Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Garwolin GminaMiastoPowiat Ogólne informacje Powierzchnia: 22,08km² Powierzchnia: 22,08km² Położenie: południowo-wschodnia część Równiny Garwolińskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Garwolin GminaMiastoPowiat Ogólne informacje Powierzchnia: 22,08km² Powierzchnia: 22,08km² Położenie: południowo-wschodnia część Równiny Garwolińskiej."— Zapis prezentacji:

1

2 Garwolin GminaMiastoPowiat

3 Ogólne informacje Powierzchnia: 22,08km² Powierzchnia: 22,08km² Położenie: południowo-wschodnia część Równiny Garwolińskiej nad rzeką Wilgą, wschodnia część woj. mazowieckiego, 60km od Warszawy i 100 od Lublina-leży na szlaku ważnej trasy wiodącej od Gdańska przez Warszawę i Lublin na Ukrainę Położenie: południowo-wschodnia część Równiny Garwolińskiej nad rzeką Wilgą, wschodnia część woj. mazowieckiego, 60km od Warszawy i 100 od Lublina-leży na szlaku ważnej trasy wiodącej od Gdańska przez Warszawę i Lublin na Ukrainę Ludność: w ciągu 20 lat liczba ludności zwiększyła się z ok.15tys do 17tys. Ludność: w ciągu 20 lat liczba ludności zwiększyła się z ok.15tys do 17tys.

4 Kultura i sport W ciągu minionych 20 lat znacznie rozwinęła się działalność kulturowa na terenie miasta. Powstał: Centrum Sportu i Kultury Centrum Sportu i Kultury Renowacja kina miejskiego. Renowacja kina miejskiego. Nowocześnie wyposażona hala sportowa Nowocześnie wyposażona hala sportowa Tereny rekreacyjno-sportowe w mieści, np. ścieżki rowerowe. Tereny rekreacyjno-sportowe w mieści, np. ścieżki rowerowe. Centrum Informacji Lokalnej Centrum Informacji Lokalnej

5 Miasta-partnerzy Współpraca z miastami partnerskimi rozpoczęła się wraz z przystąpieniem ZS im. Marszalka Józefa Piłsudskiego do unijnego programu międzynarodowej wymiany młodzieży z niemieckiego miasta Fürstenau i białoruskiego Gorki. Co roku mają miejsce oficjalne wizyty przedstawicieli miast partnerskich w Garwolinie. Szczególnie chętnie odwiedzają oni nasze miasto w czasie Dni Garwolina. Również delegacje Garwolina wyjeżdżały do Niemiec i na Białoruś. Umowa partnerska z Gorki została podpisana w 2002r., natomiast z Fürstenau – w 2004r. Współpraca z miastami partnerskimi rozpoczęła się wraz z przystąpieniem ZS im. Marszalka Józefa Piłsudskiego do unijnego programu międzynarodowej wymiany młodzieży z niemieckiego miasta Fürstenau i białoruskiego Gorki. Co roku mają miejsce oficjalne wizyty przedstawicieli miast partnerskich w Garwolinie. Szczególnie chętnie odwiedzają oni nasze miasto w czasie Dni Garwolina. Również delegacje Garwolina wyjeżdżały do Niemiec i na Białoruś. Umowa partnerska z Gorki została podpisana w 2002r., natomiast z Fürstenau – w 2004r.

6 Inwestycje: Wprowadzenie monitoringu, zwiększającego bezpieczeństwo. Wprowadzenie monitoringu, zwiększającego bezpieczeństwo. Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej, m.in. Na ul. Rataja, Radosnej. Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej, m.in. Na ul. Rataja, Radosnej. Powstanie nowych i rozbudowa istniejących osiedli mieszkaniowych-ul. Wiejska, Warszawska, Dobra. Powstanie nowych i rozbudowa istniejących osiedli mieszkaniowych-ul. Wiejska, Warszawska, Dobra. Powstanie terenów rekreacyjnych w pobliżu rzeki Wilgi. Powstanie terenów rekreacyjnych w pobliżu rzeki Wilgi. Budowa nowoczesnych hal sportowych, boisk „Orlik”. Budowa nowoczesnych hal sportowych, boisk „Orlik”.

