX X?? IrlandiaX X-? PolskaX wdrożenie 2011 Planowane wdrożenie 20xx PortugaliaX ? Planowane wdrożenie 20xx ? HiszpaniaX Planowane wdrożenie 20xx?? SzwecjaX X??

10 10 Składowe systemu JGP System klasyfikacji pacjentów Zbieranie danych Ustalenie cenyStopa refundacji Diagnozy Procedury Złożoność/Trudność Częstość uaktualnień Dane demograficzne Dane kliniczne Dane kosztowe Wielkość próby, regularność aktualizacji Wysokości kosztów Stawki podstawowe Ceny/taryfy Przeciętne vs. najlepsze Limity Wartości skrajne Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje Import

11 11 Zakres czasowy/cele wprowadzenia Płatności Pomiar aktywności szpitalnej Podział środków

12 12 Skopiowane, ulepszone lub opracowane samodzielnie?

13 Klasyfikacja zmiennych stosowanych w Europie 13 AP-DRGAR-DRGG-DRGGHMNordDRGHRGJGPLKFDBC Charakterystyka pacjenta Wiekxxxxxxxx- Płeć----x---- Diagnozaxxxxxxxxx Nowotworyxxx------ Masa ciała (noworodki)xxxx----- Skierowanie na leczenie psychiatryczne drogą sądową-xx------ Zmienne medyczne i związane z leczeniem Sposób przyjęcia -----xx-- Proceduryxxxxxxxxx Wentylacja mechaniczna--xx----- Sposób wyjściaxxxxxxx-- DP / Stan pacjenta z danego dnia-xxxxxx-- Charakterystyka strukturalna Typ opieki (opieka ambulatoryjna, szpitalna, OIOM itp.)---x----x Pobyt na oddziałach specjalistycznych-------x- Specjalizacja medyczna--------x Konieczność opieki--------x Poziomy trudności/złożoności przypadku3*4 nieograniczon y5**233 nieograniczo ny- Złożoność przypadku - suma - PCCL x ----- PCCL = Poziom złożoności klinicznej danego przypadku * Niewymieniony wprost (poziom dużej złożoności przypadku na poziomie MDC plus 2 poziomy złożoności na poziomie JGP) ** 4 poziomy złożoności plus jeden GHM dla krótkich pobytów lub opieki ambulatoryjnej

14 14 Przykład klasyfikacji: usunięcie wyrostka robaczkowego 14 Rozpoznanie pierwotne Typ opieki Procedura Główna Kategoria (Diagnostyczna) Podział) Kraj (system JGP) % objętych przypadków EoC) 97,4% przypadków EoC) Wiela Brytania 98% przypadków EoC) 99% przypadków EoC) Niemcy 97,1% przypadków EoC) Procedura dla przewodu pokarmowego Diagnostyka dla przewodu pokarmowego Diagnostyka dla przewodu pokarmowego Zabieg chirurgiczny Zabieg chirurgiczny Odpowiednia procedura Usunięcie wyrostka robaczkowego Usunięcie wyrostka robaczkowego Adhezjoliza lub pozostałe zabiegi chirurgiczne jelita cienkiego Usunięcie wyrostka robaczkowego Usunięcie wyrostka robaczkowego Odpowiednia procedura pozostałe Powikłania po usunięciu wyrostka robaczkowego Powikłania lub choroby towarzyszące (CT) z dużym cc Wiek 69 lat Śmierć Powikłania po usunięciu wyrostka robaczkowego pozostałe Długość pobytu (LOS) JGP bez dużego cc z cc bez cc Zmienna klasyfikująca z PCCL

15 15 Przykład klasyfikacji: usunięcie wyrostka robaczkowego

16 16 Składowe systemu JGP System klasyfikacji pacjenta Zbieranie danych Ustalenie cenyStopa refundacji Diagnozy Procedury Złożoność/Trudność Częstość uaktualnień Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Waga kosztów Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a „najlepsza” Limity Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje Import

