Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie Projekt EuroDRG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie Projekt EuroDRG"— Zapis prezentacji:

1 Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie Projekt EuroDRG
Dr. Alexander Geissler, Dipl.-Ing. Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology European Observatory on Health Systems and Policies WHO Collaborating Centre for Health Systems, Research and Management

2 Projekt EuroDRG – dane ogólne
Czas trwania projektu: Partnerzy: 12 krajów z rożnymi systemami opieki zdrowotnej Instytucje: Uniwersytety i jednostki pozarządowe Fundusze: 7 program ramowy UE Budżet całkowity: 3,7 mln € Portugal Spain (Catalonia) France Germany Austria Poland Finland Sweden Estonia UK (England) Ireland Netherlands

3 Centre for Health Economics, University of York, England
Andrew Street, Anne Mason, Padraic Ward, James Gaughan, Silvio Daidone The National Board of Health and Welfare, Sweden Mona Heurgren, Lisbeth Serdén, Mats Talbäck National School of Public Health, France Martine Bellanger, Josselin Thuilliez Institute for Health Policy & Management, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, The Netherlands Siok Swan Tan, Leona Hakkaart-van Roijen, Ken Redekop Parc de Salut Mar, Spain Francesc Cots, Pietro Chiarello, Xavier Salvador, Xavier Castells Institute of Research and Information on Health Economics, France Zeynep Or, Thomas Renaud Department of Medical Statistics, Informatics and Health Economics, Innsbruck Medical University, Austria Karl P. Pfeiffer, Conrad Kobel, Caroline Linhart , Thomas Grubinger, Jörg Paetzold National Health Fund, Poland Maria Swiderek, Katarzyna Czach, Katarzyna Wiktorzak, Agata Szymczak, Katarzyna Klonowska, Paweł Sakowski Center for Policy Studies, Estonia Ain Aaviksoo, Janek Saluse, Heli Laarmann, Gerli Paat-Ahi National Institute for Health and Welfare, Finland Unto Häkkinen, Mikko Peltola, Hanna Ratto, Kirsi Vitikainen European Health Management Association, Belgium Jeni Bremner, Paul Giepmans Department of Health Care Management, Berlin University of Technology, Germany Reinhard Busse, Alexander Geissler, David Scheller-Kreinsen, Wilm Quentin Economic and Social Research Institute Dublin, Ireland Jacqueline O´Reilly, Brian McCarthy Advisory Board Peter C. Smith, Miriam Wiley, Céu Mateus, Josep Figueras, Bernhard Gibis More than 50 researchers were involved in the project!

4 Zespół EuroDRG 22 stycznia 2010 r., Paryż

5 Celami projektu była analiza:
Cele projektu EuroDRG Celami projektu była analiza: różnic w systemach JGP różnic w klasyfikacji pacjentów możliwości wyjaśnienia różnic w kosztach szpitalnych systemem JGP

6 Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP)- Definicja
JGP stanowi grupę pacjentów z podobnymi schorzeniami leczonych w podobny sposób. Systemy JGP stanowią medyczno-ekonomiczne systemy klasyfikacji pacjentów w ramach których dany pacjent jest przypisany do jednej konkretnej grupy. Zmienne związane z leczeniem (procedury, technologie, koszt, itp.) Zmienne związane z pacjentem (wiek, płeć, diagnozy, itp.) Jednorodna Grupa Pacjentów (JGP)

7 Płatności za infrastrukturę (np. budynki, kosztowny sprzęt)
Zakres JGP- Cele Płatności za infrastrukturę (np. budynki, kosztowny sprzęt) Płatności za działalność pozaleczniczą (np. szkolenia, badania, dostępność pomocy) Płatności za pacjentów niesklasyfikowanych w systemie JGP (np. pacjenci ambulatoryjni, dzienni, psychiatria, rehabilitacja) Dodatkowe płatności za specjalne świadczenia dla pacjentów sklasyfikowanych w JGP (np. kosztowne leki, innowacje), (o ile to możliwe sklasyfikowane w katalogach JGP) Inne płatności za pacjentów sklasyfikowanych według JGP (np. budżety globalne, bezpłatna obsługa) Płatności za pacjenta i podział budżetu w oparciu o JGP, (dopasowane do jakości, wartości skrajnych itp. )