7 Edukacja publiczna Na podstawie ustawy o systemie oświaty miasto jest organem prowadzącym dla czterech przedszkoli, szkoły podstawowej, gimnazjum i dwóch zespołów szkół (składających się w sumie z dwóch szkół podstawowych i dwóch gimnazjów). Do publicznych przedszkoli, publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum i zespołów szkół w Garwolinie uczęszcza obecnie ponad 2700 dzieci i młodzieży.

8 Pomoc społeczna Miasto czynnie wspomaga potrzebujących mieszkańców m.in. Poprzez organizowanie Wigilii, wydawanie posiłków, pomoc w otrzymywaniu zasiłków. Na terenie Garwolina działa również MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE. Z naszych analiz wynika, że grupy, które najbardziej potrzebują wielopłaszczyznowego wsparcia to rodziny z dziećmi. Objęte są one szeroką pomocą. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z roku na rok odnotowuje coraz większą liczbę osób zwracających się o różnego rodzaju świadczenia. Dominującym problemem rodzin zwracających się o pomoc do MOPS jest bezrobocie.

9 Ochrona środowiska Urząd Miasta utrzymuje grupę sprzątającą miasto. Składa się ona z ośmiu osób. Grupa ta w ramach przydzielonych obowiązków zajmuje się następującymi pracami: - utrzymywaniem porządku i czystości na terenach będących w administracji - utrzymywaniem porządku i czystości na terenach będących w administracji Urzędu Miasta, Urzędu Miasta, - utrzymywaniem zieleni na w/w terenach, - utrzymywaniem zieleni na w/w terenach, - bieżącymi remontami budynków administracyjnych, - bieżącymi remontami budynków administracyjnych, - bieżącymi naprawami znaków drogowych, cząstkowymi naprawami nawierzchni drogowych i chodników dla pieszych. - bieżącymi naprawami znaków drogowych, cząstkowymi naprawami nawierzchni drogowych i chodników dla pieszych. Ponadto wybudowana została nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Wody garwolińskie znane są z wysokiej jakości. Wykorzystała to firma Avon, która na terenie miasta wybudowała swoją fabrykę, jedną z największych w Europie. Budowa obwodnicy znacznie zredukowała poziom zanieczyszczenia atmosferycznego poprzez odciążenie miasta z korków ulicznych.

10 Podsumowanie Badając zmiany zachodzące w ciągu minionych 20 lat można zaobserwować znaczną poprawę życia mieszkańców: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Wzrost bezpieczeństwa. Wzrost bezpieczeństwa. Powstanie nowych, ekologicznych osiedli. Powstanie nowych, ekologicznych osiedli. Zredukowanie zanieczyszczeń. Zredukowanie zanieczyszczeń. Mniejsza liczba osób bezrobotnych (np. Avon) Mniejsza liczba osób bezrobotnych (np. Avon) Rozwój kultury i sportu. Rozwój kultury i sportu.

11 Plany na przyszłość lokalny program rewitalizacji- plan wieloletni, w którym zakłada się odnowę starej tkanki urbanistycznej, kompleksową modernizację osiedli mieszkaniowych, centrum miasta oraz obszarów sportowo-rekreacyjnych. lokalny program rewitalizacji- plan wieloletni, w którym zakłada się odnowę starej tkanki urbanistycznej, kompleksową modernizację osiedli mieszkaniowych, centrum miasta oraz obszarów sportowo-rekreacyjnych. rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. koncepcja krytej pływalni typu wielozadaniowego, koncepcja krytej pływalni typu wielozadaniowego, koncepcja zadaszonego lodowiska sezonowego. koncepcja zadaszonego lodowiska sezonowego. budowa zbiornika retencyjnego budowa zbiornika retencyjnego

12 Za udostępnienie informacji dziękujemy Sekretarzowi Rady Miasta, Panu Cezarowi Tudkowi oraz portalowi garwolin.pl.


Pobierz ppt "Garwolin GminaMiastoPowiat Ogólne informacje Powierzchnia: 22,08km² Powierzchnia: 22,08km² Położenie: południowo-wschodnia część Równiny Garwolińskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google