17 17 Kodowanie danych klinicznych w Europie KrajKody rozpoznańKody procedur medycznych AustriaICD-10-BMSG-2001Leistungskatalog Wielka BrytaniaICD-10OPCS (Classification of Interventions and Procedures) EstoniaICD-10NCSP (Nomesco Classification of Surgical Procedures) FinlandiaICD-10-FINCSP-FI (Finnisch NCSP adaption) FrancjaCIM-10CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) NiemcyICD-10-GMOPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel) IrlandiaICD-10-AMACHI (Australian Classification of Health Interventions) HolandiaICD-10Elektronische DBC Typeringslijst PolskaICD-10ICD-9-CM PortugaliaICD-9-CM HiszpaniaICD-9-CM SzwecjaICD-10-SEKVÅ-Klassifikation av vårdåtgärder (Swedisch NCSP adaption) (niemal) standaryzowany Brak jednakowego standardu

18 18 Zbieranie danych nt. kosztów JGP usprawniły obliczanie kosztów i na odwrót Obliczenie kosztów Zarządzanie szpitalem - Planowanie budżetu wewnętrznego - Określanie wydajności (wewnętrznej oraz między szpitalami) - Kontrola świadczonych usług Opracowanie systemu JGP - Precyzyjne wyliczenie raty płatności - Ciągłe uaktualnianie systemu - Przejżystość Wymagane dla systemów JGP opracowanych samodzielnie Umożliwia szpitalom odnalezienie źródeł wydatków

19 19 Regulacje wydatków Obowiązkowy system księgowania kosztów Zalecenia krajowe dot. kosztów krajowe dane dot. kosztów Austria--- X Wielka BrytaniaXXX Estonia--- X Finlandia--- X Francja---XX Niemcy---XX Irlandia---X Polska--- PortugaliaXX--- HolandiaXXX Hiszpania/Katalonia--- Szwecja---XX

20 20 Koszty odzwierciedlone w JGP 20 Kraj Udział kosztów szpitalnych zwracanych w ramach płatności opartych na JGP Świadczenia ujęte w JGPŚwiadczenia NIE ujęte w JGP Koszty NIE pokrywane w ramach płatności opartych na JGP Opieka ambulato ryjna Opieka dzienna Opieka ambulato ryjna Opieka psychiatryczn a Rehabilita cja IOM Nagłe przypadki NauczanieBadania Koszty kapitał owe Kosztowne leki Austria96%xxxxxx xxx Wielka Brytania 60%x*xxx xx Estonia39%xxx** xx Finlandia Zależy od szpitala xxx***x xxxxx Francja80%x*xx xxxxx x Niemcy80%x*xx xxxx Irlandia<80%xxxxx xx Polska>60%xx xxxx x Portugalia80%xxx** xx Holandia84%xxx xx x Hiszpania/ Katalonia 15-20%xx** xx Szwecja Zależy od szpitala xxx x xx x * Tylko opieka nad nagłymi przypadkami** tylko opieka nad pacjentami chirurgicznymi *** tylko w niektórych hrabstwach

21 Metody bezpośredniego przydziału kosztów 21 Koszty ogólne w podejściu góra-dół Koszty ogólne w podejściu dół-góra Mikrokoszty w podejściu dół- góra Mikrokoszty w podejściu góra- dół - Dokładność + + Dokładność - Specyfikacja usług szpitalnych Pomiar świadczeń szpitalnych