8 Zakres JGP– typy świadczeń
System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) System JGP (będący częścią oryginalnych JGP lub inny) Oryginalne systemy JGP Nagłe przypadki Psychiatria Pacjenci dzienni Opieka ambulatoryjna Rehabilitacja

9 Rosnący zakres JGP w Europie
Kraj Opieka szpitalna Opieka ambulatoryjna Psychiatria Rehabilitacja Austria X ? Wielka Brytania wdrożony 2012 Estonia Planowane wdrożenie 20xx Finlandia Francja Niemcy - wdrozony 2013 Holandia Irlandia Polska wdrożenie 2011 Portugalia Hiszpania Szwecja

10 Składowe systemu JGP Zbieranie danych Ustalenie ceny Stopa refundacji
Dane demograficzne Dane kliniczne Dane kosztowe Wielkość próby, regularność aktualizacji Ustalenie ceny Stopa refundacji Wysokości kosztów Stawki podstawowe Ceny/taryfy Przeciętne vs. najlepsze Limity Wartości skrajne Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje System klasyfikacji pacjentów Import Diagnozy Procedury Złożoność/Trudność Częstość uaktualnień

11 Zakres czasowy/cele wprowadzenia
Kraj 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Cel oryginalny Cel zasadniczy w 2010 Austria LKF (opracowany samodzielnie) Podział środków Podział środków, planowanie Wielka Brytania HRG (opracowany samodzielnie) Płatności Estonia NordDRG (HCFA-DRG) Finlandia Pomiar aktywności szpitalnej, porównywanie Planowanie, porównywanie, rachunki szpitalne Francja* GHM (HCFA-DRG) Pomiar aktywności szpitalnej Niemcy G-DRG (AR-DRG) Irlandia HCFA-DRG AR-DRG Holandia DBC (opracowany samodzielnie) Polska JGP (HRG) Portugalia AP-DRG Hiszpania (Katalonia) HCFA/CMS-DRG Szwecja Płatności, pomiar aktywności Szpitalnej. porównywanie Wprowadzenie JGP Płatności dla szpitali oparte na JGP Uwagi: nazwę systemu JGP stosowanego w krajach zaznaczono pogrubionym drukiem (pochodzenie systemu krajowego JGP); LKF = leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung; HRG= Healthcare Resource Groups; NordDRG= wspólny system JGP krajów nordyckich; HCFA= Health Care Financing Administration; GHM= Groupes Homogènes de Malade; G-DRG= Niemiecki JGP; AR-DRG= Australian Refined-DRG; DBC= Diagnose Behandeling Combinaties; JGP= Jednorodne Grupy Pacjentów; AP-DRG= All Patient-DRG, * Pomiędzy 1996 a 2004, JGP miały ograniczona rolę w przyznawaniu środków. Pomiar aktywności szpitalnej Płatności Płatności Płatności Podział środków Podział środków Płatności Płatności Płatności Płatności Pomiar aktywności szpitalnej Podział środków Podział środków Podział środków Płatności

12 Skopiowane, ulepszone lub opracowane samodzielnie?

13 Klasyfikacja zmiennych stosowanych w Europie
AP-DRG AR-DRG G-DRG GHM NordDRG HRG JGP LKF DBC  Charakterystyka pacjenta Wiek x - Płeć Diagnoza Nowotwory Masa ciała (noworodki) Skierowanie na leczenie psychiatryczne drogą sądową  Zmienne medyczne i związane z leczeniem Sposób przyjęcia  - Procedury Wentylacja mechaniczna Sposób wyjścia DP / Stan pacjenta z danego dnia Charakterystyka strukturalna Typ opieki (opieka ambulatoryjna, szpitalna, OIOM itp.) Pobyt na oddziałach specjalistycznych Specjalizacja medyczna Konieczność opieki Poziomy trudności/złożoności przypadku 3* 4 nieograniczony 5** 2 3  Złożoność przypadku - suma  PCCL PCCL = Poziom złożoności klinicznej danego przypadku * Niewymieniony wprost (poziom dużej złożoności przypadku na poziomie MDC plus 2 poziomy złożoności na poziomie JGP) ** 4 poziomy złożoności plus jeden GHM dla krótkich pobytów lub opieki ambulatoryjnej