22 Charakterystyka metod wyliczania kosztów 22 Liczba (udział) szpitali zbierających koszty Przydział kosztów ogólnych Przydział kosztów pośrednich Przydział kosztów bezpośrednich Kontrola danych w związku ze zgłaszanymi kosztami Austria 20 szpitali referencyjnych (około 8% wszystkich szpitali) w zależności od szpitala głównie koszty ogólne władze lokalne, regularnie Wielka Brytaniawszystkie szpitale metoda bezpośrednia statystyka ważona Mikrokoszty w podejściu góra-dół władze krajowe, corocznie Estonia szpitale mające umowę z krajowym funduszem ubezpieczenia zdrowotnego metoda bezpośrednia głównie narzut procentowy głównie mikrokoszty w podejściu góra-dół władze krajowe, corocznie Finlandia 5 szpitali referencyjnych spełniających wyszczególnione standardy wyliczania kosztów (około 30% opieki specjalistycznej) metoda bezpośrednia statystyka ważona mikrokoszty w podejściu dół-góra brak (odpowiedzialność szpitali) Francja 99 szpitali, dobrowolnie uczestniczących w programie, ujętych w bazie danych kosztów szpitali ENCC (około 13% przyjętych pacjentów). metoda krok po kroku statystyka ważona głównie mikrokoszty w podejściu góra-dół władze lokalne, corocznie Niemcy około 225 szpitali, dobrowolnie uczestniczących w programie, spełniających standardy księgowania kosztów InEK (około 13% wszystkich szpitali) preferowana metoda krok po kroku statystyka ważona mikrokoszty w podejściu dół-góra władze krajowe, corocznie Holandia wykorzystywanie zasobów: wszystkie szpitale, koszty jednostkowe: 15-25 szpitali dobrowolnie uczestniczących w programie (około 24% wszystkich szpitali) metoda bezpośrednia statystyka ważona mikrokoszty w podejściu dół-góra władze krajowe, corocznie Szwecja szpitale mające systemy szacowania kosztów danego przypadku (około 62% przyjętych pacjentów) metoda bezpośrednia statystyka wagi mikrokoszty w podejściu dół-góra władze krajowe i lokalne, corocznie

23 23 Części budujące system JGP System klasyfikacji pacjenta Zbieranie danych Ustalenie cenyStopa refundacji Diagnozy Procedury Złożoność/ Trudność Częstość uaktualnień Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Waga kosztów Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a „najlepsza” Limity wielkości Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje Import

24 Przykłady ustalania ceny W oparciu o dane dobrej jakości (niemożliwe jeśli importowano koszty ważone) “koszty ważone x stawka podstawowa” a “taryfa+ korekta ” a Wyniki Koszty średnie a „najlepsza praktyka” 24 “koszty ważone“ (zależy od JGP) “stawka podstawowa“ lub dopasowanie Ciężar względny (np. Niemcy) 1,01,0 3000 € (+/-) (zależy od stanu) Taryfa wyjściowa (np. Francja) 3000 € 1,0 (+/-) (zależy od regionu i szpitala) Taryfa wyjściowa (np. Wielka Brytania) 3000 £ 1,0 – 1,32 (zależy od szpitala) Wynik (np. Austria)130 punktów€ 30

25 Wyliczenie płatności szpitalnych 25 Wielka BrytaniaFrancjaNiemcyHolandia Wyliczenie płatności Bezpośrednie (cena) Pośrednie (koszty ważone) Bezpośrednie (cena) Korekta Krajowe (ale skorygowane z ujęciem współczynnika oddziaływania rynku) Krajowe (z korektą i oddzielne dla szpitali prywatnych i państwowych) Koszty ważone na poziomie krajowym; przelicznik pieniężny na poziomie landu Lista A: krajowa Lista B: dla konkretnego szpitala Wielkość/ limity wydatków Nie (są plany na limitu wielkości) Tak Lista A: Tak Lista B: Tak/Nie

26 26 Części budujące system JGP System klasyfikacji pacjenta Zbieranie danych Ustalenie cenyStopa refundacji Diagnozy Procedury Złożoność/ Ciężkość Częstość uaktualnień Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Waga kosztów Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a „najlepsza” Limity wielkości Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje Import

27 Zachowanie szpitala i strategia 27 Przychody/ Koszty Długość pobytu (DP) Koszt całkowity Płatność oparta na JGP Redukcja kosztów (personel, tańsze technologie) Wzrost przychodów (według osi x/y; negocjacja dodatkowych płatności) Skrócenie pobytu

28 Zachowanie szpitala i strategia 28 MotywatoryStrategie szpitali Redukcja kosztów w przeliczeniu na pacjenta a) Skrócenie pobytu  optymalizacja ścieżek opieki wewnętrznej  Zbyt wczesny wypis („krwawy wypis”) b) Mniejsza ilość świadczeń  unikanie niepotrzebnych zabiegów  wstrzymanie niezbędnych świadczeń („skąpienie”/niedoleczenie) c) Selekcja pacjentów  specjalizacja w leczeniu pacjentów, dla których dany szpital jest najlepszy  wybór pacjentów, których koszt leczenia według JGP jest niski („zbieranie śmietanki”) Wzrost przychodu w przeliczeniu na pacjenta a) Zmiana praktyki kodowania  poprawa kodowania diagnoz i procedur  nieprawidłowe przeklasyfikowanie pacjentów, np. poprzez dodanie drugiego nieistniejącego rozpoznania („nadmierne kodowanie”) b) Zmiana wzorców praktyki lekarskiej  świadczenie usług prowadzących do reklasyfikacji pacjentów do lepiej płatnych grup JGP („nadleczenie/gierki”) Wzrost liczby pacjentów a) Zmiana zasad przyjęcia pacjentów  skrócenie listy oczekiwania  przyjmowanie pacjentów na niepotrzebne zabiegi („zapotrzebowanie stwarzane przez dostawcę usług”) b) Poprawa reputacji szpitala  poprawa jakości usług  Skupie się wyłącznie na obszarach mierzalnych Efekty pozytywne i negatywne są bardzo powiązane !

29 Jak dostosowuje się JGP cz.1 a) Dostosowanie do krótkich i długich pobytów 29 Krótki pobyt (potrącenia) Długi pobyt (dopłaty) Górny zakres DP Dolny zakres DP Skrócenie pobytu Wartości pośrednie Przychody/ Koszty Wzrost przychodów (według osi x/y; negocjacja dodatkowych płatności) Koszt całkowity Płatność oparta na JGP Redukcja kosztów (personel, tańsze technologie) Długość pobytu (DP)

30 Jak dostosowuje się JGP cz.2 b) Dodatkowe płatności za daną usługę 30 Wielka BrytaniaFrancjaNiemcyHolandia Płatność za hostpializację Jedna Kilka możliwych Płatności za specjalne świadczenia kosztochłonne Rozbite, np. za: Chemioterapię Radioterapię Dializy Obrazowanie diagnostyczne Kosztowne leki Opłaty GHM za np.: Chemioterapię Radioterapię Dializy Dodatkowe opłaty: OIOM Oddział ratunkowy Kosztowne leki Płatności uzupełniające za np: Chemioterapię Radioterapię Dializy Obrazowanie diagnostyczne Kosztowne leki Nie Dodatkowe płatności związane z innowacjami Tak Tak (za leki)

31 Jak dostosowuje się JGP cz. 3 31 MechanizmPrzykłady Szpital Płatność za wszystkie świadczenia szpitalne jest zwiększana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową Szpital otrzymuje dodatkową płatność niezwiązaną ze świadczeniami Spełnione/Niespełnione są ustalone warunki jakości (przykładowo, w Anglii) Całkowity stopień ponownych przyjęć jest poniżej/powyżej średniej lub poniżej/powyżej uzgodnionej wartości docelowej (przykładowo, w US) Szpitale inwestują w program poprawy jakości JGP/ choroba Płatność za wszystkich pacjentów w obrębie danego JGP (lub jednostki chorobowej) jest zmniejszana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową Płatność za wszystkich pacjentów w obrębie danego JGP (lub jednostki chorobowej) jest zmniejszana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową. Płatność JGP nie opiera się na kosztach średnich ale na świadczeniu usług wysokiej jakości przez szpitale Ubezpieczyciele negocjują ze szpitalami wyższą/niższą opłatę bazującą na JGP jeśli są/nie są spełnione pewne standardy jakości (przykładowo w Niemczech i w Holandii) Płatność w oparciu o JGP za pewne świadczenia (np. wymiana stawu biodrowego lub kolanowego) obliczana na podstawie taryfy „najlepszej praktyki”, która bazuje na kosztach ponoszonych przez szpitale świadczące usługi wysokiej jakości (np. Anglia) Pacjent Brak płatności za dany przypadek Płatność za pacjenta jest dopasowywana w górę lub w dół o pewną wielkość Ponowne przyjęcia pacjentów w ciągu 30 dni (od pierwszego przyjęcia) nie są płacone oddzielnie ale jako część przyjęcia pierwotnego (np. w Anglii i Niemczech) Powikłania (tzn. pewne schorzenia nieobecne w chwili przyjęcia) nie mogą być stosowane do klasyfikowania pacjentów do JGP, które są mocno obciążone (przykładowo, w US) c) Pod względem jakości