14 Przykład klasyfikacji: usunięcie wyrostka robaczkowego
Zmienna klasyfikująca Podział) Wiek Procedura Typ opieki Rozpoznanie pierwotne Śmierć JGP Główna Kategoria (Diagnostyczna) Kraj (system JGP) % objętych przypadków EoC) Powikłania lub choroby towarzyszące (CT) Długość pobytu (LOS) 69 lat Usunięcie wyrostka robaczkowego Odpowiednia procedura 97,4% przypadków EoC) z dużym cc Usunięcie wyrostka robaczkowego Odpowiednia procedura bez dużego cc Wiela Brytania 98% przypadków EoC) Powikłania po usunięciu wyrostka robaczkowego Procedura dla przewodu pokarmowego z cc Usunięcie wyrostka robaczkowego bez cc 99% przypadków EoC) Diagnostyka dla przewodu pokarmowego Zabieg chirurgiczny pozostałe Diagnostyka dla przewodu pokarmowego Powikłania po usunięciu wyrostka robaczkowego z PCCL Adhezjoliza lub pozostałe zabiegi chirurgiczne jelita cienkiego Zabieg chirurgiczny Niemcy 97,1% przypadków EoC) Usunięcie wyrostka robaczkowego pozostałe 14

15 Przykład klasyfikacji: usunięcie wyrostka robaczkowego

16 Składowe systemu JGP Zbieranie danych Ustalenie ceny Stopa refundacji
Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Ustalenie ceny Stopa refundacji Waga kosztów Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a „najlepsza” Limity Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje System klasyfikacji pacjenta Import Diagnozy Procedury Złożoność/Trudność Częstość uaktualnień

17 Kodowanie danych klinicznych w Europie
Kraj Kody rozpoznań Kody procedur medycznych Austria ICD-10-BMSG-2001 Leistungskatalog Wielka Brytania ICD-10 OPCS (Classification of Interventions and Procedures) Estonia NCSP (Nomesco Classification of Surgical Procedures) Finlandia ICD-10-FI NCSP-FI (Finnisch NCSP adaption) Francja CIM-10 CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) Niemcy ICD-10-GM OPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel) Irlandia ICD-10-AM ACHI (Australian Classification of Health Interventions) Holandia Elektronische DBC Typeringslijst Polska ICD-9-CM Portugalia Hiszpania Szwecja ICD-10-SE KVÅ-Klassifikation av vårdåtgärder (Swedisch NCSP adaption) (niemal) standaryzowany Brak jednakowego standardu

18 Zbieranie danych nt. kosztów
JGP usprawniły obliczanie kosztów i na odwrót Obliczenie kosztów Umożliwia szpitalom odnalezienie źródeł wydatków Wymagane dla systemów JGP opracowanych samodzielnie Zarządzanie szpitalem - Planowanie budżetu wewnętrznego - Określanie wydajności (wewnętrznej oraz między szpitalami) - Kontrola świadczonych usług Opracowanie systemu JGP - Precyzyjne wyliczenie raty płatności Ciągłe uaktualnianie systemu - Przejżystość

19 Regulacje wydatków Obowiązkowy system księgowania kosztów
Zalecenia krajowe dot. kosztów krajowe dane dot. kosztów Austria --- X Wielka Brytania Estonia Finlandia Francja Niemcy Irlandia Polska Portugalia Holandia Hiszpania/Katalonia Szwecja

20 Koszty odzwierciedlone w JGP
Kraj Udział kosztów szpitalnych zwracanych w ramach płatności opartych na JGP Świadczenia ujęte w JGP Świadczenia NIE ujęte w JGP Koszty NIE pokrywane w ramach płatności opartych na JGP Opieka ambulatoryjna Opieka dzienna Opieka psychiatryczna Rehabilitacja IOM Nagłe przypadki Nauczanie Badania Koszty kapitałowe Kosztowne leki Austria 96% x Wielka Brytania 60% x* Estonia 39% x** Finlandia Zależy od szpitala x*** Francja 80% Niemcy Irlandia <80% Polska >60% Portugalia Holandia 84% Hiszpania/Katalonia 15-20% Szwecja * Tylko opieka nad nagłymi przypadkami ** tylko opieka nad pacjentami chirurgicznymi *** tylko w niektórych hrabstwach 20

21 Metody bezpośredniego przydziału kosztów
Specyfikacja usług szpitalnych - Dokładność Koszty ogólne w podejściu góra-dół Mikrokoszty w podejściu góra-dół Pomiar świadczeń szpitalnych + Dokładność - Koszty ogólne w podejściu dół-góra Mikrokoszty w podejściu dół-góra

22 Charakterystyka metod wyliczania kosztów
Liczba (udział) szpitali zbierających koszty Przydział kosztów ogólnych Przydział kosztów pośrednich Przydział kosztów bezpośrednich Kontrola danych w związku ze zgłaszanymi kosztami Austria 20 szpitali referencyjnych (około 8% wszystkich szpitali) w zależności od szpitala głównie koszty ogólne władze lokalne, regularnie Wielka Brytania wszystkie szpitale metoda bezpośrednia statystyka ważona Mikrokoszty w podejściu góra-dół władze krajowe, corocznie Estonia szpitale mające umowę z krajowym funduszem ubezpieczenia zdrowotnego głównie narzut procentowy głównie mikrokoszty w podejściu góra-dół Finlandia 5 szpitali referencyjnych spełniających wyszczególnione standardy wyliczania kosztów (około 30% opieki specjalistycznej) mikrokoszty w podejściu dół-góra brak (odpowiedzialność szpitali) Francja 99 szpitali, dobrowolnie uczestniczących w programie, ujętych w bazie danych kosztów szpitali ENCC (około 13% przyjętych pacjentów). metoda krok po kroku władze lokalne, corocznie Niemcy około 225 szpitali, dobrowolnie uczestniczących w programie, spełniających standardy księgowania kosztów InEK (około 13% wszystkich szpitali) preferowana metoda krok po kroku Holandia wykorzystywanie zasobów: wszystkie szpitale, koszty jednostkowe: szpitali dobrowolnie uczestniczących w programie (około 24% wszystkich szpitali) Szwecja szpitale mające systemy szacowania kosztów danego przypadku (około 62% przyjętych pacjentów) statystyka wagi władze krajowe i lokalne, corocznie

23 Części budujące system JGP
Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Ustalenie ceny Stopa refundacji Waga kosztów Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a „najlepsza” Limity wielkości Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje System klasyfikacji pacjenta Import Diagnozy Procedury Złożoność/ Trudność Częstość uaktualnień

24 Przykłady ustalania ceny
W oparciu o dane dobrej jakości (niemożliwe jeśli importowano koszty ważone) “koszty ważone x stawka podstawowa” a “taryfa+ korekta ” a Wyniki Koszty średnie a „najlepsza praktyka” “koszty ważone“ (zależy od JGP) “stawka podstawowa“ lub dopasowanie Ciężar względny (np. Niemcy) 1,0 3000 € (+/-) (zależy od stanu) Taryfa wyjściowa (np. Francja) 3000 € 1,0 (+/-) (zależy od regionu i szpitala) Taryfa wyjściowa (np. Wielka Brytania) 3000 £ 1,0 – 1,32 (zależy od szpitala) Wynik (np. Austria) 130 punktów € 30

25 Wyliczenie płatności szpitalnych
Wielka Brytania Francja Niemcy Holandia Wyliczenie płatności Bezpośrednie (cena) Pośrednie (koszty ważone) Korekta Krajowe (ale skorygowane z ujęciem współczynnika oddziaływania rynku) Krajowe (z korektą i oddzielne dla szpitali prywatnych i państwowych) Koszty ważone na poziomie krajowym; przelicznik pieniężny na poziomie landu Lista A: krajowa Lista B: dla konkretnego szpitala Wielkość/ limity wydatków Nie (są plany na limitu wielkości) Tak Lista A: Tak Lista B: Tak/Nie

26 Części budujące system JGP
Zbieranie danych Dane demograficzne Dane kliniczne Dane nt. kosztów Wielkość próbki, regularność uaktualnień Ustalenie ceny Stopa refundacji Waga kosztów Stawka(i) podstawowa(e) Ceny/taryfy Średnia a „najlepsza” Limity wielkości Ograniczenia Kosztowne przypadki Jakość Negocjacje System klasyfikacji pacjenta Import Diagnozy Procedury Złożoność/ Ciężkość Częstość uaktualnień