32 Jak dostosowuje się systemy JGP cz. 4 32 KrajSystem klasyfikacji pacjentaStawka płatności Częstotliwość uaktualnieńOpóźnienie ws. do danychCzęstotliwość uaktualnień Opóźnienie ws. do danych AustriaRoczna2–4 lata4–5 lata2–4 lata Wielka Brytania Roczna Drobne korekty corocznie, nieregularne restrukturyzacje co 5-6 lat Roczna 3 lata (ale dopasowane do inflacji) Estonia Nieregularna (początkowo po 7 latach) 1–2 lataRoczna1–2 lata FinlandiaRoczna1 rokRoczna0–1 lata FrancjaRoczna1 rokRoczna2 lata NiemcyRoczna2 lataRoczna2 lata IrlandiaCo 4 lata Nie dotyczy (importowane AR-DRG) Roczna (powiązana z aktualizacjami austriackimi) 1–2 lata HolandiaNieregularnaNiestandaryzowane Roczna lub w zależności od potrzeb 2 lata, lub oparte na negocjacjach Polska Nieregularna – planowana dwa razy do roku 1 rok Aktualizacja roczna tylko dla wartości podstawowej 1 rok PortugaliaNieregularna Nie dotyczy (importowane AR-DRG) Nieregularna2–3 lata Hiszpania (Katalonia) Dwuletnia Nie dotyczy (importowane 3-letnie CMS-DRG) Roczna2–3 lata SzwecjaRoczna1–2 lataRoczna2 lata d) Częste zmiany

33 Garść wniosków 33 Płatność szpitala oparta na JGP stanowi główna metodę finansowania dostawców usług medycznych w Europie, jednak systemy JGP mogą się różnić między krajami w kwestiach: –zakresu i celu –systemów klasyfikacji pacjentów –przydziału budżetu (oparty na JGP lub przypadkach) –dopasowania wielkości opłat do różnic regionalnych/lokalnych oraz/lub dostawców Aby zapobiec potencjalnym niezamierzonym konsekwencjom, kraje –wprowadziły systemy JGP w sposób stopniowy –używają płatnościami opartymi na JGP zamiennie z innymi mechanizmami płatności –stale udoskonalają systemy klasyfikacji pacjentów (wzrost liczby grup) –wyliczają opłaty podstawowe na podstawie faktycznych uśrednionych kosztów (lub najlepszej praktyki) –oddzielnie zwracają za odchylenia i świadczenia –regularnie aktualizują klasyfikację pacjentów i wielkość płatności Jeśli wykorzystywane prawidłowo (co jest skomplikowanym procesem), JGP może zwiększać przejrzystość opłat oraz skuteczność i jakość świadczeń.

34 Osiągnięcia EuroDRG I Większa wiedza na temat heterogenności systemów JGP w Europie Strona: www.eurodrg.euwww.eurodrg.eu 34

35 Osiągnięcia EuroDRG II Publikacje o JGP w Europie (na razie w języku angielskim, polskim i koreańskim) 35

36 EuroDRG achievements III More than 30 Publications in scientific journals: – British Medical Journal – Health Affairs – Health Economics – European Journal of Public Health – European Heart Journal – Langenbeck's Archives of Surgery – The Breast – Cerebrovascular Diseases – Health Economics, Policy and Law – Journal of Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy – Hernia – etc. 36

37 Dziękujemy za uwagę! Prezentacja dostępna na: www.mig.tu-berlin.de Literatura i więcej informacji: www.eurodrg.eu Dr. Alexander Geissler, Dipl.-Ing. Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology European Observatory on Health Systems and Policies WHO Collaborating Centre for Health Systems, Research and Management


Pobierz ppt "Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie Projekt EuroDRG Dr. Alexander Geissler, Dipl.-Ing. Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of."

Podobne prezentacje


Reklamy Google