27 Zachowanie szpitala i strategia
Przychody/ Koszty Wzrost przychodów (według osi x/y; negocjacja dodatkowych płatności) Koszt całkowity Płatność oparta na JGP Redukcja kosztów (personel, tańsze technologie) Skrócenie pobytu Długość pobytu (DP)

28 Zachowanie szpitala i strategia
Motywatory Strategie szpitali Redukcja kosztów w przeliczeniu na pacjenta a) Skrócenie pobytu optymalizacja ścieżek opieki wewnętrznej Zbyt wczesny wypis („krwawy wypis”) b) Mniejsza ilość świadczeń unikanie niepotrzebnych zabiegów wstrzymanie niezbędnych świadczeń („skąpienie”/niedoleczenie) c) Selekcja pacjentów specjalizacja w leczeniu pacjentów, dla których dany szpital jest najlepszy wybór pacjentów, których koszt leczenia według JGP jest niski („zbieranie śmietanki”) Wzrost przychodu w przeliczeniu na pacjenta a) Zmiana praktyki kodowania poprawa kodowania diagnoz i procedur nieprawidłowe przeklasyfikowanie pacjentów, np. poprzez dodanie drugiego nieistniejącego rozpoznania („nadmierne kodowanie”) b) Zmiana wzorców praktyki lekarskiej świadczenie usług prowadzących do reklasyfikacji pacjentów do lepiej płatnych grup JGP („nadleczenie/gierki”) Wzrost liczby pacjentów a) Zmiana zasad przyjęcia pacjentów skrócenie listy oczekiwania przyjmowanie pacjentów na niepotrzebne zabiegi („zapotrzebowanie stwarzane przez dostawcę usług”) b) Poprawa reputacji szpitala poprawa jakości usług Skupie się wyłącznie na obszarach mierzalnych Efekty pozytywne i negatywne są bardzo powiązane !

29 Jak dostosowuje się JGP cz.1
a) Dostosowanie do krótkich i długich pobytów Przychody/ Koszty Wzrost przychodów (według osi x/y; negocjacja dodatkowych płatności) Koszt całkowity Płatność oparta na JGP Redukcja kosztów (personel, tańsze technologie) Skrócenie pobytu Krótki pobyt (potrącenia) Wartości pośrednie Długi pobyt (dopłaty) Długość pobytu (DP) Dolny zakres DP Górny zakres DP

30 Jak dostosowuje się JGP cz.2
b) Dodatkowe płatności za daną usługę Wielka Brytania Francja Niemcy Holandia Płatność za hostpializację Jedna Kilka możliwych Płatności za specjalne świadczenia kosztochłonne Rozbite, np. za: Chemioterapię Radioterapię Dializy Obrazowanie diagnostyczne Kosztowne leki Opłaty GHM za np.: Dodatkowe opłaty: OIOM Oddział ratunkowy Płatności uzupełniające za np: Nie Dodatkowe płatności związane z innowacjami Tak Tak (za leki)

31 Jak dostosowuje się JGP cz. 3
c) Pod względem jakości Mechanizm Przykłady Szpital Płatność za wszystkie świadczenia szpitalne jest zwiększana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową Szpital otrzymuje dodatkową płatność niezwiązaną ze świadczeniami Spełnione/Niespełnione są ustalone warunki jakości (przykładowo, w Anglii) Całkowity stopień ponownych przyjęć jest poniżej/powyżej średniej lub poniżej/powyżej uzgodnionej wartości docelowej (przykładowo, w US) Szpitale inwestują w program poprawy jakości JGP/ choroba Płatność za wszystkich pacjentów w obrębie danego JGP (lub jednostki chorobowej) jest zmniejszana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową Płatność za wszystkich pacjentów w obrębie danego JGP (lub jednostki chorobowej) jest zmniejszana lub zmniejszana o konkretną wartość procentową. Płatność JGP nie opiera się na kosztach średnich ale na świadczeniu usług wysokiej jakości przez szpitale Ubezpieczyciele negocjują ze szpitalami wyższą/niższą opłatę bazującą na JGP jeśli są/nie są spełnione pewne standardy jakości (przykładowo w Niemczech i w Holandii) Płatność w oparciu o JGP za pewne świadczenia (np. wymiana stawu biodrowego lub kolanowego) obliczana na podstawie taryfy „najlepszej praktyki”, która bazuje na kosztach ponoszonych przez szpitale świadczące usługi wysokiej jakości (np. Anglia) Pacjent Brak płatności za dany przypadek Płatność za pacjenta jest dopasowywana w górę lub w dół o pewną wielkość Ponowne przyjęcia pacjentów w ciągu 30 dni (od pierwszego przyjęcia) nie są płacone oddzielnie ale jako część przyjęcia pierwotnego (np. w Anglii i Niemczech) Powikłania (tzn. pewne schorzenia nieobecne w chwili przyjęcia) nie mogą być stosowane do klasyfikowania pacjentów do JGP, które są mocno obciążone (przykładowo, w US)

32 Jak dostosowuje się systemy JGP cz. 4
d) Częste zmiany Kraj System klasyfikacji pacjenta Stawka płatności Częstotliwość uaktualnień Opóźnienie ws. do danych Austria Roczna 2–4 lata 4–5 lata Wielka Brytania Drobne korekty corocznie, nieregularne restrukturyzacje co 5-6 lat 3 lata (ale dopasowane do inflacji) Estonia Nieregularna (początkowo po 7 latach) 1–2 lata Finlandia 1 rok 0–1 lata Francja 2 lata Niemcy Irlandia Co 4 lata Nie dotyczy (importowane AR-DRG) Roczna (powiązana z aktualizacjami austriackimi) Holandia Nieregularna Niestandaryzowane Roczna lub w zależności od potrzeb 2 lata, lub oparte na negocjacjach Polska Nieregularna – planowana dwa razy do roku Aktualizacja roczna tylko dla wartości podstawowej Portugalia 2–3 lata Hiszpania (Katalonia) Dwuletnia Nie dotyczy (importowane 3-letnie CMS-DRG) Szwecja 1–2 lata

33 Garść wniosków Płatność szpitala oparta na JGP stanowi główna metodę finansowania dostawców usług medycznych w Europie, jednak systemy JGP mogą się różnić między krajami w kwestiach: zakresu i celu systemów klasyfikacji pacjentów przydziału budżetu (oparty na JGP lub przypadkach) dopasowania wielkości opłat do różnic regionalnych/lokalnych oraz/lub dostawców Aby zapobiec potencjalnym niezamierzonym konsekwencjom, kraje wprowadziły systemy JGP w sposób stopniowy używają płatnościami opartymi na JGP zamiennie z innymi mechanizmami płatności stale udoskonalają systemy klasyfikacji pacjentów (wzrost liczby grup) wyliczają opłaty podstawowe na podstawie faktycznych uśrednionych kosztów (lub najlepszej praktyki) oddzielnie zwracają za odchylenia i świadczenia regularnie aktualizują klasyfikację pacjentów i wielkość płatności Jeśli wykorzystywane prawidłowo (co jest skomplikowanym procesem), JGP może zwiększać przejrzystość opłat oraz skuteczność i jakość świadczeń.

34 Osiągnięcia EuroDRG I Większa wiedza na temat
heterogenności systemów JGP w Europie Strona:

35 Osiągnięcia EuroDRG II
Publikacje o JGP w Europie (na razie w języku angielskim, polskim i koreańskim)

36 EuroDRG achievements III
More than 30 Publications in scientific journals: British Medical Journal Health Affairs Health Economics European Journal of Public Health European Heart Journal Langenbeck's Archives of Surgery The Breast Cerebrovascular Diseases Health Economics, Policy and Law Journal of Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy Hernia etc.

37 www.mig.tu-berlin.de www.eurodrg.eu
Dziękujemy za uwagę! Prezentacja dostępna na: Literatura i więcej informacji: Dr. Alexander Geissler, Dipl.-Ing. Department of Health Care Management (MiG) Berlin University of Technology European Observatory on Health Systems and Policies WHO Collaborating Centre for Health Systems, Research and Management


Pobierz ppt "Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie Projekt EuroDRG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google